Rita Schwarz

7 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER
Rita Schwarz har introducerat icke verbalt arbete, sinnes och minnesarbete för personal som arbetar med minnessvaga och demenssjuka personer. Hon medverkade till att Naomi Feils´Validationsmetod kom till Sverige. Idag föreläser, utbildar och handleder hon i metoden samt deltar i verksamhets- metodutveckling och handledning rörande bemötande, bekräftelse, aktiviteter och kommunikation vid dagverksamheter, gruppboenden och hemtjänst. Arbetar med eget bildskapande.