20 april, 2018

Vad blev det av tron på skogsrået och Näcken?

Just nu visar SVT2 en serie program om nordisk folktro i gamla dagar, vilket föranlett Carl Johan Ljungberg till en betraktelse över ämnet. TEXT: CARL JOHAN LJUNGBERG Förr tycktes naturen vara besjälad. I ängens dimmor dansade älvor och i bäcken spelade Näcken. I höstens stormar drog Odens … [Read more...]

Nynazister rekryterar skolungdomar i Ludvika

Nynazismen breder ut sig och det skrämmer invånare. Bokmässan i Göteborg och tillåtelsen att demonstrera på 1 maj i bl.a. Ludvika, är några exempel. Nu slår rektorerna och kommunstyrelsen i Ludvika larm. TEXT: KERSTI WISTRAND NMR, Nordiska motståndsrörelsen, har blivit ett vanligt inslag i … [Read more...]

Nära-döden-upplevelser – en svensk pilotstudie 1989

1989 genomförde de två vårdlärarna och leg. sjuksköterskorna Ingegerd Bergström (-Wahren) och Yvonne Åkerlind den första svenska pilotstudien kring nära-dödenupplevelser. De intervjuade 34 återupplivade hjärtpatienter på Karolinska sjukhusets Thoraxklinik samt hjärtintensivvårdsavdelningen vid … [Read more...]

Uppståndelsemysteriet

För en vecka sedan inföll påsken – navet i den kristna tron med mysteriet Kristi död, nedstigning i dödsriket, seger över döden och återuppståndelse. Kersti Wistrand visar här exempel på erfarenheter hos några personer i dödens gränsland. EN BETRAKTELSE AV KERSTI WISTRAND Den finlandssvenska … [Read more...]

När sanningen stirrar i vitögat underlättar skygglapparna

Stötte på en sida där två personer diskuterade begreppet antihumanism och den ena försvarade användandet medan den andre ansåg det fruktansvärt att anlägga den termen på Sturmarks förbund. Trots ett stort antal länkar som ger den internationella ideologiska bakgrunden till detta antihumanistiska … [Read more...]

Björken – Frejas träd

Nu i påsktid pryder björkriset våra hem, en gammal sedvänja i vårtid som förmodligen överlevt kristendomens intåg i vårt land. Björken var fruktbarhetsgudinnan Frejas heliga träd med stor betydelse och användning i många sammanhang. TEXT: KERSTI WISTRAND Mars månad och påsktid. På mitt matbord … [Read more...]

Framåt amerikansk ungdom kan påverka vapenlagarna

Vid en skolskjutning i Florida dödades sjutton personer. President Trump och övriga politikerna stödjer i allmänhet vapenorganisationen NRA. Nu organiserar sig ungdomar över hela USA i en gemensam protestmarsch den 24 mars för att få lagändringar till stånd. TEXT: KERSTI WISTRAND Den 14 … [Read more...]

Högkänslighet i dödens närhet

En förhöjd högkänslighet i dödens närhet kan uppfattas motsägelsefullt, särskilt om den som tycks vara på sitt yttersta ligger med slutna ögon och verkar helt frånvarande. Kersti Wistrand har valt ut fyra berättelser från sitt arkiv och vill även uppmärksamma vårdpersonal på varsamhet i svårt sjukas … [Read more...]

Drömmen om Atlantis IV: sydvästra Spanien?

Kan förebilden till Platons Atlantis ha legat i Atlanten på andra sidan Gibraltar sund? Kan det ha sjunkit ned på dess botten och finns några spår av det i så fall kvar? Jakten går vidare och i denna artikel berättas om arkeologen Richard Freunds forskarteam som anser sig ha funnit Atlantis under … [Read more...]

Utforska din högkänslighet – om att finna fokus i en hektisk värld

Högkänslighet är en egenskap som 15 – 20 % av befolkningen har på ett eller annat sätt. Det innebär att man har förstärkta sinnesupplevelser och uppfattar mer detaljer i verkligheten än andra gör. Marie Hannuksela, som själv är högkänslig, har gett ut en liten handledningsbok i ämnet. TEXT: … [Read more...]