Stockholm igångsätter 30 mars en undersökning av slumpmässigt utvalda personer som i hemmet ska utföra självprovtagning av ett ännu ospecificerat coronatest, dvs allmänheten vet inte något om dess ursprung eller tillförlitlighet rörande Corona Covid-19. Man kan också fråga sig vad slumpmässiga test med ovaliderad kapacitet har för värde…

 Tolv högt ansedda medicinska experter anser att: “Regeringars åtgärder mot COVID19 är groteska, absurda och mycket farliga. Miljontals människors livslängd förkortas pga panikartade åtgärder. Denna skrämmande inverkan på världsekonomin hotar livsbetingelserna för otaliga människor.”

TEXT: Börje Peratt

FRÅGESTÄLLNINGAR

Bygger rapporteringen av coronavirusets (Covid-19) smittspridning och dödlighet på falska uppgifter och har man använt tveksamma testmetoder? Har sjukvård och hälsovårdsmyndigheter rapporterat insjuknade och döda från vanlig säsonginfluensa och istället rubricerat dem som coronasmittade och har man använt sig av testkit som felaktigt mäter alla influensor som corona? Finns det en dold agenda bakom den omfattande skrämselpropagandan som avser att vilseleda befolkningen och genomdriva för samhället skadliga åtgärder?

BAKGRUND

WHO världshälsoorganisationen avslöjades vid svininfluensan (2009) använda sig av “konsulter”/rådgivare från läkemedelsindustrin (GlaxoSmithKline) som då drev på hysterin för att kunna prångla ut skadliga vacciner är nu också de som är motorn för coronapaniken (Korruptionen undersöktes av EU och WHO bestraffades). WHO uppger felaktigt att corona är en pandemi vilket det inte är per definition. Dessutom påstår man utifrån en “magkänsla” att corona dödar 3,5% av de smittade men snarare ligger det på motsvarande andra säsonginfluensors dödlighet dvs 0,1-0,5% men dock högre för äldre och patienter med underliggande andra sjukdomar vilket också gäller de flesta säsonginfluensor. Amerikanska Pfizer och ett tysk läkemedelsbolag har fått uppdraget att ta fram ett Corona Covid-19 vaccin Länk. Hur kommer det sig att man i Sverige nu plötsligt bryter mot alla lagar rörande hälsovård: Patientlagen, lagen om “Vetenskap och beprövad erfarenhet”, lagar och regler som förbjuder upphandling av kriminella företag och personer. Här är Pfizer en av världens mest kriminellt belastade läkemedelsföretag.

DATAINSAMLING RÖRANDE RAPPORTERING

Kinesisk rapportering avslöjas som falsk och felaktig

En kinesisk vetenskaplig studie publicerad på Pub Med slår fast att närmare hälften av alla rapporterade coronasmittor och dödsfall i Kina är felaktiga eller falska. Studien öppnar därmed för att diagnoserna av coronaviruset Covid-19 i Kina är avsiktligt manipulerade. Sådana kritiska studier brukar hamna under starkt tryck och riskerar att dras tillbaka.

Virologen Ian Lipkin (Professor of Epidemiology; Director, Center for Infection and Immunity, Columbia University) var i Wuhan i Kina den 15 december 2019, ungefär samtidigt som smittan påstås ha startat och han sägs ha testats positiv för smittan. Länk. Detta märkliga sammanträffande att han var i Wuhan samtidigt med det första utbrottet har inte förklarats. Men Lipkin har länge arbetat med att ta fram behandling mot coronavirus. Länk

Rapport från Storbritannien nedgraderar Coronaviruset

COVID 19 anses inte längre vara en infektionssjukdom med hög konsekvens (HCID) i UK. Skärmdump från premiärminister Boris Johnssons tal på regeringens hemsida  Länk.

Storbritannien deklarerade 16 mars att man nedgraderade Covid-19 pga av att de vetenskapliga rapporterna om utbredningen av Corona Covid-19. De visade att det inte var så dödligt som tidigare påståtts.

Brittiska medborgare har inte fått kännedom om nedgraderingen och Boris Johnsons regering fanns sig uppenbarligen tvungna att efter påtryckningar korrigera sig och vidtog istället dagarna efteråt kraftfullare åtgärder.

