Om föreningen Humanism och Kunskap

Föreningen Humanism och Kunskap (HK) bildades den 11 december 2011 och riktar sig till alla som respekterar vars och ens rätt att tycka, tänka, tro och leva efter sin vilja så länge man respekterar andra, således grunden för mänskliga rättigheter. Vi konstituerade föreningen den 18 februari 2012 så vi har två födelsedagar.

Föreningen är en demokratisk, religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Den riktar sig till människor som vill upptäcka världen utifrån olika aspekter och dimensioner utan att bli låsta av begränsande ideologier, doktriner eller tabun. Man företräder en livssyn byggd på ett öppet och kunskapsbildande tänkande och inkännande med en respekt för vars och ens världsbild. Ändamålet är att främja en mångfald som idé- och värdegrund för samhälle, kultur och etik.

Humanism och Kunskap vill återta den ursprungliga betydelsen för sekulär humanism som innebär att man kan vara troende eller ickereligiös men vill hålla isär religion och vetenskap (Humanist Manifesto 1933). Samtidigt vill HK särskilja sig från grupperingar som ensidigt hävdar ateism.

En sådan kategorisk inställning har inte sitt berättigande i humanismens ursprungliga definitioner. 1919 gav Förbundet för humanistisk politik ut ett manifest baserat på: Riktlinjer för en humanistisk rörelse – en ny politik byggd på gamla sanningar.

”Ingen individuell kultur kan byggas annat än på andliga och materiella faktorer i förening. Ingen andlig frigörelse nås med endast teknisk bildning, utan därtill fordras även själens odling.”

Organisation

HK har flera lokala anslutningar bl a i Göteborg, Västerås, Dalarna, Stockholm, Gävle, Skåne och Finland.