Ursprungsbild från SVT om smittbarhet manipulerad av Börje Peratt

I augusti skrev jag att om planen för skräckpropaganda ska fullföljas så kommer i oktober/november en ny “uppblåst kris” som kräver inskränkningar av mänskliga rättigheter men som kommer att förklaras med ökad smittspridning. Allt för att motivera till acceptans av polisstatens medel om mötesförbud och till att bejaka framtida vaccinering som i sig är skadlig och dödlig för de mest utsatta.

TEXT BÖRJE PERATT

Denna påstådda ökade smittspridning har inget med verkligheten att göra den är en ren konstruktion men avser att förhindra protestaktioner som den i Kungsträdgården på lördag 31 oktober. De påstådda smittoberäkningarna utgår från test som inte är trovärdiga och som enligt expertis innebär att:

COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa

Skulle det vara en smitta så kan det vara fråga om årets säsonginfluensa som man kommer att testa som Covid19. Saken är den att årets Corona inte är i närheten av många andra influensor men rapporteringen är ägnad att sprida masshysteri med siffror som vid ett sunt konstaterande inte är särskilt anmärkningsvärda.

Till detta kommer lierad matematikprofessor som hittar på formler för stigande smittbarhet det som kallas reproduktion (R) av smitta. Formeln är borttagen från Universitets hemsida. där R bör ersättas med Rädsla och för varje rädd person smittas rädslan vidare tills vi får masshysteri.

Att svenska myndigheter, FHM, återigen får ersätta folkvalda riksdagsmän och Sveriges regering är uppseendeväckande men går helt i linje med den plan som tagits fram av WHO och skurkarna (Coronagate) bakom denna hysteri.

Angående munmaskanvändandet kanske Borats tips kan fungera.

Det är dags att sätta ned foten och bryta trenden. Sätt stopp för  vansinnet! Kräv friheten åter!

Börje Peratt

Du har väl läst hur man räknar dödsfall av covid. Besöker den påstådde smittade flera kliniker så räknas varje besök som dödsfall så statistiken fördubblas och tredubblas av mängden besök. Dödsfallstatistiken är fullständigt orimlig.

8 COMMENTS

 1. Denna artikel är placerad under debatt. Det är viktigt att påpeka att skribenten skriver just en debattartikel och inte på något vis företräder någon gemensam åsikt för föreningen Humanism och Kunskap.

 2. Bästa Börje. Vill tacka dig för ovanstående artikel. Ditt meddelande redan i augusti om en förnyad ” våg” av pandemi bevisar att du erhåller information från en osynlig värld. Så är det bara. Någon annan förklaring finns inte. Trist att du och föreningen Humanism och Kunskap – enligt Kersti Wistrand – “inte på något vis har samma åsikter “. Konstigt om vi betänker vad Humanism står för och vad Kunskap står för.
  Du och 10.000 läkare på den här planeten kan inte ha fel om att denna “pandemi” är en biologisk krigföring, medan H & K vägrar att inse fakta.

  • Tack Lil för din kommentar, ja möjligen tar jag intryck från olika håll men också den synliga världen. Slutsatser kan hämtas från det som kallas plandemi. Med insikt om hur propagandastrategi fungerar är det inte så långsökt att inse att då en fara tonar ut måste det ganska snart injiceras en ny fara eller en återkomst av ett hot. Min beräkning av detta blev oktober november. Nästa hotbild kan bli förfärlig om polisstaten lyckas upprätta polisiära och militära kontroller något som kan ske om medborgarna reagerar på kommande inskränkningar. Jag tänker på Chile under Pinochet. Må det inte ske.

 3. Min kommentar om en andra våg var redan 9 juli: Inga bevis för att någon har dött av Corona Covid 19 enligt framstående forskare

  Enda skälet till att använda krigsrubriker är för att skrämmas. Bakom detta ligger således andra frågetecken som att en kraschad sjukvård nu kan skylla på coronakrisen för att den inte funkar.

  Under tiden planerar Socialdemokraterna för en andra “våg” och går därmed i WHOs ledband till gagn för Fauci, Gates och läkemedelsindustrin. Vi får räkna med denna “andra våg kring oktober november med krigsrubriker om ökad smitta. Fabricerad statistik naturligtvis.

  Vi kommer varje år att få säsonginfluensor. Det får inte innebära att man stänger ned alla jordens länder. Galet!

  Börje Peratt

 4. Nåja, alla influensor har en tendens att blossa upp igen framåt senhösten då det blir kallare. Det ligger i influensors natur! De sprids lättare i kyla och torrt inomhusklimat. Och så har det väl alltid varit?

