Denna artikel påbörjades i februari 2020. Det tog mig 16 månader att kontrollera alla fakta och publicera mina slutsatser. Vi som insett covidbedrägeriet tycks nu växa till oss. Hur får vi det olagliga vaccinpasset att ogiltigförklaras? Hur får vi de ansvariga att ställas till svars? Vad är tuvan som välter covidlasset?

TEXT BÖRJE PERATT
Ursprungligen publicerad på Upptäckare här något kompletterad: Så luras en befolkning till självförstörelse

Utbrottet av Corona i Wuhan Kina i början av 2020 har många märkliga ingredienser. Jag inledde en vetenskaplig granskning publicerad 18 mars. Alla frågor där har väl inte blivit besvarade men: Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie

Slutsats: De som driver Coronaspektaklet har övergett “vetenskap och beprövad erfarenhet”. Makthavarna har med kriminella åtgärder genomfört inskränkningar som saknar motstycke. Detta handlar inte om hälsa utan om ett fascistiska övertagande av världens länder.

(30 februari 2020) Medierna börjar omedelbart publicera överreklamerade siffror om smittade som om det vore en gigantisk dödsvåg. Varför denna hysteri med dagliga siffror om man inte avsåg att skapa panik? Syftet tycks ha varit att skrämma folk till att vara rädda för varandra och sedan injicera folk med ett ofärdigt vax som orsakar hög dödlighet och svåra skador. Pipet som lade grunden till polisstat.

Skrämselpropagandan har fått avsedd verkan. Masspsykosen kommer att rättfärdiga restriktioner och inskränkningar. Resultatet blir enorma intäkter till läkemedelsbolagen men också global kontroll över mänskligheten med ett överdrivet hot om sjukdom som vapen. Det i sin tur kan leda till tvångsvaccinering och vaccinpass.

Jag är nu pensionerad och hotet mot mitt rykte och trovärdighet får stå åt sidan för att med full kraft uppmärksamma och sätta lampan på dem som nu hotar vår hälsa och frihet. Och jag ber alla som vill se sina barn växa upp i en mänsklig framtid medverka till att vända vinden.

För att ge en bakgrund till mitt engagemang som här går ut på att upplysa om Coronabedrägeriet, kan det vara bra med lite yrkeshistorik. Bland mina kunder har funnits, förutom SVT och Sveriges Radio även Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Dopingkommissionen, Olympiska Kommittén, flera sjukhus som Uppsala Akademiska sjukhus och Rosenlund i Stockholm. Jag har gjort uppdrag för en rad av våra största företag, organisationer, myndigheter och elitlag. Som medieproducent och filmare har det blivit dokumentärer, utbildningsfilmer och även internationellt prisbelönta långfilmer. En stor nyfikenhet på relationer och samhälle fick sitt utlopp i arbete som journalist och viljan att berätta gavs nya möjligheter genom min grundutbildning inom media på Dramatiska Institutet.  Men parallellt fanns också en önskan om att forska och då främst på vår tankevärld och hur mental och fysisk förmåga hänger samman. Genom akademiska examen i två utbildningar fick jag den skolning som ligger till grund för att förstå vetenskapens metoder och krav. Länk Javisst, jag vet det finns de som hävdar att det bara finns en metod. Men den inskränkningen håller jag inte med om.

Om mig har sagts att jag har en särdeles analytisk klarsynthet och kan snabbt se helheter och orsak och verkan. Utifrån det agerar jag. En kund kallade mig ”Naturkraft”.

Min ambition att verka för ett bättre företagande har lett till en mångårig verksamhet som ledarskapsutbildare och uppdrag för organisationer och lag som behöver lyfta sig ur kris och hitta tillbaka till hur man jobbar tillsammans för att lösa sina uppgifter.

Konflikter kan enkelt formuleras i rättvisa eller dess motsatser.  Och mänskligheten har i årtusenden kämpat för att befria sig från slaveri vilket har gett oss demokrati och mänskliga rättigheter.

(Januari 2021) På ett enda år har vår frihet i stort sett raserats. Majoriteten av mänskligheten tror att coronakrisen handlar om hälsa och i en slags masspanik har man accepterat inskränkningar, lock down och i en hysterisk rädsla för att bli sjuk har många satt sig i självkarantän och hoppas på att ett vaccin ska frälsa dem. Men nej denna mycket osäkra smitta är inte i närheten av en pandemi och den drabbar i princip bara äldre med underliggande sjukdomar. Och de flesta skulle klara sig med kända metoder och medel som läkemedelsbolagen vill stoppa med alla medel.

