COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa

8
7759


Bulgarian Association of Pathology (BAP) arbetar för en stabil lagstiftningsgrund för standardisering, reglering och finansiering av klinisk patologi. Not 1 BAP verkar på nationell, EU och världsnivå och är internationellt representerade även inom WHO, därför blir denna visselblåsning av omständigheter kring Corona och Covid 19 test anmärkningsvärd.

Även om hela världen förlitar sig på RT-PCR för att ”diagnostisera” Sars-Cov-2-infektion, är vetenskapen tydlig: de är inte tillämpliga för detta syfte

TEXT: Torsten Engelbrecht and Konstantin Demeter

Nedstängning av samhället och hygieniska åtgärder runt om i världen baseras på antal fall och dödlighetsnivåer som skapats av de så kallade SARS-CoV-2 RT-PCR-test som används för att identifiera ”positiva” patienter, varvid ”positiva” vanligtvis likställs med ”infekterade”.

Men när man tittar noga på fakta är slutsatsen att dessa PCR-test är meningslösa som ett diagnostiskt verktyg för att bestämma en påstådd infektion av ett förment nytt virus som heter SARS-CoV-2.

OGRUNDAT “TEST, TEST, TEST, …” MANTRA

Vid mediebriefingen om COVID-19 den 16 mars 2020 sade WHOs generaldirektör, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus: – “Vi har ett enkelt meddelande för alla länder: test, test, test.” Not 2

Meddelandet spreds genom rubriker runt om i världen, till exempel av Reuters och BBC.

Fortfarande den 3 maj överförde moderatorn för Heute – en av de viktigaste nyhetsprogrammen på tysk tv – corona-dogmans mantra till sin publik med de förmanande orden:

“Testa, testa, testa – det är credo [trosbekännelse] för tillfället, och det är det enda sättet att verkligen förstå hur mycket coronavirus sprider sig.”

Detta indikerar att tron ​​på giltigheten av PCR-testen är så stark att den är lika med en religion som tolererar praktiskt taget ingen motsägelse.

Men det är välkänt att religioner handlar om tro och inte om vetenskapliga fakta. Och som Walter Lippmann, den tvååriga vinnaren av Pulitzerpriset och kanske den mest inflytelserika journalisten på 1900-talet sa:

Där alla tänker lika, tänker ingen så mycket.

Så till att börja med är det mycket anmärkningsvärt att Kary Mullis själv, uppfinnaren av PCR-tekniken Polymerase Chain Reaction, inte tänkte som alla andra. Hans uppfinning gav honom Nobelpriset i kemi 1993.

Tyvärr dog Mullis förra året i en ålder av 74, men det råder ingen tvekan om att biokemisten ansåg PCR som olämpligt för att upptäcka en virusinfektion.

Anledningen är att den avsedda användningen av PCR var och fortfarande är att tillämpa den som en teknik för att kunna replikera DNA-sekvenser miljoner och miljarder gånger och inte som ett diagnostiskt verktyg för att upptäcka virus.

Mullis var också mycket kritisk mot särskilt Anthony Fauci som drivit projekt “coronakris” och som Mullis anser inte har kompetens att ens förstå PCR.

Youtube har censurerat detta klipp och därför går länken till Brighteon. https://www.brighteon.com/d07c9af6-25b7-4f0b-808f-b24e1cf64392 Klicka på bilden

Hur deklarering av viruspandemier baserade på PCR-test kan sluta i en katastrof beskrevs av Gina Kolata i hennes artikel i New York Times 2007 – Tro på snabbtest leder till epidemier som inte var.

Brist på giltig guldstandard

Dessutom är det värt att nämna att PCR-testen som används för att identifiera så kallade COVID-19-patienter som antagligen är infekterade med det som kallas SARS-CoV-2 inte har en giltig guldstandard för att jämföra dem med.

Detta är en grundläggande punkt. Tester måste utvärderas för att bestämma deras sensitivitet och specificitet – strikt sett deras “känslighet” [1] och “specificitet” – jämfört med en “guldstandard”, vilket betyder den mest exakta metoden som finns tillgänglig.

Som ett exempel, för ett graviditetstest skulle guldstandarden vara själva graviditeten. Men som till exempel den australiska specialisten för infektionssjukdomar, Sanjaya Senanayake [Professor of Infectious Diseases at the ANU], sade i en ABC-TV-intervju i ett svar på frågan “Hur exakt är [COVID-19] -testningen?”:
– “Om vi ​​hade fått ett nytt test för att plocka upp [bakterien] gyllene staph [Staphylococcus] i blod, har vi redan fått blodkulturen, det är vår guldstandard som vi har använt i decennier, och vi kunde matcha detta nya test mot det. Men för COVID-19 har vi inte ett guldstandardtest. ”
Se 24,27 in i programmet Länk

Jessica C. Watson vid Bristol University bekräftar detta. I sitt papper “Tolkning av ett COVID-19-testresultat“, som nyligen publicerades i British Medical Journal, skriver hon att det råder en “brist på en så tydlig” guldstandard “för COVID-19-testning.”

