Klicka på bild för att starta video THE FRAUD av Börje Peratt (videon nedtagen av Vimeo flyttad till B-e

Filmen The Fraud – “Bedrägeriet en intervju med den berömde medborgarrättsadvokaten Reiner Fuellmich handlar främst om konsekvenserna och inte så mycket om bakgrunden till denna illvilliga “plandemi” (skamdemi)och nedstängning av samhället. I filmen får vi ta del av hur det fula “vaxinet” orsakar dödsfall och svåra skador. Tack vare visselblåsare får vi också se en del av den förskräckliga situationen på äldreboenden och sjukhus. I artikeln nedan beskrivs något om upphovet.

TEXT och film: Börje Peratt

Det som händer idag antas bygga på en över hundraårig historik med ett innehåll som är synnerligen svårsmält. Utan att det utvecklas och knappt nämns i filmen så är utgångspunkten ett hemligt scenario, Lock Step (Nedsläckning av samhället) framtaget av Rockefeller Foundation.

Att forska i och komma till insikt om detta hot är ytterligt prövande. Så jag förstår alla som vill blunda, mörka och förneka det. Jag förstår också dem som inte har modet att göra något som kan äventyra deras vardag. Men jag ställer då frågan: – är du beredd att låta stöveln trampa ner dig och är du beredd att försöka leva under den stöveln?

För flera år sedan skrev jag en sång “Fri i främmande land”. Den har fått en ny betydelse idag. Problemet är bara att idag finns inget fritt land att fly till.

Hydran

Hydran är en oheliga allians av antihumanism och monopolkapitalism som tillsammans med större läkemedelsbolag som Pfizer och Billl Gates bolag Moderna och Världshälsoorganisationen WHO nu genomför en global omställning där en liten elit ska kontrollera alla länders folk och därigenom säkerställa makten och trygga elitens liv i överflöd.

Grunden till detta har lagts inom Rockefeller Foundation, monopolkapitalismens fäste. De för omvärlden mest avgörande besluten landade i en strategi 2010 under kodnamn ”scenario planning exercise” och den fas vi är i nu kom att kallas ”Operation Lockstep”. Vad sägs om följande inriktning:

En värld av stramare regeringsstyrning uppifrån och ner och mer auktoritärt ledarskap, med begränsade friheter och inskränkta möjligheter till nytänkande och eskalerande medborgarförtryck.

Planen sjösattes hösten 2019 med en offentlig scenarioövning kallad Event 201 samordnad av Bill Gates Foundation, Klaus Schwab, ledare av World Economic Forum och Michael Bloomberg School of Public Health vid Johns Hopkins University’s Center for Health Security. Därifrån drevs all påhittad statistik om smittade och döda för att orsaka masshypnos.

I mars 2020 innan jag hade hela bakgrunden klar för mig skrev jag en artikel om vad Corona uppenbarade för frågeställningar: Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie. I september skrev jag ”Corona Gates” – attack mot människan där finner man en del av historiken bakom bedrägeriet och vad som sedan skulle leda till upplopp världen över.

Eftersom denna virus-spridning inte gav några rimliga skäl för panik eller drastiska åtgärder förstod jag, med min bakgrund inom arbete för civil beredskap och att göra scenarior för försvarsövningar, att det här var något fientligt olycksbådande och lömskt. De som låg bakom detta och den uppblåsta hysterin hade en avsikt och då antog jag att det inte slutade med en vaccineringskampanj. Åtgärderna syftade aldrig till att skydda människan eller till att bygga upp folkhälsan utan tvärtom och  jag insåg ganska snart att det gick ut på global kontroll med hotet om sjukdom som vapen. Förnekarna raljerar gärna om konspirationsteorier men det är bara att läsa in sig på deras agenda: Länk “Lockstep” Written 10 years ago chronicles how to bring the world down with a pandemic | This report was produced by The Rockefeller Foundation.

Här blev Världshälsoorganisationen WHO ett viktigt redskap för dessa krafter. Därför fick Bill Gates som största donator en oerhörd makt. Och han kunde glädja sig åt att tjäna 20 gånger varje dollar han investerade. Artikel: Bill Gates: My ‘best investment’ turned $10 billion into $200 billion worth of economic benefit

Drygt tio år tidigare hade just WHO utnyttjats i ett inte helt framgångsrikt försök att prångla på världen ett skadligt svininfluensavaccin. Då stod det klart för mig att krafterna bakom inte bara var läkemedelsindustrin och cyniska vinster utan en ideologisk och politisk sammansvärjning som jag namngav antihumanism och makten bakom fick namnet hydra.

