Hur ska man förklara 2020 års nedstängning av samhälle och demoralisering av politik, myndigheter och medier? Hur ska man förklara nedmonteringen av våra demokratier och våra mänskliga fri- och rättigheter för människor som inte tycks förstå något av vad som händer? Covidtroende har anammat “rädslans kultur” och betraktar budbäraren som sett bakom kulisserna som fiende och farlig för egen hälsa.

TEXT BÖRJE PERATT

Hur kommer det sig att människor går på överdrifterna om covid19 och massmediernas ständiga rapporterar om ”säkra siffror” som är direkta osanningar eftersom PCR-diagnostiken är vetenskapligt felaktig. Hur kommer det sig att politiker spelar med i påståendet att smittan utgör en kris trots att ett stort antal forskare och frispråkiga läkare kraftigt ifrågasätter detta och kritiserar inskränkningar och nedstängningar? [1][2][3][4]

Allvarliga biverkningar av covid19-vaccin

Idag visar statistik att fulvaxet är farligare än virus! Är Covid19vaccinet materialismens krig mot medmänsklighet och andlighet?

Eric Amarillo har skrivit om texten till sin låt “Om kärleken ska fram” i denna version heter den “För sanningen ska fram”. Så bra!!!!

En förklaring till den rädslans kultur som nu tagit över världen är människors skräck för sjukdom och död som fått dem att tappa koncepterna. Visst det finns virus och influensor både harmlösa och svåra men all statistik visar att dessa inte är värre än något annat och möjligen är det vid svåra fall inte ens covid utan influensa B som vi har haft i många år.

Påståendet om att sjukvården går på knäna är inte heller så märkligt. Den har nedrustats till ett minimum de senaste åren. Samtidigt har alla extrainsatser med nya akutanläggningar inte använts och fått läggas ned. Vari ligger logiken?

Inget Covid-19 i ett enda av 1500 påstått positiva fall!

Stämmer det som den ansedda amerikanska läkaren Dr Roger Hodkinson säger att?: “Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet.” Stämmer det som president François Mitterrands rådgivare Jacques Attali säger att?:  ”Framtiden kommer att handla om att hitta ett sätt att minska befolkningen. Naturligtvis kommer vi inte att kunna avrätta människor eller bygga läger. Vi blir av med dem genom att få dem att tro att de får medicinsk behandling för deras eget bästa…” [5]

Lock step

Hur ska vi se på förklaringen att en marxistiska ideologi tillsammans med monopolkapitalism nu förverkligar ett globalt maktövertagande genom ett spektakulärt scenario, Lock Step (Nedsläckning av samhället) 2010: Rockefeller’s ‘Operation Lockstep’ Predicted 2020 ‘Lockdown’.[6][7] Rockefeller Foundation.

Planen sjösattes officiellt hösten 2019 med en offentlig scenarioövning kallad Event 201 samordnad av Bill Gates (monopolkapitalist), Klaus Schwab (självutnämnd marxist), World Economic Forum och Michael Bloomberg (korrupt forskare), Johns Hopkins University’s Center for Health Security. Dessa teknokrater som nu tagit över världen har aldrig valts av folket utan man har tillsatta varandra i sina olika klubbar som Bilderberggruppen. Det kallas Teknokratur.

Ett urval av stegen i Lockstep från 2010 innebär att: 1) Överhypa dödligheten [blåsa upp dödssiffrorna i medierna] genom att binda dödsfall till viruset som har lite eller inget att göra med det faktiska viruset.  2) Daglig ”statistik” är viktig för att maximera rädslan för smitta och död. 3. Behåll de offentliga karantänerna/inskränkningarna så länge som möjligt för att sabotera regionens ekonomi. 4. Minimera folksamlingar och bötfäll umgänge. 5. Isolera och försvaga människors immunsystem genom att förhindra interaktion med andra människor och 6. Orsaka brist på utbyte av bakterier med omvärlden, dvs sådana beteenden och företeelser som håller vårt immunsystem alert och aktivt. 7. Hindra och angrip eventuella alternativa behandlingar och 8. Fortsätt att upprepa att det enda botemedlet som är livskraftigt för att bekämpa detta virus är vaccinet.

Till detta kommer i många fall obligatorisk användning av munmask som förhindrar kommunikation men blir en propaganda och ett kännetecken för den ”farliga” smittan som, om den finns, inte är värre än säsonginfluensor.

I Lock step talas också om befolkningsminskning. Har vi sett det förr?

När Hitler utsågs till rikskansler i Tyskland 1933 och nationalsocialism tog över Tysklands riksdag sparkades alla andra partier ut och det innebar en diktatur med aggressiv imperialism på agendan och som vi vet ledde det till Andra världskriget 1940-45. Men Hitler riktade inte bara sitt hat utåt han såg till att genomföra ”The final solution” dvs ”den slutgiltiga lösningen” som innebar avlivning av den judiska minoriteten, romer och där främst handikappade kom att utnyttjas för medicinska försök. Denna utrotning av inhemska minoriteter var bara början och den spred sig till alla länder som nazismen annekterade i sin fälttåg. Flest judar kom att mördas i Östeuropa.