 5. Skyddar munskydd vid operationer, el bidrar munskydd till mer infektioner vid operationer?
  Janne Forsström Lade upp nedanstående på FB https://www.facebook.com/groups/397970034956625/
  “Inga goda skäl att bära mask. Som en person som gick på medicinskola blev jag chockad när jag läste Neil Orrs studie, publicerad 1981 i Annals of the Royal College of Surgeons of England. Dr Orr var en kirurg i Severalls Surgical Unit i Colchester. Och under sex månader, från mars till augusti 1980, beslutade kirurger och personal i enheten att se vad som skulle hända om de inte hade masker under operationer. De bar inga masker under sex månader och jämförde frekvensen av kirurgiska sårinfektioner från mars till augusti 1980 med frekvensen av sårinfektioner från mars till augusti de föregående åren.
  De upptäckte till sin förvåning att när ingen bar masker under operationen var sårinfektioner mindre än hälften av vad det var när alla bar masker. Deras slutsats: “Det verkar som att minsta förorening bäst kan uppnås genom att inte bära en mask alls” och att bära en mask under operationen “är ett standardförfarande som kan överges.” Jag blev så förvånad att jag gick igenom den medicinska litteraturen, säker på att detta var en ren tur och att nyare studier måste visa användbarheten av masker för att förhindra spridning av sjukdom. Men, till min överraskning har den medicinska litteraturen under de senaste fyrtiofem åren varit konsekvent: masker är värdelösa när det gäller att förhindra spridning av sjukdomar och, om något, är ohygieniska föremål som själva sprider bakterier och virus.
  Ritter et al., 1975, fann att “bärandet av en kirurgisk ansiktsmask hade ingen inverkan på den totala miljön i operationssalen.” Ha’eri och Wiley, 1980, applicerade mänskliga albumin-mikrosfärer på det inre av kirurgiska masker i 20 operationer. Vid slutet av varje operation undersöktes sårtvätt under mikroskopet. “Partikelföroreningar av såret demonstrerades i alla experiment.” Laslett och Sabin fann 1989 att lock och masker inte var nödvändiga under hjärtkateterisering. “Inga infektioner hittades hos någon patient, oavsett om ett mössa eller mask användes,” skrev de. Sjøl och Kelbaek kom till samma slutsats 2002. I Tunevalls studie från 1991 hade ett generellt kirurgiskt team inga masker under hälften av sina operationer under två år. Efter 1 537 operationer utförda med masker var sårinfektion graden 4,7%, medan efter 1 551 operationer som utfördes utan masker var sårinfektion graden endast 3,5%.
  En översyn av Skinner och Sutton 2001 drog slutsatsen att “bevisen för att avbryta användningen av kirurgiska ansiktsmasker verkar vara starkare än de bevis som finns tillgängliga för att stödja deras fortsatta användning.” Lahme et al., 2001, skrev att ”kirurgiska ansiktsmasker som bärs av patienter under regional anestesi inte minskade koncentrationen av luftburna bakterier över operationsområdet i vår studie. De är alltså dispenserbara. ” Figueiredo et al., 2001, rapporterade att under fem år av att göra peritonealdialys utan masker var frekvenserna av peritonit i deras enhet inte annorlunda än priserna på sjukhus där masker slitits. Bahli gjorde en systematisk litteraturöversikt 2009 och fann att “ingen signifikant skillnad i förekomsten av postoperativ sårinfektion observerades mellan maskerings grupper och grupper som opererades utan masker.”
  Kirurger vid Karolinska institutet i Sverige, medveten om bristen på bevis som stöder användningen av masker, upphörde med att kräva dem 2010 för anestesiologer och annan personal utan skrubbande i operationssalen. ”Vårt beslut att inte längre kräva rutinmässiga kirurgiska masker för personal som inte skrubbade för en operation är ett avvikelse från vanligt praxis. Men bevisen för att stödja denna praxis finns inte, skrev Dr. Eva Sellden. Webster et al., Rapporterade 2010 om obstetriska, gynekologiska, allmänna, ortopediska, bröst- och urologiska operationer utförda på 827 patienter. All personal som inte skrubbade bar masker i hälften av operationerna, och ingen av de icke-skrubberade personalen bar masker i halva operationerna. Kirurgiska plats infektioner inträffade i 11,5% av Mask-gruppen och i endast 9,0% av No Mask-gruppen. Lipp och Edwards granskade den kirurgiska litteraturen 2014 och fann att “ingen statistisk signifikant skillnad i infektionshastigheter mellan den maskerade och omaskade gruppen i någon av studierna.”
  Vincent och Edwards uppdaterade denna översyn 2016 och slutsatsen var densamma. Carøe skrev i en översyn från 2014 baserat på fyra studier och 6 006 patienter att “ingen av de fyra studierna fann någon skillnad i antalet infektioner efter operationen oavsett om du använde en kirurgisk mask eller inte.” Salassa och Swiontkowski undersökte 2014 nödvändigheten av skrubbning, masker och huvud beläggningar i operationssalen och drog slutsatsen att “det inte finns några bevis för att dessa åtgärder minskar förekomsten av infektion med kirurgiska platser.” Da Zhou et al., Som granskade litteraturen 2015, drog slutsatsen att “det saknas väsentliga bevis för att stödja påståenden om att ansiktsskydd skyddar varken patient eller kirurg från smittsam förorening.”
  Skolor i Kina förbjuder nu elever att bära masker medan de tränar. Varför? För de dog för bärande av mask. Det berövade dem syre och dödade dem. Åtminstone tre barn dog under kroppsövnings kurser – två av dem när de körde på skolans bana medan de hade en mask. Och en 26-årig man fick en kollapsad lung efter att ha kört två och en halv mil medan han hade en mask. Obligatoriska masker har inte hållit dödsfallen nere någonstans.
  De 20 amerikanska staterna som aldrig har beordrat människor att bära ansiktsmasker inomhus och ute har dramatiskt lägre COVID-19 dödsfall än de 30 staterna som har fått bära obligatoriska masker. De flesta delstater utan mask har COVID-19-dödsfallen under 20 per 100 000 invånare, och ingen har en dödsrate som är högre än 55. Alla 13 stater som har döds nivå högre än 55 är stater som har krävt att ha masker bland allmänheten inom och utomhus. Det har inte skyddat dem. – Arthur Firstenberg Dela hur mycket som helst. Arthur Firstenberg är skribenten. Jag gjorde en kvick översättning.Det är upp till var och en av oss att kolla fakta. //Björn Olof Hansson.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.