Corona Gates. Bild på Bill Gates från filmen Plandemic “Fair Use”. Collage med rubrik av Börje Peratt

När filmaren Mikki Willis inledde sin granskning av hur det coronavirus som 2020 förklarats som en pandemi har uppstått och hur det har spridits över världen kallar han det “plandemi”. Dvs en avsiktligt och med ont uppsåt planerad epidemi. Men nej det blev ingen pandemi däremot en mediepandemi. Hur man än ansträngt sig för att manipulera upp siffrorna för smittor och dödsfall så når de inte ens upp till säsonginfluensorna. Men vad är syftet med detta bedrägeri?

TEXT Börje Peratt

Bill Gates taktik för att framstå som folkhälsans beskyddare uppenbarar istället ett grymt svek mot mänskligheten och det är klarlagt att Gates är djupt lierad med en process som tycks avse att ersätta demokratier med en global maktapparat. Många inser att vaccin är en guldgruva för läkemedelsindustrin: The Deadly Coronavirus Vaccine Gold Rush, därför blir påståendet om ett fulvax (fulvaccin) som avser att begränsa jordens befolkning svårsmält. Men enligt en italiensk läkare som vänt sig till sitt eget folk i en inspelad video (nedan) skulle just Covid 19 vara en plan för massutrotning. Sannolikt bygger det på erfarenheterna från norra Italien där 40 000 främst äldre injicerades med ett fulvaccin 2019 och en stor andel av dem dog under “coronapandemin” 2020. Ingen av de döda diagnostiserades för covid 19. Flera vetenskapliga studier visar att de som regelbundet vaccinerar sig mot säsonginfluensor är de som drabbas värst. Se Upprepad influensavaccinering hälsovådlig.

Visselblåsande italiensk läkare varnar för att vaccinera oss och även att testa oss och menar att Covid 19 står för ett program som kommer att decimera befolkningen. Att så många dog i Italien 2020 anses bero på att de fick en mycket giftig vaccindos hösten 2019 innehållande en cocktail av några av de värsta virusfamiljerna SARS, H1N1 (svininfluensa) och Corona. Klicka på bilden så kommer du till videon på Brighton Länk

Den italienska läkaren påvisar att dessa Covid19 test undergräver vår existens. Det har också visat sig att felaktigt utpekade människor, dvs man är fullt friska men genom bedrägliga test diagnostiseras man sjuk, kan stoppa all verksamhet för inte bara den utpekade individen utan all verksamhet kring denna individ.

COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa.

En video nu borttagen från nätet refererar till en studie publicerad i New York Times som kommit fram till att minst 90% av alla test felaktigt utpekar friska människor som sjuka av Covid19.

Bläckfisk, maffia, spindel, så namnges ibland terrorliknande organisationer med stor spridning. Jag kallar det hydra. Vägen till global kontroll via Corona Gates skulle då gå ut på att sänka suveräna staters ekonomier och undergräva företagen så att jobben försvinner och människor blir desperata. Bevisen för en gigantisk skumraskaffär bakom coronakrisen blir också allt mer uppenbara. Filmaren Mikki Willis visar att vi har att göra med en välorganiserad makt som i praktiken har tagit över världshälsoorganisationen och genom den alla folkhälsomyndigheter i alla länder.

Gates, Queen Rania of Jordan, former British Prime Minister Gordon Brown, President Umaru Yar’Adua of Nigeria and others during the Annual Meeting 2008 of the World Economic Forum. Photo by Andy Mettler. Utsnitt: CC BY-SA 2.0

Strategin för det jag kallar Corona Gates har sannolikt utvecklats av en tankesmedja, högst troligt är Gates egen gc3 inblandat som startades av Bill Gates 2008 med ”information technology” som officiell inriktning.

Corona Gates armé består av Big Pharma, köpta “experter” och mediekanaler, som också har kopplingar till Big Tech och sociala forum under begreppet The Four Horsemen och därifrån till antihumanismens  The Four Horsemen (of Newatheism) vars grupperingar styr Wikipedia och är spridda i över 40 länder enligt egna uppgifter. I Sverige representeras hydran av föreningen “Vetenskap & Folkbildning” (VoF) i samverkan med Förbundet (anti)humanisterna. De har trängt djupt in i Kungliga Vetenskapsakademin, i myndigheter och institutioner och våra större medier, i politiska organisationer och företag genom entrism som var den italienska kommunismen strategi för en oblodig revolution mot påven och kapitalismen.

