Statistik över döda i Sverige 2010-2020 visar att årets antal döda med ca 7540/månad i snitt landar under statistiken för 2012, – 15, -16 -17 och -18 med i snitt ca 125 fler döda/månad men är jämbördig med övriga år. Detta trots äldrevårdens “massdöd” i april då läkare på telefon ordinerade palliativ vård, dvs förordade en plågsam död utan att ha diagnosticerat patienter eller säkerställt deras tillstånd.

Statistiken visar låg dödlighet – men medierna orsakar ändå hysteri

Uppgifterna över påstådda smittor av coronavirus och hot om fler covid19-döda är, om man studerar alla länders statistik, inte bara kraftigt överdrivna utan direkt falska. Detta påminner om hur Anthony Fauci 2009 skrämde upp USA med att en tredjedel av alla amerikaner skulle smittas [1] av svininfluensan (H1N1) och en miljon skulle dö om de inte vaccinerade sig. I masspsykosens spår såldes vacciner för miljarder över hela världen där sedan det mesta fick kastas.[2]

TEXT BÖRJE PERATT

Trots överväldigande bevis om felaktigheter och ren och skär lögn har C19propagandan lyckats så väl att även förnuftiga människor skrämts till självvald karantän och är omöjliga att diskutera med. De VET JU att “den ena och den andre har haft mycket svåra sjukdomstillstånd och att folk har dött”. Dessa människor är så djupt inne i sin förnekelse pga av rädsla att de vägrar inse att människor har lidit och dött i alla år men i år inte mer än annars. Och vart tog säsonginfluensan vägen? Jo den döptes till covid19, liksom alla dödsfall hamnade i samma påse, dvs människor som dött av hjärtinfarkt, bilolycka eller fallskärmshopp. Nej, jag tror att de flesta förnekare som vägrar inse bluffen, har långt till att acceptera att de blivit lurade. Men först ska jag ändå ge en noga vetenskaplig bakgrund så får vi se om den kan vända synen.

Sammanfattning – Frågeställningar

Denna studie avser ge en helhetsbild av bakgrunden till coronakrisen som bröt ut 2020 huruvida den har haft ett naturligt ursprung eller om den är “man-made” och tillverkad i labb. Och om labb-framtaget virus läckt ut från ett labb eller avsiktligt släppts ut? Det framgick dock tidigt att viruset inte smittade så lätt och att det inte drabbade smittade med något allvarligt sjukdomsförlopp. Det blev osäkert om det verkligen var ett virus eller om man mätte på säsonginfluensan som sedan märkligt nog försvann. PCR-testens förmåga att ge en rättvisande diagnos gav mycket osäkra besked. Testet var ju inte framtaget för att klara en sådan uppgift. [19]

COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa

Även om hela världen litar på RT-PCR för att “diagnostisera” Sars-Cov-2-infektion, är vetenskapen tydlig: de är inte lämpliga för ändamålet.

Dr. Christian Drosten publicerade den 23 januari 2020, i den vetenskapliga tidskriften Eurosurveillance, från EU Center for Disease Prevention and Control, data-language-for-alternatives, en studie som påstod sig ha utvecklat det första effektiva testet för att upptäcka om någon är infekterad med det nya coronaviruset. Drosten-artikeln hade titeln, “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” (Eurosurveillance 25 (8) 2020).

WHOs agerande rimmar inte med bruklig vetenskaplig kontroll. Misstankarna om att något inte stod rätt till lyste larmrött. Att samhället mörkade testens opålitlighet skulle visa sig få allvarliga konsekvenser.  Ena dagen smittad andra dagen inte smittad men då hade tåget redan gått. Så coronatesten blev ett lotteri. Var det i själva verket en säsonginfluensa som kunde ligga bakom ett sjukdomsförlopp? Frågan är relevant då obducenter inte hittat något coronavirus i påstådda Covid19 patienter [3].

Otillförlitlig coronarapportering – Vad händer om människor upptäcker att de blivit lurade?

Den amerikanske forskaren och journalisten William F Engdahl har gjort en omfattande research av hur detta Drostentest togs upp av WHO och direkt blev ett globalt testinstrument. Han skriver: “Den korrupta generaldirektören för WHO, Tedros Adhanom, den första icke-medicinska läkaren som ledde WHO, erkände omedelbart testet. Sedan dess har RT-PCR-testet, spridit sig via WHO över hela världen som det mest använda testprotokollet för att avgöra om en person kan ha COVID-19, sjukdomen. Den 27 november 2020 publicerade en högt respekterad grupp av 23 internationella virologer, mikrobiologer och närstående forskare en uppmaning till Eurosurveillance att dra tillbaka Drosten-artikeln från januari 2020. Deras noggranna analys av faktaunderlagen är fördömande. Kritikernas studier bygger på äkta “peer review”. De anklagar Drosten och medarbetare för ”dödlig” vetenskaplig inkompetens och svåra brister i att vetenskapligt säkra testet.

Det publicerade RT-qPCR-protokollet för detektion och diagnostik av 2019-nCoV och manuskriptet lider av många tekniska och vetenskapliga fel, inklusive otillräcklig grundläggande design, ett problematiskt och otillräckligt RT-qPCR-protokoll och frånvaron av en korrekt testvalidering. Varken det presenterade testet eller själva manuskriptet uppfyller kraven för en godtagbar vetenskaplig publikation. Vidare nämns inte allvarliga intressekonflikter hos författarna. Slutligen betyder den mycket korta tidsskalan mellan inlämnande och godkännande av publikationen (24 timmar) att en systematisk peer review-process antingen inte utfördes här eller var av problematiskt dålig kvalitet. Vi ger övertygande bevis på flera vetenskapliga fel och brister. (Rapporterat i NT Länk)

Till att börja med, som de kritiska forskarna avslöjar, “the paper” som etablerade “Drosten PCR-testet” för Wuhan-stammen av coronavirus har antagits under oanständig kort tid av Merkel-regeringen och WHO för global användning – vilket har resulterat i allvarliga lockdowns globalt och en ekonomisk och social katastrof – Det har aldrig granskats peer-reviewed innan den publicerades av Eurosurveillance journal. Kritikerna påpekar att “otroligt nog rekommenderades Drosten-testprotokollet, insänt till WHO i Genève den 17 januari, officiellt av WHO som det världsomspännande testet för att fastställa närvaron av Wuhan coronavirus, redan innan artikel hade publicerats och genomgått vederbörlig diskussion.” Coronavirus-skandalen i Merkels Tyskland. Felaktiga positiva och Drosten PCR-test

En domstol i Portugal har dömt ut Drostens PCR-test som kriminellt och alla direktiv och åtgärder för att begränsa människors fri- och rättigheter som olagliga. Länk

PCR processen är inte ett tillförlitligt test för Sars-Cov-2, och därför är all påtvingad karantän baserad på dessa testresultat olaglig. Tvingande karantän som tillämpas på friska människor kränker deras grundläggande rätt till frihet.  

Länk: Portugisisk överklagandenämnd anser att PCR-tester är opålitliga.
Länk: Domare i Portugal markerar att tillförlitlighet hos Covid-tester är “mer än diskutabel”
Länk: Domstolen beslutar att karantän i beredskapstillstånd är olaglig.

EVENT 201 påstått påhittad – en plan för attack på mänskligheten

Bill Gates m fl spelade hösten upp ett videostreamat EVENT 201 som beskrevs som ett fiktivt scenario av en corona-pandemi och där man lanserade munskyddet som symbol. Det visade sig bli en fullständig beskrivning att det som skedde några månader senare. I starten ingick att fästa folks uppmärksamhet på antal påstådda smittade och döda. Dessa usla PCR test kunde inte bevisa någon enda siffra i statistiken. Det räckte med att påstå smittor för att lura in folk att tro på lögnen. Medierna spred mangrant att det var en pandemi fast det aldrig har varit en pandemi. Trots i sammanhanget obetydliga siffror av döda som aldrig kunde bevisas ha dött av covid19 måste man undra över denna sifferrabbling i medierna. Vad var motivet för sådant rabalder? Ja självklart var uppdraget att måla upp en hotbild och motivera folk att lyda under direktiv som tog bort våra fri och rättigheter för att sedan arrangera massvaccinering. Men hur kunde medierna spela med i detta? En sådan propagandakampanj kräver oerhört mycket resurser och pengar.

