Folkets radio intervjuar läkaren Sebastian Rushworth (vid Karolinska sjukhuset) som nyligen kommit ut med sin bok ”Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel – en evidensbaserad utvärdering”.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Programmet är det första avsnittet i en intervjuserie ”Vilse i pandemi-pannkakan?” (redaktör och intervjuare Per Shapiro) som undersöker vad som håller på att hända med möjligheten att föra ett sansat och hederligt samtal i allt trängre åsiktskorridorer.

Vi lever i en tid av stor polarisering, inte minst vad det gäller situationen gällande Covid-19 där myndigheter, politiker och mainstreammedia sluter upp kring en samsyn att denna pandemi är fruktansvärt farlig och endast kan motverkas genom en pandemilag samt nedstängning. I sin desperation sluter större delen av svenska folket upp och är lydiga. Att där också finns ett ifrågasättande från det andra hållet får knappast något utrymme såvida inte ifrågasättandet kan förses med en stor foliehatt.

Men vad är egentligen ”politiskt korrekt”? Och vem avgör detta? Det tycks finnas en bakomliggande agenda att censurera eller tysta ned forskare som kommit till en annan vetenskapligt grundad uppfattning än den som media tillhandahåller. Medierna analyserar inte kritiskt påståenden och argument från alla håll utan fungerar som en slags marknadsföringsorganisation för vaccinationsindustrin.

I sammanräkningen av covidsjuka betraktas man som ett fall och går in i statistiken bara man har ett positivt covid-svar utan att uppvisa några som helst andra symtom. Detta synsätt bygger dessutom på otillförlitliga test. ”Politiskt korrekt” avgörs efter om resultaten publiceras eller inte – och vem bestämmer om publicering nu i censurtider?

I ett fungerande demokratiskt samhälle brukar annars all forskning läggas fram och öppet diskuteras. Så är inte fallet idag där oliktänkande förlöjligas och facebooksidor och youtubeintervjuer med forskare censureras bort. Att även läkare som protesterade mot lock-down ingick i ”Tusenmannamarschen för sanning och frihet” togs inte upp av massmedia som istället fokuserade på udda personer som förklarades vara newagemuppar, högerextremister eller nynazister. Med andra ord en medveten strategi att försöka få rimlig kritik att framstå som orimlig.

Radio- och TV- reportern Per Shapiro granskar i en serie program i sin radiopodd ”Folkets radio” vad som håller på att hända med möjligheten att föra ett sansat och hederligt samtal i allt trängre åsiktskorridorer. Först ut är granskningen av covid-19. I ett av inslagen i det första programmet i serien intervjuas AT-läkaren Sebastian Rushworth.

Dr S. Rushward om sin bok ”Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel”

Sebastian Rushworth är AT-läkare vid Karolinska sjukhuset och har det senaste året arbetat mycket med covid -19-patienter. I augusti 2020 startade han en populär blogg om vetenskap och hälsa skriven på engelska där han på ett lättförståeligt sätt förklarar medicinska frågor för allmänheten. I slutet av februari i år kom han ut med boken ”Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel” på Karnevals förlag (139 sidor, ISBN: 9 789 188 729 798). I denna presenterar han en utvärdering av pandemin enligt de senaste och mest gedigna forskningsstudierna.

Varför just denna titel? Jo, hela poängen med titeln är, enligt Sebastian Rushworth, att krossa alla myter och feltänk då det gäller covid-19 och som finns allmänt spridda av massmedia, myndigheter och politiker. ”Det är ett försök att få till en lite mer nyanserad covid-19-diskussion som faktiskt utgår från vad de vetenskapliga studierna och statistiken utvisar.”

Sebastian Rushworth berättar att han inte hinner följa med den massmediala nyhetsrapporteringen alls. Istället följer han som läkare informationen om covid-19 genom vetenskapliga artiklar och statistik. När han så talade med sin mor i somras insåg han behovet av en klarläggande bok i ämnet. De hade nämligen helt skilda uppfattningar om pandemin och hur allvarlig och dödlig den var. Modern hade fått all sin information genom TV, P1 och tidningar.

