18 november, 2019

Humanism & Kunskap fick ett mail från gymnasister om organdonation från djur

Humanism & Kunskap! Vi är fyra gymnasiestudenter som går sista året på Sundsvalls gymnasium. Vi läser religionskunskap och arbetar just nu med organdonation av djur. Vi valda att kontakta er för att ta reda på vad humanister tycker om organdonation. Är det rätt eller fel? Så här svarade fem … [Read more...]

SO-rummet för lärare

SO-rummet är en digital lärresurs och Sveriges kanske största och mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig tillgång till hundratals ämnestexter och tusentals SO-länkar som kan användas i … [Read more...]

36 universitet i Iran förbjuder kvinnliga studenter

De kvinnliga universitetsstudenterna i Iran överträffar ofta sina manliga studiekamrater och under det senaste året var det betydligt fler kvinnor än män som klarade sin examen, skriver DN. Foto och underlag från Wikipedia Enligt brittiska Daily Telegraph väljer 36 universitet i landet att … [Read more...]

Svenska skolan i riskzonen pga nedrustning och kvalitetsförsämring

Diskussionen om den svenska skolan är ett tragiskt kapitel om nedrustning och kvalitetsförsämring. Skolan har alltid varit utsatt för olika ideologiska påtryckningar och ekonomiska motiv. På en del håll ser vi hur det kommer elever och samhälle till godo på andra håll ser vi mer … [Read more...]

SvD Opinion: Vi måste sluta nedvärdera kunskap

Alltför många i vårt land avskyr kunskap. Tycker att den är jobbig, snobbig eller bara onödig. Och ett land som föraktar kunskap förtjänar inga bra lärare eller goda skolresultat. Nu behövs en folkrörelse för bildning, skriver professorn i historia Dick Harrison och författaren Katarina Harrison … [Read more...]