Forskning: Det mänskliga sinnet kan förutse framtiden. – Återpublicerad från Newsvoice

1
1415

consciousness-dimensions_perattVisioner av en framtida tsunami i Indiska Oceanen, ubåtar i Hårsfjärden, en Östersjöfärja som förliser, ett nytt parti och ett stort dopingavslöjande förändrade Börje Peratt.  Han började forska på varsel, sinnets förmåga att kunna förutse framtida händelser. Det ledde till en serie böcker, artiklar och en publicering i den ansedda peer-review tidskriften Universal Journal of Psychology. 

Text: NewsVoice | Bild: Börje Peratt | Källa: UJP 4(1):47-62, 2016, HRpub.org (PDF) DOI: 10.13189/ ujp.2016.040105

Filmaren, författaren och medvetandeforskaren Börje Peratt blev publicerad den 1 januari 2016 i Universal Journal of Psychology (UJP). Artikeln har titeln: ”On the Origin of Consciousness – A Personal Experience on the Interaction of Mind and Body”. Den handlar om medvetandets ursprung och personliga erfarenheter av ett oberoende medvetande.

Studien utförd av Börje Peratt, som har en fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, presenterar praktisk kontakt med och observationer av fakta och händelser via extra sensorisk perception (ESP). ESP omfattar mottagande av information från andra sinnen än fem fysiska sinnen.

Börje Peratt har dokumenterat och studerat material som pekar på en mänsklig förmåga att kunna uppfatta vad som är möjliga framtida scenarior. Peratt har även tillämpad erfarenhet. Redan under hans tid på Sveriges Radio och SVT gjorde han program som överraskade.

Några exempel:

  • Filmanuset om en ung talangfull sprinter som blev dopad av sin tränare. Det låg på Filminstitutets bord då dopingavslöjandet med Linda Haglund briserade.
  • Radiomusikalen Gräset Gror 1978 handlade om starten av en politisk gräsrotsrörelse av maskrosor. Några år senare startade MP med maskrosen som symbol.
  • Ubåtsjakt i Hårsfjärden, 1982.
  • Östersjöfärja som förliser (förmodligen Estonia, 1994).
  • Tsunami i Indiska Oceanen.
Bild: Ubåtsjakt från helikopter – Fotograf: okänd – Källa: Marinmuseum.se
Bild: Ubåtsjakt från helikopter – Fotograf: okänd – Källa: Marinmuseum.se

Det svenska militära försvaret och sedan det civila försvaret kom att utnyttja denna talang för att göra utbildningsfilmer och scenarior inför övningar.

Börje Peratt menar att det handlar om analysförmåga och fantasi, men visst ledde det till förvåning då Försvarsmakten 1982 började jaga ubåtar i Hårsfjärden där Peratt några år innan just spelat in sådana scener. När Peratt sedan för Överstyrelsen för Civil Beredskap gjorde ett utbildningsscenario om en Östersjöfärja som går under i storm och det bara några månader senare inträffar med M/S Estonia (28 september 1994) blir sammanträffandet föremål för en inre prövning. Peratt anade att det kunde vara andra fenomen bakom dessa visioner och inledde en privat vetenskaplig forskning på dessa händelser.

Morgan Robertson skrev 1898, fjorton år före Titanics förlisning (1912), novellen ”Titans förlisning” om en kollision mellan Titan, ett stort atlantgående fartyg och ett isberg. Novellen innehåller förbluffande många likheter med verkligheten.

Den 28 mars 2000 får Peratt så visionen om en jättevåg orsakad av en jordbävning under vatten i Indiska Oceanen. I denna vision uppmanas Peratt att berätta för utvalda och arrangera förbönsgrupper för de barn från olika håll i världen som kommer att drabbas kring stränderna av Indiska oceanen.

Peratt är vid denna tid mycket skeptisk och som ickereligiös finner han ”uppdraget” om förbön pinsamt, men tar ändå kontakt med utvalda människor. Nästan fyra år senare, julveckan i december 2004, inträffar tsunamin där plats, orsak och resultat följer den nedtecknade visionen. Peratt hade ingen tidangivelse och kunde inte utfärda någon varning och vem skulle ha lyssnat?

Peratt deltog också i en grupp intresserad av kliniska studier på fenomen i anslutning till ESP. Utfallet av detta visar att förmågan sannolikt var mer än fantasier. 2012 kom han ut med boken Tolv Sinnen som har en ambition att vetenskapligt förklara möjligheten av ESP.

Den boken är slutsåld och 2015 kom han med en andra utökad upplaga som tillför en protovetenskaplig teori om möjligheterna till ett ”Oberoende medvetande”. Den aktuella artikeln i Universal Journal of Psychology, är en sammanfattning av flera hypoteser och slutsatser från den forskning Peratt bedrivit under snart 30 år.

Upprinnelsen till detta var så kallade transpersonella upplevelser (se Vetapedia) i samband med en svår bilolycka 1987 som tycks ha sparkat igång ”förmågan” och tvingat Peratt att försöka förstå den.
Peratt hävdar ingen kontroll över sin mediala förmåga – ”det kommer som det passar”. Vill man veta mer om just hans erfarenheter kring detta område så finner man hans artiklar i projektet ”Om Medvetandets Uppkomst”.

Peratt är noga med att hålla isär denna inriktning från hans övriga verksamhet där hans tjänster tas i anspråk. Hans journalistiska integritet och utbildning i vetenskaplig metod är vägledande och övergripande inom sådan yrkesverksamhet. Således är hans ansats inom forskningsområdet ESP fortsatt skeptisk. Dock har erfarenheterna från okunnigas pseudoskeptiska övergrepp i frågan bidragit till initiativet till föreningen Humanism & Kunskap och rätten till vars och ens egen ”vetskap och beprövade erfarenhet”.

Text: NewsVoice

Relaterat

Vetapedia: Remote viewing, fjärrsyn

Vetapedia: Parapsykologi

1 COMMENT

  1. Mycket intressant artikel. Det finns så mycket mellan himmel och jord och här visar Börje Peratt många intressanta upplevelser, där det är vederlagt att han ”inte har hittat på något för att det ska stämma”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.