Italiensk coronarapportering

Vi har tillförlitliga siffror från Italien och en studie framtagen av epidemiologer, som har publicerats i den berömda vetenskaps tidskriften ‹Science som undersökte spridningen i Kina. Detta gör det klart att cirka 85 procent av alla infektioner har inträffat utan att någon har klargjort vad för slags, virus, influensa eller infektion det är. 90 procent av de avlidna patienterna är över 70 år gamla, 50 procent över 80 år.
(Dr Pietro Vernazza is a Swiss physician specialising Infectious Diseases at the Cantonal Hospital St. Gallen and Professor of Health Policy. Länk)

I Italien smittas årligen drygt 4,5 miljoner invånare av säsonginfluensan och av dessa har de senaste fem åren i snitt dött ca 17 000 personer sammantaget blir det 0,37 % döda av smittade. Länk [1] 2020 rapporterade italiensk hälsovårdsmyndighet i början av året 2 miljoner smittade av säsonginfluensan men endast 250 dödsfall. En rekordlåg summa och 0.0125% av smittade istället för 0,37%. I mars rapporteras däremot ett rekordhögt antal döda för corona, i stort sett 10% av de smittade. Dvs nästan tio gånger fler än exempelvis vad som rapporterats från kryssningsfartyget Diamond Princess med 3 500 högrisk passagerare där 1% dog (7 personer) av 700 coronasmittade.

DATAINSAMLING RÖRANDE TEST

WHO har anlitat en Dr Christian Drosten för att ta fram ett testkit för coronaviruset covid-19. Denna Dr Drosten tog redan 2019 fram ett testkit och förutspådde dess spridning. [3] Detta testkit är inte vetenskapligt validerat, dvs det är inte säkerställt att man faktiskt mäter Corona Covid-19 utan i själva verket tycks kittet diagnosticera alla möjliga influensor som Corona Covid-19. Ändå har WHO godkänt det. Jag vet inte hur många ugglor i mossen det behövs för att inse att något är fel.

Högt ansedda Dr Wolfgang Wodarg kritiserar hur detta Drostenkit kommit till och ifrågasätter den Dr Christian Drosten (Charité Clinic) som inom en vecka har tagit fram ett oprövat testkit och fått det godkänt av WHO. Wodarg ifrågasätter inte bara testets brister utan också kopplingen mellan WHO, läkemedelsindustrins “forskare” och dess påverkan på politiker. [4]

Politiker smickras av forskare som vill vara betydelsefulla för att få pengar för sina institutioner. Forskare som bara simmar med i mainstream och vill ha sin del av kakan. […] Och det som saknas just nu är ett rationellt sätt att titta på saker
Dr Wolfgang Wodarg är en tysk läkare som är specialiserad på pulmonologi, politiker och före detta ordförande för Europarådets parlamentariska församling</a.

USA vägrar än så länge använda WHOs coronatest då det i minst hälften av fallen anses vara missvisande. Länk

In a somewhat rambling answer to a question related to W.H.O. tests, Dr. Deborah Birx, the White House coronavirus response coordinator, said: “It doesn’t help to put out a test where 50 percent or 47 percent were false positives. Imagine what that would mean to the American people. Imagine what that would mean to tell someone they were positive when they weren’t.” Link

Dr. Deborah Birx backar sedan från detta och uttalar sig om att WHOs test nog fungerar. Men hon borde istället ha sagt att WHOs test inte håller för vetenskaplig prövning. Men i detta fall finns det andra starka krafter i USA däribland dr Anthony Fauci NIAID som har stor makt och som rådgivare hos Trump kommer att genomdriva sina intressen (han har patent i kommande corona vaccin).  Dr Faucis dubiös förflutna i denna affär måste komma upp i ljuset. Hur kan man ta initiativ till att utveckla ett virus som hotar mänskligheten utan att ställas inför rätta?.

