Igår kväll hade jag ett långt samtal med en person som jobbat i frontlinjen vid stora sjukhus sedan januari 2020. Jag kan inte avslöja hens identitet, som hen sa, då får jag se mig om efter ett nytt yrke. Men det stod efter samtalet med denna visselblåsare klart att hela denna coronakris är ett falsklarm. Däremot riskerar experimentet med “vaccinet” att sluta i en mänsklig katastrof.

TEXT BÖRJE PERATT

Det som kom fram i samtalet var att journalister ofta i team med fotograf uppträtt som hyenor för att få smaskiga intervjuer och bilder från akutintaget på sjukhus under det påstådda covidutbrottet.  Vad värre är att ett DN team klädde ut sig i ambulansuniform och i en följebil åkt in i ambulanshallen “med påstått tillstånd av läkare”. De tog sig möjligheten att dokumentera patienter i ambulanshallen. Dessa falska ambulansmän borde ha gripits och ställts till svars. Ett av brotten är “föregivande av allmän ställning” då man officiellt uppträder i uniform som man inte har rätt att bära.

Jo det är korrekt att kalla det ett påstått covidutbrott eftersom det inte finns något som säkerställer smitta från detta påstådda virus. och att kalla det pandemi är felaktigt och bedrägligt. De flesta läkare vet att covid19virus saknar vetenskapligt underlag. Läs gärna KI läkarens bok: Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel.

Dessutom används RT-PCR-testet felaktigt. Alla test är i praktiken felvisande. Det innebär att utbrottet är ett falsklarm. Plötsligt har alla influensor försvunnit och ersatts av covid19. Och folk tror på det. De uppskruvade medierapporterna om smittade och döda får folk att samfällt tappa förnuftet [masshysteri]. De drabbas samtidigt av skräcken och sedan får de som vaknar upp ur hysterin, en och en, inse att de är lurade. Och det tar tid.

PCR-testen har använts felaktigt som om de kan identifiera covidsmitta. Och många som kommit till akutmottagningarna är friska de har inga symptom enbart detta falska testresultat som skrämt upp dem och i flera fall orsakat hysteri. Ett problem är således att uppskrämda friska har krävt vård och tagit tid från sjukvården för att få undersökning som bara bekräftar att de är friska. Konflikterna har till och med lett till handgemäng där sjukhusets personal och ordningsvakter skadats.

Man har ändå funnit att de som kan drabbas hårdast av aktuellt virus är de med bra pigment men dålig kosthållning och som inte tillgodogjort sig D-vitamin från solen. 80 % av de som dött har D-vitaminbrist. Därför bör de komplettera med D-vitaminintag. Majoriteten av dem som drabbats är över 80 år. Och ett stort antal härrör från Mellanöstern och Afrika som av olika ogynnsamma omständigheter tycks vara mest mottagliga och få de svåraste reaktionerna.

Överdödligheten i Sverige under 2020 var lägre än i de flesta andra europeiska länder, visar en analys som Statistiska centralbyrån har gjort. Sverige hade en överdödlighet i april till och med juni. (Se Läkartidningen Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande.)

Men “överdödlighet under våren 2020 visade sig bero på alarmerande felbehandlingar av äldre. Om vi tittar på statistiken så är den ändå inte alls alarmerande. Fler dog av säsonginfluensa år 2002 än år 2020. Det som är alarmerande är att under våren 2020 avlivades 6-7000 äldre på äldreboenden genom omänsklig hantering och felaktig palliativ “vård”. Det gav en “överdödlighet” under april-juni 2020.  Granskar man statistiken för 2020 så kan det möjligen vara 2000 som dog med Covid eller av annat virus. Det är inom ramen för svår säsonginfluens.  Av dem i sjukhusvård har flera dött av att ha fått lungorna sönderblåsta i respiratorer således missvård (felbehandling). Övriga påstådda Covidpatienter har dött av vanvård. Man skulle kunna lägga till att många dör att rädsla, panik, oro och den usla nattsömn som paniken orsakar.

Tilläggas bör att det så kallade “vaccin” (jag kallar det häxbrygd) som nu rullas ut över världen är att betrakta som ett medicinskt försök och man säger sig ska redovisa resultatet 2023.  Fan trot! Det som redovisar resultatet är rapporterna från något som kan bli ett nytt genocid. Denna coronakampanj är olaglig från början och att genomföra försöket utan att informera alla som deltar är åtalbart. Eftersom varje person som “vaccineras” är att betrakta som en försöksperson. Ett medicinskt försök kräver frivillighet och att försökspersoner (alla som vaccineras) ska få grundläggande information om vad detta vax kan innebära för risker. Detta görs inte vilket får till konsekvens att experimentet bryter mot etiska ramar, patientlagar och konventioner som blev resultatet av Nürnbergprocessen efter Andra världskriget.  Detta experiment är därför i praktiken olagligt och givet mängden som kommer att drabbas av skador och för tidig död är det svårt att se hur de som ligger bakom detta ska kunna undgå domstol. Mest iögonfallande är att detta “vaccin” inte som vid vanlig vaccinering ger skydd för smitta eller säkrar mot att få smitta. Tvärtom visar det sig att de som vaccineras tycks bli de verkliga smitthärdarna. Vårdboenden har efter vaccineringar drabbats av stora coronautbrott från att tidigare ha diagnosticerats som smittfria. Sådana rapporter kommer nu in från hela världen. Fler dör av “vaccinet” än av den påstådda Covid19.

