Helandevård

Helandevård är ett projekt som byggs för att skapa dialog mellan olika yttringar inom medicinen och för att ge förutsättningar för bästa tänkbara vård. Eftersom antihumanismen undergrävt det man kallar alternativ medicin eller folkmedicin så blir det på sätt och vis ett viktigt fäste för en missvisande bild av skolmedicin.  Helandevård avser att återerövra en holistisk skolmedicin.

Helandevård – en programförklaring

”Helandevård” har myntats utifrån en holistisk vision om läkekonst och helandemetoder. Det innebär att vid sjukdom kunna erbjuda patienten en bred expertis som inkluderar kompetensen från den konventionella sjukvården och kompetensen hos terapeuter och medicinare med kunskaper inom annan skolmedicin än den västerländska och från dessa erbjuds det som kallas komplementära terapier. Tillsammans kan de ge en holistisk vård.

Vetenskapen har lett till att vi idag har stor kunskap om människokroppen. Ett problem är om iblandade forskare och läkare inte ser patienter som människor utan som objekt. Ser man medmänniskan öppnar det för medkännande, respekt och inte minst kommunikation och kunskapsutbyte.

Ett annat problem är särintressen och kopplingen till industrier som gärna ser att enbart deras produkter används vid alla sjukdomar och skador. En tredje problematik rör ofärdiga och skadliga vacciner och resistens även mot ”goda” vacciner. Förutom läkemedel med oönskade biverkningar finns också verksam naturmedicin utan biverkningar. Även psykologiska metoder som kan förbättra effekten av medicin som självsuggestion utvecklad av Émil Coué.

Det man ibland raljerar om som ”bara placebo” är en mental kapacitet att hela sig själv via förväntningar medvetna eller omedvetna. Denna kapacitet kan beskrivas som  naturens läkande kraft (mediatrix naturae), ett ”helandesinne” eller mer vanligt en naturlig ”helande energi” Länk.

Helandevård bildar en brygga (integrativ medicin) för medicinare, forskare och patienter oavsett konventionell eller komplementär medicin och kan påvisa olika vägar och metoder till hur liv kan helas och kroppar läkas.

”Varje patient bär sin egen läkare inom sig. De kommer till oss och vet nu denna sanning. Vi är som bäst när de ger läkaren som bor inom varje patient en chans att gå till jobbet.” Albert Schweitzer

Motsatsen till helandevård är inte nödvändigtvis vanvård dock riskerar man missvård, vilket innebär att man pga av okunskap, låsta positioner och särintressen missar andra möjliga lösningar och rent av orsakar skador. Felbehandlingar inom sjukvård ligger högt som dödsorsak. I USA toppar (på tredje plats) felutskrivningar av läkemedel som dödsorsak i den amerikanska befolkningen.

Kungliga Vetenskapsakademin och Karolinska Institutet har varit inblandad i tveksamheter och skandaler och har mycket att bevisa för att upprätta trovärdigheten. Det finns även här kapaciteter som skulle kunna medverka i en ”helandevård” som skulle underlätta för både patienter och sjukvård. Läkemedelsindustrins uppgift är att tillhandahålla verksamma produkter med minsta möjliga biverkning. I praktiken finns här stora brister. Tyvärr saknar många läkare tillräcklig insikt om de produkter de förskriver och därför är det angeläget med en objektiv och omutbar information. Den viktiga vinstmaximeringen är inte inom industrin utan är samhällets och människans.

Tiotusentals läkare och personal inom sjukvården önskar en förändring. Många är intresserade av en breddning av sjukvårdens innehåll och att söka förståelse för metoder som visat sig fungera utanför den svenska sjukvårdens gränssnitt. Med tanke på att över hälften av patienterna redan brukar komplementära metoder vore det på sin plats att som i indisk läkarutbildning, lära sig mer om de möjligheter som står till buds inom de så kallade alternativen och medverka till en integrativ helandevård.

Börje Peratt