På vilket sätt hade WHO, myndigheter och statsöverhuvuden samverkat för att kunna stänga ned samhällen? Hur har man kunnat iscensätta diktatoriska metoder med polisstatens övergrepp och inskränkande av mänskliga rättigheter mot ett påstått virus som bevisligen inte smittar mer än en lindrig säsonginfluensa och som inte ökar dödligheten? De senaste 6 åren ligger dödligheten statistiskt under normal nivå! (Figuren högst upp). Varför har John Hopkins Institutet i USA gjort en återkommande karta med statistik som är kraftigt överdriven och som kan ses som ett exempel på desinformation. Mot denna bedrägliga bakgrund har Sveriges regering föreslagit en ny “pandemilag”. Den går emot våra egna lagar, mot allt sunt förnuft och mot vetenskapen. Den är helt enkelt kriminell.

Bakgrund

Denna studie kommer att granska möjliga orsaker till coronakrisen och ifrågasätta världshälsoorganisationens analyser och direktiv samt belysa hur regeringar orsakat destruktiva ingrepp på sin befolkning, mot samhället och mot företag genom allvarliga övergrepp utan vetenskaplig grund. Givet de fakta som kommit fram menar 400 belgiska läkare i öppet brev[4] att samhället ska öppnas. World Doctor Alliance pekar på ett medvetet övertagande av kontroll över hälsomyndigheterna och därigenom hela världen genom att orsaka skräck för sjukdom och död. Det innebär ett Gobalt maktövertagande där företag gör bankrutt och blir lätta att ta över. Således ett slags världskrig med hotet mot hälsan som vapen. Bill Gates har utnyttjat skräckpropaganda för att bereda vägen till att vaccinera världens befolkningar. Mot en sådan strategi står en växande grupp forskare, läkare och sjukvårdspersonal som hävdar att Covid19vaccinet är det vi verkligen ska vara rädda för:

Biokemisk krigföring

Biokemisk krigföring har en lång historik Länk. Skadliga biokemiska insatser och vaccinprogram har pågått i trender under hela 1900-talet där det amerikanska militära försvaret har högrisklabb i Fort Detrick m fl (United States Army Biological Warfare Laboratories) som har samverkat med forskare inom läkemedelsindustrin.

“Det är väl ingen som medvetet vill skada människan!”

Som motargument mot påstådda “konspirationsteorier” säger skeptikern: “Det är väl ingen som medvetet vill skada människan”. USAs armé utsatte San Fransiscos befolkning för biokemiskt vapen för att studera biverkningar, dessa krigets forskare tycks vara i stånd till vad som helst till och med att skada sin egen befolkning.

“Ett utsläpp av bakterier från [amerikanska] militärfartyg utanför Virginia och San Francisco infekterade den lokala befolkningen, inklusive cirka 800 000 människor i Bay Area. Bakteriella aerosoler släpptes på mer än 200 platser, inklusive busstationer och flygplatser. Det mest ökända testet var 1966-föroreningarna av New Yorks tunnelbanesystem med Bacillus globigii – en icke-infektiös bakterie som används för att simulera utsläpp av mjältbrand – för att studera spridningen av patogenen i en storstad.” Länk

The Fort Detrick horror: a closer look at the US’ largest biochemical weapons research center.

Syftet med militär forskning på aktuella virus har varit att utveckla biovapen (dvs kemiska sjukdomssmittor) som sedan har prövats på befolkningar såväl inom USA (Over and over again, the military has conducted dangerous biowarfare experiments on Americans) som i Afrika (U.S. bio-warfare work in Africa) ögon vittnen uppmärksammade hur ett gult moln sprutades ut över afrikas kust från ett amerikanskt militärfartyg. Och kort därpå bröt ebola ut. Även Asien. har drabbats av Biowarfare. Utbrotten av dessa labbproducerade virus har sedan medvetet eller omedvetet använts för att skrämma upp befolkningar och betjäna den lönsamma vaccinindustrin.

Vi vet idag att H1N1-smittan [5] (labbframtagen svininfluensa) inte var i närheten av det hot som Anthony Fauci, Amerikas chef över deras Smittskyddsinstitut larmade om, i själva verket var det fler som blev sjuka och dog av svininfluensavaccinet och USA står idag inför en mångårig skadeståndsproblematik. [6][7] Av detta skäl har vaccintillverkarna friköpt sig från alla skadestånd i samband med ett coronavaccin. Därmed kan en vinstmarginal säkerställas utan ansvar för hälsokonsekvenser. Tvärtom, ju fler som får biverkningar av vaccin desto fler kunder till industrimedicinen.

En vetenskaplig studie i ansedda British Medical Journal har rubriken “Brådskan att skapa ett covid-19-vaccin kan göra mer skada än nytta.” [8]

Vad som är besynnerligt är hur WHO, världshälsoorganisationen, 2014 fick en ny ordförande som Anthony Fauci prisade, en man som var en av ledarna i den terroriststämplade marxistleninistiska gruppen TPLF och som gjort sig känd som torterare och mördare i sitt eget hemland.

När Trumpadministrationen kom fram till att, WHO, blivit kommuniststyrt (av Kina) drog man bort sitt bidrag och öppnade dörren för Bill Gates som enligt egen utsago har tjänat 20 till ett på varje dollar i WHO investeringen om 10 miljarder dollar. Bill Gates: My ‘best investment’ turned $10 billion into $200 billion worth of economic benefit.

Anthony Fauci, chef över NIAID, (USAs motsvarighet till svenska Smittskyddsinstitutet) har till uppgift att agera för att skydda landets medborgare mot smitta och sjukdom. Finns det då anledning att ifrågasätta om Fauci har missbrukat detta förtroende?

Hur uppstod corona-viruset?

När vi i början av 2020, fick höra om ett nytt coronavirus som spreds i staden Wuhan i Kina följde spekulationer om hur det uppstått och brett ut sig. Ganska snabbt kom två rykten i svang: ett från Trumpadministrationen som angav att det var “man-made” och läckt från ett säkerhetslabb i Wuhan. Det har fått stöd av Nobelpristagaren i medicin Professor Luc Montagnier som menar att: Vi har kommit fram till slutsatsen att detta virus skapades i ett labb.” Han anklagade ”molekylärbiologer” för att ha infört DNA-sekvenser från HIV i ett coronavirus, ”troligen” som en del av deras arbete för att hitta ett vaccin mot AIDS. [9]

Ett annat rykte spreds av Anthony Fauci vid NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) som hävdade att viruset hade spridits från en köttmarknad i Wuhan och från fladdermöss till människan och absolut inte framställts i labb. Här uppstod en spricka mellan Trump och Fauci som kom att bli förödande för Trump. Uppenbarligen fanns för en gångs skull inte förutsättningar för Trump att avskeda en uppstickare som Fauci vilket annars var en bruklig utgång för alla som inte åtlydde Trump.

Men bevisen är tydliga. Fauci hade redan i början av 2000-talet initierat forskning på coronavirus och vaccin och i ett senare skede även finansierat och samverkat med kinesiska forskare och labben i Wuhan. Fauci lyckades övertyga omvärlden om att hans plan för utveckling av coronavirus och vaccin inte hade att göra med utbrottet i Wuhan. [10,11] Google översvämmades av länkar till stöd för Faucis budskap och mängder av länkar som hävdar att Trumps påstående om labbläcka var falskt. [12]

Kina svarade med att även om viruset först bröt ut i Wuhan så emanerade det inte från Kina utan från USA och var “man-made”. [13] Det senare har således förnekats av USA, Fauci och de flesta medier trots omfattande fakta för ett upphov i USA. [14,15,16]

Hur spreds viruset?

