Regler för kommentarer

Du är välkommen att kommentera våra artiklar. Det sker i direkt anslutning efter varje publicerad artikel.

Dialog i kommentarsfälten går ut på att diskutera artiklarnas innehåll. Det förutsätter ett genuint intresse att utveckla tankegångar som befruktar kunskapsutvecklingen.

Raljanta och  nedsättande kommentarer kommer omedelbart att tas bort och dess avsändare att blockeras.