Först rapporteras “Lovande resultatförsök av Zeneca” men senare rapporteras: Tre unga sjukvårdanställda fick en kraftig immunreaktion och en dog efter att ha fått Astra Zenecas covidvaccin. Länk. Från Läkemedelsverkets (LSS) undangömda statistik framgår att sannolikt flera tusen dött av detta vaccin i Sverige.

Med hänvisning till ”lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område” 2 kap. 1 § kan man läsa: ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.” Utifrån detta är varje nuvarande försöksverksamhet och vaccinspruta mot Covid illegal och den vårdpersonal som utför dessa vidskepliga injektioner bryter mot svensk lagstiftning.

De flesta som nu kommer in till akutmottagningarna är skadade av covaxet. Medierna fortsätter rapportera det som smittade av Covid vilket ju är rätt men genom vaccinet. När de sedan dör blir det inte vaccinet som dödat utan Covid därmed fullbordas bedrägeriet.

Varför: SVT, TV4 och Sveriges Radio m fl rapporterar ni inte skadade och dödade av vaccinet i den dagliga statistikrapporten? Istället kör ni på med falsarierna om påstått smittade vilket är omöjligt att bevisa eftersom PCRtesten är opålitliga. Det vi vet säkert är att man kan inte redovisa insjuknade från 99,9 procent av påstått smittade eftersom de inte är sjuka. Och varför har dödsfall av vaccinet plötsligt försvunnit från den allmänna statistiken på SLL? När ska ni dra åt den korrupta handbromsen och börja utföra ert journalistiska jobb? När ska politikerna komma ur masshysterin och blåsa av alla inskränkningar och förpassa pandemilagen där den hörde hemma från början, i dokumentförstöraren.

Börje Peratt

“Corona möter Pesten” av Börje Peratt på “Författare” https://borjeperattwriter.wordpress.com/2021/04/14/c-orona-moter-pesten/

5 COMMENTS

 1. Inlägg på FB
  6 april kl. 09:15 ·
  S.O.S FRÅN EN VÅRDANSTÄLLD!
  Jag jobbar inom sjukvården, på ett mindre sjukhus. De senaste veckorna har det inkommit flera personer till akuten som har blivit sjuka efter vaccination mot Covid 19. Många av dessa har varit så allmänpåverkade att de måste läggas in på avdelning med syrgas, mm. Symptombild ter sig liknande hos de flesta. Det handlar oftast om andningsproblem, oklar ökning av infektionsprover, blodtrycksfall, svår värk, mm. I flera fall har personerna drabbats av arytmi på hjärta inklusive vätska i lungor/hjärtsäck. Jag har träffat flera personer som har insett att det är vaccinet som har triggat symptom, medan andra inte förstår ett möjligt samband.
  Det kom upp på diskussion bland läkare att vissa fall kanske bör anmälas som misstänkta biverkningar. Emellertid framkom det till min stora förvåning att läkarna jag jobbade med inte hade en aning om hur man anmäler läkemedelsbiverkningar. Detta är läkare som är specialister med mångårig erfarenhet, kan nämnas! En speciell läkare skulle rådfrågas om hur man går till väga, men denne sa (efter att ha tittat i journaler) att han inte tyckte man skulle anmäla möjliga biverkningar om det gäller personer som är äldre med underliggande sjukdomar som kan förklara symptom, även om aktuell symptombild inte överensstämde med grunddiagnoser. En man hade kollapsat, bara 70 år gammal, men läkaren tyckte inte det skulle anmälas som biverkan eftersom han inte hittade uppgifter om att kollaps är en listad biverkan när det gäller vaccinet.
  Blev helt chockad över allt detta, och ändå jobbar jag inom vården. Jag skriver detta för att jag vill att fler ska få upp ögonen för hur det går till, hur stort mörkertalet är när det gäller biverkningar av läkemedel i allmänhet och vaccin i synnerhet. De flesta läkare vet alltså inte ens om hur man anmäler en biverkan, trots att de tillstår att de möter patienter som uppger biverkningar.
  DELA‼️‼️‼️‼️‼️‼️

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.