Det är naturligtvis provocerande att påstå att ingen skulle ha dött av Corona Covid 19 särskilt som medierna har piskat upp en sådan masshysteri och skrämt vettet ur folk med orimliga dödssiffror. Till stora delar bekräftar den kontroversiella artikeln dock tidigare slutsatser från hur WHO fått hela världen att gå in i ett larmtillstånd förmodligen alldeles i onödan. Detta är inte ens i närheten av en säsonginfluensa. Finns det då fog för forskarens uppfattning om att WHO är en “kriminell medicinsk organisation”?

TEXT BÖRJE PERATT

Delvis baserad på “No one has died from the coronavirus”. Important revelations shared by Dr Stoian Alexov, President of the Bulgarian Pathology Association.
PUBLICERAD i OFF-GUARDIAN juli 2020
Denna artikel har jag översatt och publicerat på Utforskaren: ”Ingen har dött av coronaviruset.” Viktiga avslöjanden framförda av Dr Stoian Alexov, ordförande för den bulgariska patologföreningen Posted on

7 juli rapporterar Sverige 71,419 smittade och 5,420 döda av Corona Covid-19 det innebär ett dödstal på 7,59% av antal smittade när den mer sansade delen av världen diskuterar från 0,2 – 0,9%. Antalet påstådda döda beräknat på smittade är således långt mer än något annat land. Detta får övriga världen att ta avstånd från svenska resenärer.  Vi kan också jämföra siffrorna med våra närmaste nordiska grannländer som även de har orimliga förhållanden mellan smittade och döda om än på en långt lägre nivå än den svenska.

  • Danmark: Smittade=12,832/Döda=606/Procent=4,72
  • Norge: 8,926/251/2,81
  • Finland: 7,248/329/4,54

Dessa siffror vittnar dessutom att “coronakrisen” är ljusår ifrån en pandemi vars definition är att en smitta ska allvarligt drabba en “ansenlig mängd av befolkningen”. Sveriges uppgifter om smittade är 0,6% av befolkningen, alltså inte ens 1% och således inte i närheten av “ansenlig del” vilket snarare skulle vara en bit över 20%. Övriga nordiska länder når inte ens upp till en tiondels procent, 0,1%, utan ligger under 0,09%. Därför är det märkligt att alla dessa länder dragits med i hysterin. I alla andra länder utom Sverige når dödstalen inte upp till en vanlig säsonginfluensa. Därför finns det anledning att betvivla de svenska uppgifterna. Istället kan man fråga sig varför Sverige i detta fall ska vara “bäst i klassen” och är syftet att mana fram befolkningens önskan om vaccin?
Låt oss då titta på ett exempel på hur man i Sverige kommer fram till dessa unika dödstal.

Text-TV måndag 6 juli:

Många covidpatienter dör ensamma. Var tredje person som avlidit i covid-19 dog ensam, enligt siffror från Svenska palliativregistret som TT tagit del av. Statistiken visar att 34 procent av de som dött i covid-19 dog utan en annan person närvarande i rummet. Den vanligaste personen att finnas vid patienternas sida i dödsögonblicket är vårdpersonal. Bara var femte patient hade en närstående i rummet. Statistiken baseras på 2 882 inrapporterade avlidna som haft en pågående, misstänkt eller genomgången covidinfektion.

Märk väl att man efter osäker eller misstänkt coviddiagnos rapporterar 2 882 avlidna som döda av covid 19. Det föreligger således inga som helst bevis för det. Endast att bräckliga människor fått dö i ensamhet. Och på äldreboende utan den syrgasinsats som skulle kunnat rädda dem. Ovanpå det kan vi dra slutsatsen att ett stort antal andra människor lider och dör av helt andra orsaker eftersom att de inte får den behandling som planerats in.

Om vi tillför det spektakulära påståendet att det inte finns ett enda bevis för att någon i Europa har dött av Corona Covid 19, blir denna “plandemi” lindrigt sagt märklig.