Inför att Folkhälsomyndigheten i Sverige vill genomföra coronavirustest påstår man att det inte finns tillräckligt många test att tillgå. Läkemedelsverket tycks på felaktiga grunder ha förbjudit ett vetenskapligt validerat test och belagt leverantören med marknadsförbud. “Det förbjudna coronatestet“. Man måste fråga sig varför! Konkurrerar det med Folkhälsomyndighetens test? Även fast det är prövat, validerat och certifierat.

Regeringars åtgärder mot COVID19 är groteska, absurda och mycket farliga. Miljontals människors livslängd förkortas pga panikartade åtgärder. Denna skrämmande inverkan på världsekonomin hotar livsbetingelserna för otaliga människor. Djupgående konsekvenser för medicinsk vård är katastrofala. Redan har vård för patienter i nöd minskat, operationer blivit avbrutna, sjukhuspersonal och vårdresurser minskar.
Allt detta kommer att djupt påverka hela vårt samhälle.
Alla dessa politiskt ogenomtänkta åtgärder leder till självförstörelse och kollektivt självmord baserat på bara ett spöke..
(Dr Sucharit Bhakdi är specialist i microbiologi. Professor vid Johannes Gutenberg University in Mainz, chef vid Institute for Medical Microbiology and Hygiene och en av de mest citerade forskarna i Tyskland. Länk)

RESULTAT

Dr Drosten är ansvarig för framtagande av flera test som visat sig inte klara uppgiften att korrekt mäta vad det avser mäta. Det gäller bland annat ett Zikatest som levererar falska resultat.[5][6] Av Dr Drosten framtagna MERStest visar sig också ge falska positiva resultat. [7] Drostens trovärdighet när det gäller att ta fram test för influensor är inte särskilt hög.[8]

12 internationellt framstående experter ifrågasätter den 24 mars Coronaviruspaniken (Länk). Deras slutsatser går i linje med den metastudie jag presenterade 18 mars Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna?

I Italien tvångsvaccineras barn och äldre och den italienska hälsovårdsmyndigheten tycks ha en osund koppling till läkemedelsindustrin som styr deras forskning i syfte att motivera till vaccinering. Länk [2] Eftersom dessa årliga upprepningar av vaccinering enligt forskning sänker immunförsvaret får det ödesdigra konsekvenser även för dem som är mest sårbara av säsonginfluensa och naturligtvis för ett möjligt coronavirus (vilket är ett alltmer ifrågasatt virus).

Storbritannien nedgraderade i mars Covid-19: “Från och med den 19 mars 2020 anses inte längre COVID-19 vara en infektionssjukdom med högrisk konsekvens i Storbritannien.” Texten är bortflyttad från talet men finns kvar fast svårfunnen Länk. Se också Kersti Wistrands artikel Länk.

Vetenskapsmän i Storbritannien hade konstaterat att det var färre smittade än beräknat och av dessa har färre dött än beräknat vilket således resulterar det i en lägre dödlighet. Följden av dessa forskningsresultat motiverade till nedgradering. Länk Men det väckte motstånd hos dem som vill framhålla faran med coronaviruset och då ändrades således innehållet i Boris Johnsons “tal till nationen” den 16 mars. Länk. Det är en historieförfalskning då det på regeringens hemsida står att texten är direkt återgiven från talet.

Efter att regeringen flyttat texten om nedgradering till undanskymd plats vidtog man istället strängare åtgärder och berättade om att nu var vaccin mot corona på G.

DISKUSSION

Vad är meningsfullheten i att med tveksamma test undersöka ett slumpmässigt urval ur en population? Vad är det för mening med sådana resultat? Möjligen kan sådana resultat utnyttjas i ytterst tveksamma sammanhang och för ytterst tveksamma syften.

Frågan är inte hur trovärdig italiensk rapportering är, utan varför man tycks strunta i att särskilja siffrorna och helt enkelt reducerar det antal som insjuknat och dött av säsonginfluensan till förmån för i sammanhanget upphaussade siffror av påstådda coronadöda. Det finns också en kritik mot dessa italienska rapporter om coronans dödlighet som är överdriven åt andra hållet och som påstår att endast två italienska fall är direkt orsakade av corona emedan resten har mängder av underliggande orsaker som multisjukdomar och bakteriell lunginflammation där coronaviruset kanske haft en viss påverkan men inte nödvändigtvis har varit huvudorsaken.