Men Hitlers nazistiska agenda var inte ensam om utrotning av sitt folk det skedde även i kommunistiska sovjet och i Pol Pots kommunistiska regim. Men då har anledningen varit att eliminera hot mot den egna makten. Efter andra världskriget fortsatte världens befolkning att växa trots alla liv som då gick till spillo. I Kina beslöt man att familjer bara tilläts föda ett barn och samma sak hände i Indien. Vilket ledde till att flickebarn aborterades eller dödades vid födsel och i dessa områden i världen råder idag ett stort överskott av män.

Den brittiska rasbiologen Julian Huxley (1887-1975) hade en plan som innebar att inte ge sjukhusvård till missanpassade och fattiga. Huxley och den amerikanska professorn i filosofi Paul Kurtz försökte tidigt lägga beslag på det positivt laddade begreppet humanism. Renässanshumanismen utgick från att alla människoliv var värdefulla och medmänsklighet, empati, öppenhet och tolerans var begrepp för denna ideologi.  Men Huxley och Kurtz  förvandlade humanismen till en ateistisk materialism, intolerant mot avvikande åsikter och trosuppfattningar och vetenskapligt trångsynt. Julian Huxley drevs också av idéer om central kontroll och mental sanering hans bas var marxistisk antihumanism där en möjlighet låg i att kapa humanismen för sina idéer. Hans mål var inrätta en världsregering: ”Vi ser fram emot utvecklingen av ett system med världslagstiftningen och en ny världsordning baserad på en gränsöverskridande [överstatlig global] federala regeringen.”

– ”We look to the development of a system of world law and a world order based upon transnational federal government.”

Julian Huxleys teser kom att handla om att undanröja tro på något högre som ansågs vara hinder och i vägen för ”sann vetenskap”. Här förklarades biologisk evolution och arvshygien (jämför med Nazism) avgörande för människans framtid.

”… den faktiska elimineringen av de lägsta och mest degenererade typerna,”… ”De lägsta skikten reproducerar sig för fort därför … får de inte ha alltför enkel tillgång till understöd och sjukvård så att man inte förhindrar det naturliga urvalet som gör det lätt att avla barn eller få dem att överleva, långvarig arbetslöshet bör därför vara en grund för sterilisering.”(Julian Huxley, The uniqueness of Man, 1941)

Julians halvbror Aldous Huxley, skrev ”Du sköna nya värld” (1932). En skräckvision som motpol till Julians idéer där Aldous kanske försökte få brodern att förstå vart hans idéer skulle kunna leda. Aldous Huxley sa i ett tal på Berkeley Universitetet den 20 mars 1962, strax innan sin död, att ”Brave New World” och Orwells ”1984” inte var enbart fiktiva utan beskrev en plan utformad av eliten för att kontrollera och förslava samhällen.

Eliterna som vill leka Gud har således innan andra världskriget och samtidigt med Hitler föreslagit att man måste bedriva aggressiv “befolkningskontroll”. Efter andra världskriget presenterade dessa eliter andra tillvägagångssätt än krig. Ett var att vaccinera unga så de inte kan föda barn men när man inte blev nöjd med resultaten från detta har det utvecklats tankar om att genom nya smittor avliva äldre och svagare människor. En av de mer spektakulära förslagen kom från president François Mitterrands rådgivare Jacques Attali, en judisk frimurare, i Bilderberggruppen.

Detta skrev Jacques Attali 1981:

”Framtiden kommer att handla om att hitta ett sätt att minska befolkningen. Vi börjar med de gamla, för så snart de överstiger 60-65 år lever människor längre än de producerar och det kostar samhället dyrt. Man ska först avliva de svaga, sedan de värdelösa som inte hjälper samhället eftersom det alltid kommer att finnas fler av dem, och framför allt de dumma. Avlivning riktad mot dessa grupper; dödshjälp måste i alla fall vara ett viktigt verktyg i våra framtida samhällen. Naturligtvis kommer vi inte att kunna avrätta människor eller bygga läger. Vi blir av med dem genom att få dem att tro att de får medicinsk behandling för deras eget bästa. ..  Vi kommer att hitta eller orsaka en pandemi riktad mot vissa människor, ett virus som påverkar de gamla eller de feta, det spelar ingen roll, de svaga kommer att ge efter för det, de rädda och dumma kommer att tro på det och söka behandling (vaccin). Vi kommer att ha sett till att behandlingen (vaccinet) är på plats, behandlingen (vaccinet) kommer att vara lösningen. Valet av idioter tar sedan hand om sig själv: De går självmant till slakten.” [Livets framtid – Jacques Attali, 1981]

Vi kan se att Lockstep som författades inom Rockefellergruppen 2010 kom att sjösättas 2019 och nu håller på att genomföras. Men motståndet sprider sig i världen. Just nu pågår förberedelser för stämningar mot myndigheter som FHM i USA. Syftet är att ställa de ansvariga bakom coronabedrägeriet till svars. Drivande bakom är bland annat den tysk-amerikanska stjärnadvokaten Reiner Fuellmich (intervjuad i filmen Bedrägeriet).