I en artikel den 18 mars 2020 (som fick närmare 95000 läsare) skrev jag att Världshälsoorganisationens tveksamma, i praktiken kontraproduktiva rekommendationer, kommer att negativt drabba hela samhällen jorden runt och många patienter som väntar på behandling och operation. I Storbritannien beräknar man nu att 18 000 fler cancerpatienter befaras dö nästa år som en följd av att den sk coronakrisen stoppatbehandlingar och screening skjutits upp, detta enligt BBC. Även antalet brådskande remisser för cancerutredningar har sjunkit, visar siffror från institutet för hälsodata, HDR. Enligt deras modeller beräknas alltså cancerdödstalet gå upp med cirka 18 000 nästa år – i värsta fall 35 000 LÄNK. Att coronapanikens effekter kan slå så hårt mot just cancerpatienter är för att en tidig upptäckt och behandling ofta är av största vikt.

Det spektakulära och säkert för många provokativa uttalandet om att “ingen har dött av Coronaviruset” tar stöd i att dessa läkare och forskare inom paleontologi anser att det inte finns några bevis bl a för att WHO motsätter sig obduktion av dem som påstås ha dött av Corona Covid 19. Den högt ansedda europeiska patologen Dr Stoian Alexov rapporterar att han och hans kollegor inte har hittat några bevis på några dödsfall av det nya coronaviruset från hela Europeiska kontinenten.

WHO har nu också råkat tillstå att det finns ingen anledning att isolera friska människor (asymptomatic). LÄNK Man har även gjort en 180 graders sväng och rekommenderar i inslaget inte längre isolering eller karantän. LÄNK

Dr Anthony Fauci, som jag menar är den bakomliggande drivkraften till Corona- “plandemin“, gick i taket och korrigerade WHO som han också korrigerat Trump, då kanske med rätta, nu med oro över att hotet mot att försvåra hans och Bill Gates plan att tvångsvaccinera jordens befolkning. LÄNK: Dr Faucis långa kriminella historia

“Coronavirus-testen bevisar inte alls att det finns ett dödligt virus hos någon patient. … det är kanske det största brottsliga bedrägeriet i medicinsk historia.”

CITAT av F. William Engdahl, strategisk riskkonsult och föreläsare,
akademisk examen från Princeton University och bästsäljande författare
på tema olja och geopolitik, verksam för onlinemagasinet “New Eastern Outlook.”

Ingen har dött av Coronaviruset

ARTIKEL av: Rosemary Frei och Patrick Corbett

Rosemary Frei har examen som civilingenjör i molekylärbiologi från medicinska fakulteten vid University of Calgary, hon var frilansande medicinsk författare och journalist i 22 år och är nu en oberoende utredande journalist. Du kan se henne i intervjun 15 juni på The Corbett Report, läsa hennes andra artiklar på OFF Guardian och följa henne på Twitter.
Patrick Corbett är en pensionerad författare, producent, regissör och redaktör som har arbetat för alla större nätverk i Kanada och USA förutom Fox. Hans journalistiska meriter inkluderar Dateline NBC, CTV: s W-5 och CTV-dokumentary där han skrev och regisserade “Children’s Hospital”, den första kanadensiska produktionen som nominerades till en internationell Emmy. Du kan följa Patrick på Twitter.

“WHO en kriminell medicinsk organisation”

Dr Stoian Alexov kallar Världshälsoorganisationen (WHO) för en “kriminell medicinsk organisation” som har till avsikt att skapa världsomspännande rädsla och kaos utan att ge objektivt verifierbart bevis på en pandemi.

Ytterligare en häpnadsväckande uppfattning från presidenten för den bulgariska patologiföreningen (BPA), Dr. Alexov, är att han anser att det för närvarande är “omöjligt” att skapa ett vaccin mot viruset. [Vilket i själva verket inte ens är önskvärt då majoriteten över 95% av smittade inte ens får mer än en lindrig förkylning och äldre ska inte vaccinera sig då det är kontraproduktivt.]

Han avslöjade också att europeiska patologer inte lyckats identifiera några antikroppar som är specifika för SARS-CoV-2.

Dessa otroliga uttalanden väcker starka frågor, bland annat huruvida tjänstemännens och forskarnas påståenden är rimliga angående de många vacciner med vilka de nu rusar in i kliniska prövningar runt om i världen.