Vi bör kanske ställa oss frågan vad är det för slags drivkraft som förmår länders ledarskikt att manipulera siffror rörande smitta och dödlighet, tvinga fram inte bara begränsningar av sammankomster och möten utan dessutom blockera rörelsefrihet och verksamheter i hela samhällen vilket hotar ländernas verksamheter och ekonomi.

Flera stater också i EU genomför helt nya reglementen och hotar med dryga böter och inlåsning om man inte åtlyder i många fall tveksamma krav på inskränkningar av mänskliga rättigheter. Med stor sannolikhet åtföljs detta av ett nytt för staterna och befolkningen kostbart vaccin som ska tvingas på invånarna för ett virus som inte är vare sig särskilt smittbart eller i förhållande till andra influensor särskilt dödligt.

Vad skulle hända om befolkningen i världen inser att de blivit lurade? Problemet med en faktaresistent och kontrollerad media innebär dock att coronakritisk information inte sprids med samma effektivitet som de dominerande medierna kan göra i form av tillrättalagd skrämselpropaganda. Här går Expressen i täten med desinformation och skrämselpropaganda. Public Service och även i viss mån TV4 följer efter och håller en okritisk hållning i sina rapporteringar som medverkar till panik och masshysteri.

Ett sannolikt motiv för dessa larm är att få politiker att besluta sig för att få fram vacciner. Studier, bland annat en från Folkhälsomyndigheten i Kanada rapporterar att det är kontraproduktivt med årliga återupprepade vaccineringar. Länk.

En annan fråga rör om det finns motiv till att störta världen in i en världskrigsliknande ekonomisk tillbakagång.
Finns det motiv till att skapa polisstatsliknande lösningar som om det vore en förövning till diktatur?

Börje Peratt

Referenser

1) Investigating the impact of influenza on excess mortality in all ages in Italy during recent seasons (2013/14-2016/17 seasons). PUB MED DOI:10.1016/j.ijid.2019.08.003

2) Influenza epidemiology in Italy two years after the 2009-2010 pandemic: need to improve vaccination coverage. PUB MED. DOI:10.4161/hv.23235

3) Germany started work on coronavirus test LAST YEAR and had one ready by mid-January after predicting it would spread to Europe from China Länk

4) Video: How Dr. Wolfgang Wodarg Sees the Current Corona Pandemic. Global Research. Länk

5) FDA: Zika tests may produce false positives AAP News Melissa Jenco, News Content Editor January 19, 2017 Länk

6) False positive dengue NS1 antigen test in a traveller with an acute Zika virus infection imported into Switzerland LÄNK

7) ‘False Positive’ MERS Test: What It Means and Why It Matters. ABC NEWS. KATIE MOISSE 28 May 2014 Länk

8) Coronaviren sind nicht das Problem-bleiben Sie besonnen! Wollgang Wodarg  Länk

13 COMMENTS

 1. Eftersom jag har skrivit artikeln om risknedgraderingen av coronaviruset i Storbritannien och har haft tillgång till förstahandsinformationen måste jag få komma till tals. Boris Johnsons tal till nationen den 16 mars har ingenting med den brittiska regeringens uttalande: “Från och med den 19 mars 2020 anses inte längre COVID-19 vara en infektionssjukdom med högrisk- konsekvens i Storbritannien” att göra. Dessa två uttalanden har aldrig hängt ihop. Varför man senare flyttat regeringens uttalande till en annan mer svåråtkomlig plats är en annan fråga. Texten har dock inte ändrats. Den visar på att dödligheten i COVID-19 inte kommer upp i det stora antal som andra högriskklassade pandemier gjort. Därför nedgraderas den. Däremot finns den stora smittorisken kvar och därför är det helt normalt att fortsatt gå ut med varningar och uppmaningar till folket.
  Jag kan inte se någon historieförfalskning eller konspirationsteori bekräftad i detta och delar alltså inte skribentens tolkning.