Sjukvårdspersonalen går till sitt arbete och gör sitt jobb. Det har aldrig varit kaos på avdelningarna. Det är inte så att det ligger en massa folk i korridorerna. Alla har sitt rum. ”Den verklighet jag ser är väldigt väsensskild från hur den utmålas i massmedia”, säger Sebastian Rushworth.

-Är det covid-19 som lamslagit IVA-klinikerna? frågar radioreportern Per Shapiro.

Svaret blir något överraskande att det snarare hänger ihop med årtionden av nyliberala reformer. På 90-talet fanns det 3 000 IVA-platser i Sverige, idag endast 500 och med större befolkningstal. Dessutom har man skurit ned på vårdplatserna något enormt. Varje år har vårdplatserna minskat. Vi har därför en betydligt lägre kapacitet idag. Därför krävs det inte särskilt mycket för att systemet ska hamna i kris. En lite mer än vanlig och allvarlig luftvägsinfektion under en vintersäsong kan räcka för att knäcka systemet. Covid-19 hade troligen inte varit samma katastrof för 25 år sedan.

En sådan här typ av pandemi ser vi med regelbundna intervall så det är ingenting nytt. Sist var det för över femtio år sedan och folk har glömt hur det är att leva under en sådan period, menar dr Rushworth: ”Det kanske är en del av förklaringen till varför man har blåst upp det så mycket nu och ur mitt perspektiv gjort det allvarligare än vad det är.”

Man har frångått begreppet ”antal förlorade levnadsår”

Inom vården brukar man normalt inte utgå från begreppet ”antal avlidna” utan ”antal förlorade levnadsår” när man tittar på medicinska åtgärder. Det gäller att se var man ska lägga resurserna. Ska man lägga dem där man kan rädda 50 levnadsår eller där man kan rädda ett? I praktiken är man mycket mer beredd på att lägga pengar på en 30-åring än en 80-åring. Det handlar inte om att ett liv är mer värt än ett annat utan om att 30-åringen har många fler år kvar att leva än 80-åringen.

Som det är just nu är medelåldern för död i covid-19 84 år, vilket är högre än den genomsnittliga livsåldern i Sverige som är 82 år. Merparten av dem som dör förlorar alltså inte så många levnadsår. Frågan blir då hur stora åtgärder som är rimliga att sätta in. I Sverige är vi beredda att satsa 500 000 kronor per levnadsår som kan räddas, men nu när det gäller coronan har detta tankesätt försvunnit helt. Covid-19 har plötsligt blivit viktigare än alla andra sjukdomar som t.ex. cancer och HIV. Det blir väldigt konstigt att plötsligt prioritera en dödsorsak framför alla andra.

Man har hela tiden betett sig som om covid är mycket mer dödlig än vad den i själva verket är. Man betraktar den som om den vore ebola eller SARS fastän den är mer lik en vanlig svår influensa. En av bokens slutsatser är att flera av de åtgärder som världens regeringar inklusive Sveriges, har vidtagit mot covid-19 inte har varit grundade på fakta. En del av dem har varit förhastade och nedstängningen har orsakat mycket större skada än själva viruset:

– Och kanske beror det på att man från början såg bilderna av den kraftiga nedstängningen i Wuhan och något senare alla likkistor i norra Italien. Man fick panik och agerade därefter och beslöt sig för att kopiera Kina, menar Sebastian Rushworth. Detta gjordes utan någon som helst analys över för- och nackdelar av att stänga ned ett samhälle. I efterhand har det visat sig att det inte var så dödligt som man trott, men man har grävt ned sig så djupt och målat upp pandemin som mycket dödlig och farlig och alla åtgärder som gjorts har nu blivit omöjliga att backa ifrån. Politikerna kan helt enkelt inte redovisa vad allt detta kostat samhället. De nuvarande ledarna kommer aldrig att erkänna. Det är för stort, det går helt enkelt inte. Det kommer säkert att ta fem – tio år innan man kan få till stånd en normaliserad debatt.