Vetenskapliga rapporter gav inledningsvis ingen enhetlig bild av coronaviruset spridning men särskilt en studie i PubMed [17] stack ut då den visade att minst hälften av alla påstådda Corona Covid-19 fall var falska dvs felaktiga. Detta har senare bekräftats av expertis som hävdar att PCR testen är ovetenskapliga och meningslösa. [18][19]

Ett propagandakrig inleddes för att slå fast syndabocken bakom utsläppet av coronaviruset. [20] Västmedia anklagade Kina. Skulden till coronasmittspridningen lades på nyårsfirande kineser som återvände till sina arbetsplatser runt om i världen, smittade med Covid 19. [12]

EVENT 201, en plan

Anthony Fauci och Bill Gates har sedan länge samarbetat också för att ta patent på coronavirus och Covid19-vaccin. De har även genomfört scenarier som beskriver hur en pandemi bryter ut och hur man ska hantera dem som ifrågasätter “pandemin” och hur man ska inskränka mänskliga rättigheter. Den senaste övningen oktober 2019 före utbrottet kallades EVENT 201 och där formuleras ett offentligt tack till Melinda & Bill Gates Foundation för deras initiativ och stöd. Redan då tycktes således Fauci och Gates mfl veta att det skulle komma ett utbrott och att man direkt skulle namnge det “pandemi”. Sedan har Gates förnekat sambandet, fast det finns inspelat. [21] Medier som USA Today som ständigt förnekar samband mellan Gates och Coronautbrottet ställde sig också nu bakom Gates förnekelse. (Förvånad?)

Man kan tro att videon ovan är filmad efter utbrottet 2020 och det är tveksamt om moderatorns påstående är sant att det skulle vara “fiktivt” och manusbundet. Således att det skulle vara ett “påhittat” scenario där skådespelare läser upp fictionrepliker. Jag som gjort flera scenarior för civil beredskap och militära försvaret, ifrågasätter att det skulle vara fiktivt. Med tanke på hur välgjort detta är dramatiserat och genomfört (okt 2019) är det inte svårt att föreställa sig att de som ligger bakom EVENT 201 visste precis vad som var planerat och hur det skulle utspela sig. För att lyckas med detta illasinnade uppsåt måste de ha förberett sig noga. Och de måste för att lyckas nå sin mål ha kontroll över sin coronakampanj genom att:

 • Fabricera och äga patent på Coronaviruset
 • Fabricera och äga Covid19 vaccin
 • Designa och formulera symboler för ett skrämmande coronahot såsom obligatorisk munmask och se till att all verksamhet som visas på TV ska domineras av denna mask.

“Äga” kommunikationen genom att:

 • “Äga” WHO. Bill and Melinda Gates Foundation är den främsta givaren till WHO, framför alla regeringar i världen.[22]
 • “Äga” medier som orsakar skräck och hotbild genom upprepning av smitta och dödssiffror.
 • “Äga” politiska ledare som rättar sig efter WHOs direktiv.
 • “Äga” ländernas folkhälsomyndigheter som lyder WHO.

Ovanpå detta ser vi att planen innehåller ett övertagande av världens demokratier i akt och mening att skapa polisstater, eliminera mänskliga rättigheter och om möjligt inrätta en världsregering med Global kontroll. Sättet att nå dit är att styra över:

 • vaccinpass.
 • polis /militär som genomför kontroller och razzior mot olydiga.
 • en ny “Pandemilag” där myndigheter följer upp och bestraffar olydiga genom att göra dem fredlösa.
 • världshälsoorganisationen (WHO) vars makt blir alltmer oinskränkt över alla länders folkhälsomyndigheter och som genom direktiv tar över demokratier som blir polisstater.

Nej, detta kan inte vara sant, detta är den ultimata konspirationsteorin och fullständigt otrolig! Låt oss gemensamt sätta på oss foliehatten. Eller vänta ett tag. Kan det inte vara värt att se vilka fakta som finns för att du ska kunna dra egna slutsatser?

Kunde man finna bevis för ett samband mellan SARS-CoV-2, och Fauci-finansierad forskning så borde det väl innebära att Faucis påstådda samhällsomstörtande roll kunde klargöras? Faktum är att bevisen finns i mångfald också i dokumentation av Fauciinitierade studier på amerikanska Nationella Institutet för Hälsa (NIH). [23] Hans studier för att utveckla ett nytt coronavirus och vaccin inleddes 2007 eller tidigare.

Steg 1 Äga patent på SARS COVID och VACCINET

Corona Vaccine studie vid NIAID under Anthony Fauci igångsatt 2007

Fauci och NIAID har tillsammans med Bill Gates Foundation finansierat inte bara utvecklingen av ett nytt coronavirus utan även i förväg tagit patent på tester, skyddsmaterial och vaccin.

Anthony Fauci [15] blev också av Trumpadministrationen ansvarig för “kampen mot corona” direkt underställd president Donald Trump.  Att sätta den onde bredvid mörkrets furste, det låter som en skräckhistoria skriven av Stephen King.

Steg 2 Äga produktion av VACCINET

Fauci förnekade att viruset var man-maid och att han hade något med dess uppkomst att göra. [24] Fauci är delägare i Bil Gates industriläkemedelsbolag Moderna och genom detta delägare av patent för viruset, testen och vaccinerna något som var framtaget innan coronautbrottet i Wuhan. [25][26][27]

Mot denna bakgrund fanns det skäl att försöka spåra processen för hur patenten och rättigheterna har genomförts. Pirbright Institute (med svag grå text i nedanstående ansökan) lämnades in en ansökan till EUROPEAN PATENT OFFICE 23 juli 2014 och den 20 november 2019 var allt klart: “ACTIVE”.


“UPPFINNINGENS OMRÅDE[0001]:” Föreliggande uppfinning avser ett försvagat coronavirus innefattande en replikas-variant [kopia/variant av] gen, som orsakar att viruset får nedsatt patogenicitet [den potentiella kapaciteten hos i detta fall ett virus, att orsaka sjukdom] Föreliggande uppfinning hänför sig också till användningen av ett sådant coronavirus i ett vaccin för att förebygga och/eller behandla en sjukdom. [28]

Denna ansökan inlämnades 2014, ett år efter att Bill Gates Foundation blivit största delägare I Pirbright Institute 2013. Sambandet har kraftfullt förnekats av Bill Gates och han har anbefallt kontakter, medier och inte minst engelska parlamentet att backa upp en förnekelse.
Patentansökan registrerad: EP3172319B1: Det framgår att denna ansökan handlar om patent på Coronaviruset och Covid19 vaccin. Trots dessa uppenbara bevis har Gates igångsatt en kampanj för att två sina händer och fått: HealthAnalytics USA, Reuters, USAtoday mfl  och t o m engelska parlamentet (Fil:Parliamentary evidence on misinformation) har tagit sig an uppgiften att avfärda bevisen. Även BBC anlitades för att hävda att kopplingen mellan Bill Gates, ny största delägare av Pilbright och deras ansökan av vaccinpatent, är falsk. När indicierna och bevisen för ett samband är överväldigande så uppenbarar sig en rimlig undran över om Gates verkligen tror att en kampanj för att avfärda det uppenbara kan lyckas. Blir inte effekten den motsatta? Misstroendet mot Gates, medierna och politikerna tydliggörs. Eller tror man på att: “ju större lögn desto större chans att den lyckas!”

