Om föreningen Humanism och Kunskap 2011-2022

Föreningen Humanism och Kunskap (HK) bildades den 11 december 2011 av Börje Peratt, Torbjörn Sassersson och Terry Evans och den riktade sig till alla som respekterar vars och ens rätt att tycka, tänka, tro och leva efter sin vilja så länge man respekterar andra, således grunden för mänskliga rättigheter. Vi konstituerade föreningen den 18 februari 2012 så vi har två födelsedagar.

Sidan är uppdaterad: 24 april 2023

Föreningen lades ner 2022 och sajten Humanismkunskap.org togs över av Torbjörn Sassersson samma år med målet att hålla sajten levande utifrån samma värdegrund med nya artiklar genom insatser från medlemmar i den tidigare redaktionen och med hjälp av nya skribenter.

Föreningens ledamöter var 2021

Börje Peratt, Enebyberg, ordförande
Lisbet Gemzell, Västerås, ordinarie
Marianne Hiort af Ornäs, ordinarie
Ingela Carlberg, suppleant
Carl-Johan Ljungberg, suppleant
Ritva Peratt, suppleant och kassör

Värdegrund

Föreningen var en demokratisk, religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Den riktade sig till människor som ville upptäcka världen utifrån olika aspekter och dimensioner utan att bli låsta av begränsande ideologier, doktriner eller tabun.

HK arbetade fram humanistisk värdegrund som företrädde en livssyn byggd på ett öppet och kunskapsbildande tänkande och inkännande med en respekt för vars och ens världsbild. Ändamålet var att främja en mångfald som idé- och värdegrund för samhälle och kultur men där etik och moral kräver samsyn och respekt. I detta avseende grundade den sig på mänskliga fri- och rättigheter.

I detta ingår även kampen för kvinnans jämställdhet och jämlikhet som brukar definieras inom feminism. Sajten redovisar i artikelform den kunskapsbildning som bedrivs för att uppmärksamma hur vi enskilt och tillsammans kan förbättra levnadsförutsättningarna och samtidigt värna vår planet och ge förutsättningar för lösningar för fred och bevarande av miljö och natur.

Humanism och Kunskap som förening ville återta den ursprungliga betydelsen för sekulär humanism som innebär att man kan vara troende eller ickereligiös, men vill hålla isär religion och vetenskap (Humanist Manifesto 1933). Samtidigt ville föreningen HK särskilja sig från grupperingar som ensidigt hävdar ateism eftersom en sådan kategorisk inställning inte har sitt berättigande i humanismens ursprungliga definitioner.

1919 gav Förbundet för humanistisk politik ut ett manifest baserat på: Riktlinjer för en humanistisk rörelse – en ny politik byggd på gamla sanningar.

”Ingen individuell kultur kan byggas annat än på andliga och materiella faktorer i förening. Ingen andlig frigörelse nås med endast teknisk bildning, utan därtill fordras även själens odling.”

Många av oss värdekonservativa respekterar de traditioner som svensk kultur och andra kulturer har kring högtider och firande av dessa. Det vi vänder oss mot är metoder och ritualer som kränker och förgriper sig på liv, självständigt tänkande och människans rätt till sitt fria val.

Organisation

HK administrerades av Föreningen Kulturnätet

HK hade flera lokala anslutningar bl a i Göteborg, Västerås, Dalarna, Stockholm, Gävle, Skåne och Finland.