Styrelse

Fem personer bildade föreningen 11 dec 2011. Interimsstyrelsen bestod av tre ordinarie och en suppleant.

Vid detta tillfälle (11 dec 2011) antogs preliminära stadgar och ett protokoll stadsfäste bildandet.

20 okt 2012 valdes vid extra årsmöte formell styrelse.

Styrelse från årsmöte 2019 valdes

Ordinarie ledamöter:

Börje Peratt, Enebyberg, ordförande
Lisbet Gemzell, Västerås, ordinarie.
Marianne Hiort af Ornäs, ordinarie.
Ingela Carlberg, suppleant
Carl-Johan Ljungberg, suppleant
Ritva Peratt, suppleant och kassör

Lämnade för att satsa på sin forskning
Kersti Wistrand, Stockholm fr.o.m 30 okt 2016 som full ledamot från att ha varit suppleant.