Censurtube har deletat videon. Här på säker plattform

Kirurgen Muhammad Adil, ordförande i World Doctors´ Alliance, berättar om situationen i Storbritannien angående covid-19-hanteringen och visar på att en stor skandal tilläts äga rum där i samband med Covid-19. Han blev själv avskedad då han påtalade missförhållandena.

TEXT: KERSTI WISTRAND
Bilder från intervju i Nya Tider. Varje bild klickbar till Youtube.

Svensk media förfasar sig i mängder av skvallerartiklar över MSB-chefens och några ministrars utlandsresor över jul och invaggar därmed sina läsare i en falsk trygghetsdvala i det svenska vinteridet. Vi har det ju så välordnat och tryggt i vårt land och det värsta som kan hända oss från politikernas sida är just händelser av detta slag!

Men var finns alla andra rubriker om verkligt dramatiska händelser i Europa som skakar om demokratierna? Alla de hundratals jurister som för en dryg vecka sedan gick ut och demonstrerade mot förbundskansler Merkels tänkta ändringar av lagarna i samband med covid-19 och som skulle kunna vara en tankeställare inför det första steget i lagförändringar i vårt eget land? Var fanns att läsa om alla eldar som i protester tändes på gatorna i ett par italienska städer? Och uppgiften om att alla som inte låter vaccinera sig i Spanien ska bokföras och att detta kan komma att anammas av andra länder?

Nej, väck inte den björn som sover för svenska folket ska hållas sovande så länge det går!

Hittills är det de svenska grundlagarna som har skonat oss från fullständig lock-down och inlåsning, men många svenskar har bönat och bett om liknande åtgärder som i övriga länder och nu kommer pandemilagen och ansiktsmasker i kollektivtrafiken som ett svar på posten.

Här kommer därför en rapport om vad som hände i Storbritannien, ett land som saknar motsvarigheten till våra svenska demokratiska grundlagar.

Nedan intervjuas den internationellt kände Mohammad Adil, läkare sedan 35 år tillbaka och som opererat brittiska patienter med tjocktarms – och bröstcancer under 30 år. Han är medlem i ”The Royal College of Surgeons in UK”, har flera ordförandetitlar för olika medicinska organisationer, har skrivit i medicinska publikationer och utbildat läkarstudenter. Han har alltid haft ett fläckfritt förflutet med mycket goda relationer till sina patienter, men förlorade sin legitimation för tolv månader när han ifrågasatte PCA-testerna och covid-19-förfarandet med alla nedstängningar i Storbritannien.

Dr Mohammad Adil är ordförande i det relativt nybildade World Doctors´Alliance. Intervjun gjordes i slutet av oktober.

Censurtube har deletat videon här på säker platttform klicka på bilden.

Nedstängningen i Storbritannien 23 mars 2020

Nedstängningarna i Storbritannien infördes 23 mars 2020 efter rekommendationer från Imperial College i London, en välrenommerad medicinsk institution med stor vetenskaplig bakgrund och välkänd för sin medicinska forskning och sina publikationer, berättar Dr Adil. Riktlinjerna bakom nedstängningen kom från Niel Ferguson, chef för The Scientific Advisory Group of Emergencies (ungefär MSB) och andra medlemmar inom Imperial College, som förutsade att en halv miljon invånare skulle dö till följd av Covid-19-viruset samt att åtta miljoner människor skulle flockas vid sjukhus och vårdinrättningar.

En slogan löd: ”Stanna hemma, skydda de nationella hälsoinrättningarna, rädda liv!” Därigenom kom sjukhus och vårdinrättningar att skyddas, inte de sjuka patienterna. Omedelbart gjordes 150 000 platser lediga på omkring 1 200 sjukhus i Storbritannien som ett resultat av Niel Fergusons påståenden. Patienter flyttades från sjukhusen till vårdhem. Hela sjukhus stängdes ned och stod tomma i väntan på covid-19-patienter. Dr Adil väntar fortfarande på tillströmningen av patienter men kan inte se det, varför han anser att det hela rör sig om en stor bluff.

90 % av patienterna fick inte längre tillgång till sina sjukhus. Endast akutavdelningarna stod öppna. Dr Adil var kirurg och del i akutteamet där och tilläts endast ta hand om patienter med livshotande skador. Allt annat avbokades och ställdes in, även canceroperationer. Mer än 1,9 miljoner människor har berövats rätten till fortgående åtgärder för deras misstänkta cancerformer. De med svåra symtom hade uppmanats att inte komma till sjukhusen och belasta sjukvården. Detta uttalande hade gjorts av NHS, som står för den nationella sjukvårdsservicen och utgörs av den skattefinansierade vården.

På grund av sjukhusens nedstängningar dog 78 000 äldre under två – tre månader, inte på grund av covid-19 som de flesta av dem diagnostiserades med och vilket var ett misstag som sjukhusen gjorde med felaktiga RT-PCA-tester.

Alla patienter som hade kommit till sjukhusen med symtom som bröstinfektioner eller influensainfektioner kategoriserades som covidpatienter.

