16 oktober, 2018

About Kersti Wistrand

Kersti Wistrand är psykolog och adjunkt i bl a religion och historia med studier i shamanism och medvetandeforskning. Hennes specialitet är förändrade medvetandetillstånd i samband med nära döden samt förlossning. Hon är tillsammans med dr Jan Pilotti redaktör och medförfattare till boken ”Medvetandet och döden” (1982). Se Libris. Boken innebar att Wistrand tillhörde kretsen av ”offentliga personer” under 80-talet. Wistrands forskning har fått stor uppmärksamhet i bland annat Ryssland.

”Livets Väg. En bok om hopi-indianerna” av Gunilla Hultgren

Boktips: Hultgren, Gunilla, Livets väg – en bok om hopi-indianerna, Nordamerikansk ursprungsbefolkning som är känd för sin visdom och sina profetior. TEXT: KERSTI WISTRAND Gunilla Hultgren (f.1941) är socialantropolog och har som sådan vistats periodvis hos flera indianfolk och i det här … [Read more...]

Livets väg – Hopiprofetior om vår framtid

Hopi är nordamerikanska urinvånare som har en speciell plats i historien genom sina profetior och tankar om miljön och samlevnad med naturen. TEXT: KERSTI WISTRAND FN:s larmrapport om klimatet släpptes 8 oktober: jordens två hundra länder måste enas snabbt då det gäller att få bort fossila … [Read more...]

Nobels fredspris till vård av kvinnor utsatta för våldtäkt samtidigt som Trump hånar våldtäktsoffer.

Synen på kvinnor i världen är märklig. Under ett och samma dygn lyfts i krig våldtagna kvinnor fram och dess förkämpar uppmärksammas med Nobels fredspris samtidigt som USA:s president Trump fortsätter att håna våldtäktsoffer offentligt och montera ned landets demokrati. TEXT: KERSTI … [Read more...]

Hillbillyfenomenet – vit amerikansk arbetarkultur i kris

De ursprungliga hillbillies var sanna patrioter, sprungna ur skotska och irländska klansamhällen. De kände stor stolthet över sitt land, för gruvorna och stålverken och för arbetarklassen, som var en del av deras identitet. De var tuffa och avskydde auktoriteter medan många i dagens generationer … [Read more...]

Right Livelihood-pris 2018 till tre fängslade saudier

Tre fängslade saudiska människorättsaktivister får ett av årets Right Livelihood-pris. De har kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter och tagit strid för kvinnors rättigheter i ett land där makten helt ligger hos männen. TEXT: KERSTI WISTRAND Right Livelihood Award eller ”alternativa … [Read more...]

De värmländska svedjefinnarnas folktro

De värmländska svedjefinnarna från Savolax kände djup samhörighet med storskogarna och dess inneboende krafter som måste tämjas. Kersti Wistrand har sett en utställning om deras folktro i Torsbys Finnskogscentrum. TEXT: KERSTI WISTRAND De svedjebrukande savolaxarna var del av det svenska … [Read more...]

Hillbilly – amerikansk vit arbetarkultur i kris

Det västerländska samhället står i en omvandlingsprocess där nedläggning av gruvor, industrier och skeppsvarv samt införandet av modern teknik drabbat arbetarklassen och gett upphov till stora kriser. Kersti Wistrand granskar i några artiklar hur missnöjet drabbat de politiska valen i USA och … [Read more...]

I svedjefinnarnas spår

Juhola finngård från 1740-talet, Torsby kommun, Värmland. Foto: Jan Norrman. Wikipedia. Sverige och Finland utgjorde en gång i tiden samma stat. Svedjefinnarna (eller skogsfinnarna) inbjöds från 1500-talets slut till de svenska storskogarna för att bedriva ett viktigt svedjebruk och bryta ny … [Read more...]

Helig är rönnen på gården

Foto: Pixabay.com De första rönnarna anses ha invandrat i vårt land vid inlandsisens smältning för 12 000 år sedan. Rönnen ansågs besitta magiska krafter och är en rik C-vitaminkälla. TEXT: KERSTI WISTRAND I våra äldre religioner är de heliga träden centrala begrepp. Fortfarande har många … [Read more...]

Partiernas klimat- och miljöpolitik inför valet 2018

Inför valet 2018 lägger Miljöpartiet (Mp), Vänstern (V) och Centern (C) stort fokus på miljö- och klimatpolitik medan Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) och Sverigedemokraterna (SD) talar mindre om det. Socialdemokraterna (S) och Liberalerna (L) ligger i mitten. TEXT: KERSTI … [Read more...]