Anthony Fauci har inte förklarat hur han kan ansvara för landets hälsa (USA) samtidigt som han finansierat utvecklingen av Coronaviruset i Wuhanlabbet och är delägare till alla dessa patent och tillsammans med Bil Gates har stor inblick i WHO och rent av bestämmer dess inriktning och strategi. Man måste undra över etiken i detta märkliga samband. Det kan väl inte hålla hur länge som helst vid någon tidpunkt rasar hela skojeriet.

Med min erfarenhet av nationella samhällsinformationskampanjer, uppdrag för civil beredskap och svenska försvaret i att utveckla scenarier och med en mångåriga verksamhet som journalist och dokumentärfilmare kunde jag, liksom andra vidsynta, tidigt se mönster som pekade på manipulation. Att så omedelbart och med sådan genomslagskraft orsaka masshysteri med smitt- och dödssiffror pekade på en brett upplagd propagandakampanj där man visste vad som skrämde upp en lättmanipulerad publik. Men hur var det upplagt? Insatsen kräver en planerad samordning och en oerhörd budget. Är det verkligen möjligt att Fauci, Gates och läkemedelsindustrin hade sådan makt och så mycket pengar att de kunde köpa hela världspressen och alla medier. Ja, kan man satsa 10 miljarder på donation till WHO och få in 200 miljarder i vinst så finns resurserna. Och som storgivare kan man nog få en del att säga till om särskilt som man också har kontroll på den som leder WHO.

Steg 3 “Äga” WHO

WHO, världshälsoorganisationen uppträdde 2020 lika korrupt som under svininfluensakampanjen 2009. Då avslöjades det att läkemedelsbolag som GSK satt i förarstolen och gav direktiv om vad WHO skulle kabla ut för att skrämma världen till massvaccinering. GSK försökte även muta sig in i Kina men avslöjades och fälldes med rekordböter. GSK i gigantisk muthärva

WHO pressas om influensa

“Världshälsoorganisationen (WHO) anklagas för att ha överdrivit pandemihotet efter påtryckningar från läkemedelsindustrin – vilket lett till miljoner inköpta vaccindoser som ingen längre vill ha. Igår förhördes WHO av Europarådet om svininfluensan i en historisk hearing.” (SvD 2010)

Omständigheterna under Svininfluensan 2009 ger en bild av Faucis makt och samhällsundergrävande historik. Hans samarbete med dåvarande WHO-ordförande Margaret Chan, resulterade i att WHO ändrade innebörden av begreppet pandemi vilket EU kritiserat. [29]

Världshälsoorganisationen ombeds att se över begreppet ”pandemi” så att det också inbegriper hur allvarlig en sjukdom är, inte bara hur viruset sprids. EU-parlamentet har inte något större förtroende för WHO eftersom man dessutom vill att ECDC, som är EU:s eget smittskyddsorgan, ska få rätt att självständigt bedöma riskerna så att EU:s egen riskbedömning stärks.

Med ändring av begreppet kunde WHO marknadsföra svininfluensan som en pandemi något som också blev fallet för coronaviruset. Men därmed har begreppet helt tunnats ut och varje säsonginfluensa kvalificerar sig numera för pandemi. Detta är bedrägligt.

Definition av pandemi: förekommer över ett brett geografiskt område (flera länder/kontinenter) och påverkar en betydande del av befolkningen.(<20%)

Spridningen av Coronaviruset har inte någonstans angripit en betydande andel av befolkningen. Trots stora ansträngning av John Hopkinsinstitutet i USA når man inte över 15% smittade och avseende döda hamnar man på 0,075% av befolkningen, således inte anmärkningsvärt jämfört med andra värre säsonginfluensor.

PÅSTÅENDE 2: Biased medier och “forskningsinstitutioner” har tagit över världens bevakning i denna coronakris. “Forskare” och ledande påverkare blir papegojor som upprepar mantran (mediepandemi) och lögner. En av ledarna i spridande av överdriven statistik är John Hopkinsinstitutet med kartor över smittspridning karaktäriseras av: “Ju större lögn desto mer övertygande”.

John Hopkins Institutets karta över påstådda Covid19smittade och döda. Ställ dig frågan varför sådan extrem färgläggning av USA? Varför skrämma upp USAs befolkning med kraftigt överdrivna och vilseledande färgstatistik? Skulle verkligen Kanada vara i stort sett smittbefriade?

Statistiken visar att WHO och världens folkhälsomyndigheter idkat skräckpropaganda om påstådda ökade smittor. Dödstalen är också kraftigt överdrivna. Det är ingen skillnad mot vanliga år. Frågan är vilka som ska ställas till svars för de destruktiva effekter dessa lögner har haft på människor, företag som dukat under och ett samhälle som utsatts för polisstats-direktiv och bortsopade mänskliga rättigheter. Detta  angrepp på hela mänskligheten är regisserat av Anthony Fauci och company.

Dagens datum anges att 13% (14 milj) av USAs befolkning (382 milj) är smittade och att ca 22 000 dött (enligt CDC med den lägsta siffran sedan 2011) men 34 000 enligt John Hopkins, jag väljer att tro på CDC. Över 90% av smittade märker dock inte av någon sjukdom från just detta virus. Ändå är kartan till 75% skrämmande röd när det borde vara 13% av kartan. Men 13% är inte heller över de 20% av befolkningen som gäller för att det ska kallas pandemi. Pandemi innebär att en “ansenlig del” av befolkningen är smittad. Säsongsinfluensan 2017-2018 var det i USA många fler smittade och döda, (då smittades 45 miljoner och 61,000 dog (knappt 0,14% av smittade), [30] inte påkallade det någon nedstängning. Året därpå 2019, var det avsevärt färre smittade och döda och siffrorna för 2020 befinner sig på den undre halvan sett över en tio års period.  John Hopkins Institutet  redovisar också 2020 den globala situationen med 1 493 925 döda vilket skulle vara 0,0176 % av jordens (8,5 miljarder) befolkning och då ska vi veta att större delen av påstådda smittade/döda inte är diagnosticerade utan enbart påstådda Covid19 fall. Men trots överdrifterna är inte heller dessa siffror anmärkningsvärda sett över en längre tid.

Vad som är bekymmersamt med den amerikanska skildringen av detta virus hänger kanske samman med konflikten mellan Anthony Fauci och Donald Trump. Den enda man som Trump inte sparkade trots uppenbara samarbetssvårigheter. Jag skrev att konflikten kommer att leda till att en av dem åker. Trump klarade inte av masshysterin som Fauci lyckades blåsa upp med hjälp av sina mångåriga försänkningar i amerikansk hälsovård. Dessutom var ju krisen och statistiken redan planerad av Fauci & Co så Trump hade inte en chans. Jag är definitivt ingen Trumpfans tvärtom men i detta fall hade han rätt även om han gjordes till åtlöje för sin okunskap.

Världen och Sverige har fått missledande rapportering om coronan och utsatts för en skrämselpropaganda som på ett omvälvande sätt påverkat alla från barn till vuxna? Det har lett till en masspsykos som inte har undgått någon. En smitta som egentligen inte är särskilt farlig har fått många att tro på att de kan dö av detta. I praktiken är risken liten att bli smittad och ännu mindre att bli allvarligt sjuk och dö. Men rädslan orsakar masshysteri och näst intill panikartade åtgärder från dem som ska leda staterna. Deras beslut om nedstängning kan ses som ett förräderi.

“En förträfflig karl”

Denne Anthony Fauci promotade också Changs efterträdare till ordförandeposten i WHO, Tedros Adhanom som “en förträfflig karl”. Tedros blodiga bakgrund talar ett annat språk. Han är en av ledarna i den terroriststämplade organisationen TPLF som nyligen kämpades ned av Etiopiens armé. Tedros har också lett förföljelser av oppositionella och har gripit dissidenter, torterat och mördat dem. [31]

“Dr. Fauci’s COVID-19 förräderi”

Läkaren Peter R. Breggin MD har tillsammans med sin partner Ginger R. Breggin sammanställt alarmerande data i en omfattande rapport namngiven: Dr. Fauci’s COVID-19 förräderi med isande (skrämmande) band till kinesisk militär. Rapporten finns att ladda ned som pdf på google men kan också läsas på sidan Utblick där innehållet är säkerställt om denna pdf av någon underlig anledning skulle försvinna.

