16 februari, 2019

ISIS militant announces his marriage to terrified 7-year old in occupied city – Syria

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Kommentera