Redan innan coronan var vår sjukvård överlastad och underbemannad. Det behövs då inte särskilt mycket för att vårdpersonal ska gå på knäna. Inte blir det bättre av den masshysteri som medierna piskar upp och politikers absurda nedstängning av samhället. Mitt upp i allt detta visar det sig att Dr Erik Enbys metod att behandla med C-vitamin får erkännande såväl i vetenskapliga studier som vid behandling av Covid-19smittade i bl a Italien.

TEXT Börje Peratt
Denna artikel är utvecklad och kompletterad från originalartikel på Peratt DEBATT, 4 april 2020, Medier vilseleder om corona

Under svininfluensahysterin fanns det stor anledning att kritisera myndigheter som Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet för deras beslut om vaccinering och manipulation av fakta och siffror. Anders Tegnell, numera vid Folkhälsomyndigheten fick då genomgå en rejäl sågning. Under coronahysterin tycks han ha lärt sig och blivit mer modest och har då fått kritik för det. Men både Tegnell och tidigare epidemolog vid Smittskyddsinstitutet har nu mellan raderna försökt lägga fram fakta som drar ned hotbilden och mellan raderna även uttryckt att myndigheterna (Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten) fått för stor makt.

Våra största svenska medier medverkar dock till att, som vid svininfluensan, sprida felaktiga uppgifter men nu om coronaviruset. Det är påfallande att journalister, reportrar och programledare som ska ge oss saklig information inte granskar vad som kan betraktas som rena lögner och istället deltar i denna förvillarkampanj.

Det är beklämmande att de som faktiskt drabbats ska utnyttjas i ett spel som lockar till  förfall och undergång. Enstaka fall, barn och unga, 30-åringar och läkare som enligt ryktesspridning påstås dö i stor omfattning får orimliga proportioner då motsvarande tragik, i siffror räknat, kan vara ofantligt mycket värre vid andra virus och vanliga säsonginfluensor. Men vi känner igen propagandastrategin från svininfluensan.

”Pandemi: förekommer över ett brett geografiskt område och drabbar en exceptionellt hög andel av befolkningen.”

Pandemi: förekommer över ett brett geografiskt område och drabbar en exceptionellt hög andel av befolkningen.

Är 7000 smittade av Sveriges 11 miljoner en exceptionellt hög andel av befolkningen?
Är 1 miljon smittade en exceptionellt hög andel av jordens befolkning på 7 700 miljoner (7,7 miljarder)?
Världshälsoorganisationen WHO går ut med att Coronavirusets spridning är en pandemi när det per definition inte är en pandemi.

Jag har aldrig sett något liknande, någonting i närheten av det här. Jag pratar inte om pandemi, för jag har sett 30 av dem, en varje år. Det kallas influensa. Och andra luftvägssjukdomar, vi vet inte alltid vad de är. Men jag har aldrig sett den här reaktionen och jag försöker förstå varför. (Dr John Ioannidis Professor of Medicine, of Health Research and Policy and of Biomedical Data Science, at Stanford University School of Medicine, editor-in-chief of the European Journal of Clinical Investigation.

Istället för att medverka i denna masshysteri skulle man önska att journalister börjar undersöka varför aktörer som WHO, FN och folkhälsomyndigheter i flera länder medverkar till att uppförstora en smittspridning som är avsevärt mindre än för andra influensor och tidigare coronavirus och publicera felaktiga uppgifter om dödlighet.

… vi inser inte att 20, 30, 40 eller 100 patienter som är positiva för normala koronavirus redan dör varje dag (Dr Sucharit Bhakdi, specialist i mikrobiologi. Tidigare professor vid Johannes Gutenberguniversitetet i Mainz och chef för Institutet för medicinsk mikrobiologi – hygien och en av de mest citerade forskarna i tysk historia).

