UTMÄRKELSER

Föreningen Humanism och Kunskap delar årligen ut utmärkelser till förtjänstfulla personer:

Sedan 2014 Diplom för gärning i humanismens tjänst
Sedan 2015 “Universe Globe”
Sedan 2016 “Pennan” tilldelas skriftställare, författare, journalist som utfört en extraordinär insats i humanismens tjänst.

2014

DIPLOM
Erland Lagerroth tilldelas HK-Diplom 2014 för: Livslång gärning i humanismens tjänst.

Jan Pilotti tilldelas HK-Diplom 2014 för: Förtjänstfull utövning i humanismens tjänst.

2015

DIPLOM
Erik Enby tilldelas HK-Diplom 2015 för: livslång gärning i humanismens tjänst.

Ursula Flatters tilldelas HK-Diplom 2015 för: Livslång gärning i humanismens tjänst.

UNIVERSE GLOBE
Urusla Flatters tilldelas Universe Globe 2015 för att: under mer än 30 år verkat för att sprida kunskapen om komplementär medicin i Afrika, Asien, USA och Europa.

2016

PENNAN
Torbjörn Sassersson tilldelas Pennan 2016
Torbjörn Sassersson får ”Pennan”, HK-priset till framstående skriftställare.

DIPLOM
Åsa Simma tilldelas HK-Diplom 2016 för: Livslång gärning i humanismens tjänst. Motiveringen lyder: För ett innerligt uttryck hos samhörighet med allt.

UNIVERSE GLOBE
Åsa Simma tilldelas Universe Globe 2016 för sitt stöd för världens ursprungsbefolkningar och samarbete med dess unika kulturer. Motiveringen lyder: “för samekvinnors röst ut i världen”.

2017

PENNAN
Anna C Bornstein tilldelas Humanism & Kunskaps pris ”Pennan”, 2017 främst för skolprojektet ”Drömmen om det goda”
Anna C Bornstein tilldelas Pennan 2017

2020

UNIVERSE GLOBE
Annika Dahlqvist tilldelas 2020 Humanism & Kunskaps utmärkelse “Universe Globe” för att hon visat mod då hon varnade för och upplyste om faran med svininfluensavaccinet.