Vimeo https://vimeo.com/565658585

Kära vän det är snart midsommar och då ska vi väl prata om hur glada vi ska vara över det gemensamma firandet utan säkerhetsavstånd. Men jag ska istället prata om en märklig dröm ifrån gårdagens gryning.

TEXT, TAL och VIDEO v3: BÖRJE PERATT

Jag hade i således igår en märklig dröm om hur en gigantisk bläckfisk en hydra hade slagit sina långa lemmar runt jordklotet.
Och jag fick i drömmen en vision av hur en himmelsk storm drog över jorden och upplöste dess grepp. Det var som om tentaklerna pulvriserades och försvann i ett moln av döende allt mindre korn. När väl dessa lemmar med sina huvuden försvunnit krympte kroppen snabbt ihop till en uttorkad svamp och de människor som var beroende av hydran skrumpnade till små svarta maskar som låg och kippade efter luft likt en döende fisk på stranden.

Vad som slutligen låg där var rester av en skräck som torterat mänskligheten och när skräcken försvann började människorna återta sin mänsklighet. Däremot de som liksom kommunismens politruker och nazismens bödlar upprätthållit skräckväldet kom inte undan. De drabbades av sitt svek och slukades av upp av stormvinden. Man kunde se alla korrupta politiker sugas med som i en malström, de bedrägliga medierna drunknade i sin egen propaganda, myndigheter som övergivit sitt uppdrag rasade ihop som ett kollapsat torn och Världshälsoorganisationen gick samma öde tillmötes som hydran, den pulvriserades.

Hydran ja den var ett omänskligt rovdjur som såg ut som en bläckfisk men i ändan på varje tentakel satt ett huvud. Den gemensamma kroppen var en djävulsk avkomma och dess mål var att underkasta allt liv i omgivningen för att livnära sig på det. I slutet av 1800-talet kunde vi se en sådan hydra ta form för att gripa makten över naturens rikedomar och för att förslava folk. Metoden var att ersätta fri företagsamhet med monopol i linje med hur Karl Marx förklarat monopolkapitalismen som den fria världens undergång. Monopolkapitalismen resulterade i en makt som kunde utvinna människors arbetskraft och som tillägnade sig alla rikedomar.

I USA var det Rockefeller som genomförde en sådan monopolisering av oljeutvinningen. Den första journalisten som kom att erkännas som grävande journalist var Ida Tarbell. Hon granskade Rockefellers metoder och publicerade dem i dåtidens stora tidningsmagasin vilka därför fick spridning i hela USA. Rockefellers rykte nedsvärtades. Detta sammanföll med hans plan att ta över ursprungsbefolkningens naturmedel och patentera den som sin egen inkomstbringande medicin. Det visade sig vara inkörsporten till industrimedicin. För att upprätta sitt rykte startade han ”välgörenhetsorganisationen” Rockefeller Foundation. Med den i ryggen beslagtog han begreppet ”Skolmedicin” inrättade utbildningar och institutioner som med hans ”goda” namn skulle omvandla ”industrimedicin” till sjukvård.

Hans ”lära” blev lag. Följde man inte hans regler förlorade man möjligheter att arbeta inom sjukvården och olydiga läkares legitimationer drogs in. Känner vi igen mönstret! Bill Gates drabbades också av förbannelser då han avslöjades som bedragare. Han fick rådet att starta Bill Gates Foundation och blev välgörenhetsman och vips var allt glömt. I själva verket har han inte gjort något utan att vinna minst tio eller 20 gånger insatsen tillbaka. De som vill skydda hans ”goda namn” säger att de träffat honom och han är väldigt trevlig och alla medel placerar han i välgörenhet.

Vad är värst mänsklig dumhet eller bedragare?

Större delen av dagens industrimedicin är helt indoktrinerade i dessa ”lagar” och framför allt är vårdpersonal och forskare underkastade att lyda inte vetenskapen utan maktens tolkning och bestämmelser. Ett mycket tydligt exempel på detta är hur mantrat ”vetenskap & beprövad erfarenhet” som man i Sverige till och med legaliserat, plötsligt kastas under bussen och ersätts med ”häxgift och bedrägeri”. Det till covidvaccin förklädda giftet som nu sprutas in i mänskligheten saknar vetenskapligt godkännande och är allt annat än ”beprövad erfarenhet”.

[I ”lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område” 2 kap. 1 § kan man läsa: ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.” Utifrån detta är varje vaccinspruta mot Covid illegal och den vårdpersonal som utför vaccinering bryter mot svensk lagstiftning.]

Hur medicinskt kunnig personal kan bortse från grunderna för vad man lovar när man blivit läkare är inte bara omstörtande utan kriminellt. Läkare ursäktar detta svek mot sin roll, att skydda människan, med att de sett sjuka människor dö. Ja inte så konstigt då majoriteten är felbehandlade eller inte får någon vård alls utan i princip avrättas de. Att vårdpersonal uppträder på detta bedrägliga sätt innebär också att alla patienter förs bakom ljuset. Dessa uppskrämda människor tror och hoppas att ett gift ska frälsa dem från en sjukdom som i praktiken inte är mer än en säsonginfluensa. Ja visst hydran har i sin plan arrangerat att rädsla och masshysteri upprätthålls med i medierna dagligen rapporterade dödssiffror och larm om nya utbrott av ny versioner för att ytterligare skrämma skiten ur de omedvetna. Så allt detta falskspel och alla dessa lurade människor som frivilligt utsätter sig för ett gift som underminerar deras immunförsvar och sannolikt leder till skador och tidig död.