De väcker också tvivel om sannolikheten i påståenden om upptäckt av antikroppar mot anti-nya-coronavirus (som börjat användas för att behandla patienter).

Nya coronavirusspecifika antikroppar är förmodligen basen för de dyra serologitestsatserna som används i många länder (av vilka vissa har visat sig vara oacceptabelt felaktiga).

Och de är, påstås det, nyckeln till de immunitetscertifikat som är eftertraktade av Bill Gates för att han ska få till en världsomfattande användning – i form av COVI-PASS – för närvarande i 15 länder inklusive Storbritannien, USA och Kanada.

Dr Alexov framförde sina häpnadsväckande observationer i en videointervju där lyssnare tappade hakan men som visade sig sammanfatta deltagarnas konsensus i ett webbseminarium European Society of Pathology (ESP) den 8 maj 2020 om COVID-19.

En videointervju med Dr. Alexov genomfördes också den 13 maj av Dr. Stoycho Katsarov, ordförande för Center for ‘Protection of Citizens Rights in Sofia’ och en före detta bulgarisk vice minister för hälsa. Videon finns på BPA: s webbplats, som också belyser några av Dr. Alexovs huvudpunkter.

Videon här och det engelska transkriptet här [pdf].

Bland de uppseendeväckande bomberna som Dr Alexov släppte är att ledarna för ESP-webinariet den 8 maj tillkännagav att inga nya antikroppar mot coronavirus har hittats.

Kroppen bildar antikroppar specifika mot de patogener den möter. Dessa specifika antikroppar är kända som monoklonala antikroppar och är ett viktigt verktyg inom patologi. Detta görs via immunohistokemi, som involverar märkning av antikroppar med färger och sedan beläggning av biopsi- eller obduktionsvävnadsglas med dem. Efter att antikropparna har fått tid att binda till patogenerna som de är specifika för kan patologerna titta på objektglasen under ett mikroskop och se de specifika platserna där de färgade antikropparna – och därför patogenerna de är bundna till – finns.

I avsaknad av monoklonala antikroppar mot det nya coronaviruset kan patologer därför inte verifiera om SARS-CoV-2 finns i kroppen, eller om de sjukdomar och dödsfall som tillskrivs corona verkligen orsakades av viruset snarare än av något annat.

Det skulle vara lätt att avfärda Dr. Alexov som bara en av flera andra “konspirationsteoretiker.” Trots allt tror stora delar av allmänheten att dessa kritiker finns överallt i dessa dagar och att de bara sprider farlig desinformation om COVID-19 och andra frågor.

Dessutom är det inte mycket av de insikter som Dr Alexov framställer på webbseminariet 8 maj som blir synliga medier eller i de offentliga presentationerna av hur man hanterar frågan.

Men kom ihåg att visselblåsare ofta står ensamma eftersom den stora majoriteten av människor är rädda för att tala ut offentligt.

Dr Alexov har en omfattande meritlista och renommé. Han har varit läkare i 30 år. Han är ordförande för BPA, ledamot av ESP: s rådgivande styrelse och chef för histopatologiavdelningen vid onkologiska sjukhuset i den bulgariska huvudstaden Sofia.

Dessutom finns det annat stöd för vad Dr Alexov säger.

Chefen för Institutet för rättsmedicin vid University Medical Center Hamburg-Eppendorf i Tyskland i medieintervjuer [och ytterligare 8 experter som ifrågasätter Coronavirus paniken] sa att det finns en slående brist på fasta bevis för COVID-19:s dödlighet.

“COVID-19 är en dödlig sjukdom endast i undantagsfall, men i de flesta fall är det en övervägande oskadlig virusinfektion,” berättade Dr. Klaus Püschel till en tysk tidning i april och i en annan intervju:

“I ganska många fall har vi också funnit att den aktuella coronainfektionen inte har något att göra med det dödliga utfallet eftersom andra dödsorsaker förelegat som till exempel hjärnblödning eller hjärtattack … [COVID-19 är] inte en särskilt farlig virussjukdom … Alla spekulationer om enskilda dödsfall som inte har undersökts på expertnivå lägger endast bränsle på ångesten.”

Rosemary Frei och en annan journalist, Amory Devereux, dokumenterade också i en artikel i OFF Guardian den 9 juni att historierna om coronavirus inte har uppfyllt Kochs postulat.