Nedstängningar i samhället i övrigt

-Jag kunde se hur miljontals människor världen över påverkades av nedstängningarna, berättar Dr Adil. Sjukvården påverkades liksom ekonomin, kollektivtrafiken, industrin, jordbruket och ovanpå det utbildningen för studenter.

I Storbritannien hade vi total lock-down den 23 mars. Förutom sjukhusen stängdes även hela industrin, alla institutioner och all transport inklusive kollektivtrafiken och flygplatserna ned. Man skulle använda ansiktsmasker och stanna inomhus. Det har resulterat i stora förluster för ekonomin. Sju miljoner människor har blivit arbetslösa och vi ser en minskning av BNP med 20 %.

På grund av nedstängningarna har vi 6,5 miljoner människor som väntar på undersökningar och behandlingar. 2,7 miljoner borde ha fått cancerbehandling och har inte fått det. Många, många fler har dött på grund av detta än i Covid-19.

RT-PCR-testning påvisar inte covidvirus

Människor har blivit lurade av RT-PCR-test. PCR-testet utvecklades av Kary B Mullis som fick delat Nobelpriset för denna teknik 1993. Detta har använts för influensaliknande symtom. Alla som beträdde sjukhuset för allehanda problem som KOL, hjärtinfarkt eller kirurgiska problem testades med denna RT-PCR-test. (RT står för ”reversed transcriptace”.) Någon som testats positiv skrivs in som Covid-19-bärare. Om de sedan behandlas och skrivs ut och senare dör i en olycka skrivs de ändå in som dödsfall i Covid-19.

Detta är en skandal. RT-PCR-test påvisar nämligen inte covidvirus i sig utan ger utslag för genetiskt material. Coronaviruset finns i alla kroppar, är naturligt och vänligt och orsakar inga problem. När man extraherar lungvätska från en patient får man med lysosomer, epitelceller, bakterier och multipla strängar av olika virus. Allt detta material blandas och används sedan i PCR-testet.

Tekniken går ut på att mångfaldiga en utvald sträng av nukleinsyra. Det är större risk att testas positiv ju mer det genetiska materialet amplifieras i tekniken. Därför är det 90% chans att testet visar positivt när man tar provet från lungorna och mångfaldigar materialet.

Endast 5% som testas positiva kommer att få allvarliga tillstånd som kräver inläggning på sjukhus. De flesta skrivs ut innan det går så långt. Endast 2 – 3 % hamnar i respirator, detta på grund av underliggande sjukdomar. Många av dem som dör har flera underliggande sjukdomar.

WHO har designat ”primers” i syfte att tala om i vilket område av det mänskliga genomet eller DNA-sekvensen patologerna ska leta i.

Man har aldrig kunnat filtrera eller isolera ett covid-19-virus. Att isolera innebär att detektera viruset eftersom det inte har någon cellkärna och består av genetiskt material som kan blandas ihop med annat genetiskt material av annat ursprung, framför allt gäller det äldre patienter med olika bröstinfektioner som KOL eller lungcancer.

Avstängd som läkare under tolv månader

Dr. Mohammad Adil insåg nästan omedelbart att något inte stämde med den s.k. coronapandemin. Dels uppfyllde den inte kravet på en medicinsk pandemi dels väckte testmetoden stora frågor. När dr Adil såg att patienter testades positiva för coronavirus fastän de inte utvecklade symtom på någon infektion reagerade han.

Definitionen för en infektion är närvaron av en mikroorganism som är patogen för vår kropp med kliniska symtom som t.ex. hosta, feber, trötthet, slöhet och svettningar. Patienterna diagnostiserade emellertid för covid-19 utan dessa kliniska symtom och på dödsattesterna stod det covid-19.

Censurtube har deletat videon. Här på säker plattform. Klicka på bilden
Dr Mohammad Adil berättar:

– Som medicinsk expert och med 35 års erfarenhet vet jag att man certifierar dödsfall med tre till fyra punkter:
1. Orsak till dödsfallet
2. Dödsförloppet
3. Annan möjlig orsak till att döden inträtt, t.ex. stroke, cancer, hjärtinfarkt.

Detta hände redan i mars då man stängde ned allt. Jag kunde som läkare inte acceptera detta och vände mig till mina överordnade med min oro och uppvisade data. De svarade endast att jag måste lyda order. Därför gick jag under min fritid ut på facebook och youtube för att dela med mig av min erfarenhet. Detta ledde till att jag utan förvarning, och alla mina meriter till trots, ställdes inför en tribunal på hög nivå – de hoppade över de lägre instanserna- och jag anklagades för:
1) Mina videos hade blivit virala 2) Jag hade lyft fram orosmoln kring coronaviruset och dess implikationer 3) Jag hade använt min ställning som kirurg för att vilseleda folket.

De drog in min licens med omedelbar verkan och jag får inte arbeta i Storbritannien under 12 månader. Detta inträffade den 22 april och det är nu fem månader sedan jag miste jobbet.

