16 februari, 2019

Diplom till Jan Pilotti_Börje Peratt

Jan Pilotti och Börje Peratt (Foto: Ritva Peratt)

Jan Pilotti och Börje Peratt (Foto: Ritva Peratt)

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Kommentera