24 april, 2019

Transpersonell psykologi

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Transpersonell psykologi antas ha myntats av en av Freuds elever Roberto Assagioli. [1] Men även Carl Gustav Jung [2] utforskade det andliga och bidrog med begreppet kollektivt omedvetande. Dessa båda fick betydelse för utvecklingen av en … [Read more...]

Förbön

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Förbön innebär att be, inom sig eller högt be för en eller flera människors väl och ve. Det kan göras sekulärt utan inblandning av religion eller tro på Gud och det kan göras i religiösa sammanhang. Individer och grupper kan således utanför … [Read more...]

Politisk korrekthet (PK)

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Politisk korrekthet,  är en ofta nedsättande beteckning på en inställning där man är överdrivet noggrann med att följa rådande politiska värderingar. PK-samhälle innebär en samhällsdebatt präglad av politisk korrekthet (PK).[1][2] Det är en … [Read more...]

Neofascism -Nyfascism

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Neofascism, fascistinspirerad politisk rörelse som uppstod i Europa decennierna efter fascismens nederlag under andra världskriget. Liksom tidigare fascistiska rörelser innebär neofascism extrem nationalism, motståndare till liberal … [Read more...]

Rasism

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Ordet ras är etiopiskt och betyder 'hövding, furste'. Det kommer av det arabiska رأس (som uttalas ”ras”) och betyder 'huvud; hövding, ledare. Rasism är en (politisk, social) åskådning som (i enlighet med vissa rasteorier) kraftigt betonar … [Read more...]

Feminismen

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar. Feminism, franska féminisme, av latin feʹmina ‘kvinna’. Feminismen som ideologisk frihetsrörelse kan ha sin start i slutet av 1770-talet och i opposition mot den franska revolutionens slagord Frihet, jämlikhet, broderskap som uteslöt … [Read more...]

Till försvar för kvinnans rättigheter

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar.   Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman) skrevs i England 1792 av Mary Wollstonecraft. Skriften är en av grundtexterna för feminismen, och kom att inspirera såväl kvinnor som män som under … [Read more...]

Jämställdhet

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Jämställdhet kan definitionsmässigt ses som ett begrepp för rättvisa oavsett kön, etnicitet eller status. Det har ibland behandlats på motsvarande sätt som jämlikhet men det finns olika uppfattning om vad som är vad. Anne-Marie Johansson, … [Read more...]

#metoo

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. #metoo, eller #MeToo, från engelskans "me too" - "jag också", är en hashtag som skapades i sociala medier och som kom att uppmärksamma omfattningen av sexuella trakasserier mot kvinnor.[1] Det startade med att den amerikanska skådespelerskan … [Read more...]

Oberoende medvetande, i encyklopedin Vetamera

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar. Oberoende medvetande som vetenskaplig och psykologisk term lanseras möjligen för första gången av Börje Peratt 2011, i boken Succébo – Fröet till Framgång (per review 2010) som ingår i det vetenskapliga projektet Om Medvetandet Uppkomst.[1] "… … [Read more...]