Antihumanismen kapade humanismen och hade lärt av hur Rockefeller utvecklade industrimedicinen då han samtidigt kapade skolmedicinen. Utbildningsinrättningar inom sjukvård finansierades i början av 1900-talet av Rockefeller Foundation och här programmerades sjukvårdspersonal att enbart använda kemiskt framställda mediciner vilket gick emot den ursprungliga skolmedicinen. Läkare som ville fortsätta arbeta med hälsosam kost och naturliga immunuppbyggande mediciner utan biverkningar, förlorade sina legitimationer och anställningar (Se Dr Erik Enby som exempel). I hydrans propaganda som också Corona Gates driver ingår en intensiv beteendemanipulering där TV, radio och Webb blir indoktrineringsinstrument för att skrämma och förvirra befolkningen.

Televiserade evenemang utan publik där aktörer och funktionärer bär munskydd överför en absurd bild av vad som krävs för att skydda människan… tills man är vaccinerad.

Dessutom tillkommer riktlinjer som går ut på att vilseföra människor och som enligt visselblåsande läkare inte ger smittskydd eller immunitet. Snarare tvärtom. Inkompetensen inom vården orsakar också ett stort antal onödiga dödsfall särskilt bland äldre.

Historiken bakom framväxten av denna hydra går långt tillbaka i tiden sannolikt till 1800-talets slut och 1900-talets början. Då pågick ett krig mellan fattiga och rika som gett hydran mängder av erfarenheter till hur man ska genomföra sin plan om makt och kontroll och hur man ska hantera media. I arbetet med filmdokumentärerna om Dr Erik Enby kunde jag upptäcka och se hur en sådan djävelusisk konspiration kan drabba en enskild person. Jag är nu i färd med ett projekt, “Följ Svinet” som avser att visa hur denna hydra uppstått och vuxit till sig och att det tidigt fanns modiga journalister som vågade avslöja dess samhällsfientliga attacker.

Ida Tarbell var en amerikansk journalist född 1857 och ansedd som föregångare till undersökande journalistik. Hennes uppseendeväckande serie artiklar i början av 1900-talet om John D. Rockefeller och Standard Oil var ett avslöjande om hur maktfullkomliga företagsledare bröt mot lagar i syfte att att skapa sig ekonomiska fördelar. Tarbell avslöjade också Rockefellers övergrepp på anställda och på miljön särskilt under ”oljekriget 1872″. Men efter att ha lemlästat gruvarbetare startade han Rockefeller Foundation för att framstå som samhällsbyggare och tog i praktiken över skolmedicinen. Känner vi igen strategin?

“Corona Gates” är ett nutida exempel på hydrans aktiviteter.

Bill & Melinda Gates Foundation är världens största välgörenhetsorganisation räknat i kapitaltillgångar och förfogar över cirka hundra tusen miljarder dollar. Denna stiftelse grundades 1994 av IT-miljardären Bill Gates under namnet William H. Gates Foundation, efter Bill Gates far. Men år 2000 var det dags för Bill att själv stoltsera med sitt namn. Bill skryter gärna med att varje dollar han investerar tjänar han tillbaka med god marginal.

När USAs president Donald Trump tog beslut om att inte medfinansiera WHO (Världshälsoorganisationen) delvis pga av som han menade den kommunistiska styrningen från dess terroristanklagade GD och Kina gick Bill Gates in med ca 10 tusen miljarder dollar och blev WHO-organisationens största finansiär. Det gav Bill Gates möjligheter att både påverka och styra denna FNorganisation med det officiella syftet att vaccinera hela världen.

En tankesmedja låg tvivelsutan bakom den strategi som skulle förbereda världens ledare på spridningen av ett “nytt virus” som man redan från början försåtligt kallade pandemi. Manipuleringen igångsattes vid en konferens i oktober 2019 med World Economic Forum där man genomförde ett offentligt scenario kallat Event 201. Scenariot som filmades  visade att alla medverkande hade sina väl inövade roller. Delar av inspelningen från detta Event 21 inleder Mikki Willis dokumentär ”Plandemic Indoctornation”. (Filmen är under översättning för undertexter till svenska).

