Acceptera inte “det nya normala”. Doktorers världsallians – Berlin 10 okt 2020. Youtube har tagit bort videon!!!!

Läkare över hela världen protesterar mot nedstängningen orsakad av en upphaussad coronakris. Den 4 Oktober publicerades “Great Barringtondeklarationen” undertecknad av ett fyrtiotal medicinare över hela världen. Den 10 Oktober samlades läkare i Berlin. De säger i princip att den globala nedstängningen utifrån covid19 är en katastrofal handling som saknar vetenskapligt och politiskt förnuft och leder till omfattande skador för samhället.

SAMMANSTÄLLT AV BÖRJE PERATT

Berlin 10 oktober 2020 Hundratusentals demonstrerar mot Coronanedsläckning av samhället och polisstatsrestriktioner.

I Berlin den 10 Oktober samlades också flera hundra tusen kanske en miljon i protest mot nedstängningen. De demonstrerade mot dessa idag mycket ifrågasatta polisstatsliknande aktioner.

Skulptör Carl Gustaf Ekberg har formulerat ett antal frågeställningar till den svenska Folkhälsomyndigheten.

  • Vad är det ursprungliga kriteriet på Pandemi? Uppfyller Covid-19 epidemin kraven?
  • Hur stor är sjuklighet och dödsfall vid vanlig säsongsinfluensa? Är Covid -19 väsentligt större?
  • Är statistiken på dödsfall pga Covid-19 korrekt? Exempel på obduktion av sju dödsfall där inget hade virusorsak.
  • Varför rapporteras antal smittade men inte antal insjuknade? Borde vara ca 10 %.
  • Varför rapporteras fortfarande enstaka dödsfall per dag av Covid-19 då det dör ca 250 pers per dag i Sverige av andra orsaker?
  • Varför har denna överdrivna skräckpropaganda skett?

Carl Gustaf Ekberg ifrågasätter också huruvida detta ingår i en plan för att vaccinera och först i tur står de sårbara äldre som kan drabbas särskilt svårt av osäker vaccinering. Minns Svininfluensan.

Carl Gustaf undrar också varför sjukvården inte använder verksam medicinering för de som verkar ha drabbats värst av virus/influensa vad nu än det är för namnt på smittan.

Great Barringtondeklarationen kan vara intressant att studera eftersom den också manar till återhållsamhet vad det gäller restriktioner och som manar till att öppna upp samhället. Tyvärr innehåller den skrivningar som kan kritiseras.

Great Barringtondeklarationen

Som epidemiologer och specialister på infektionssjukdomar och folkhälsa hyser vi stor oro för de skadliga fysiska och mentala effekterna på folkhälsan som kommer av rådande COVID-19-policy och vi rekommenderar ett alternativt tillvägagångssätt som vi kallar Riskbaserat skydd.

Vi kommer från både vänster och höger politiskt, från olika delar av världen och vi har ägnat våra karriärer åt att skydda människor. Den nedstängningsstrategi som råder i större delen av världen ger förödande effekter på folkhälsan på kort och på lång sikt. Resultaten (för att nämna några) inkluderar lägre vaccinationsgrad hos barn, försämrade kardiovaskulära utfall, färre cancerscreeningar och försämrad mental hälsa – vilket leder till högre överdödlighet under de kommande åren. Missgynnade medborgare, yngre och barn bär den tyngsta bördan. Att hålla skolor stängda för elever är gravt orättvist.

Att hålla dessa åtgärder på plats tills ett vaccin är tillgängligt kommer att orsaka irreparabla skador, med de redan missgynnade oproportionerligt utsatta.

Lyckligtvis växer vår kunskap om viruset dag för dag. Vi vet att risken att dö av COVID-19 är mer än tusen gånger högre hos de svaga och äldre [med många underliggande sjukdomar].

KOMMENTAR ovanstående stycke om att “vi vet att risken att dö av Covid19” är kraftigt kritiserad från läkarhåll. Nej vi vet inte att Covid19 orsakar alla dessa dödsfall. Tvärtom så dör många äldre en naturlig död men enligt amerikanska riktlinjer så ska alla som påstås vara smittade av Covid 19 också listas som döda av Covid19. Obduktioner visar att sådana dödsattester är gravt felaktiga. Men sådana påståenden leder ändå till rädsla och oro och kan skrämma till en vilja att vaccinera sig när ofärdiga vaccin i de allra flesta fall inte ger skydd utan tvärtom innebär en stor risk.

För barn är COVID-19 faktiskt mindre farligt än många andra sjukdomar, inklusive influensa.

KOMMENTARJa för de allra flesta smittade händer ingenting.