Men istället för att klassificera testen som olämpliga för SARS-CoV-2-upptäckt och COVID-19-diagnos, eller istället för att påpeka att endast ett virus, bevisat genom isolering och rening, kan vara en solid guldstandard, hävdar Watson på fullt allvar att, “Pragmatisk” COVID-19-diagnos i sig, anmärkningsvärt nog inklusive PCR-testning i sig, “kan vara den bästa tillgängliga ‘guldstandarden’.” Men detta resonemang är inte vetenskapligt sunt.

[KOMMENTAR: Ser vi i Jessica C. Watsons studie en vetenskaplig korruption i akt och mening att ge WHO stöd för pseudovetenskaplig utövning?]

Bortsett från det faktum att det är helt absurt att ta själva PCR-testet som en del av guldstandarden för att utvärdera PCR-testet, finns det inga distinkta specifika symtom för COVID-19, något som även Thomas Löscher bekräftat, före detta chef för Institutionen för infektion och tropisk medicin vid universitetet i München och medlem av Federal Association of German Internists. [2].

Och om det inte finns några särskilda specifika symtom för COVID-19, kan COVID-19-diagnos – i motsats till Watsons uttalande – inte vara lämplig för att fungera som giltig guldstandard.

Dessutom förbiser “experter” som Watson att bara virusisolering, dvs ett entydigt virusbeständigt, kan vara guldstandarden.

Det är därför jag frågade Watson hur COVID-19-diagnosen “kan vara den bästa tillgängliga guldstandarden”, om det inte finns några särskilda specifika symtom för COVID-19, och även om viruset i sig, det vill säga virusisolering, inte skulle vara bästa tillgängliga / möjliga guldstandard. Men hon har inte svarat på dessa frågor än – trots flera förfrågningar. Och hon har ännu inte svarat på vårt snabba svar /Rapid response på hennes artikel där vi tar upp exakt samma punkter, även om hon skrev till oss den 2 juni: ”Jag kommer att försöka skriva ett svar senare i veckan när jag har en chans.”
[Kommentar: Watson har ännu inte en månad senare, dagens datum 4 juli 2020, svarat.]

INGEN BEVISNING FÖR RNA AV VIRALT URSPRUNG

(Not 3)

Nu är frågan: Vad krävs först för virusisolering / bevis? Vi måste veta var RNA som PCR-testen är kalibrerat kommer från.

Som läroböcker (t.ex. White / Fenner. Medical Virology, 1986, s. 9) såväl som ledande virusforskare som Luc Montagnier eller Dominic Dwyer tillstår så är partikelrening – dvs. separering av ett objekt från allt annat som inte är det objektet, som då till exempel Nobelpristagaren Marie Curie renade 100 mg radiumklorid 1898 genom att extrahera den från massor av pitchblende [en form av mineralet uraninit som förekommer i bruna eller svarta massor och innehåller radium.] – är en väsentlig förutsättning för att bevisa förekomsten av ett virus och därmed bevisa att RNA från partikeln i fråga kommer från ett nytt virus.

Anledningen till detta är att PCR är extremt känslig, vilket betyder att den kan upptäcka även de minsta bitarna av DNA eller RNA – men den kan inte bestämma var dessa partiklar kommer från. Det måste bestämmas i förväg.

Och eftersom PCR-testen är kalibrerade för gensekvenser (i detta fall RNA-sekvenser eftersom SARS-CoV-2 tros vara ett RNA-virus), måste vi veta att dessa genavsnitt är en del av det sökta viruset. Och för att veta det måste korrekt isolering och rening av det antagna viruset genomföras.

Därför har vi bett vetenskapsteamen i de relevanta artiklarna som hänvisas till i samband med SARS-CoV-2 om bevis för de elektronmikroskopiska bilderna som visas i deras in vitro-experiment av [förment] renade virus.

Men inte ett enda team kunde besvara den frågan med “ja” – och OBS, ingen sa att rening inte var ett nödvändigt steg. Vi fick bara svar som “Nej, vi fick inte en elektronmikrograf som visar graden av rening” (se nedan).

 • Study 1: Leo L. M. Poon; Malik Peiris. “Emergence of a novel human coronavirus threatening human health” Nature Medicine, March 2020
  Replying Author: Malik Peiris
  Date: May 12, 2020
  Answer: “The image is the virus budding from an infected cell. It is not purified virus.”
 • Study 2: Myung-Guk Han et al. “Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19”, Osong Public Health and Research Perspectives, February 2020
  Replying Author: Myung-Guk Han
  Date: May 6, 2020
  Answer: “We could not estimate the degree of purification because we do not purify and concentrate the virus cultured in cells.”
 • Study 3: Wan Beom Park et al. “Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea”, Journal of Korean Medical Science, February 24, 2020
  Replying Author: Wan Beom Park
  Date: March 19, 2020
  Answer: “We did not obtain an electron micrograph showing the degree of purification.”
 • Study 4: Na Zhu et al., “A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China”, 2019, New England Journal of Medicine, February 20, 2020
  Replying Author: Wenjie Tan
  Date: March 18, 2020
  Answer: “[We show] an image of sedimented virus particles, not purified ones.”