2010, året efter misslyckande med svininfluensan skapade Rockefeller Foundation   förutsättningarna för ”A New World Order”. Det är den kampanjen vi nu ser håller på att genomföras. Antihumanismen var till en början en marxistisk ambition med avsikten att ersätta humanismens: medkänsla, öppenhet och andlighet med antihumanismens: materialism, ateism och social kontroll. Och jag tänkte då 2009 att det värsta scenariot var om det blev en ohelig allians mellan denna marxism, fascismen och Rockefellers kapitalism eftersom samtliga tre har global makt som gemensamt mål. Vad jag inte visste då men har förstått idag är att den kapitalism som gjort gemensam sak med antihumanismen är ”monopolkapitalismen”, just den form av kapitalism som Karl Marx varnat för.

I spetsen för monopolkapitalismen gick John D. Rockefeller som redan i slutet på 1800-talet “uppfunnit” hur kapitalismen kunde utnyttjas för att skapa monopol och lagt 90% av USAs olje- och kolindustri under sig. Senare kom sonsonen Nelson Rockefeller att finansiera ”kommunisten” Paul Kurtz som fick en professur på hans universitet och möjlighet att utveckla och expandera antihumanismen under det bedrägliga namnet humanism. Antihumanism är ju inget särskilt gångbart försäljningsnamn. Så Kurtz kastade in alla antihumanistiska och för samhället undergrävande gifter och blandade upp dem med humanistisk skönmålning och spred detta över hela världen i akt och mening att driva en auktoritär monopolistisk ideologi.

Så lades grunden till den pöbel som senare skulle komma att förfölja allt som luktade andlighet och fri hälsa. Rockefeller lade också grunden till industrimedicin som fick ett tjusigare namn nämligen skolmedicin men inom denna ram tilläts inga mediciner som kunde konkurrera med industrimedicinens läkemedel. Samma makt som skulle förfölja läkare som Erik Enby som med vitaminer och mineraler framgångsrikt hjälpte patienter som sjukvården övergett.

Men industrimedicin tjänar naturligtvis inga pengar på naturmedicin. Och Hydran såg till att förfölja all verksamhet som inte gynnande deras vinster. De blev otroligt rika och hade resurser att arrangera massmediedrev i alla stora medier. Kvällstidningar i Sverige utgör ett trist exempel på dagens inkvisition inte minst Häxprocessen, jag menar Expressen. Dr Enby drabbades under tio år av Dan Larhammars/Expressens igångsatta drev något som jag skildrat i två dokumentärer: Läkaren som vägrade ge upp och Sista striden. Erik har i februari 2021 kommit ut med sin bok om sitt liv: Läkaren som vägrar låta sig tystas. En fantastisk skildring av en modig läkares kamp för att stå fri från övermakten i syfte att hjälpa patienter som industrimedicinen övergett.

Jag förvånades då över att denna antihumanism hade resurser att få myndigheter och domstolar att begå rättsliga övergrepp och ta ifrån honom hans legitimation när tusentals övergivna patienter under hans vård återfått sina liv. Den ursprungliga skolmedicinen med sin grund i Hippokratisk medicin klargjorde att en läkare inte skulle vårda sin patient med inslag som hade farliga biverkningar. Det som kännetecknar industrimedicinen är just farliga biverkningar och i USA ligger felbehandlingar med industrimedicinens läkemedel på tredje plats som dödsorsak. Motsvarande gäller vaccin.

Vaccin kräver fleråriga studier för att garantera minsta möjliga biverkan. Med Svininfluensavaccinet stod det klart att läkemedelsindustrin inte brydde sig och med corona tycks det dölja sig en agenda bakom covidvaccinets mycket stora dödlighet och skadliga biverkningar.

Den ideologiska förstärkningen av tron på vaccin benämner jag VAXISM. Ja det blir många ord och teknikaliteter och för att hålla isär och definiera dem har jag skapat min egen encyklopedi, ”VETAMERA” där jag lägger upp artiklar om fenomen som särskilt Wikipedia antingen har politiserat eller vanställt. Jag fann inför filmatiseringen av Dr Erik Enby att Wikipedia låg under belägring av denna antihumanism. Idag vet jag bättre det är antihumanismens verktyg och i Sverige är det Vetenskap och Folkbildning som styr dess innehåll. De mest aktiva är Hydrans fotsoldater. Undrar om de har förstått vad de bidragit till?

Över hela världen genomför nu folket protester som pga av polisens våldsamma uppträdanden har övergått till upplopp.

Lördag 6 mars 2021 genomförs en motsvarande protest mot den olagliga pandemilagen och mot nedsläckningen av Sverige till förmån för mänskliga fri- och rättigheter. Information på Medborgarplatsen i Stockholm kl 14.00. Tusenmannamarschen.

Börje Peratt

18 COMMENTS

 1. Rockefeller och Gates !
  Allt låter som science fiction, men det tyckte jag även på 1970- talet då jag fick kanaliseringar från andevärlden om experimenten i Eden då den blivande människan blev till. Ja undrar om dina ord ovan är sanna över motivet ? Om motivet är en global makt ? Orsaken till det motivet saknas. Är orsaken kanske den yttersta bekräftelsen på att de är små gudar? Vilken glädje får familjerna av den bekräftelsen ? Är personerna ifråga intervjuade? Hur kan de garantera den egna immuniteten? Miljardärerna och deras familjer lever ju inte kvar på planeten för att skåda deras verkan av orsaken till deras motiv. Anser att det hela är sinnessjukt.

