14 december, 2017

Gatuscen i Havanna 29 dec. 2015

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar – ”Om medvetandets uppkomst”.

Kommentera