Kalender 2021

Kalendariet uppdateras vid förändring och nya aktiviteter.

16 jan
Föreningen Kulturnätet. Motivet till att lägga upp Kulturnätet här är därför att föreningen administrerar Humanism och Kunskap

19 februari
Fira HK 9 år (eg 18 feb)
HK möte kl 12.30-15.30

18 februari Födelsedag 9 år sedan vi träffades för att skapa en gemensam förutsättning för HK´s verksamhet.
Humanistiska Manifestet Stockholmsdeklarationen firar 2020 9-års jubileum.
18/2 2012 samlades en utvald grupp människor för att diskutera återerövrandet av humanismen och formulera Humanismens värdegrund.
Föreningen Humanism & Kunskap (HK) bildades den 11 december 2011 och konstituerades med Stockholmsdeklarationen den 18 februari 2012 så vi har två födelsedagar.

9 April
Styrelsemöte 16-17.
HK Årsmöte 17.00 – 18.30

Maj
Guidning i Sandemars naturreservat
INFO resväg mm, HEMSIDA om fåglar
Länk från utflykt 2018

28 Maj
Utflykt i Stockholms skärgård

8 juni Pingstafton.

Juni (lördag 13 juni ?)
HK Våravslutning Stockholm
Hellasgården

Kalendarium hösten 2021

10 sept Styrelsemöte

30 sept HK lunch Sthlm Söder

28 oktober HK lunch Sthlm Söder

20 November
Konstrunda Kristineberg

11-12 december Konferens “Rättvisa och lag”

18 December Jullunch och firande av HKs bildande
Jullunch kl 15.00