Så här kan du anmäla näthat, stalking och kränkningar på webben

näthat

DATAINSPEKTIONEN

Undertecknad samtalade med en jurist på datainspektionen och sammanfattningsvis förmedlade denne:

  • Datainspektionen tar trakasserier på nätet på allvar och möjligheten att anmäla och få hjälp har avsevärt ökat senaste tiden.
  • Datainspektionen gör en juridisk analys av kränkningarna, bla avgör de om det är ett PUL-brott och/eller ett brottsmål.
  • Juristen sa att ibland kan det vara bra att både polisanmäla och anmäla till Datainspektionen.
  • Datainspektionen hanterar inte brottsmål, men påpekar om fallet även bör polisanmälas.
  • Datainspektionen kan i vissa fall själva polisanmäla (vilket ger mer tyngd till polisanmälan).

Anmälan ska innehålla:

  • Vem eller vilka ditt klagomål riktar sig mot.
  • Vad du är missnöjd med. Försök att vara så konkret som möjligt.
  • Vad som har hänt och när.
  • Ditt namn och hur vi kan nå dig (telefonnummer, adress eller e-post). Det går dock att vara anonym.
  • Skicka gärna med kopior eller utskrifter av det du vill klaga på.

Men om hur du anmäler (via mail eller post)

Anmälan kan mailas in till: 

KRÄNKT.SE

Kränkt.se har tagits fram av Datainspektionen för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på Internet.

Tips om man blivit kränkt 

Sammanställning: Torbjörn Sassersson