I takt med att immuniteten byggs upp i befolkningen minskar risken för infektion för alla inklusive för riskgrupper. Vi vet att alla populationer så småningom kommer att nå flockimmunitet – dvs. nå den punkt där graden av nya infektioner är stabil – och att detta kan påskyndas eller förstärkas (men inte är beroende) av ett vaccin. Vårt mål bör därför vara att minimera dödlighet och skadliga effekter på samhället tills vi når flockimmunitet.

Det mest empatiska tillvägagångssättet som balanserar risker och fördelar med att uppnå flockimmunitet är att låta dem som har minimal risk för dödsfall att leva sina liv normalt för att bygga upp immunitet mot viruset genom naturlig infektion, samtidigt som vi skyddar riskgrupper bättre. Vi kallar detta Riskbaserat Skydd.

KOMMENTAR nedanstående synpunkter kan också kritiseras:
Att anta åtgärder för att skydda riskgrupper bör vara det centrala målet för hantering av COVID-19, sett till folkhälsan i stort. Till exempel bör vård/omsorgshem använda personal med förvärvad immunitet och utföra frekvent PCR-testning [KOMMENTAR: (?) PCR-testning är en metod som är allvarligt kritiserad för att inte vara tillförlitlig så det blir märkligt att detta rekommenderas här] av annan personal och alla besökare. Personalomsättning bör minimeras. [KOMMENTAR: Här tycks skribenterna inte ha koll på en verklighet där omsättningen av personal är beroende av tillgång]. Pensionärer som bor hemma bör få matvaror och andra nödvändiga saker levererade till sitt hem. När det är möjligt bör de träffa familjemedlemmar utomhus hellre än inomhus. [KOMMENTAR: Social isolering är ett tveksamt budskap hellre lev och se till att grundlägga immunförsvaret med bra kost, vitaminer och mineraler]. En omfattande och detaljerad lista över åtgärder, inklusive tillvägagångssätt för hushåll med både äldre och yngre generationer, kan implementeras och ligger inom folkhälsoexperters kunskapsområde och kompetens.

De som inte utgör riskgrupper bör omedelbart få återuppta ett normalt liv. Enkla hygienåtgärder, som frekvent handtvätt och att stanna hemma när man är sjuk bör utövas av alla för att minska tröskeln till flockimmunitet. Skolor och universitet bör hållas öppna för undervisning på plats. Fritidsaktiviteter, som sport, bör återupptas. Unga vuxna med låg risk bör arbeta normalt snarare än hemifrån. Restauranger och andra företag bör öppna. Konst, musik, sport och andra kulturella aktiviteter bör återupptas. Personer i riskgrupp kan delta om de vill, medan samhället som helhet åtnjuter det skydd de utsatta ges av dem som har byggt upp flockimmunitet.

Den 4 oktober 2020 publicerades och undertecknades denna deklaration i Great Barrington, USA, av

  • Dr Martin Kulldorff, professor i medicin vid Harvard University, biostatistiker, och epidemiolog med expertis i att upptäcka och övervaka smittsamma sjukdomsutbrott och utvärderingar av vaccinsäkerhet.
  • Dr Sunetra Gupta, professor vid Oxford University, en epidemiolog med expertis inom immunologi, vaccinutveckling och matematisk modellering av infektionssjukdomar.
  • Dr Jay Bhattacharya, professor vid Stanford University Medical School, läkare, epidemiolog, hälsoekonom och expert inom folkhälsopolitiken med fokus på infektionssjukdomar och utsatta befolkningar.

Great Barringtondeklarationen är  undertecknad av hitintills ca 36 läkare och forskare från hela världen. Länk

Slutord

Sammantaget med alla läkare i Tyskland Spanien och Amerika så sprider sig protesterna mot WHO och de direktiv som man applicerar globalt i coronakrisens spår.

Det är också märkligt att Världshälsoorganisationens generalsekreterare den terroristanklagade politikern Tedros Adhanom Ghebreyesus som utfört folkmord på sina egna medborgare anser att det är oetiskt att framhålla folkimmunitet som en lösning på Covid19. Man kan säga att det är oetiskt av denne generalsekreterare att driva en kriminellt planerad hälsokris som går ut på att sänka samhällen, människans naturliga immunitet genom felaktiga direktiv, överbelasta sjukvård med en smitta som i sammanhanget är obetydlig jämfört med andra svårare influensor och ovanpå det torpedera företagens, individernas och samhällens ekonomier. Man kan också undra över varför Public Service lyfter fram denna oetiska WHOrapportering som om den vore sann och viktig när den i själva verket är en skrämselpropaganda i akt och mening att skrämma människor till hälsofarlig vaccinering.

Jag ber också Folkhälsomyndigheten besvara Carl Gustaf Ekbergs frågor,

Börje Peratt

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.