  1. Mikroorganismen ska/bör kunna påvisas i stort antal hos alla individer, som lider av sjukdomen, men den får inte finnas hos friska individer.
  2. Mikroorganismen ska/bör kunna odlas fram i renkultur från prov, som kommer från den sjuke individen.
  3. Den framodlade mikroorganismen ska/bör kunna orsaka samma sjukdom hos friska individer (försöksdjur).
  4. Mikroorganismen ska/bör sedan kunna odlas fram från eller påvisas i det sjuka försöksdjuret.

Dessa postulat är vetenskapliga steg som används för att bevisa om ett virus existerar och har en en-till-en relation med en specifik sjukdom. Vi visade att hittills har ingen bevisat att SARS-CoV-2 orsakar en specifik sjukdom som överensstämmer med egenskaperna hos alla människor som till synes dött av COVID-19. Viruset har inte heller isolerats, reproducerats och sedan visats orsaka denna specifika sjukdom.

Dessutom, i en 27 juni-OFF-Guardian-artikel, lägger ytterligare två journalister, Torsten Engelbrecht och Konstantin Demeter, till bevisen att “existensen av SARS-CoV-2 RNA är baserad på tro, inte faktum.

Engelbrecht/Demeter bekräftade också “det finns inget vetenskapligt bevis på att dessa RNA-sekvenser [anses matcha den hos det nya coronaviruset] är det orsakande medlet för det som kallas COVID-19.”

Dr Alexov uttalade i intervjun den 13 maj att:

”Den huvudsakliga slutsatsen [från de av oss som deltog i webinariet 8 maj] var att obduktionerna som genomfördes i Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike och Sverige inte visar att viruset är dödligt.”
Han tillade att:
– ”Vad alla patologer sa är att det inte finns någon som har dött av coronaviruset. Jag kommer att upprepa det: ingen har dött av coronaviruset.”

Dr. Alexov konstaterade också att det inte finns några bevis från obduktioner om att någon som anses ha varit smittad med det nya coronaviruset dog endast av en inflammatorisk reaktion som orsakats av viruset (presenteras som interstitiell lunginflammation) snarare än från andra potentiellt dödliga sjukdomar.

En annan av hans upptäckter är att:

“Vi måste se exakt hur lagen kommer att hantera immunisering och det vaccin som vi alla pratar om, för jag är säker på att det inte är [för närvarande] möjligt att skapa ett vaccin mot COVID. Jag är inte säker på vad exakt Bill Gates gör med sina laboratorier – är det verkligen ett vaccin han producerar eller något annat? ”

Som påpekats ovan antyder oförmågan att identifiera monoklonala antikroppar mot viruset att det inte finns någon grund för att vacciner, serologiska tester och immunitetscertifikat rullas ut runt om i världen med en aldrig tidigare skådad hastighet och kostnad. Det finns faktiskt inga fasta bevis.

Dr Alexov gjorde en ännu viktigare poäng. Till exempel noterade han att till skillnad från säsongsinfluensan har SARS-CoV-2 inte visat sig döda ungdomar:

[Med influensa] kan vi hitta ett virus som kan orsaka att en ung person dör utan någon annan sjukdom närvarande […] Med andra ord, coronavirusinfektionen är en infektion som inte leder till dödsfall. Emedan en influensa kan leda till döden. ”

(Det har rapporterats om allvarliga sjukdomar som Kawasaki-liknande sjukdom och stroke hos ungdomar som ansågs ha en ny-coronavirusinfektion. De flesta publicerade artiklar om dessa fall är dock mycket korta och innehåller endast en eller endast en liten handfull patienter. Dessutom konstaterar kommentarer på tidningarna att det är omöjligt att bestämma virusets roll eftersom artikelförfattarna inte tillräckligt kontrollerat, om de över huvud taget, prövat andra möjliga faktorer. Det är därför troligt att barnens dödsfall tillskrivs COVID-19 när det i själva verket kan vara flera organ som kollapsat på grund av en kombination av läkemedelscocktail och [kontraproduktiv] andningshjälp som dessa barn utsatts för.)