Toppläkare fastslår: Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet...

De konspiratoriska makterna som jag benämner hydran ligger bakom en planerad globalistisk diktatur i avsikt att rycka undan de mänskliga fri- och rättigheter som människan kämpat för i tusentals år. Den tvingar på mänskligheten omfattande inskränkningar och förtryck som drabbar befolkningen i alla jordens länder.

Skall jag försöka namnge dess rollinnehavare så är det en oheliga allians av monopolkapitalistisk fascism iscensatt av Rockefeller Foundation, Bill Gates m fl och en kommunistisk diktatur iscensatt av Claus Schwab och World Economic Forum med understöd av Kommunistkina. Samtliga är finansierade och uppbyggda av läkemedelsindustrin och en konstellation Bilderberggruppen och globala banker som även kontrollerar Världshälsoorganisationen, WHO.

Jag anklagar Sveriges regering, statsminister Stefan Löfvén och socialminister Lena Hallengren, för att ha åtlytt den diktatoriska globalismen och bedragit svenska folket och tvingat på befolkningen nedstängning, skadlig vaccin, orimliga inskränkningar i en olaglig pandemilag.

Jag anklagar riksdagens partier främst de borgerliga för att ha deltagit i undanröjning av mänsklighetens viktigaste försvar för det sant mänskliga där miljoner människor under århundranden dött i kampen mot slaveri, instängning, isolering, förtryck och galna medicinska försök. Denna kamp för vår frihet har de anklagade röjt undan på 12 månader.

Jag anklagar Sveriges Regering och riksdagens partier för att i ett “Brott mot mänskligheten” ha svikit Nürnberg koden, Förenta Nationernas konvention om medborgerliga och politiska rättigheter artikel 7, FNs deklarationer om mänskliga rättigheter artikel 3, och Unescos sjätte artikel om etik och mänskliga rättigheter.

Jag anklagar regeringens utsedda vaccinsamordnare, Richard Bergström för inköp från kriminella företag. Folkhälsomyndigheten för spridande av felaktig statistik. Läkemedelsverket för undanhållande av statistik från vaccinets biverkningar genom långsam och fördröjd hantering.
Mediernas och särskilt SVT och TV 4 vars flagranta och avsiktliga felrapporteringar av allvarliga skadeverkningar från försöksvax.

Jag anklagar Sveriges medier och dess journalister och rapportörer för att ha svikit sin uppgift att kritiskt granska och undersöka uppgifter om covid, dess bakgrund, statistik och smittspridning. Ovanpå detta har man blivit propagandarör för att skapa masshypnos och ”tvinga på” befolkningen ett skadligt och oprövat jox man felaktigt kallar vaccin.

Jag anklagar samtliga ovan nämnda för att ha orsakat befolkningen svårt lidande ett ansenligt antal skadade och döda från biverkningar och vanvård och ogenomförda planerade vårdåtgärder.
Det uppblåsta covidhotet visar sig vara långt ifrån så farlig som påståtts vilket vetenskapen visat. Ändå har man drivit en nedbrytande politik och orsakat ett stort antal psykologiskt hälsonedbrytande och ekonomiskt skadade pga av orimliga inskränkningar. Detta följs sedan upp med ett vaccinpass som är ett svårt ingrepp i mänskliga fri- och rättigheter som leder till polisstat och diktatur som vi i Europa och västvärlden inte sett sedan Nazityskland.

Anklagelsepunkterna är:
Masspropaganda baserad på osaklighet i strid mot kravet på att hålla allmänheten informerad om sakliga förhållande.
FHM
Sveriges medier. SVT, SR, TV4, Bonnierpressen, Schibstedt,

Inskränkningsåtgärder baserade på orimlig tolkning av smittläge.
Utlysande av pandemi i brott mot Svea Rikes lag, vetenskap och beprövad erfarenhet.
Vaccinpass som ett svårt brott mot lagar och konventioner.
statsminister Stefan Löfvén,
socialminister Lena Hallengren

Inköpa av vaccin av svårt kriminellt belastade företag som Pfizer.
Regeringens utsedda vaccinsamordnare, Richard Bergström

Lansering av vaccinkampanj med oprövad vaccin i strid med lagen om vetenskap och beprövad erfarenhet.
FHM Anders Tegnell

Undfallenhet att informera landets invånare om de faror som det oprövade vaccinet inneburit med ett stort antal livsfarliga skadeverkningar och ett ansenligt antal dödsfall som man försökt mörka. Särskilt försvårande är att utsätta barn och ungdom för detta vaccin.
Läkemedelsverket

Underrapporteringen som ligger på endast 1% av alla fall innebär att det sannolikt redan efter 4 månader har dött fler än de som rapporteras döda av covidviruset.
Läkemedelsverket

Jag anklagar den del av svenska befolkningen som istället för att sätta sig in i fakta attackerar dem som förstått och genomskådat galenskapen. Denna anklagelse är naturligtvis inte åtalbar men det bör uppmärksammas att masshypnosen slagit ut förståndet från en stor del av den svenska befolkningen som också nu genom massvaccinationens gift utsätter sig för stor skaderisk och även dödliga konsekvenser. Det innebär att många barn förlorar sina föräldrar.

Kampen idag rör om humanismen ska överleva och besegra antihumanismens hydra.

Börje Peratt

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.