Ett påstående från en fiktiv person “Dr. Derek Knauss” har spritt att “Laboratorier i USA kunde inte hitta Covid-19 i ett enda av 1500 påstått positiva covid19testade fall.” Knauss påstår vidare att “vid 7 universitet upptäcktes inte ett enda COVID19-virus.” Knaus påstår också att: “Forskarna stämmer CDC, landets motsvarighet till FHM (Folkhälsomyndigheten). Länk

TEXT BÖRJE PERATT

Bakgrunden till detta kan vara verklig fakta: Under 2020 redogjorde ett imponerande antal forskare för misstankar om oegentligheter när det gäller Covid19. Mest uppseendeväckande var att forskare kom fram till att viruset var fiktivt och att människor blev sjuka av andra traditionella virus som istället med opålitliga testmetoder (PCRtester) förkunnades vara covid 19. [1][2][3][4]

Knaus påstående som sannolikt är fiktivt är ändå plausibelt. Han skriver I april 2021 redogjordes för en studie som refererade till resultaten från sju olika universitet som hade genomfört 1500 tester av påstådda covidpatienter. Enligt uppgift genomfördes vetenskapliga undersökningar men de visade inga spår av Covid. Däremot hade de någon form av förkylning eller influensa men man fann då endast influensa A eller B. Detta som tyvär antagligen är en fiktiv text påminner om. Obducenten fann inget virus i sju påstådda Covid19-patienter. Detta är dock ett sant påstående.

Något om alternativa virus som avsiktligt (?) blivit förväxlade med covid.

Influensa typ A (H1N1) (svininfluensa) är inte farligare än vanlig influensa. För personer med annan sjukdom, hög ålder eller nedsatt allmäntillstånd, kan influensa vara en farlig sjukdom.” Länk

Influensa typ b (Haemophilus) är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåle-, öron- och lunginflammation. Den kan också ge upphov till allvarliga invasiva infektioner såsom hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (sepsis), särskilt hos barn under fem år. Bakterien kan även ge olika typer av svåra infektioner såsom struplocksinflammation (epiglottit) och ledinfektion. Länk

Högst sannolikt har personer med svårare infektioner drabbats av B-varianten. Jag fick kring 1983/84 efter en svår influensa hjärninflammation och mångårig reumatism. Så när det nu prånglas ut att Covid19 lett till långvariga sjukdomstillstånd kan man anta att istället för covid19 så har den influensasjuke drabbats av typ B Influensa.

CDC stäms för massivt bedrägeri (flera aktörer är inblandade i stämningar mot CDC och nedanstående har påståtts vara fejk men låt oss då gå genom “fantasin” för att se om innehållet ändå är relevant.)

En klinisk forskare och immunolog-virolog vid ett laboratorium i södra Kalifornien säger att han och kollegor från 7 universitet stämmer CDC för massivt bedrägeri. Anledningen: i inte ett enda av 1 500 prover av personer som testats ”positivt” kunde man hitta Covid-19. Samtliga patienter befanns helt enkelt ha influensa A och i mindre utsträckning influensa B. Detta överensstämmer med tidigare resultat från andra forskare.

”När vi skickade resten av proverna till Stanford, Cornell och ett par laboratorier vid University of California, kom de fram till samma resultat: De hittade influensa A och B. Sedan bad vi CDC om genomförbara prover av Covid. CDC sa att de inte kan ge dem, för de har inte dessa prover.
CDC kunde således inte redovisa några Covidfall eftersom detta virus inte finns i något av alla de tester som CDC gjorde. CDC medgav således att det inte hade något identifierbart virus!

Covid 19 ett fantasivirus

Så vi kom till den skarpa slutsatsen genom allt vårt forsknings- och laboratoriearbete att Covid-19 var imaginärt och fiktivt. Den påhittade influensan kallades bara ”Covid19”, och de flesta av de 225 000 dödsfallen var från co-morbiditeter såsom hjärtsjukdomar, cancer, diabetes, lungemfysem osv. Många fick influensa A som ytterligare försvagade deras immunförsvar, och de dog.” Men således inte med det påstådda covid19.

Djupt gömt i ett officiellt dokument om Covid-19, erkände CDC redan sommaren 2020 att det inte har ett mätbart virus: ‘Eftersom inga kvantifierade (= uppmätta) isolerade virusobjekt av 2019-nCoV är tillgängliga just nu … ”

Här följer en översättning av den centrala texten i det dokument där CDC redovisar sina resultat:

(sidan 39 i ‘CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel’ (13 juli)) Med andra ord kunde CDC, som en av de ledande medicinska myndigheterna i världen, inte redovisa något covidresultat eftersom man inte funnit och fortfarande inte kan visa upp ett virus.