Hela radiopodden ”Vilse i pandemi-pannkakan?” kan du lyssna till här: LÄNK

Slutord

Dr Rushworth talar mycket sakligt och med lugn, trygg stämma. Han skulle platsa i en TV-soffa där han kunde lägga fram sina på vetenskap välgrundade argument, men han tycks bokstavligt talat falla mellan stolarna. Det tycks som om media inte kan hantera honom och därför väljer att hålla tyst kring hans bok ”Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel”.

Recensioner saknas i stort sett. TV-program uteblir. Utgivningen av hans översättning av boken på engelska har ratats av Amazon som först framträdde positivt; en del youtube-intervjuer med honom har tagits bort. Klart och tydligt följer mainstreammedia en agenda.

Björn Eklund, förläggare av Sebastian Rushworths bok, citerar Harold Pinter, 2005 års nobelpristagare i litteratur:

– Demokrati. Du kommer inte undan. Dom stora kukarna går lösa. Dom knullar allt dom ser. Akta ditt arsle! (Nobelpristagare Harold Pinter)

Grovt och vanvördigt? Björn Eklund menar att det ligger något i detta citat om hur världen och vår omgivning fungerar just nu och jag kunde bara inte låta bli att citera det.

Ytterligare en intervju kan du se här LÄNK:

I Dagens Arena kan du läsa ett kapitel ur boken: LÄNK

Min egen reflektion gäller de tusentals långtidssjuka i Covid-19, de patienter som läkare i IVA-vården inte kommer i kontakt med. Även här äger suspekta skeenden rum. Då det gäller epidemiologiska sjukdomar brukar man nämligen alltid ta hänsyn till tre faktorer:  aktören (viruset), värden (patienten) och miljöfaktorer som kan påverka förloppet. Då det gäller covid-19 har miljöfaktorerna helt tystats ned och benämns som konspirationsteorier. Ny vetenskaplig forskning visar att 4G och 5G-nätet påverkar blodkärlen genom att öppna upp kalciumjonkanalerna så att kalciumnivåerna i cellen ökar vilket i sin tur gör att viruset lättare tar sig in i cellerna. Hur pass utsatta har de långtidssjuka varit av 4G och 5G? Se vidare LÄNK 

Kersti Wistrand

Källa:

”Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel” på Karnevals förlag (139 sidor, ISBN: 9 789 188 729 798)

1 COMMENT

  1. Laboratorier i USA kan inte hitta Covid-19 i ett enda av 1500 positiva tester
    Vid 7 universitet upptäcktes inte ett enda COVID

    ”När vi skickade resten av proverna till Stanford, Cornell och ett par laboratorier vid University of California, kom de fram till samma resultat: INGET COVID. De hittade influensa A och B. Sedan bad vi alla CDC om genomförbara prover av Covid. CDC sa att de inte kan ge dem, för de har inte dessa prover.

    Så vi kom till den hårda slutsatsen genom allt vårt forsknings- och laboratoriearbete att Covid-19 var imaginärt och fiktivt. Influensan kallades bara ”Covid”, och de flesta av de 225 000 dödsfallen var från co-morbiditeter såsom hjärtsjukdomar, cancer, diabetes, lungemfysem osv. De fick influensa som ytterligare försvagade deras immunförsvar, och de dog.”

    https://bakomkulisserna.biz/2021/05/01/laboratorier-i-usa-kan-inte-hitta-covid-19-i-ett-enda-av-1500-positiva-tester/?fbclid=IwAR1RTJYyf1ssCClVD-kdEdxD-JfrH3KWvUua6H-0LIQ-jQbq1Iq4L_5VCcA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.