Det övergår de flestas förstånd att coronakrisen skulle kunna vara ett spel för att lura skjortan av jordens folk och få dem att lydigt följa råttfångarens minsta vink.

Toppläkare fastslår: Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet

Bland dem som först insåg svindeln var de som har medicinsk kunskap att avslöja bedragarna. Nobelprisbelönta forskare och läkare kunde genomskåda den påstådda faran i coronaviruset och belysa hur PCRtestet användes felaktigt för att kunna komma med uppblåsta påståenden om smitta och död. PCRtestet har aldrig varit avsett för de diagnoser som det nu har utnyttjats för och ger aldrig korrekta utslag. Så efter det ena testet är man sjuk och efter det andra testet frisk. Miljardären Elon Musk testades i Sverige fyra gånger, vartannat var han sjuk och vartannat frisk. Trots denna påtagliga frånvaro av klarhet och tydlighet så är människor så rädda för att bli sjuka att de accepterar en bluff som de annars sannolikt skulle ha genomskådat.

Youtube har censurerat klippet så därför kan man se det på en alternativ plattform. Klicka på bilden eller använd länken  https://www.brighteon.com/d07c9af6-25b7-4f0b-808f-b24e1cf64392

Kary Mullis som uppfann testet har underkänt de utövare som fått WHO att övertyga världen om att utnyttja PCRtest och i stort sett har han inkompetensförklarat Anthony Fauci, den amerikanska maktkarriäristen som tycks ha haft sin egen överhöghet som mål och som trampat över många lik för att nå dit. Och här kommer vi till vad som tycks skilja människor åt.

I princip går skiljelinjen i människor motiv mellan en vilja att skapa ett samhälle där vi har ett generöst utbyte av varandra eller en makthierarki där rovdjur utnyttjar andra. Dessa båda motiv är oförenliga och 2020 såg vi hur rovdriften tog över.

Rovdjuren som ligger bakom coronakrisen har gjort det så smart att 80 procent av mänskligheten tror på de lögner som fått dem att underkasta sig. Jag anar att dessa offer är mycket rädda för sjukdom vilket får dem att förlora sitt sunda förnuft. Minoriteten som insett bedrägeriet är också oroliga, inte för att bli sjuka utan för att denna antihumanism ska lyckas ta över jorden. Läkare och forskare som upptäckt övergreppet riskerar att bestraffas om de så mycket som yppar sanningen. Kirurg kritiserade coronahanteringen i Storbritannien – blev avstängd. Exempel på övergreppen mot visselblåsare är överväldigande så det finns en förståelse för dem som håller tyst. Det kräver ett stort mod och beredskap att riskera att förlora både jobb och vänner för att vidmakthålla sanningen om vad man har förstått. Länk

Offren som inget har förstått tenderar dock att angripa  sin motståndare (de som förstått) med nedsättande och kränkande ordval. Motsvarande agerande som vi ser hos pseudoskeptiker och antihumanister.

När man väl insett att det tycks vara allvarliga fel som ligger bakom oegentligheterna så kan man som flera av oss inte stanna där utan vi vill veta mer. Vad kan det finnas för motiv? Hur kan det finnas människor som är beredda till dessa illdåd? Är det enbart girighet eller är det mer än så? Ju mer man förstått desto mer vill man berätta för andra. Men då upptäcker man att de som låst sig av rädsla i övertygelse om att allt de hört är sant, är omöjliga att föra en dialog med. Det är samma som med trumpare. Vad än Trump sa så var det sant även om man kunde bevisa att han ljög. Nu har vi fått vad jag kallar ”vaxare” och ”covidtroende”, de offer som ser vaccin som lösningen på problemet och som inte förstått att de nu kommer att utsättas för kontroll, diktatur och polisstat och att Big Pharma bara är intresserad av de enorma intäkter som de får från detta fulvax. Om människor sedan insjuknar av fulvaxet så tjänar hydran än mer pengar på att sälja produkter mot biverkningar. Det är därför de angriper naturliga alternativ som visat sig fungera men som hotar Big Pharmas vinster.