  Nog skrivet om detta! Som medlem i en humanistisk förening önskar jag nu framöver rikta blicken mot ett metaplan. Att ett nytt muterat virus är här är ett faktum. Oavsett hur det har uppstått. Välkommen i evolutionskedjan! – Vad medför det för den mänskliga utvecklingen? Vad kommer vi som enskilda individer och samhälle att dra för lärdomar av detta? Kan det bidra till vår inre andliga utveckling? På nätet finns flera möjligheter att följa med i olika föreläsningar och meditationsgrupper. Här är två exempel:

  1.) Ikväll kl 19.00 svensk tid finns möjlighet att lyssna till en föreläsning från ”Evolutionary Collective – Global gathering” med Patricia Albare (USA)
  https://evolutionarycollective.com/global-gathering/?inf_contact_key=02a7f519288599d8adfb1fd462924841680f8914173f9191b1c0223e68310bb1

  Torsdagen 2 april kl 19.00 kan man delta i en eldceremoni med bushmännen i södra Afrika. https://www.facebook.com/KalahariBushmen/

  Science och Nonduality (SAND, finns i Italien sedan ett flertal år) består av en grupp vetenskapsmän och andra intresserade av medvetandeforskning och andlig utveckling. De står bakom internationella konferenser samt ger föreläsningar på nätet:
  Science and Nonduality https://www.scienceandnonduality.com/

  • Kersti “den stora smittorisken” du medverkar således till hysterin med felaktiga tolkningar som fakta från inte minst kryssningsfartyget och utlåtanden från medicinska experter gör gällande. Smittorisken är snarare lägre än för exempelvis luftburna influensor. Saklighet är viktigt även från ditt håll./BP

 2. Min definition av konspirationsteori (av latinets ”andas tillsammans”) är ”en hypotes utan 100 % – ig förankring i faktiska förhållanden och som framläggs och riskerar att bli till ett frö som växer”.

  • Kersti du blandar ihop slutsatser från fakta med fantasier från osäkra påståenden och gör som italienska myndigheter lägger säsonginfluensor och coronasmittade i samma låda.

 3. Oavsett visar regeringen total brist på beredskap och regionerna likaså så fler tvingas dö än i andra nordiska länder. Samt att äldre lämnas att dö ensamma i den humanistiska stormakten Sverige när IVA platser finns. Dom har gjort rätt för sig hela livet och hamnar på fattighuset utan att ens förstå den ondskan som våra politiker mejslat fram. Har inte alla rätt till livsupprätthållande vård är det åldersrasism så tydligt det kan bli. Vill vi ha det samhället med genus forskning som diskriminerar de äldre.

  • Morgan Larsson, jag har en helt annan analys än du. Vi har en global ** masshysteri som får oanade konsekvenser.
   Men vårdsituationen i Sverige var katastrof innan coronan.
   * Mediepandemin har orsakat folkvandring till sjukvården och lett till onödigt fler smittade.
   Dödsfallsstatistiken är galen (9% av smittade när det borde vara under 1 %) och stämmer inte utan man har räknat in andra dödsfall och kallat det corona.
   Att det finns IVAplatser hjälper väl inte om det saknas personal, men det visar också att det inte är särskilt många som smittats, i alla fall inte av corona, vilket också statistiken visar.
   Däremot gör meidepandemin sitt bästa för att få det att låta värre än vad det är.
   Galna *** beslutsmanin som drabbat politiken globalt gör att ekonomier raseras.

   Du nämner ondskan. Ondskans ursprung stavas i detta fall WHO och de som ligger därbakom… dvs kommersiella särintressen.
   Åldersrasism har vi redan och den kommer i detta läge i blixtbelysning.
   Vad genusforskning har med detta att göra tycks mig långsökt.
   Att Sverige skulle vara en humanistisk stormakt… menar du då antihumanistisk?

   * Mediepandemi: Medierna, press, radio, TV, nätet basunerar ständigt ut en hotbild som är kraftigt överdriven.
   ** Masshysteri: Tvångsmässigt beteende överför kollektiva illusioner av hot, vare sig verkliga eller imaginära, genom befolkningen som ett resultat av rykten och överdrivna slutsatser orsakade av orimlig rädsla och panik.
   ***Beslutsmani: Patienten, här politikern, har bristande sjukdomsinsikt, dvs förstår inte vad som är problem och väljer galna lösningar. Dessa lösningar kommer att orsaka många gånger värre samhällsproblem.