Det officiella syftet med Event 201 var att genomföra en simuleringsövning för att förbereda offentliga och privata ledare för hur de ska agera vid en “eventuell” pandemi. Man påstod att det hela var fiktion men vi kan konstatera att man visste vad som var igångsatt och för att lyckas måste man kunna övertyga och få med sig världens ledare.

Denna fas var sannolikt initierad och under förberedelse redan tio år tidigare med erfarenheterna från svininfluensans motgångar och framgångar. Det har senare framkommit att också detta svininfluensavirus blev framtaget i lab där startpunkten för att släppa lös svininfluensan bland människor var en liten by i Mexico. Generalen bakom detta var Dr Anthony Fauci chef för det amerikanska smittskyddsinstitutets som initierade studier på H1N1 och tveklöst också har stor betydelse i Corona Gates. Genom hans organisation NIAID, finansierades det högrisklab i Wuhan i Kina varifrån coronasmittan anses ha startat.

Uppståndelsen och skräckscenariorna kring Corona är lika orimliga som den masspsykos som bröt ut givet fåtalet redovisade smitta och dödsfall.

Alltfler börjar inse bedrägeriet som inte bara går mot folkhälsan utan fördärvar samhällets ekonomier. Men än så länge är trycket hårt från okunniga och medlöpare som förhindrar folk från att återta sin frihet och sina rättigheter. Under tiden förlorar många människor sina arbeten och inkomster.

Corona Gates har under coronakampanjen prånglat ut färdiga releaser och manualer för politikers tal så att man kan försäkra sig om att rätt ord upprepas med reklamens effektivitet. Ja även ländernas politiska ledarskikt fick sina tal i förväg för att likt papegojor upprepa samma propaganda som sedan spelades in och spreds av medierna. Tidigt startade även officiell mätning av smitta och dödstal. Det skulle kunna uppfattas märkligt då siffrorna i början låg långt under vad som sker vid vanliga säsonginfluensor. Men det ingick i strategin att fånga mänsklighetens intressen och bygga upp den masspsykos som skulle ge sådan kontroll att världen kunde stängas ned och polisstater upprättas.

– “Idag har 3 människor dött och det innebär att 5003 människor dött!”!!.. Vad är det för nyhetsvärde i det och varför nämns inte andra dödsfall? Eller är alla dödsfall relaterade till Covid 19? Ja de italienska rapporterna visade sig inte särskilja mellan orsaker. Alla rapporterades Covid 19 utan diagnoser eller obduktioner.

Men trots stora insatser och rena mutor för att driva upp smittotalen så är officiella siffror för coronasmittade, ca 20 miljoner, långt under säsongsinfluensans 200-300 miljoner. Varken antalet smittade eller döda når upp till tal för en pandemi som innebär att en ansenlig del av befolkningen drabbas.  Under 2000-talet dör i Sverige varje år ca 90.000 personer med en topp 2002 på 95 000 döda. Prognosen för antalet döda under 2020 enligt SCB är 91.972, vilket kan jämföras med 2018, när 92.185 personer avled. Vi är således inte i närheten av en pandemi. Snarare är det ett normaltillstånd!

Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, said on Sunday that 100,000 to 200,000 Americans could die of COVID-19, the disease caused by the novel coronavirus.
Alex Brandon/AP

Anthony Fauci gick tidigt ut med att miljoner skulle dö i USA vilket han hotade med redan under svininfluensan 2009. Våren 2020 tonade han ned det till 200 000. Och med bedräglig statistik kanske man når upp till den siffran. Som landets högste chef för smittskydd blir dock hans påståenden och skrämselpropaganda ytterst märklig.

Event 201 i oktober 2019 var en förövning för att motverka angrepp på coronakampanjen dvs risken att forskare och journalister skulle inse galenskapen i det jag kallar “Corona Gates”. Hydran behövde sådan kontroll över medierna så att dessa samfällt skulle avfärda protester som konspirationssökande fiender. Här skulle även så kallade “faktagranskare” (Snopes, BuzzFeednews, usatoday och sorgligt nog även Politifacts) agera som motvikt mot artiklar med ”fel innehåll” och bestrida fakta och bevis som “falska”. Facebook och Youtube m fl fick i uppdrag att ta bort kritiska inslag som angetts som falska fast de var sanna. I praktiken kunde vi se hur mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsrätt eliminerades och ersattes av polisstatens metoder. Detta steg i globalt maktövertagande har redan inletts.