Felaktig rapportering av dödssiffror
Siffrorna om corona covid-19 smittade och döda blandas i sjukhusens statistik med andra coronavirus och influensor och om sjukvårdspersonal då testar (med opålitliga testmetoder) och inte upptäcker corona covid-19 så gör man om testet med sådana metoder som visat sig ge utslag för covid-19 oavsett virus. Vad är syftet med att trixa med test och siffror och öka antalet döda av corona covid-19?

Vi har tillförlitliga siffror från Italien med en studie gjord av epidemiologer, som har publicerats i den berömda vetenskapstidskriften ‹Science, … vilket klargör att cirka 85 procent av alla insjuknade har inträffat utan att någon har redovisat vilken typ av infektion det rör [dvs saknar diagnos] (Dr Pietro Vernazza schweizisk läkare specialist på infektionssjukdomar vid Kantonalsjukhuset St. Gallen och professor i hälsopolitik).

Det är klarlagt att Italien inte särskiljer orsakerna till dödsfall utan slår samman alla virus och influensor under rubriken corona covid-19 och då påstår man felaktigt att 12% av de smittade dött.
Motsvarande felaktigheter som i italiensk rapportering kan vi sannolikt spåra i Spanien och Frankrike och många andra länder, inte minst i Kina där ett forskarlag har kommit fram till att hälften av alla påstådda coronafall inte är corona covid-19. Dessa uppgifter är så provocerande att en aktör har försökt förmå PubMed att dra tillbaka studien. Länk

WHO har erkänt att deras påstående om 3,5% döda från coronasmittade, var överdrivet från en magkänsla och inte en vetenskapligt framtagen statistik. Trots detta används denna felaktiga siffra av medierna.

Worldometer (siffror från hela världen) rapporterar 4 april 954318 corona covid-19smittade och 48553 döda det innebär att 5% skulle ha dött av rapporterat smittade. Det är således mycket märkliga siffror när man idag vet att dödstalet av smittade ligger på ca 0,2 – 0,5%. Om vi utgår från att 0,37 % av coronacovid-19smittade har dött i Sverige får vi ca 20 personer som dött av corona covid-19 och resten av andra virus, influensor och underliggande sjukdomar. Vilket stämmer mer med tidigare års säsonginfluensor i Sverige med den högre dödssiffran från den svåra säsonginfluensan 2017-2018 då smittades i Sverige över 20 000 personer och av dessa dog över 1000 inom 30 dagar vilket är 0,5%.

Worldometers rapport om svenska förhållanden skulle innebära att 6,5% dött av de covid-19smittade dvs långt över rapporterad dödlighet från corona. Antingen förvärras samtliga som söker sjukhus i Sverige eller så är vårdinsatserna kontraproduktiva eller så blandar man ihop dödsfall från andra influensor, virus och sjukdomar. Worldometer rapporterar samtidigt inte särskilt många smittade eller döda jämfört med säsonginfluensor. Men rapporterna haussas i media och kommenteras på ett sätt som orsakar masshysteri.

12 internationellt erkända toppforskare inom medicin har kraftfullt ifrågasatt dessa siffror om smittbarhet och dödlighet. Smittorisken tycks vara lägre än för de flesta andra influensor. Högt ansedda medicinska experter som prof J.P.A. IONNIDIS* har kommit fram till att dödsfallen inte är procentuellt fler än från säsonginfluensor vilket kan variera från 0,1 till och 0,5% med ett snittvärde på 0,3%. Ett pågående fiasko? .. beslut utan tillförlitlig data.

Vid en jämförelse mellan säsonginfluensor och coronaviruset finner vi att normalt sett insjuknar årligen 4 miljoner av Italiens befolkning och i snitt dör 17 tusen årligen de senaste 6 åren Länk PubMed.
Italien rapporterade 2020 några hundra dödsfall av säsonginfluensan och drygt 13 tusen från Corona och givet det vi vet borde det av coronoasmittade 110 574 vara 409 döda istället för 13 155.
Resten av rapporterade dödsfall skulle således kunna tillföras andra virus, influensa och underliggande sjukdomar. I Sverige blir det med motsvarande vetenskapliga underlag  omkring 20 dödsfall från coronasmittade 5 466, istället för rapporterade 333 döda. Och då närmar vi oss normalsituationen från säsonginfluensornas dödsfall av smittade.