/Torsten Engelbrecht, Konstantin Demeter

REFERENSER:
1) Känslighet definieras som andelen patienter med sjukdom hos vilka testet är positivt; och specificitet definieras som andelen patienter utan sjukdom där testet är negativt.
2) COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless Länk

NOTER:
Not 1) BAP är medlem av European Association of Pathology (EAP) och har en representant i EAP: s styrelse.
Tillsammans med bulgariska föreningen för patologi (BDP) deltar BAP i hälsoministeriet för att ändra den nuvarande standarden inom klinisk patologi, som går i linje med Europeiska unionens och Världshälsoorganisationens standarder. BAP samarbetar också aktivt med Center for Protection of Healthcare Rights (CPHR) samt med andra patientorganisationer. Länk

Not 2) WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 16 March 2020 Länk

Not 3) Viralt, term som avser snabb (”virusliknande”) spridning av något fenomen mellan individer eller i sociala nätverk(NE). En infektion av de minsta biologiska enheterna, se virus (NE).

SLUTKOMMENTAR:

Ovanstående artikel bekräftar antaganden i mina artiklar från mars 2020 och framåt. Mot redovisning av förhållanden och otillförlitliga siffror växer kritiken mot Världshälsoorganisationens och myndigheternas rapporteringar. Skepticism som gäller antalet Covid19-smittade och döda och även kritik till hur test har tagits fram och genomförts blir alltmer adekvata. Detta medför att de stränga statliga åtgärderna är absurda vilket forskare som påpekat det nu får belägg för. Att okunniga politiker och myndighetspersoner blivit del av och även orsakat masshysteri är särskilt tragiskt med anledning av de negativa konsekvenserna för samhället såväl folkhälsa som ekonomi (se artikel 18 mars). Och värre kan det bli om man försöker genomföra allmän vaccinering mot ett virus som för de allra flesta innebär en lindrig förkylning och för de äldre kan innebära rena dödssprutan se särskilt min artikel från 23 mars.

Nobelpristagaren Kary Mullis och utvecklaren av PCR tekniken avfärdar inte bara hur PCR förvanskats av Drosten och WHO utan diskvalificerar även Anthony Fauci i en intervju innan hans plötsliga död. Skulle Youtube censurera detta finns den också här.

/Börje Peratt

Perattartiklar 2020:

 

8 COMMENTS

  • FALSKT TESTRESULTAT: En tilltänkt #coronapatient ifrågasätter hemtester med referens till att det verkar vara något skumt och man kan få samma resultat även utomlands på att man har #COVID19 trots att man medvetet inte svabbat utan skickat tillbaka testet rent.
   “LITAR NI PÅ COVID-19 TESTEN?
   För cirka en vecka sen såg jag ett klipp av en kille i England som hade beställt hem ett covid-19 test (LÄNK https://www.bitchute.com/video/5dhWjbyxHsXW/ ) men som ej genomförde det utan han flyttade testet från en plastficka till en annan bara och skickade in det. Han fick tillbaka svar att han var positiv för covid-19 när han inte ens hade testat sig!
   Han uppmanade fler att göra likadant och se vad de fick för svar..
   Jag gjorde likadant beställde ett test söndagen 27/12 via 1177 och Emil min sambo, hämtade ut testet på Apoteket bredvid Nordea på Kullagatan i Helsingborg onsdagen 30/12. Vi plockade ut det från påsen och la det direkt i en annan påse utan att ens vidröra topsen och han lämnade in det på samma apotek igen.
   Idag, söndagen 3/1, så fick jag tillbaka mitt svar – jag är positiv för covid-19 och uppmanas att stanna hemma för att inte smitta andra och delta i en smittspårning. Utan att ens ha genomfört testet!!
   Hur sjukt är det inte? Stör mig så mycket på att jag inte filmade det.
   Testen är inte pålitliga för fem öre och det är ju skrattretande. Vad är det som försiggår? Det är något skumt med det hela och det har jag sagt hela tiden!” (Diana Mathisen)

 1. […] Läkaren kritiserade också tillförlitligheten hos PCR-tester och noterade att “positiva testresultat inte, understrukna i neon, betyder en klinisk infektion“, och att alla tester bör avbrytas eftersom de falska siffrorna “driver allmän hysteri.” [KOMMENTAR: denna Masshysteri beskrev jag i mars 2020 i en Vetamera artikel, om PCR testers otillförlitlighet här.] […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.