Berlin 29 augusti 2020. Massdemonstration mot Coronalockdown

Allt fler reagerar mot inskränkningarna av fri- och rättigheter och några menar att det handlar om ett fascistiskt övertagande. Ett ökat motstånd mot polisstatsagerande har lett till stora demonstrationer i Europeiska städer som Berlin och London. Det vi ser av bilder därifrån är att demonstranterna bryter mot restriktioner om sociala avstånd och munskydd helt enkelt därför att de inte tror på de uppskruvade (påhittade) riskerna med detta coronavirus.

“Stanna hemma”- uppmaningar och nedstängning av samhället är “fascistiskt” och “ickedemokratisk” enligt Teslas VD Elon Musk , som attackerade direktiven: railed against the orders

Fortfarande sitter dock många människor i frivillig isolering skräckslagna för det som i 98% av fallen inte är märkbart och i några procent kan innebära en lindrig förkylning. Svårare utbrott behöver inte vara covid eller så har man någon annan underliggande sjukdom. Konsekvenserna av detta kan bli att man tar ett vaccin som i sig sannolikt innebär mycket större risker för den personliga hälsan. Jämför med fullt friska åldringar som tog svininfluensavaccinet och gick hem och föll döda ned eller unga människor som fick svåra neurologiska skador.

Märk väl jag motsätter mig inte att det finns ett coronavirus som kan smitta människor och i undantagsfall kan det orsaka mer eller mindre komplicerad sjukdom. Men genom tveksamma testmetoder har det visat sig att uppemot 90% eller fler av alla Covid19 test är felaktiga och det är osäkert vilken slags smitta som utlöst en sjukdom och vad som lett till dödsfall. Jag är heller inte vaccinmotståndare men motståndare till ett skadligt vaccin som riskerar att utsätta mänskligheten för något annat än vad Corona Gates utlovar.

Jag befarar att vi inte har sett slutet på detta. Bil Gates har ju i en intervju frimodigt stolt och glatt agerat profet och utropat: “Vänta bara tills steg två i denna pandemi kommer!” bredvid sitter hustru Belinda och ler insiktsfullt om vad som väntar jordens befolkning.

Ja det värsta som kan ske är väl ett fascistisk övertagande och det är redan på G menar observatörer i USA som kritiskt granskat medlöpande medier, okunniga eller korrupta politiker och militär som riktar sina vapen mot den egna befolkningen och risken för kommande polisiära metoder mot dem som inte vaccinerar sig. Inget vaccin kommer någonsin att kunna erbjuda människan heltäckande skydd mot kommande virus och influensor. Det enda som skyddar människan är att bygga upp sitt immunförsvar och det gör vi genom att umgås och dra på oss lite av varje. När det behövs finns antivirala mediciner såväl kemiska som naturliga.

Corona Gates lydiga medier rapporterar berömmande om ledare som Merkel som vidtar absurda begränsningar i människors rörlighet och häcklar ledare som försöker tona ned katastrofbilden.

Self-Absorbed, Uncaring, Incompetent: COVID Has Exposed Populist Leaders for What They Are

Oavsett smittspridning så är influensor och virus normala fenomen och denna Corona är bevisligen varken särskilt smittsam eller farlig. Så med de restriktioner som nu tvingats på världen är det förståeligt att många reagerar. Syftar Corona Gates till att världen ska stängas av för evigt? Är det verkligen så vi människor vill leva?

Jag önskar att det finns modiga politiker som vaknar och inser att denna pandemiförklaring med sina restriktioner är absurd. Vad som måste ske är att beslut och ledning av folket måste återgå till folket utifrån principer om mänskliga fri- och rättigheter, inte omänskliga skyldigheter från korrupta folkhälsomyndigheter som avser att gynna Corona Gates plan för global makt.

Börje Peratt

 

5 COMMENTS

  1. Här är en diskussion om vaccinations-tvång. Diskussionen innehåller många utdrag från olika nyhetssändningar och andra källor.

    Efter 38 minuter visas ett avsnitt där Trump och Fauci talar om hur allt är förberett för att mängder av människor med hjälp av militären ska vaccineras!

    https://www.youtube.com/watch?v=pu9pxQOooBg
    (Walter Veith & Martin Smith – Vaccines & The Mark – What’s Up Prof? 27)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.