Dr Alexov hävdade därför att:

“WHO skapar världsomspännande kaos utan verkliga fakta bakom vad de säger.”

Bland alla de otaliga villospår som WHO orsakat i kaoset är [mörkläggning] genom att förbjuda nästan alla obduktioner av människor som anses ha dött från COVID-19. Som ett resultat, rapporterade Dr. Alexov, hade den 13 maj endast tre sådana obduktioner genomförts i Bulgarien.

WHO dikterar också att alla som sägs vara smittade med det nya coronavirus som därefter dör måste få sina dödsfall tillskrivna till COVID-19. PDF

“Det är ganska stressande för oss, och för mig i synnerhet, eftersom vi har protokoll och förfaranden som vi behöver använda,”
sa han till Dr. Katsarov. “… Och en framtida patolog 100 år från nu kommer att säga,” Oj, de patologerna visste inte vad de gjorde [när de sa att dödsorsaken var COVID-19]! “Så vi måste vara riktigt strikta med våra diagnoser, eftersom de kunde bevisas [eller motbevisas], och de kunde kontrolleras igen senare. ”

Han avslöjade att patologer i flera länder i Europa såväl som i Kina, Australien och Kanada är starkt motståndare mot trycket på dem att tillskriva dödsfall unika till COVID-19:

“Jag är verkligen ledsen över att vi måste följa [WHO:s] instruktioner utan att ens granska dem. Men i Tyskland, Frankrike, Italien och England börjar de tänka att vi inte bör följa WHO så strikt, och [istället] när vi skriver dödsorsaken bör vi ha en viss patologi [resultat för att backa upp fakta] och vi bör följa protokollet. [Det beror på att] när vi säger något måste vi kunna bevisa det.”

Han tillade att obduktioner kunde ha hjälpt till att bekräfta eller motbevisa teorin om att många av de personer som ansågs ha dött av COVID-19 i Italien tidigare hade fått H1N1-influensavaccinet. Eftersom, som han noterade, det vaccinet försämrar vuxnas immunsystem och därför kan på avgörande sätt ha bidragit till deras dödsfall genom att göra dem mycket mer mottagliga för infektion. [se den kanadensiska undersökningen]

Doktorerna Alexov och Katsarov enades om att ännu en aspekt av det WHO-orsakade kaoset och dess dödliga konsekvenser är att många människor kommer att dö snart av sjukdomar som cancer, eftersom nedstängningarna, i kombination med tömningen av sjukhus (till synes för att ge plats för COVID-19 patienter), stoppade alla [planerade operationer] utom de mest pressande procedurerna och behandlingarna. (Se text TV 5 juli)

De observerade också att dessa [andra] sjukdomar förvärras av rädsla och kaos kring COVID-19.

Vi vet att stress signifikant undergräver immunförsvaret, så jag kan verkligen hävda till 100% att alla kroniska sjukdomar kommer att bli allvarligare och mer akuta i sig. Speciellt karcinom in situ [En malign tumör som inte hunnit tränga in i den ursprungliga epitelcellens basalmembran] – över 50% av dessa kommer att bli mer invasiva … Så jag anser att denna epidemi inte är så mycket en epidemi av viruset, det är en epidemi av att till människor överföra mycket rädsla och stress.” [Och försvårad hälsa och dödsfall av andra orsaker.]

Dr. Alexov menade också att ett direkt resultat av den pandemiska [“plandemiska”] paniken gör att många människor tappar förtroendet för läkare.

Rosemary Frei och Patrick Corbett

EN SLUTKOMMENTAR

Mycket av det Dr Alexov här slår fast med mandat från högsta professionella kunskap och kompetens utgör frågeställningar som jag publicerat i tidigare artiklar. Nu förstärks hypotesen om en dold agenda bakom Världshälsoorganisationens synnerligen destruktiva direktiv som medfört att hela världen stängts ned och orsakat polisstatsliknande ageranden i många annars demokratiska länder.

Bill Gates uttalar sin om hur hela världen ska vaccinera sig mot Corona och han har varit med om att ta fram vaccin och patent för det.

