27 maj, 2018

unable-bear-constant-rape-torture-yazidi-womanbeing-used-sex-slave-by-isis-has-begged-west

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Kommentera