Donera

Humanism

Du kan stödja oss genom att betala medlemsavgift eller donera en valfri summa till föreningen Humanism & Kunskap. Det finns tre sätt.

    • NORDEA Swish 1234524831
    • Plusgiro: 320793-3 Föreningen Kulturnätet

som administrerar HK med särskilt revisorgranskat HK-konto

Om inbetalningen avser medlemskap skriv “Medlemskap” eller “Stödmedlem”.

Uppge på inbetalningen dina kontaktuppgifter och om du vill avsätta pengarna till ett särskilt projekt. Skriv alltid projektets namn!
Vid sådan donation var snäll ge minst 120 kr och gärna ojämn siffra tex 320 kr. För att särskilja från medlemsavgift.

T ex Enbyfilmen