12 november, 2019

Styrelse

Fem personer bildade föreningen 11 dec 2011. Interimsstyrelsen bestod av tre ordinarie och en suppleant.

Vid detta tillfälle (11 dec 2011) antogs preliminära stadgar och ett protokoll stadsfäste bildandet.

20 okt 2012 valdes vid extra årsmöte formell styrelse.

Styrelse från årsmöte 2016 sitter till 2018

Ordinarie ledamöter:

Börje Peratt, Enebyberg (ordförande)

Carl-Johan Ljungberg, Stockholm

Kersti Wistrand, Stockholm tillträder fr.o.m 30 okt 2016 som full ledamot från att ha varit suppleant.

Lisbet Gemzell, Västerås tidigare suppleant går från 2017 in som ordinarie.

 

Spread the love