I USA dör cirka 40 000 människor under en regelbunden influensasäsong. (Dr Yoram Lass, israelisk läkare, politiker och tidigare generaldirektör för hälsoministeriet.)

I USA rapporterade CDC den 15 februari två miljoner smittade av säsonginfluensor, nära 16000 döda vilket betraktades som lågt antal döda av säsonginfluensan (2018 dog över 60 000 i USA av säsonginfluensan).
Ändå blir det i USA motsvarande hysteri som i övriga värden när man når 200 000 coronasmittade och rapporterar 5000 döda (som egentligen borde vara ca 700 döda av corona covid-19 och resten av andra orsaker).

Trots fakta som vittnar om förhållandevis lågt antal smittade och döda vägrar masshysterin släppa taget och vi går mot ett kontrollsystem som liknar polisstat och diktatur som också innebär att ekonomin slås i bitar.

I denna masshysterins tåg följer principen om råttfångaren i Hameln, där mängder av människor lockas med i en kollektiv undergång och vägrar ta till sig fakta som skulle kunna förhindra katastrofen. Det är samtidigt gulligt att man vill hjälpa äldre i deras matinköp samtidigt som de ska förvägras sina mänskliga rättigheter om rörelsefrihet. När väl dessa inskränkningar har accepterats riskerar vi få ett polisstatens reglemente för alla.

Expressen som ledde förföljelsen av Dr Erik Enby (Länk dokumentärer) och som ifrågasatte hans behandling av svårt sjuka med bland annat stora doser av C-vitamin nämner naturligtvis inte att Italien nu behandlar Coronasmittade med stora doser av C-vitamin, en metod som sprider sig och som har stöd i flera vetenskapliga studier Länk.

Effektiviteten av C-vitamin för att förebygga och lindra symtomen på virusinducerade luftvägsinfektioner.

Se också Sanja R. Jurics artikel på TV-Hälsa. Länk

Börje Peratt

Se dokumentärfilmerna om Dr Erik Enby och hans kamp för att hjälpa svårt sjuka människor att bli friska.
Läkaren som vägrade ge upp: Länk Vimeo
Sista striden: Länk Vimeo

3 COMMENTS

 1. En liknade samhällsfarsot med masstänkande var rasbiologin och mätningen av skallar som drog fram i Europa och USA från slutet av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet. Medicinare och biologer drog upp riktlinjerna, politiker och kulturpersonligheter hakade på. De stora massorna i Västvärlden inklusive USA drogs med i detta, som kom att ligga till grund för steriliseringar av ”sinnesslöa” och förföljelser av minoriteter och ledde till massavrättningar av funktionsnedsatta i Tyskland och så småningom även av minoriteter i koncentrationslägren. Jag har skrivit om detta i flera artiklar: https://humanismkunskap.org/2018/06/07/karaste-herman-av-maja-hagerman/
  https://humanismkunskap.org/2018/05/30/den-svenska-rasbiologin-del-2-herman-lundborg/
  https://humanismkunskap.org/2018/05/24/rasbiologisk-forskning-i-sverige-del-2/
  https://humanismkunskap.org/2018/05/04/det-rena-landet-av-maja-hagerman/
  https://humanismkunskap.org/2016/02/25/tusen-ar-i-lappmarken/

  Det skrämmande är att sådana här skeenden mycket väl kan planläggas av cyniska och maktlystna personligheter. Ett exempel är de amerikanska miljardärer som under ett sken av välgörenhet noga planerade och genomdrev att många av Östasiens kvinnor steriliserades och foster fördrevs så att det idag råder ett underskott på 170 miljoner kvinnor i Asien. Detta skedde genom att de grundade WHO och påverkade politiker :