Breggin utgår från statliga dokument som bevisar hur Dr. Anthony Fauci, chef för National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), har varit den viktigaste kraften bakom en rad forskningsaktiviteter och andra regeringsåtgärder som gjorde det möjligt att skapa och sprida SARS coronavirus.

“WUHAN-GATES -Dokument om biovapen”

En annan artikel av chefredaktör Fabio Giuseppe Carlo Carisio (Direttore Gospa News) kallad “WUHAN-GATES – Dokument om biovapen. Pentagons & Faucis 28 laboratorie hemligheter i USA. Farliga tester med CoronaVirus.“[32]
Bevisen för att Dr Anthony Fauci och Bill Gates har varit drivkrafterna för att ta fram Coronavirus och finansierat det hela vägen från USA labb till Wuhanlabb är överväldigande. Finansieringen har försvarats av att det skulle tas fram som ett biovapen.
De tre främsta förvaltarna av fonderna bakom var Försvarsdepartementet (DOD) med $ 593 miljoner, Hälsodepartementet (HHS) med $ 109 miljoner, genom NIAID, Nationelle Institutet för allergi och infektionssjukdomar, under ledning av den kända Dr. Antonio Fauci, som också hade kontroll över vissa Pentagon-forskningscentra men även andra som finansierades av Homeland Security Department (DHS) med 103 miljoner dollar.
[33]

… Det finns också minst 5 experiment på CoronaVirus-stammar utförda med den så kallade farliga “funktionsförstärkningen” som har ett “dubbelt användande” läkemedels-vapenpotential-värde och andra på “rekombinanta” virus; dessa är agenter som är genetiskt modifierade i laboratoriet, byggda för att utveckla vacciner, med införandet av genetiska sekvenser av andra patogener, som enligt virologen Luc Montagnier (Nobelpris 2008) skulle ha gjorts för SARS-CoV-2. [34]

... “det amerikanska folket, måste veta att Anthony Fauci – som arbetar i tjänst för andra globala intressen än USA – finansierade forskning som så småningom släppte lös COVID-19 i världen. Dessutom har samma Fauci-finansiering gjort det möjligt för Kina att äga världens största butik med coronavirus, tillsammans med tekniken för att fortsätta förvandla dem till människoskadliga infektionsmedel. Trots sina uppenbara faror fortsätter Fauci att finansiera vinstfunktionsforskning som skapar dödliga virus som kan läcka från laboratorier eller släppas som biologiska vapen. Det är dags att sparka Fauci, och att undersöka hela denna katastrof.” (Breggin)

Corona ett falsklarm

PÅSTÅENDE 1: Coronakrisen är inte en hälsokris utan ett våldsamt angrepp på samhälle, ekonomi och folkhälsan genom att strategin får till konsekvens att det naturliga immunförsvaret undergrävs. Som den amerikanska toppläkaren Dr Roger Hodkinson fastslår:

“Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet.”

Hur kommer det sig att medierna mangrant rapporter om obevisade antal smittade och döda på ett sätt som driver människor in i masshysteri? Hur kommer det sig att politiska ledare och myndigheter på ovetenskaplig grund vidtagit extrema åtgärder som är definitionen av en polisstat? Är de mutade, är de hotade, eller är de helt enkel lurade och omdömeslösa?

Låt oss granska journalistens och forskarens uppgift och vilka som har demoraliserats och blivit en del av “pandemin”

 1. Sanningssökare: Journalisten och forskaren kan jämföras på flera punkter. För båda gäller en nyfikenhet att pröva verkligheten för att vinna kunskap. Journalisten blir också liktydig med vetenskapsmannen i syftet att skärgranska verkligheten, söka bevisa för hypoteser och att undersöka källor till uppgifter så noga att man inte sprider osanna rykten.
 2. Rapportörer: En kliniskt inriktad forskare kan jämföras med en reporter som utifrån givna frågeställningar ska beskriva de data man noterar, relevanta data förutsätter goda mätinstrument och iakttagarens tolkningsförmåga.
 3. Ryktesspridare: Sedan har vi den demoraliserade skvallerpressen som kan hitta på och avsiktligt sprida lögner för att skapa uppmärksamhet och sälja lösnummer det ligger nära köpta forskare och institutioner som finansieras för att presentera “falska sanningar” och sedan använder sina resurser för att presentera “bevis” för vad som i praktiken är lögner.
 4. Desinformatörer: “Den stora lögnen” +är propagandans viktigaste medel,  vars uppgift är indoktrinering och att försköna uppdragsgivaren, undergräva motstånd och förringa angrepp på egna intressen, vilket naturligtvis kan jämföras med skvallerpressens brist på moral.

PÅSTÅENDE 2: Samtliga stora sociala medier går i Bill Gates ledband och agerar yttrandeförbudspolis mot avvikande uppfattningar och kritik riktad mod Anthony Fauci, Bill Gates och med innehåll som innebär ifrågasättande av coronaåtgärder.

Dr Judy Mikovits, mikrobiolog som arbetade vid Fort Detrick biokrigslaboratorium, hävdar i en rapport att Covid-testet inte görs för att upptäcka ett virus. När man klickar på länken för att se vad hon menar så är den av google borttagen av “Legala skäl” [35] Judy Mikovits har även intervjuats av filmare Mike Willis och den dokumentären “Plandemic” är bannlyst på Youtube och även på Vimeo och alla stora sociala plattformar, Facebook, Instagram mm. Frågan man måste ställa sig är hur kommer det sig att social plattformar förvägrar en vetenskapsman sin yttrandefrihet. Vem har pengarna, makten och styrkan att så konsekvent karaktärsmörda en forskare som har stora insikter om processen?

Redan från början lyftes ventilatorerna fram som absolut nödvändiga i bekämpningen av pandemin. Senare visade det sig istället att dessa ventilatorer var livsfarliga instrument för människor som har motsvarande Covid19 eftersom ventilatorerna trycker ned de skadliga partiklarna i lungorna. Dr Judy Mikovits förvarnade om ventilatorernas skadliga effekter i  dokumentären Plandemic. Riskerna med denna behandling kan inte ha varit okänd. Det blir då märkligt att sjukhusen i USA belönades med 3000 Dollar om de använde ventilatorer mot Covid 19. Även i Sverige användes ventilatorer vid vård av patienter med virus som orsakat andningssvårigheter och här dog ett stort antal av denna felbehandling. Varför censurerade sociala medier som Youtube, Vimeo, Facebook, filmen Plandemic från att visas i offentliga medier. Inte kan väl felbehandlingarna varit medvetna avlivningar?

S.k. “FACTCHECKER” har förkastat påståendet om “man-made” men har de motsvarande kompetens som de kända internationella virologer som i allt större skaror kritiserar både hur viruset kommit till och hur man testar covid19? [36] Reuters och Politico ligger i topp när det gäller att klassa coronakritiska rapporter som falska. Det gäller även rena dokumentationer och historiska event som inte kan ifrågasättas annat än för att folk diskuterar coronaproblematiken kritiskt. Är dessa så kallade “fact-checkers” som styr över sociala medier pålitliga? Frågan är retorisk och kan besvaras med NEJ! De är inte pålitliga.