På lördag 15 maj genomförs manifestationer i över 40 länder utlysta för frihet, fred och mänskliga rättighet. Initiativet kommer från staden Kassel i Tyskland och går under namnet World Wide Demonstration 2.0 med huvudsyfte att protestera mot den totalitära coronapolitiken.

I Sverige är städerna MalmöGöteborg och Stockholm officiella värdar för evenemanget.

Börje Peratt

Länkar till tidigare artiklar om demonstrationer för frihet

Referenser

1) Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)
2) Läkartidningen: Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande
3) Falsklarm om Corona?
4) 400 läkare i protest mot coronapaniken
5) Toppläkare fastslår: Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet
6) 2010: Rockefeller’s ‘Operation Lockstep’ Predicted 2020 ‘Lockdown’ Länk. Principia Scientific International.
7) Lockstep-Lock step Vetamera

6 COMMENTS

 1. Hej Börje

  Intressant och matnyttig information, men där finns ett antal faktafel iden.

  1. De 1500 proverna som visade sig vara falska, är fakenews tyvärr. Denna historia har poppap upp mer än en gång under pandemin men saknar förankring i verkligheten.

  2. De saker som Attali påstås ha sagt är inte korrekt heller. Jag har själv läst igenom hans intervju från 1981 och där finns inget av det som han anklagas för och hans bok, “Verbatim” ur vilken flera citat påstås vara hämtade, innehåller tydligen inget av det. https://www.snopes.com/fact-check/jacques-attali-pandemic-euthanasia/

  3. “Lock Step” som är ett av 4 tänkbara scenarion som Rockefeller Stiftelsen målar upp i sitt kompendium, “Scenarios for the Future of Technology and International Development” är tänkt att väcka till eftertanke och skapa diskussion. Jag har svårt att se hur man kan omvända detta till någon form av onskefull agenda. Jag har läst den också och finner inget som tyder på det om man inte besitter en extremt färgstark fantasi.

  Utöver det är informationen i mitt tycke vettig och plausibel, men de här bitarna bör du se över ett par gånger till för de går inte ihop sig. Har du däremot starkare bevis för att de stämmer så är jag den förste att ändra åsikt.