  • Globalisterna och Frimurarna äro besatta av Djäfvulen.
   Läser I i Uppenbarelseboken av Johannes, ären I snäll.
   Detta äro de sista dagar vi leva i.
   Satan galnas av hat åt de utvalda Christi och Hans kommande Riket.

 2. Mycket bra och jag delar den flitigt. många äldre jag känner klarar inte av att följa med i många bra klipp som finns ( som oftast saknar svensk text) – så detta är väldigt användbart.

 3. Mycket bra video, tack!
  Jag önskar dock källa på Rainer Fuellmichs påstående att 40.000 britter förlorat livet pga corronavaccinet. Det är ytterst viktigt att kunna styrka de siffrorna.

  • Anders H. Håller med har bett Fuellmich om denna statistik men inte fått det så jag håller nu på att lägga upp en ny version där detta är bortklippt och dessutom några andra osäkra scener och ersatt med konfirmerade klipp på skadade av detta covidvaccin. Version2 bör vara upplagd före 18.00 idag

   • Tack Börje, och tack för ditt arbete. Du, liksom jag inser vikten av att vi, som minst sagt är skeptiska till den sk. etablerade median och myndigheternas halvsanningar och rena lögner, måste vara minutiösa i de uppgifter vi använder oss av. Allt måste vara uppbackad av säkra källor och kunskap/vetenskap, något som då skiljer oss från myndigheter och etablerad media där det kravet sedan länge gått förlorat.

 4. Mycket intressant,jag har själv vart lurad av den sk pandemin fram till okt nov 2020,när jag började kolla på dödsstatistiken!Tack för allt du gör för att sanningen skall komma fram! Mvh Robban.

 5. Igår 14 mars rapporterade dansk radio att en sjuksköterska som vaccinerats dog strax därpå i blodpropp. Idag 15 mars rapporterar Norge att tre sjukvårdsarbetare under 50 år som vaccinerats fått blodpropp och en dog snart därpå. “Men man kan inte säkerställa samband????” Om det inte vore så tragiskt så vore det skrattretande.

  • Jordens resurser taga slut och eliten vill utröja så mycket folk som möjligt.
   Detta genomföra de med hjälp av deras vaccin.
   Undersöker I bara noga personen av Klaus Schwab och Frimurarna.
   De naiva få ett virus med en lång inkubationstid insprutat.
   Haven I i Sverige böcker som afslöja sannheten om Corona®_?
   Eller i det minste en god, svensk nätsida om Covid®_?

 6. Globalisterna äro ifärd med att införa världskommunism, mycket värre än stalinisme har varit.
  De kontrollera allt: massmedia, WHO, UNO, regeringer överallt…
  Marxisterna råda i skolor, på universitet… De demoralisera ungdomar i hela vida världen.
  You will own nothing, and you will be happy är mottot av World Economic Forum.
  DE skola äga ALLT, och vara ännu lyckligare än oss.
  Covid® är en ljuga.
  Läser I Bibeln, jag beder Eder!

 7. Tack för ditt arbete! Verkligen viktigt. Eftersom jag studerade medicin i Väst-Tyskland och Väst-Berlin på 1970-talet har jag förutom engelskspråkiga källor även följt med en hel del av vad som händer i de tyskspråkiga delarna av Europa. Fuellmich är rätt man för detta och lyssnar man på utfrågningar av olika intervjuinbjudna till Stiftung Corona Ausschuss’ möten, alla utlagda på nätet, förstår man det. Litet slarvig är han ibland med vissa siffror och uttalanden, men ingen i världen är totalt perfekt. Vill man ha riktigt gediget medicinska synpunkter från den tyska språkgruppen kan man lyssna på dr Wolfgang Wodarg, wodarg.de. Han har en intressant cv och är utomordentligt både klipsk och påläst och – viktigt – en reflekterande människa. Internist, pulmolog, socialmedicinare, miljömedicinare, samt enorm erfarenhet som myndighetsmänniska och politiker, satt även rätt länge i Bundestag. Han och Fuellmich samarbetar. Wodarg har just kommit ut med en bok, Falsche Pandemien, som står på der Spiegels bestsellerplats nr 1. Jag tycker om att lyssna på tyskarna som omväxling till amerikanarna. Tack ännu en gång och få se hur allt utvecklar sig!

 8. Börje, det ska vara wodarg.com, inte .de – på tal om noggrannhet . Och om man läser om honom på Wikipedia så ser man åter en gång var Wikipedia står. Men en fin och engagerad läkare!

  H. Karin från Finland

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.