Folkets rätt

Tanzania har i princip förbjudit corona efter att presidenten avslöjat den internationella testgruppen då hans PCR test på en get och två frukter gett utslag för coronavirus. Han förbjöd medierna att rapportera om något som han ansåg enbart var skrämselpropaganda i avsikt att vaccinera befolkningen. Ett år senare är Tanzania enligt den egna befolkningen en frisk och frodig stat som kanske klarat sig bäst av alla i den afrikanska kontinenten. Detta sticker i ögonen på dem som ligger bakom andra intressen än folkets. Hur kommer det sig att man på google inte hittar en enda länk till Tanzanias medier vare sig lokala eller nationella medier. Det enda man hittar är kritiska artiklar om Tanzania från utländsk press.

Portugal är de enda europeiska stat som står på folkets sida och där domstolar dömt till folket fördel och mot det som man kommit fram till är ogiltiga test, kriminella direktiv och olagliga lagar. Här tar man stöd i:

Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna LÄNK

Lördagen den 12 december upplöste polisen i Stockholm en samling av, enligt polisens uppgifter, 20 personer som “demonstrerade” för mänskliga rättigheter.

Upprop mot pandemilagen och vaccin

Just nu pågår ett stort antal tribunaler och folkdomstolar som redan utdömt straff till bland annat Sveriges Regering för grov misskötsel av sitt uppdrag och brott mot befolkningen. [37]

Enligt amerikansk lag finns “en kod för rättvisa och skäl för att avsätta ledarskapet”. Under ett folkligt ickevåldsuppror skulle en officiell makthavare kunna avsättas enligt följande skäl:
1) Grovt tjänstefel.
Direktiv och åtgärder utifrån obevisad statistik.
2) Brottsliga förbrytelser.
Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Brott mot Artikel 2 – Rätten till liv
Artikel2/1. Allas rätt till liv ska skyddas av lagen. Ingen får berövas sitt liv med avsikt förutom vid fullgörandet av en dom för en domstol efter hans övertygelse om ett brott för vilket detta straff föreskrivs i lag.
Palliativ vård utan läkarundersökning eller diagnostik, i praktiken en grym avrättning av äldre människor utan möjlighet för närstående att närvara eller ifrågasätta behandlingen.
3) Brott mot förfaranderegler.
Inskränkningar av mänskliga rättigheter utifrån obevisade påståenden om smitta
4) Falska officiella uttalanden.
Uttalanden om pandemi fast det aldrig varit pandemi. Uttalanden om smittosiffror som är obevisade. Uttsalande om dödlighet som inte är fler än vanligt men där man påstått att det rört covid 19 fast bevis för motsatsen är överväldigande. Ovanpå det har man räknat en persons död flera gånger.
5) Opassande beteende.
Att med skrämselpropaganda (med obefogade påståenden om fara) hota och orsaka svår stress hos befolkningen.
6) Grymhet och misshandel av personer som man är avsedd att skydda.
Brott mot Artikel: Ingen må utsättas för … omänsklig eller förnedrande behandling … Behandlingen av äldre på äldreboende har inneburit krassa dödsdomar. Palliativ vård har ordinerats fastän man inte diagnostiserat personen eller gjort en adekvat läkarundersökning.
7) Misslyckande som resulterar i förlust av kontroll över landet.
Brott mot Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet
1. Alla har rätt till personens frihet och säkerhet. Ingen får berövas sin frihet … utom i följande fall och i enlighet med ett förfarande som föreskrivs i lag: (Länk)

Samtliga skäl för att avsätta regeringen och sparka ut de flesta ur riksdagen gäller för hur regering och myndigheter och partiernas riksdagsmän hanterat den påstådda pandemin. Det kan tyckas hårt och inte säkert att det skulle bli bättre med anarki. Jag tvivlar starkt på det. Men det är nu en kapplöpning mellan diktatur och revolution, polis-stat och en demokrati där vi kan återerövra våra fri- och rättigheter.

SLUTORD

Misstankarna om att coronakrisen är en avsiktligt planerad smitta för att skrämma världen till att vaccinera sig är dokumenterad i scenarior framtagna av Bill Gates vilkas “fiktionmanuskript” hänvisar till verkliga skeenden. Motivet är förutom världskontroll, enorma intäkter för läkemedelsindustrin och dem som äger patent.

Förlorare: mänskliga rättigheter som folk stridit och dött för i hundratals år, samhället, befolkningen, folkhälsan, sjukvården som tvingas felprioritera sina resurser, patienter som väntar på undersökningar eller operationer som röra andra hälsoproblem. I Sverige är det till dags dato 90 000 patienter som inte fått sin behandling pga av att coronan ätit upp alla resurser. I hysteriska rapporter om sjukvårdspersonal som går på knäna. Frågan är varför man inte använder erkända och etablerade insatser som fungerar på de flesta tillstånd av detta covid19.
Vilka vinner på att blockera det? Ja återigen läkemedelsindustrin som får ett tillskott av sjuka människor som kommer att behandlas med ett oändligt antal mediciner.

[Tillägg den 18 december 2020 då förklarade Sveriges socialdemokratiska regering Sverige som polisstat och nu ska bara pandemilagen baxas genom. Vad gör Sveriges befolkning? Är det för sent? Påminner om då Hitler tog över Tyskland. Är det verkligen för sent?]

