Folkdomstol

Folkdomstolen var en viktig institution i den grekiska demokratin. Den bestod av ett urval av den grekiska befolkningen ungefär som svenska nämndemän och härifrån lottades varje år bland medborgarna jury till olika ärenden. Vid varje domstolsdag lottades ur denna 6000-manna grupp de som just den dagen skulle sitta som jurymedlemmar. Juryn kunde bestå av flera hundratals personer. Domstolarna hade inte enbart hand om brottsmål utan de skulle också granska ämbetsmännens tjänsteutövningar och andra politiska ärenden och fick därför mycket stor politisk betydelse.

Den Folkdomstol som initierats här i nutid har sin utgångspunkt i en HumanTribunal i avsikt att avtäcka det antihumanistiska bedrägeriet. Dvs den bläckfiskliknande eller snarare hydraliknande makt som trängt sig in i samhället förespeglande humanism men i själva verket är det en entrism av marxistisk vänsterextremistiskt ursprung.

Detta innebär inte ett ställningstagande för andra politiska riktningar utan är enbart fakta. Således finns inga ursäkter för extremistiska undergrävanden av samhället eller människor från vilket håll de än kommer.

Många som tagit tjänst i denna hydra kanske inte har klart för sig ursprunget utan följer en makt för att inte förlora sin karriär. Andra som medvetet undergrävt samhälle och oliktänkande och som inte rättvisan bryr sig om att bestraffa kan riskera att hamna i denna folkdomstol.

Det första riktiga ärendet som behandlas i denna folkdomstol rör rättshaveriet och justitiemordet på Erik Enby. LÄNK. Här kan vem som helst lägga sin röst och gärna motivera den i kommentar.