9 december, 2019

Erland Lagerroths senaste bok: “Världen och vetenskapen – ett olyckligt äktenskap?”

Är världen och vetenskapen ett omaka par? Det beror på vilken vetenskap man menar, resonerar Erland Lagerroth som är litteraturvetare och författare född 1925. Bakom sig har Lagerroth en diger meritlista från bla Lunds universitet och University of California, Berkeley, att stödja sina slutsatser … [Read more...]

Paradigmskifte – Mot en ny vetenskap – Del 9

”The Eye of Mind” och ”The Eye of Spirit” (Wilber, 1983 [37]) måste ofrånkomligen innebära ett nytt sätt att se på forskning, vetenskap och kunskap. E F Schumacher (1985)[38] är kritisk mot de vetenskaper som försöker beskriva och förklara liv och medvetande med de metoder som används för att … [Read more...]

Forskning på medvetandet – Axel Hägerströms ande vilar ännu över Sverige

Carinne Löfgren-Williams är skulptör och författare. Hon utkom våren 2012 med boken "Det Allomfattande Penseldraget - holism ur en konstnärs perspektiv" baserad på kvantfysik, medvetandeforskning och det transcendenta. Carinne beskriver hur ämnet metafysik alltid varit med oss genom tiderna, från … [Read more...]

Ett nytt organiskt paradigm? – Del 8

Om paradigmteorin stämmer bör vi kunna förvänta oss ett nytt paradigmskifte någon gång i framtiden, kanske om ett par hundra år; ett paradigmskifte som kan innebära en ny Gudsbild och en ny världsbild, fortsätter Pia Hellertz i sin djupanalys av paradigmskiften. Text: Pia Hellertz, fil.dr., … [Read more...]

Det holistiska paradigmet – Del 7

Det holistiska paradigmet kännetecknas av att allt är enhet, allt är en helhet, allt hänger samman, allt påverkar allting annat bara genom sin existens och rörelse. Allting är alltid i rörelse. Allting är underställt processer. Ingenting kan existera isolerat från något annat. Istället för att … [Read more...]

Paradigmskifte – Det pågående paradigmskiftet – Del 6

Text: Pia Hellertz, fil.dr., socionom. Foto: Margaret Mead was an influential figure in systems theory. Wikimedia Commons Jag, och många med mig, menar att alla tecken visar att vi idag står mitt i ett nytt paradigmskifte, av lika stor betydelse som det som skedde under 1500- och 1600-talen. … [Read more...]

Paradigmskifte – Det naturvetenskapliga eller mekanistiska paradigmet – Del 5

Under 1500- och 1600-talet började forskare och vetenskapsmän ifrågasätta de gamla sanningarna. Man började väga och mäta materien. Man började ifrågasätta den kosmologi som varit förhärskande, d.v.s. att jorden skulle vara universums medelpunkt omkring vilken allting rörde sig. Text: Pia … [Read more...]

Paradigmskifte – Ett organiskt paradigm – Del 4

Jag brukar tala om ”det organiska paradigmet”, när jag talar om det första paradigm vi har överblick över. Jag brukar också ibland kalla det för ett ”trosparadigm” inspirerad av Stig Lindholm (1979, 1985)[10] som också menar att det före trosparadigmet förekom andra paradigm [11]. Det organiska … [Read more...]

Paradigmskifte – Vetenskapsteori – Del 3

På samma sätt som verkligheten utgör studieobjekt för forskares utveckling av hypoteser, teorier och modeller, så utgör teorier och tankemodeller studieobjekt för vetenskapsteoretiker. Vi skulle kunna säga att teoretiker håller sig på ”gräsrots- och busknivå” över verkligheten och betraktar … [Read more...]

Paradigmskifte – Perspektiv, teorier och modeller – Del 2

För att förstå, förklara och förutsäga världens fenomen utvecklar vi och använder oss av olika hypoteser, teorier, förklarings- och förståelsemodeller. Text: Pia Hellertz, fil.dr., socionom Dessa teorier och modeller fungerar som ett slags ”glasögon” med vilka vi ser mönster, samband och … [Read more...]