Börje Peratt

REFERENSER

1) John Fauber, 20 september 2009, Medical Press: Swine flu may hit as many as one-third of Americans, Fauci says Länk
2) The Local, 17 aug 2011: Swine flu vaccine worth €250 mln to be destroyed Länk
3) Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter
4) 400 läkare i protest mot coronapaniken
5) Researchers May Have Created A H1N1 Flu Strain Capable Of Evading The Immune System Länk
6) Robert Roos Mar 16, 2011 University of Minnesota Cidrap HHS: 386 injury claims filed over H1N1 countermeasures Länk
7) New England Journal of Medicine: No-Fault Compensation for Vaccine Injury — The Other Side of Equitable Access to Covid-19 Vaccines Länk
8) The rush to create a covid-19 vaccine may do more harm than good. BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3209 (Published 18 August 2020)
9) The Week April 19, 2020: Coronavirus man-made in Wuhan lab, says Nobel laureate Länk
10) Zhonghua Liu Xing, Bing Xue Za Zhi “PubMed ID”>32133832 DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20200221-00144 Potential false-positive rate among the ‘asymptomatic infected individuals’ in close contacts of COVID-19 patients.
11) Paul Rincon, BBC. Coronavirus: Is there any evidence for lab release theory? Länk
12) Axios Bethany Allen-Ebrahimian, 11 mars 2020. Beijing’s coronavirus propaganda blitz goes global Länk
13) Lisa Winter The Scientist 13 mars 2020 Chinese Officials Blame US Army for Coronavirus Länk
14) Times of India, 29 april 2020. Fauci backed controversial Wuhan lab for risky coronavirus research:Länk
15) Fred Guterl, 28 april 2020. Newsweek: Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research Länk
“In 2019, with the backing of NIAID, the National Institutes of Health committed $3.7 million over six years for research that included some gain-of-function work. The program followed another $3.7 million, 5-year project for collecting and studying bat coronaviruses, which ended in 2019, bringing the total to $7.4 million.”
The NIH research consisted of two parts. The first part began in 2014 and involved surveillance of bat coronaviruses, and had a budget of $3.7 million. The program funded Shi Zheng-Li, a virologist at the Wuhan lab, and other researchers to investigate and catalogue bat coronaviruses in the wild. This part of the project was completed in 2019.
16) Dr. Fauci says there’s no evidence coronavirus created in a lab; Trump hints there is. Länk Read more here: Länk 2
17) Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 2020 Mar 5;41(4):485-488. Pub Med WITHDRAWN: Potential false-positive rate among the ‘asymptomatic infected individuals’ in close contacts of COVID-19 patients Länk
18) COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa LÄNK
19) BPA, Torsten Engelbrecht and Konstantin Demeter 1 juli 2020, COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless Länk
20) Paul Rincon BBC NEWS 1 maj 2020: Coronavirus: Is there any evidence for lab release theory? Länk
21) National Herald: Why is Gates denying Event 201? Länk
22) Deidre McPhillips,20 Maj 2020, US NEWS: Gates Foundation Donations to WHO Nearly Match Those From U.S. Government Länk
23) NIH 2010. SARS-CoV S Protein Receptor-binding Domain-based Vaccines Länk
24) Summer Lin 5 maj 2020, Miami Herald: Dr. Fauci says there’s no evidence coronavirus created in a lab; Trump hints there is. Länk
Read more here: https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article242513611.html#storylink=cpy
25) Bob Herman 25 juni 2020 AXIOS: The NIH claims joint ownership of Moderna’s coronavirus vaccine Länk
26) 9) Alec Dent, The Dispatch, 7 aug 2020. Does Anthony Fauci Own ‘Half the Patent’ for Moderna’s COVID Vaccine? Länk
27) Sicem364, William. Fauci Hold Patents on a Key HIV Component Used to Create COVID-19? Länk
28) European Patent register EP3172319 – CORONAVIRUS The Pirbright Institute. Description FIELD OF THE INVENTION [0001] The present invention relates to an attenuated coronavirus comprising a variant replicase gene, which causes the virus to have reduced pathogenicity. The present invention also relates to the use of such a coronavirus in a vaccine to prevent and/or treat a disease Länk
29) EU vill att WHO ser över pandemi-begreppet Länk
30) Disease Burden of Influenza https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html
31) TRAC Terrorism research. https://www.trackingterrorism.org/group/tigray-peoples-liberation-front-tplf
32) Fabio Giuseppe Carlo Carisio, 8 Maj 2020, Gospa News: WUHAN-GATES – 7. Bio-Weapons Dossier. Pentagon & Fauci 28 Us Labs’ Secrets. Dangerous Tests with CoronaVirus https://www.gospanews.net/en/2020/05/08/wuhangate-7-bio-weapons-un-dossier-pentagon-fauci-28-us-labs-secrets/#google_vignette
33) [The top three managers of those funds were the Department of Defense (DOD) with $ 593 million, the Department of Health (HHS) with $ 109 million, through NIAID, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, headed by renowned Dr. Antonio Fauci, which also had control over some Pentagon research centers but also others financed by the Homeland Security Department (DHS) with $ 103 million.]
34) [There are also at least 5 experiments on CoronaVirus strains conducted with the so-called dangerous “gain of function” that has a “dual use” drug-weapon potential value, and others on “recombinant” viruses; these are agents genetically modified in the laboratory, built to develop vaccines, with the introduction of genetic sequences of other pathogens such as, according to the virologist Luc Montagnier, it would have happened for SARS-CoV-2.]
35) borttagen av “Legala skäl”: https://www.idahocountyfreepress.com/opinion/letter-stop-new-health-terror-by-stopping-idaho-implementing-u-n-orders/article_230ffd32-b5a6-11ea-aec6-afb5b0d3efc8.html
36) BP, 30 mars 2020: Otillförlitlig coronarapportering – Vad händer om människor upptäcker att de blivit lurade? https://humanismkunskap.org/2020/03/30/otillforlitlig-coronarapportering-vad-hander-om-manniskor-upptacker-att-de-blivit-lurade/

37) Folktribunalen har inte mandat från Internationella Brottmålsdomstolen (ICC). Domstolsbeslutet beskrivs giltig inom common law.
Hemsida: https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/
Intervju före rättegången (svenska): https://www.bitchute.com/video/NCY806OI4GF8
Intervju efter rättegången:https://www.bitchute.com/video/FYIGr7Pm0Btj/
Frågor och svar del 1: https://www.bitchute.com/video/qTCBuqhiFuOk/
Frågor och svar del 2: https://www.bitchute.com/video/TgHl34bvz5MZ/

24 COMMENTS

 1. Vilket enormt och storartat arbete att leta reda på och foga samman alla dessa pusselbitar! Stort tack!

  • Tack Kersti, ja det har tagit tid. Egentligen ska man väl nu dela upp det i något som det blir bättre läsbarhet på.
   Att göra denna omfattande studie har naturligtvis tagit tid och att sätta ihop den för att skapa överblick har inte varit okomplicerat.

 2. Jag håller med Kersti, du har gjort ett helt fantastiskt arbete. Jag är enormt tacksam för resultatet. Jag sparar alla artiklarna samt lägger dem på Facebook för andras “utbildning” :-D.

 3. Håller med Kersti och Pia om ditt fantastiska och enträgna arbete.
  Jag satt uppe i natt och har skickat vidare din artikel till alla i mitt nätverk.

  Stort tack alltså även från mig och ha en bra tisdag!

 4. Erik, du inleder med att “Detta är en korkad artikel…” och redovisar sedan siffror som visar att du saknar elementär matematisk kunskap. Så din fortsatta text förpassas till papperskorgen. God Jul önskar redaktionen