 4. […] Säsonginfluensa drabbar i snitt på 12 månadersbasis globalt ca 200 till 300 miljoner (Corona Covid-19 officiellt dagens datum 18 milj). En vanlig säsonginfluensa kräver  normalt sett kritisk vård för 1% vilket globalt innebär vård för ca 3-5 miljoner insjuknade. Statistiken för Corona Covid 19 kommer inte i närheten av smittade vid normal säsonginfluensa och saknar trovärdighet då sjukvården helt tappat bort sin etiska kompass, bidrar till smittan och fastslår sjukdomsorsak utan diagnoser eller genom bristfälliga tester och där flera etablerade forskare och läkare ifrågasätter om det finns en strategi att driva upp statistiken: Otillförlitlig coronarapportering – Vad händer om människor upptäcker att de blivit lurade. […]

 5. Jag har kollat upp på SCB:s hemsida och sett att i början av 2020 var det en klar underdödlighet jämfört med femårsperioden 2015 – 2019. Det är en viss överdödlighet i början av april till och med mitten av maj 2020 med den högsta dödligheten på en dag som var den 15 april med 398 stycken och den 16 april också med 398 stycken på grund av att Socialstyrelsen i slutet av mars ändrade riktlinjer för användandet av syrgas på äldreboenden. Läkare har via telefon till sjuksköterskor beslutat att avsluta vården för sjuka på äldreboenden utan undersökning och ordinerat palliativ vård med att patienten fick morfin samt midazolam och haldol för att förhindra att man blir illamående och kräks av morfinet. Att både ge morfin och midazolam hämmar andningen och patienten dör av syrebrist. Jag kallar det mord. Det är ingen stor överdödlighet när man vet att det dör omkring 260 ±32 människor varje dag i Sverige. Efter den 16 april har antalet döda per dag minskat stadigt. Om detta är en pandemi, så har jag sett en pandemi varje år under förkylnings-/influensasäsongerna de senaste 50 åren. Om du vill skrämma människor, ta ett virus och gör en pandemi av det. Covid-19 (SARS-CoV-2) är den medicinska termen för 2019-2020 förkylning-/influensasäsong. Detta är samma gamla skrämselpropaganda som svininfluensan 2009 som också var en “pandemi”. FN, WHO, massmedia, alla länders regeringar och den medicinska industrin använder din okunnighet om virusets natur för att göra dig rädd så att du kan kontrolleras.
  Vi har att göra med en psykologisk operation, en så kallad psyop = Problem, reaktion och lösning i ”Coronavirusets” spår. En väl beprövad metod som har använts när det gäller att driva igenom förändringar i samhällen och i världen, som är till fördel för den lilla elit som har den verkliga makten, men till nackdel för majoriteten av människorna. Den här psyopsen är att få befolkningen att fokusera på ett påhittat hot eller problem och som är tänkt att leda till en global obligatorisk vaccinering. Detta är en mycket brådskande fråga för FN och det är en mycket bra affär för den medicinska industrin när människor blir sjuka av vaccinerna. Vacciner immuniserar inte – de sensibiliserar(sensibilisering innebär att utveckla känslighet för) och i medicin betyder processen att kroppen utvecklar en känslighet för något genom att bilda antikroppar, vilket kan leda till allergier. DU VACCINERAS ALDRIG MOT EN SJUKDOM – DU INJICERAS ALLTID MED EN SJUKDOM. Det har aldrig handlat om något virus. Det handlar om att ta ifrån oss våran frihet. En fråga vi alla ska fråga oss är: Vem tjänar mest på detta ”virus”.

 6. […] Det är uppenbart att testmätningar ger fel statistik och att de flesta insjukna har inte drabbats av Covid 19 utan sannolikt har de fått en förkylning, en influensa eller en inflammation som felaktigt diagnosticerats C19. Med detta sagt blir polisstatsageranden mer skrämmande än C19 och tänk om det också i Sverige leder till tvångsvaccinering mot ett virus som internationellt ansedda forskare menar inte är särskilt farligt eller smittsamt med få undantag. […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.