Jag har tidigare nämnt Dr Anthony Fauci och att hans organisation NIAID finansierade framtagandet av coronaviruset i Wuhan i Kina och uppfattningen om att Fauci och Bill Gates med läkemedelsindustrin i ryggen har skapat coronakrisen har förstärkts. Ett av deras syften skulle då vara att i akt och mening att göra astronomiska intäkter på vaccin som de har patent på. (Robert F. Kennedy Jr says Dr. Fauci and Bill Gates stand to profit from COVID-19 vaccine)

Att som Fauci vara chef för landets motsvarighet till Smittskyddsinstitut och äga patent på vaccin är definitivt en osund koppling. Faucis destruktiva insats under HIV/AIDS krisen är känd till och med beskriven i en Oscarsbelönad långfilm. WHOs korrupta ledning under Svininfluensan är också känd. Och till sin Generaldirektör har man valt en man vars kompetens ligger i att förfölja dissidenter och tillintetgöra journalister och politiska motståndare. Med Bill Gates pengar, som räddade WHO då den myndigheten höll på att gå under pga av avslöjandet om korruption, har denna hydra nu lagt grunden till ett tredje världskrig mot mänskligheten. Väldigt många människor har stängt in sig i sina hem livrädda för att gå ut och riskera att bli smittade av ett i praktiken harmlöst virus (om vi jämför med alla andra säsonginfluensor). En förhoppning borde nu stå till att folket återvinner förnuftet och börjar bygga upp sitt immunförsvar i ett normalt socialt umgänge och med lämplig kost.

Social kontakt och närhet är nödvändig för att bygga upp immunförsvaret. WHOs och Folkhälsomyndighetens direktiv går emot hur människor bygger immunförsvaret..

Uppmaningen om socialt avstånd är en ruggig påminnelse om Orwells 1984 och “sanningsministeriet” som vände på alla värderingar och begrepp. Distansering och isolering är bedragarens och sektens taktik för att få oss att ta avstånd från våra nära. I själva verket är det kontakt och närhet som bygger upp immunförsvaret. I skräckpropagandan ylar nu lydiga propagandamedier om att viruset kan vara luftburet. Här får jag lust att utbrista: SO WHAT?! En relativt harmlös smitta kan få dela med sig på vilket sätt som helst. Enda skälet till att använda krigsrubriker är för att skrämmas. Bakom detta ligger således andra frågetecken som att en kraschad sjukvård nu kan skylla på coronakrisen för att den inte funkar.

Under tiden planerar Socialdemokraterna för en andra “våg” och går därmed i WHOs ledband till gagn för Fauci, Gates och läkemedelsindustrin. Vi får räkna med denna “andra våg kring oktober november med krigsrubriker om ökad smitta. Fabricerad statistik naturligtvis.

Vi kommer varje år att få säsonginfluensor. Det får inte innebära att man stänger ned alla jordens länder. Galet!

Börje Peratt

 

Previous articleDen sjätte solens tid
Next articlePlandemi
Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare och har verkat som producent på Sveriges Radio och regissör på Sveriges Television. Yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet. Han har också producerat samhällsinformation och utbildningsfilmer inom medicin och sjukvård för landsting, sjukhus samt om doping för Riksidrottsförbundet, Olympiska kommittén och Dopingkommissionen. Peratt har en beteendevetenskaplig akademisk bakgrund med fil mag i pedagogik och fil kand i psykologi. Forskningsintresse- "Om medvetandets uppkomst".

5 COMMENTS

  1. Det kom ett mail som jag publicerar här: “Man kan kritisera slutsatsen att ingen har dött av covid19. Men det tycks som att majoriteten dött av vanvård och där man utan diagnoser eller obduktioner slapphänt fastställt covid19 i avsikt att driva upp dessa siffror med motiv till att skrämma folk så att vaccinprogram kan genomföras med astronomiska vinster till de som äger dessa vaccin.”

  2. […] Icke tycks ha haft tillgång till motsvarande källor som jag har hittat och skrivit om. Han tillför en del krassa slutsatser som att coronaviruset är ett rent påhitt. Men han får stöd för detta i en artikel av Rosemary Frei och Patrick Corbett som jag tidigare översatt och kommenterat: ”Inga bevis för att någon har dött av Corona Covid 19 enligt framstående forskare.” […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.