 5. Skyddar munskydd vid operationer, el bidrar munskydd till mer infektioner vid operationer?
  Janne Forsström Lade upp nedanstående på FB https://www.facebook.com/groups/397970034956625/
  “Inga goda skäl att bära mask. Som en person som gick på medicinskola blev jag chockad när jag läste Neil Orrs studie, publicerad 1981 i Annals of the Royal College of Surgeons of England. Dr Orr var en kirurg i Severalls Surgical Unit i Colchester. Och under sex månader, från mars till augusti 1980, beslutade kirurger och personal i enheten att se vad som skulle hända om de inte hade masker under operationer. De bar inga masker under sex månader och jämförde frekvensen av kirurgiska sårinfektioner från mars till augusti 1980 med frekvensen av sårinfektioner från mars till augusti de föregående åren.
  De upptäckte till sin förvåning att när ingen bar masker under operationen var sårinfektioner mindre än hälften av vad det var när alla bar masker. Deras slutsats: “Det verkar som att minsta förorening bäst kan uppnås genom att inte bära en mask alls” och att bära en mask under operationen “är ett standardförfarande som kan överges.” Jag blev så förvånad att jag gick igenom den medicinska litteraturen, säker på att detta var en ren tur och att nyare studier måste visa användbarheten av masker för att förhindra spridning av sjukdom. Men, till min överraskning har den medicinska litteraturen under de senaste fyrtiofem åren varit konsekvent: masker är värdelösa när det gäller att förhindra spridning av sjukdomar och, om något, är ohygieniska föremål som själva sprider bakterier och virus.
  Ritter et al., 1975, fann att “bärandet av en kirurgisk ansiktsmask hade ingen inverkan på den totala miljön i operationssalen.” Ha’eri och Wiley, 1980, applicerade mänskliga albumin-mikrosfärer på det inre av kirurgiska masker i 20 operationer. Vid slutet av varje operation undersöktes sårtvätt under mikroskopet. “Partikelföroreningar av såret demonstrerades i alla experiment.” Laslett och Sabin fann 1989 att lock och masker inte var nödvändiga under hjärtkateterisering. “Inga infektioner hittades hos någon patient, oavsett om ett mössa eller mask användes,” skrev de. Sjøl och Kelbaek kom till samma slutsats 2002. I Tunevalls studie från 1991 hade ett generellt kirurgiskt team inga masker under hälften av sina operationer under två år. Efter 1 537 operationer utförda med masker var sårinfektion graden 4,7%, medan efter 1 551 operationer som utfördes utan masker var sårinfektion graden endast 3,5%.
  En översyn av Skinner och Sutton 2001 drog slutsatsen att “bevisen för att avbryta användningen av kirurgiska ansiktsmasker verkar vara starkare än de bevis som finns tillgängliga för att stödja deras fortsatta användning.” Lahme et al., 2001, skrev att ”kirurgiska ansiktsmasker som bärs av patienter under regional anestesi inte minskade koncentrationen av luftburna bakterier över operationsområdet i vår studie. De är alltså dispenserbara. ” Figueiredo et al., 2001, rapporterade att under fem år av att göra peritonealdialys utan masker var frekvenserna av peritonit i deras enhet inte annorlunda än priserna på sjukhus där masker slitits. Bahli gjorde en systematisk litteraturöversikt 2009 och fann att “ingen signifikant skillnad i förekomsten av postoperativ sårinfektion observerades mellan maskerings grupper och grupper som opererades utan masker.”
  Kirurger vid Karolinska institutet i Sverige, medveten om bristen på bevis som stöder användningen av masker, upphörde med att kräva dem 2010 för anestesiologer och annan personal utan skrubbande i operationssalen. ”Vårt beslut att inte längre kräva rutinmässiga kirurgiska masker för personal som inte skrubbade för en operation är ett avvikelse från vanligt praxis. Men bevisen för att stödja denna praxis finns inte, skrev Dr. Eva Sellden. Webster et al., Rapporterade 2010 om obstetriska, gynekologiska, allmänna, ortopediska, bröst- och urologiska operationer utförda på 827 patienter. All personal som inte skrubbade bar masker i hälften av operationerna, och ingen av de icke-skrubberade personalen bar masker i halva operationerna. Kirurgiska plats infektioner inträffade i 11,5% av Mask-gruppen och i endast 9,0% av No Mask-gruppen. Lipp och Edwards granskade den kirurgiska litteraturen 2014 och fann att “ingen statistisk signifikant skillnad i infektionshastigheter mellan den maskerade och omaskade gruppen i någon av studierna.”
  Vincent och Edwards uppdaterade denna översyn 2016 och slutsatsen var densamma. Carøe skrev i en översyn från 2014 baserat på fyra studier och 6 006 patienter att “ingen av de fyra studierna fann någon skillnad i antalet infektioner efter operationen oavsett om du använde en kirurgisk mask eller inte.” Salassa och Swiontkowski undersökte 2014 nödvändigheten av skrubbning, masker och huvud beläggningar i operationssalen och drog slutsatsen att “det inte finns några bevis för att dessa åtgärder minskar förekomsten av infektion med kirurgiska platser.” Da Zhou et al., Som granskade litteraturen 2015, drog slutsatsen att “det saknas väsentliga bevis för att stödja påståenden om att ansiktsskydd skyddar varken patient eller kirurg från smittsam förorening.”
  Skolor i Kina förbjuder nu elever att bära masker medan de tränar. Varför? För de dog för bärande av mask. Det berövade dem syre och dödade dem. Åtminstone tre barn dog under kroppsövnings kurser – två av dem när de körde på skolans bana medan de hade en mask. Och en 26-årig man fick en kollapsad lung efter att ha kört två och en halv mil medan han hade en mask. Obligatoriska masker har inte hållit dödsfallen nere någonstans.
  De 20 amerikanska staterna som aldrig har beordrat människor att bära ansiktsmasker inomhus och ute har dramatiskt lägre COVID-19 dödsfall än de 30 staterna som har fått bära obligatoriska masker. De flesta delstater utan mask har COVID-19-dödsfallen under 20 per 100 000 invånare, och ingen har en dödsrate som är högre än 55. Alla 13 stater som har döds nivå högre än 55 är stater som har krävt att ha masker bland allmänheten inom och utomhus. Det har inte skyddat dem. – Arthur Firstenberg Dela hur mycket som helst. Arthur Firstenberg är skribenten. Jag gjorde en kvick översättning.Det är upp till var och en av oss att kolla fakta. //Björn Olof Hansson.”

 6. INLÄGG PÅ FB
  FALSKT TESTRESULTAT: En tilltänkt #coronapatient ifrågasätter hemtester med referens till att det verkar vara något skumt och man kan få samma resultat även utomlands på att man har #COVID19 trots att man medvetet inte svabbat utan skickat tillbaka testet rent.
  “LITAR NI PÅ COVID-19 TESTEN?
  För cirka en vecka sen såg jag ett klipp av en kille i England som hade beställt hem ett covid-19 test (LÄNK https://www.bitchute.com/video/5dhWjbyxHsXW/ ) men som ej genomförde det utan han flyttade testet från en plastficka till en annan bara och skickade in det. Han fick tillbaka svar att han var positiv för covid-19 när han inte ens hade testat sig!
  Han uppmanade fler att göra likadant och se vad de fick för svar..
  Jag gjorde likadant beställde ett test söndagen 27/12 via 1177 och Emil min sambo, hämtade ut testet på Apoteket bredvid Nordea på Kullagatan i Helsingborg onsdagen 30/12. Vi plockade ut det från påsen och la det direkt i en annan påse utan att ens vidröra topsen och han lämnade in det på samma apotek igen.
  Idag, söndagen 3/1, så fick jag tillbaka mitt svar – jag är positiv för covid-19 och uppmanas att stanna hemma för att inte smitta andra och delta i en smittspårning. Utan att ens ha genomfört testet!!
  Hur sjukt är det inte? Stör mig så mycket på att jag inte filmade det.
  Testen är inte pålitliga för fem öre och det är ju skrattretande. Vad är det som försiggår? Det är något skumt med det hela och det har jag sagt hela tiden!” (Diana Mathisen)

 7. […] Massmedierna symboliserar sedan 2020 de värsta förnekarna och sociala plattformars “faktagranskare” bannlyser fakta som avslöjar coronabedrägerierna. Vi lever i en tid då sociala plattformar stänger av kritiker och censurerar sakliga fakta som stör den globala makt som med Corona-kampanjen tagit över den officiella världsbilden i massmedierna.  John Hopkins institutet i USA har blivit sinnebilden för statistikpropaganda baserad på påhittade/overifierbara siffror. Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie) […]

 8. […] Rovdjuren som ligger bakom coronakrisen har gjort det så smart att 80 procent av mänskligheten tror på de lögner som fått dem att underkasta sig. Jag anar att dessa offer är mycket rädda för sjukdom vilket får dem att förlora sitt sunda förnuft. Minoriteten som insett bedrägeriet är också oroliga, inte för att bli sjuka utan för att denna antihumanism ska lyckas ta över jorden. Läkare och forskare som upptäckt övergreppet riskerar att bestraffas om de så mycket som yppar sanningen. Kirurg kritiserade coronahanteringen i Storbritannien – blev avstängd. Exempel på det är överväldigande så det finns en förståelse för dem som håller tyst. Det kräver ett stort mod och beredskap att riskera att förlora både jobb och vänner för att vidmakthålla vad man har förstått. Länk […]

  • Jag har liten förståelse för dem som av materiella skäl (arbete, försörjning etc.) spelar med i coronabluffen. Har man inget samvete när man vet att den är baserad på lögner och ändå håller tyst med vad man vet? De tysta och tigande medlöparna har lika stort ansvar för utvecklingen mot det allt starkare kontrollsamhället som de som aktivt arbetar för att förverkliga det.

 9. […] Mot bakgrunden att inte ens 1% smittas och att möjligen 0,01% av smittade dör osäkert av vad, blir påståendet om pandemi falskt och bedrägligt. Allt i syfte att också göra abnorma intäkter på läkemedelsindustrins produkter och de patent som Bill Gates  m fl har försäkrat sig om. Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! […]

 10. […] Mot bakgrunden av att inte ens 1% smittas och att möjligen 0,01% av smittade dör osäkert av vad, blir påståendet om pandemi falskt och bedrägligt. Resultatet av EVENT201 innebär rekordintäkter på läkemedelsindustrins produkter och de patent som Bill Gates  m fl har försäkrat sig om. Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! […]

 11. Mycket bra och intressant beskrivet av årtusendets värsta bluff. Corona ett virus som har orsakat så, mycket lidande och död för många människor beror givetvis på vaxxet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.