Jag har blivit orättvist behandlad, inträngd i ett hörn och isolerad. Jag hade inte gjort något som helst fel. Jag har alltid haft en god relation till mina patienter som känt sig lyckliga under de 30 år som jag arbetat som kirurg i Storbritannien. Jag har uttalat mig på min fritid, hade de mänskliga rättigheterna med bl.a. yttrandefrihet bakom mig, så jag är berättigad till en egen åsikt och att kunna uttrycka den.

Jag är nu ordförande och engagerad i World Doctors´ Alliance med sjukvårdspersonal från hela världen. Vi demonstrerar, skriver artiklar, håller konferensmöten på nätet med miljontals tittare.

Det är märkligt att man inte har tillåtit behandling med hydroxiklorin som är ett väl fungerande medel mot Covid-19. Det är både effektivt och billigt, men det ser ut att vara eliten, läkemedelsindustrin och Bill Gates som står bakom det hela.

Kersti Wistrand

Tillägg 8 januari: Klicka på videon ovan och se vad som händer! -Denna artikel blev efter drygt ett dygn till en illustrativ pedagogisk pekpinne på vad som försiggår på you tube, facebook och instagram, där ägarna bakom går in och censurerar och tar bort material som går emot läkemedels- och vaccinationsindustrins intressen. I Polen ställs dessa ägare inför rätta om något sådant händer. Så hur kommer det sig att våra svenska politiker tillåter detta ske? Är yttrandefriheten satt under press i vårt land med myndigheternas tillåtelse?

 

4 COMMENTS

 1. Hej, tack för artikeln och hela ditt engagement!
  Vi sover inte heller och har skrivit såhär till riksdagsledamöterna:
  “Som en av världens ledande vetenskapsnationer har Sverige ett stort ansvar att vidta välbalanserade och evidensbaserade åtgärder för att hantera spridning och verkan av virus i samhället samt att minimera sidoskador.

  Vi är ett antal medborgare som tagit fram ett viktigt tillägg till pandemilagen, det rör vetenskapligheten i de enskilda kommande åtgärderna:

  – Varje enskild kommande åtgärd som beslutas med stöd av den nya lagen behöver ha en tydlig vetenskaplig grund. Det är särskilt viktigt då åtgärderna kommer att ha en stark inverkan på människors vardag.

  – Dessa vetenskapliga motiveringar behöver kommuniceras öppet till allmänheten.

  – Varje åtgärd behöver dessutom följas upp vetenskapligt löpande och justeras efter utfallet.

  – Skäligheten i varje enskild åtgärd behöver också mätas genom att väga de positiva mot de negativa effekter åtgärderna medför.

  Det vi föreslår nämns inte i lagtexten, och det är ett viktigt tillägg för att öka effektiviteten och rättssäkerheten samt för att skapa en större acceptans hos allmänheten.”

  Hittills fick vi svar från både Per-Arne Håkansson och Camilla Hansén, vilka är något att bygga på:

  “Hej
  Tack för ert mejl.
  Den lag som nu föreslås ska ses utifrån att det är en tillfällig och begränsad åtgärd för att begränsa smittspridningen av en omfattande farsot. De närmaste dagarna kommer vi i Konstitutionsutskottet bereda förslaget där överväganden utifrån bl a lagrådets m fl remissyttranden ingår i arbetet. Viktigt att ha med i sammanhanget är också att det handlar om en begränsad tid och att det behöver bygga på en folklig och parlamentarisk förankring. Jag har respekt för era slutsatser. En samlad bedömning där landets ledande epidemiologiska experters utlåtanden ingår, kommer självklart vägas in i bedömningen.
  Mvh
  Per-Arne Håkansson
  Riksdagsledamot (S)
  Ledamot av Konstitutionsutskottet”

  och

  “Den ni föreslår framgår, om än i andra ordalag, i propositionen “I smittskyddslagen finns bestämmelser om allmänna riktlinjer för smittskyddet. Riktlinjerna innebär bl.a. att smittskyddsåtgärder ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och inte får vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. Åtgärderna ska vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet.”

  Det finns också formuleringar i lagen som berör det område ni skriver om.
  Allmänna förutsättningar för begränsningar
  7 § Föreskrifter och beslut om begränsningar får meddelas endast om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.
  Föreskrifterna och besluten bör utformas med beaktande av risken för smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

  Jag hoppas också att beslutet ska bli bra och ge god grund för att bekämpa smittspridningen.

  Med vänliga hälsningar

  CAMILLA HANSÉN
  Riksdagsledamot Konstitutionsutskottet “

 2. […] Förutsättningen för industrimedicinens omfattande genomslag är kopplingen till massmedieindustrin vars journalistiska arbete då är styrt av propaganda och marknadsföring för att gynna industrimedicinen. Coronakrisens år 2020 kan ses som ett studieobjekt för en propagandakampanj med globalt genomslag. Trots en omfattande mängd forskare och studier som avslöjar de olika delarna av detta som ett mot mänskligheten riktat angrepp och bedrägeri har massmedierna ignorerat sådana läkare och forskare och sociala medier har blockerat sådan information. Kirurg kritiserade coronahanteringen i Storbritannien – blev avstängd […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.