Humanistiska Akademin

Sveriges Humanistiska Akademi avser att fylla tomrummet från särskilt Vetenskapsakademien där humaniora marginaliserats och därmed har adekvata humanistiska ämnen hamnat på undantag. Övriga Kungliga akademier betonar inte heller sådant innehåll som borde ingå i en modern vetenskaplig humanism.

Ledarskap och organisation för en ny humanistisk akademi är påbörjad och under uppbyggnad.

Kompetens på hög nivå eftersträvas för att kvalitetssäkra innehållet i de för närvarande 5 olika grenarna. Det behöver inte vara högsta akademisk nivå även om det är bra. Kompetens och kunskap tillägnade utanför akademierna bör värdesättas på likvärdigt sätt. Dock är det viktigt att utvalda representanter förstår och har kompetens i gällande vetenskapliga krav/förutsättningar för studier.

Aktuella texter till denna Humanistiska Akademi ska ses som utkast och ligger till grund för att helt förkasta, förändra eller utveckla.

Läs gärna ett inlägg från Katherina Dodou, Humtanks representant från Högskolan Dalarna: – Att lära sig tänka humanistiskt.

Initiativ av
Börje Peratt
Humanistiska Akademin