• Om viruset muteras i målregionen rRT-PCR, kan det hända att 2019-nCoV inte detekteras eller endast detekteras mindre pålitligt. Hämmare [ett ämne som minskar hastigheten för eller helt stoppar en kemisk reaktion] eller andra typer av störningar kan producera ett falskt negativt [alternativt falskt positivt] resultat…

Testprestandan kan påverkas eftersom epidemiologin och det kliniska infektionsspektrumet [påstått] orsakat av 2019-nCoV inte är helt kända. Till exempel kanske kliniker och laboratorier inte känner till de optimala typerna av prover som samlas in och, under infektionens gång, när dessa exemplar innehåller mest sannolikt nivåer av viralt RNA som lätt kan detekteras.

• Detektion av viralt RNA kan inte indikera förekomsten av infektiöst virus eller [fastställa] att 2019-nCoV är det orsakande upphovet [anledningen] till kliniska symtom.

• Utförandet av detta test [PCR] har inte fastställts för att kunna övervaka behandling av [påstådd] 2019-nCoV-infektion.

• Utförandet av detta PCRtest har inte fastställts för screening av blod eller blodprodukter för närvaron av [påstådd] 2019-nCoV.

Detta [PCR] test kan inte utesluta sjukdomar orsakade av andra bakteriella eller virala patogener.

OBS den senaste texten: “Kan inte utesluta sjukdomar orsakade av andra bakteriella eller virala patogener.”

Detta är ett extraordinärt avslöjande. Det innebär att alla lockdowns alla vaccinationer alla inskränkningar baserar sig på rena fantasier!!!! Därför är det rimligt att FHM i USA prövas juridiskt!

CDC-DATA: 200 000 ”COVID Deaths” kan faktiskt vara influensa, hjärtinfarkt, förgiftad eller skjuten. Länk

Coronavirusstatistik kan blåsas upp på ett sätt som svindlar sinnet. I april 2020 gjorde Dr. Deboroah Birx från arbetsgruppen Coronavirus i Vita huset tydligt att COVID-dödsfall och dödsfall där COVID bara var närvarande skulle anses vara en och samma. Birx sa: För att markera det som COVID-19-infektion är avsikten just nu att om någon dör med COVID-19 räknar vi med det som en COVID-19.”  

Om vi nu trots alla avfärdande vetenskapliga bevis ändå ska tro på att Covid 19 är ett virus som drabbat en del människor, hur farligt är det då?

En artikel publicerad i  Off-Guardian: WHO (Accidentally) Confirms Covid is No More Dangerous Than Flu. WHO bekräftar där (av misstag?) att Covid inte är mer farligt än influensa? Länk

Just nu pågår runt om i världen förberedelser för att formulera stämningar mot myndigheter i USA och i Kanada. Målet är att  ställa de ansvariga bakom coronabedrägeriet till svars.

På lördag 15 maj genomförs manifestationer i över 40 länder utlysta för frihet, fred och mänskliga rättigheter. Initiativet kommer från staden Kassel i Tyskland och går under namnet World Wide Demonstration 2.0 med huvudsyfte att protestera mot den totalitära coronapolitiken.

I Sverige är städerna MalmöGöteborg och Stockholm officiella värdar för evenemanget.

Börje Peratt

Referenser

1) Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter
2) Inga bevis för att någon har dött av Corona Covid 19…
3) COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa
4) Otillförlitlig coronarapportering – Vad händer om människor upptäcker att de blivit…

Källor

5) Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel – Intervju författaren Länk
6) Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)
7) Läkartidningen: Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande
8) Falsklarm om Corona?
9) 400 läkare i protest mot coronapaniken

10) Sverige mäktigaste ordförande inom sjukvård svarade på frågor om Covid. Länk
11) Statistikexpert om coronakrisen: Vad driver Regeringens överdrifter?
12) Nya inskränkningar ingår i skräckpropagandan och har inget med hälsa att göra
13) ”Corona Gates” – attack mot människan
14) Vilseleder medier om corona?

6 COMMENTS

  1. Du skriver: “Djupt gömt i ett officiellt dokument om Covid-19, erkände CDC redan sommaren 2020…”. Var får du fram att det gäller sommaren?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.