  ”Historikern Matthew Connelly har undersökt bakgrund och förlopp. Han menar att detta är resultatet av ett experiment som startade efter andra världskriget i USA och ser det historiska förloppet ur en annan synvinkel än det vanliga. Han anser att en grupp amerikanska miljardärer – bland dessa fanns John D. Rockerfeller- såg den stora folkökningen i U-länderna som en stor risk för sin egen materiella välfärd. De träffades och bjöd senare in manliga forskare för att diskutera barnbegränsning i världen. Tillsammans började de sakta och planerat utöva stort inflytande på den amerikanska regeringen. Deras stiftelser är verksamma än idag: Ford Foundation, Rockefeller Foundation och Population Council. En rädsla för det de kallade ”befolkningsexplosion” skapades medvetet för att påverka civilbefolkning och politiker i Västvärlden. Syftet sades vara att minska födelsetalet och då i första hand bland de fattiga. (Sverige var ett av de första länderna att haka på.) 1966 införde så president Lyndon B. Johnson ett villkor för bistånd: mottagarländerna tvingades att minska sin befolkning för att överhuvudtaget få den s.k. U-hjälpen. Samtidigt inföll en omfattande torrkatastrof i Indien och Indira Gandhi fick lova att gå med på befolkningsbegränsningen där för att kunna få U-landsbistånd. USA stod även bakom införandet av idén av enbarnssystemet i Kina.
  Läs vidare i artikeln https://humanismkunskap.org/2020/01/21/asiens-forlorade-kvinnor och https://humanismkunskap.org/2019/11/26/enbarnslandet/

 2. Epidemiolog: ”Varför i helvete stänger vi ned?”
  Dagens PS Länk
  Nya siffror från Kina indikerar att en stor majoritet av de som är smittade av coronaviruset inte visar några symptom. Siffrorna indikerar att pandemin kan vara över betydligt tidigare än väntat. Dessutom indikerar den gjorda analysen att nedstängningarna av länder är förhållandevis verkningslösa samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna är enorma. Det skriver BMJ (British Medical Journal). https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1375

  ”Det råder ingen tvekan om att covid-19 kan vara mycket mer spridd än vissa tror. Nedstängningen leder till att vi och våra ättlingar kommer att gå i konkurs och samtidigt är det osannolikt att vi kommer att kunna bromsa eller stoppa spridning eftersom anden redan släppts ut ur flaskan.”

  Det konstaterar Carl Heneghan, chef för centret för Evidence-Based Medicine och redaktör för BMJ, och skriver vidare:

  “Vad den nuvarande situationen till syvende och sist handlar om: Är en ekonomisk härdsmälta ett pris värt att betala för något som redan finns hos oss?”

  Slutsatsen i resonemanget bygger på siffror från Kina. Dessa visar bland annat att 78 procent av de smittade som undersökts inte visar några som helst symptom.
  Tom Jefferson, epidemiolog och forskare på Centret för evidensbaserad medicin vid Oxford-universitetet, konstaterar att siffrorna är: ”Mycket, mycket viktiga.”

  Han konstaterar även att siffrorna indikerar att smittan redan finns överallt. Och att den antagligen funnits hos oss betydligt längre än vad vi trott. Därmed har också stora delar av befolkningen blivit exponerade för corona. Tom Jefferson anser att frågan måste ställas: ”Varför i helvete stänger vi ned?”

  Referenser: World Health Organization: Report of the WHO-China Joint Mission on coronavirus disease 2019 (COVID-19). 2020, Google Scholar

 3. […] ”Pappersmasker och tygmasker är helt enkelt “dygdsignalering”. De bärs inte ens effektivt för det mesta. Det är helt löjligt. Att se dessa olyckliga, outbildade människor – jag säger inte det i en nedslående mening – att se dessa människor gå omkring som fjällämlar som lyder utan någon kunskapsbas för att av [allmän påtryckning] tvingas till att sätta masken på ansiktet.[KOMMENTAR: påminner om det som jag tidigare relaterat till dvs, Råttfångaren från Hameln] […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.