  • 1. Testen “Laboratories In US Can’t Find Covid-19 In 1500 Positive Tests” refererar till en Dr. Derek Knauss publicerad på Principia Scientific https://principia-scientific.com/laboratories-in-us-cant-find-covid-19-in-1500-positive-tests/. De som ligger bakom Coronakrisen har ett stort antal sk factacheckers på lönelistan. Mest aggressiva och kända är: Snopes, tidigare ansedda Reuters och Politico men även USA Today. Dessa rusar direkt till för att baktala och ogiltigförklara all information som missgynnar Fauci, Gates, Rockefeller eller andra iblandade i bedrägeriet. Och naturligtvis förvilla om sådan fakta som undergräver test, smittospridning och behandling. Personer som rapporterar kritiska fakta befinns ofta av dessa factachecker som påhittade. Det har varit fallet då sjukvårdspersonal visselblåser om kritiska omständigheter efter vaccinering på äldreboende, liksom nu när det gäller dessa 1500 test. Möjligen är detta dock fejk då det tycks svårt att få fram studiens producenter. Alldeles oavsett är det centrala att CDC (USA:s nationella folkhälsomyndighet) tillstår att de inte har ett enda bevis för detta virus: Djupt gömt i ett officiellt dokument, erkände CDC redan sommaren 2020 att det inte har ett mätbart virus: ‘Eftersom inga kvantifierade (= uppmätta) isolerade virusobjekt av 2019-nCoV är tillgängliga just nu … ”
   Angpående rönen om att man inte hittat någon covidvirus i 1500 undersökta tester. Den länk som tidigare gav info om detta är avstängd för europeer?: https://www.woodtv.com/health/coronavirus/march-5-2021-michigan-coronavirus-update/. Ansedda Stanford har kommit fram till att “samtidigt med Covid kan patienten ha andra respiratoriska virus”. COVID-19 patients often infected with other respiratory viruses, preliminary study reports. Länk: https://med.stanford.edu/news/all-news/2020/03/covid-19-can-coexist-with-other-respiratory-viruses.html Eftersom Covid 19 är svårdetektbart (odetektbart!) så används PCR test som kan detektera all sköns virus från flera år tillbaka (enligt PCR upptäckaren Kari Mullis) och så har man kommit runt problemet med att avfärda Covid19. Så då ligger en patient där med Influensa B med diagnostiseras ändå Covid19. Kritiken mot dessa Covidtest är alarmerande kraftfulla: Covid antigen tests: Not a ‘true’ positive https://www.thehindubusinessline.com/news/national/covid-antigen-tests-not-a-true-positive/article32506869.ece : Diagnostikindustrins insiders och hälsoarbetare är inte för dessa tester, särskilt i regioner som har laboratorier som kan erbjuda RT-PCR-tester … “Du kan lika gärna kasta ett mynt”, säger en industrins insider om bristen på förtroende för snabba antigentester.
   2. Du hänvisar till fel länk. Texten ingår i intervjun av The future of life – Jacques Attali, 1981] Interviews with Michel
   Salomon, Les Visages de l’avenir collection, éditions Seghers. “… Du hittar pdf att ladda ned här: https://lawn-mower-manual.com/htm/the-future-of-life-jacques-attali-1981.
   Att snopes förvillar om detta är inte så konstigt då de ingår i den korrupta “Factchecker”-armadan finansierad av Hydran.
   3. Lock step. Det går inte att komma ifrån att den är en blåkopia för Covid19. Fler än jag har konstaterat detta. “Rockefeller Lockstep 2010 was Blueprint for 2020 COVID-19.” Naturligtvis avvisar Snopes detta som de gör med allt som luktar konspiration mot dem som initierat planen. Och sedan skriver Snopes “allegedly released by The Rockefeller Foundation”, dvs att Lockstep “påstås ha släppts av The Rockefeller Foundation.” Nej det är inget påstående det är ett bevisat faktum. Men korrupta faktachecker har uppdraget att förvilla. Naturligtvis namnges i Lockstep inte specifikt Covid19 utan allmänt om ett virus och en pandemi. Den kritiken är berättigad när människor tolkar in dagens namn och därmed förvränger underlaget. Men det är inte så konstigt då Lockstep pratar om ett pandemiskt utbrott 2020. Logga ned “Scenarios For The Future Of Technology and International Development” (2010) här: https://www.academia.edu/42295029/Rockefeller_Vakf%C4%B1n%C4%B1n_May%C4%B1s_2010_Raporu_Scenarios_for_the_Future_of_Technology_and_International_Development_ eller läs den här: https://archive.org/details/2010-scenarios-for-the-future-of-technology-and-international-development/2010%20-%20Scenarios%20for%20the%20Future%20of%20Technology%20and%20International%20Development%20-%20Rockefeller%20%26%20GBN

 2. Hej Börje, “Judehatet” i Tyskland började genom att de började avråda folk från att umgås med judar eller med någon som haft kontakt med judar för att judarna kunde bära på farliga sjukdomar trots att de såg helt friska ut (vilket gjorde dem ännu farligare) man skulle av samma anledning inte köpa av judarna för att man kunde infekteras av saker som de rört vid.
  När detta väl var implementerat i allmänheten så gick allt annat mycket enkelt att genomföra. Man hade under denna tid också redan via läkare och sjukvårdspersonal börjat införa utsortering av de sjuka, äldre och handikappade på sjukhusen, bl.a rapporterade barnmorskor om något barn föddes med handikapp och barnet togs omedelbart bort från föräldrarna som fick höra att det dött eller varit dödfött.

  Omedelbart i Sverige, bara några månader efter att man “konstaterat” att det var en “pandemi” infördes “triage” på sjukhusen samtidigt som de(med hjälp av vakter i dörrarna) stängdes för besökare .
  Triage, som alltså är avsett att användas på en krigsskådeplats eller stora olycksplatser där kanske hundratals människor samtidigt ligger skadade och man snabbt måste avgöra vem som går att rädda infördes nu på sjukhusen, men där patienten är helt ensam med sjukvårdspersonalen som beroende patientens ålder och tidigare eller underliggande sjukdomar avgör hurvida patienten skall erbjudas livsuppehållande åtgärder eller ej.

  Jag tror det var Himmler som vid Nurnbergsrättegången fick frågan hur de kunde få “till synes vanligt hederligt folk” att utföra de onda gärningarna och han svarade “det är inte svårt, det finns redan inuti människan”.

  Det är det Jesus menar med “stå emot djävulen så skall han fly från er” för ondskan finns redan i människan.
  Man kan säga att lockstep är inte orsak rädslan, inte heller rädsla för sjukdom utan ondskan i människan själv orsakar sin egen rädsla, för är du “rädd” så har du alltid i dina egna ögon “rätt” att anklaga någon annan för att orsaka den (1John 4:18)

  mvh marie

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.