”Vaccinatörer förbjuds berätta vilket vaccin som ska användas! Förbud kommer från regionen.” (TV4)

”Vi är ombedda att inte kommentera [förbudet]”

Region Stockholm har förbjudit vaccinatörerna att berätta vilket covid-vaccin som ges vid olika tillfällen. Doktor24 som massvaccinerar vid Globen i södra Stockholm fick för två veckor sedan en muntlig instruktion om att inte berätta vilket vaccin som ges. Patienten får alltså inte veta detta förrän de sitter framför sprutan. – Vi är ombedda att inte kommentera vilket vaccin vi använder vid tillfället, om ni vill veta varför får ni fråga regionen, säger Christoffer Berg som är vaccinansvarig på Doktor24.”

Eftersom denna försöksvax är en experimentell verksamhet är de inblandade, enligt lag, tvungna att informera varje mottagare som ska betrakta som försöksperson annars bryter operatören mot lagen. ”Att vara försöksperson är ett frivilligt val och en försöksperson kan när som helst välja att sluta medverka i en forskningsstudie utan krav på motivering. (KOMMENTAR: Dvs står man inför en okänd spruta eller en spruta man inte önskar är det bara att avbryta.) I Sverige finns en stark lagstiftning för att skydda försökspersoner. Det är således otillbörligt att under forskningens täckmantel arbeta på ett sådant sätt att mänskliga rättigheter kränks. För det första skall etiska kommittén bedöma om projektet kan anses vara vetenskapligt bärkraftigt, dvs. om det är vetenskapligt försvarbart att utföra projektet. Det är således här främst frågan om en kvalitetsbedömning utifrån ett vinst/risk-kriterium, där den vinst som förväntas uppstå i och med projektets genomförande alltid måste överskugga de eventuella risker som ett genomförande kan innebära. (KOMMENTAR: Med tanke på att 99, % inte blir sjuka och endast 0,1% diagnostiseras död med Covid måste man allvarligt ifrågasätta denna försöksvaccinering som fått ett obligatorisk dygdkrav men också för den som vill resa i praktiken en nödvändighet för att få vaccinpass). För det andra skall kommittén granska om informationen till patient/försöksperson är tillräckligt beaktad, dvs. om den deltag- ande på ett adekvat sätt blir medvetandegjord om vad medverkan innebär. KOMMENTAR: Hur informeras då försökspersonen om man vägrar uppge namnet på vaccinet? Svar: Inte alls! Se: https://lagen.nu/sou/1989:75

Vem stämmer regionen?

Börje Peratt

Se denna skrämmande video med visselblåsande läkare Dr Hoffe om hur nordamerikansk urbefolkning utsatts för dödlig och skadlig vax.

DOCTOR BLOWS WHISTLE – Vaccine Wreaks Havoc – BANNED ON YOUTUBE!

1 COMMENT

  1. S.O.S FRÅN EN VÅRDANSTÄLLD!
    6 april kl. 09:15 ·

    Jag jobbar inom sjukvården, på ett mindre sjukhus. De senaste veckorna har det inkommit flera personer till akuten som har blivit sjuka efter vaccination mot Covid 19. Många av dessa har varit så allmänpåverkade att de måste läggas in på avdelning med syrgas, mm. Symptombild ter sig liknande hos de flesta. Det handlar oftast om andningsproblem, oklar ökning av infektionsprover, blodtrycksfall, svår värk, mm. I flera fall har personerna drabbats av arytmi på hjärta inklusive vätska i lungor/hjärtsäck. Jag har träffat flera personer som har insett att det är vaccinet som har triggat symptom, medan andra inte förstår ett möjligt samband.
    Det kom upp på diskussion bland läkare att vissa fall kanske bör anmälas som misstänkta biverkningar. Emellertid framkom det till min stora förvåning att läkarna jag jobbade med inte hade en aning om hur man anmäler läkemedelsbiverkningar. Detta är läkare som är specialister med mångårig erfarenhet, kan nämnas! En speciell läkare skulle rådfrågas om hur man går till väga, men denne sa (efter att ha tittat i journaler) att han inte tyckte man skulle anmäla möjliga biverkningar om det gäller personer som är äldre med underliggande sjukdomar som kan förklara symptom, även om aktuell symptombild inte överensstämde med grunddiagnoser. En man hade kollapsat, bara 70 år gammal, men läkaren tyckte inte det skulle anmälas som biverkan eftersom han inte hittade uppgifter om att kollaps är en listad biverkan när det gäller vaccinet.
    Blev helt chockad över allt detta, och ändå jobbar jag inom vården. Jag skriver detta för att jag vill att fler ska få upp ögonen för hur det går till, hur stort mörkertalet är när det gäller biverkningar av läkemedel i allmänhet och vaccin i synnerhet. De flesta läkare vet alltså inte ens om hur man anmäler en biverkan, trots att de tillstår att de möter patienter som uppger biverkningar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.