Nåväl vi befinner oss nu i en tid där de insiktsfulla, många av dem ansedda medicinare, anser att befolkningen underkastat sig ett globalt självmord genom att spruta i sig fulvaxet.  Jag har förlikat mig med att det sker. Alltför många följer råttfångarens flöjttoner. Men jag förlikar mig inte med att tvingas på  restriktioner och vaccinpass. Efter andra världskriget så beslöts i Nürnbergrättegången att det skulle vara förbjudet att utsätta människan för medicinska försök. Just nu pågår tvångsvaccineringar med ett oprövat fulvax på människor som motsätter sig att få i sig ”skiten”. Vid Nürnbergrättegången klargjordes också att det för all framtid skulle vara förbjudet att stigmatisera människan med symboler som judestjärnan eller med pass som skulle bestå av medicinsk information som kunde utnyttjas för att begränsa deras fri- och rättigheter. Detta kommer nu att genomföras i full skala och motivet tycks vara en global fascism. Länk

Coronavirusets tillkomst

Vilka hade resurser att ”äga” WHO och få en marionett att manipulera alla hälsomyndigheter i världen?

Misstankarna mot Anthony Fauci och Bill Gates innebar ett sökande efter sådana kopplingar. Fauci initierad Coronavirusutveckling på Fort Detrick i USA i samband med svininfluensadebaklet 2009. Han ville också gå vidare med att kunna utveckla fågelinfluensa så att det skulle kunna smitta människan men fick inte fortsätta med det.

När Coronavirusforskningen stoppades i USA flyttade han det till ett högrisklabb i Kina och finansierade det med två gånger 3,7 miljoner dollar. Bill Gates inledde patentsökning av Corona vaccin 2014 och fick det godkänt 2019. Samma höst genomförde World Economic Forum och Bill Gates Foundation ett Event där hela Coronapandemin spelades upp i detalj. Eventledaren påstod att det var påhittat men det var en förberedelse för världens ledare hur de skulle agera. Trots att mängder av världens mest kompetenta medicinska experter protesterat och lett till bevis att coronatesten är rena bedrägeriet och att smittan inte är värre än en säsonginfluensa.

Anstiftare av Corona-bedrägeriet har skapat panik genom media och lett världsledare till att begå allvarliga kränkningar mot de mänskliga rättigheterna med införandet av polisstatliga övergrepp.

Den växande oppositionen har fått flera forskare, journalister och advokater att avslöja den förrädiska konspirationen och en viktig person i denna växande motkraft är Reiner Fuellmich. Han är en internationellt framgångsrik rättegångsadvokat som tog upp kampen mot de stora drakarna och fick dem dömda för bedrägeri. Nu, tillsammans med andra rättssökande, bygger han en folkligt förankrad rättvisekår för att ställa gärningsmännen bakom coronabedrägeriet till svars

Jag gjorde i mars 2021 en intervju med Reiner för att höra hur situationen ser ut idag och vad de har planerat för att återta samhället och mänsklig frihet och också föra de skyldiga till världens största bedrägeri inför rätta. Det blev filmen  THE FRAUD. Vimeokanalen deleatade den men då lade jag upp den på en säker plattform. Att en ansedd filmkanal så förlorat sin integritet och moral är beklämmande för en filmmakare som utgått från att journalister och filmare ska fritt få uttrycka det de ser.

Världen är nu ansatt av en djävulsk konspiration som får Hitler och Nazismen att blekna.

Att tyska folket blev en del av denna förskräckliga historia ska jämföras med att dagens Coronakampanj förvandlat myndigheter, domstolar, medier och politiker till förrädare som orsakat masshypnos och förvrängt huvudet på all världens befolkning med några få undantag. Att världshälsoorganisationen, WHO, med en folkmördare vid rodret fått rollen som undergrävare av hälsa för att ge makten åt läkemedelshydran är det genom tiderna största bedrägeriet.

Alltfler demonstrerar nu för frihet och för att vända vinden. Men inom den rörelsen finns sabotörer som försvagar. Det är en vanlig CIAstrategi.

Börje Peratt

Youtube har censurerat Kari Mullis https://www.youtube.com/watch?v=dVRS3jRwWNk&t=4s

Den här artikeln påbörjades i februari 2020 och publiceras på HK 10 juni 2021

Andra artiklar

Domslut: Corona-lockdown är författningsstridig och verkningslös

Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)

Falsklarm! Medier orsakar panik i samhället och tumult på sjukhus

400 läkare i protest mot coronapaniken

Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter

Acceptera inte “det nya normala”- Doktorer över hela världen protesterar

Pfizers visselblåsare

Vår grundlag sätter ramarna för Sveriges coronastrategi – ny pandemilag olaglig

 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.