Alltfler rättsinstanser över hela världen förklarar nedstängningar av samhället, sk lockdown, lagstridiga och mot landets grundlag. Alltfler länder rapporterar om att covid19vaccin inte förhindrar smitta utan istället orsakar dödsfall, i Sverige rapporteras det som svår biverkning.

TEXT BÖRJE PERATT

En tysk domstol i Thüringen har förklarat att COVID-19-nedstängning som införts av regeringen är författningsstridig. Thüringen som är ett förbundsland i centrala Tyskland, genomförde en lockdown våren 2020 vilket enligt domstolen var ett ”katastrofalt felaktigt politiskt beslut med dramatiska konsekvenser för nästan alla delar av människors liv”. LÄNK1, LÄNK2

”Tysk tingsrätt har förklarat att den strikta lockdown som infördes av regeringen i centralstaten Thüringen förra våren är författningsstridig, och domstolen frikände en person som anklagats för att ha brutit mot i praktiken en lagstridig lag.”

Det var ett ”katastrofalt felaktigt politiskt beslut med dramatiska konsekvenser för nästan alla delar av människors liv”, sade domstolen i motiveringen till sitt beslut.

Fallet handlade om en man som åtalades för att bryta mot strikta lockdown-regler genom att fira födelsedag med sina vänner.
Tingsrätten i staden Weimar frikände inte bara svaranden utan uppgav också att myndigheterna själva bröt mot Tysklands grundlag. Domaren lade till att den regionala regeringen själv kränkt den ”okränkbart garanterade mänskliga värdigheten” som i första hand säkrats av artikel 1 i den tyska grundlagen genom att införa sådana begränsningar.

Enligt domstolen saknade regeringen tillräckliga rättsliga grunder för att införa begränsningarna, eftersom det inte fanns någon ”epidemisk situation av nationell betydelse” och hälso- och sjukvårdssystemet inte riskerade att kollapsa.

Med detta underkände också domstolen WHO’s pandemibegrepp vilket ju används helt felaktigt av hälsomyndigheterna, medierna och politikerna världen över.

Nedstängningen av samhället som infördes i Thüringen representerade ”de mest omfattande och vidsträckta begränsningarna av grundläggande rättigheter i Förbundsrepublikens historia”, sade domstolen medan den kallade åtgärderna en attack mot ”grunden för vårt samhälle” som var ”oproportionerligt.UK Human Rights Blogg

En sydafrikansk domstol har fastslagit att lockdown är irrationell och mot konstitutionen. Länk

Högsta domstolen i huvudstaden Pretoria bestämde att förordningarna inte var kopplade till att bromsa infektionsgraden eller begränsa spridningen. ”Reglerna … i ett stort antal fall är inte rationellt kopplade till målen att sänka infektionshastigheten eller begränsa spridningen därav”, heter det i den skriftliga domen.

The High Court in Pretoria has declared Level 3 and 4 lockdown regulations to be unconstitutional and invalid.

Hösten 2020 bestämde en amerikansk federal domare att koronavirusrestriktioner i Pennsylvania var författningsstridig.
Pennsylvania-guvernör Tom Wolfs pandemibegränsningar som krävde att människor stannade hemma, satte storleksbegränsningar för sammankomster och beordrade ”icke-livsuppehållande” företag att stänga är okonstitutionella, fastslog den amerikanska distriktsdomaren William Stickman IV. Länkar:NBCPEnnsylvania, Heritage, Washington Post, GGIndia.

Pike County Pennsylvania and Milford, Pennsylvania area residents protest against Governor Wolf and the ongoing business closures on May 15, 2020. SOPA Images / Contributor / Getty Images

Nedstängningar i Kalifornien och Michigan förklaras också av domstol strida mot konstitutionen. Länk

Demonstrationer mot coronarestriktioner i flera länder – våldsamma sammanstötningar i Nederländerna Länk

Domstol i Nederländerna har gått mot regeringens utegångsförbud och förklarat den inkonstitutionell. Enligt domstolen har utegångsförbudet en alltför stor påverkan på rätten till fri rörlighet och integriteten. Utegångsförbudet har stoppats av domstol Länk

Olaglig Pandemilag

Mot den bakgrund som beskrivs här är den svenska Pandemilagen irrationell, verkningslös mot smittspridning, försämrar folkhälsan, sänker svensk ekonomi och att betrakta som grundlagsstridig mot den svenska konstitutionen.

”Katastrofalt felaktigt politiskt beslut med dramatiska konsekvenser för nästan alla delar av människors liv”

Sveriges Regering har kränkt den ”okränkbart garanterade mänskliga värdigheten”.

Det enda politiska parti i riksdagen som ställt sig utanför och röstat nej till Pandemilagen är SD. Vad säger det om övriga svenska folkvalda politiker som anslutit sig till brott mot mänskliga rättigheter? Och vad säger det om de konservativa följarna som ger Moderatledaren Kristersson goda betyg för hans populistiska krav på tillgång till hälsofarliga vacciner. Antingen uppvisar Novus förfalskade opinionssiffror för partiledarförtroende  eller så är moderaternas följare indoktrinerade och vettskrämda.

Sveriges regering är givet Kristerssons opinionssiffror kanske mer skrämd över risken att förlora makten. Påtryckningarna från oppositionen har satt dem i denna för Sverige så destruktiva lösning på väg mot polisstat.

Att socialdemokratiska ministrar som Lena Hallengren, skulle kasta pandemilagen i papperskorgen och i görligaste mån undvika ett historiskt fiasko är väl knappast troligt. De är ju kända för att baxa projekt mot allt sunt förnuft.

Med tanke på att Näringslivets ordförande slagit följe med moderatledaren Kristersson och krävt snabbare vaccinering så visar det att han inte förstått riskerna eller så stöder han avlivningskampanjen. Hur som helst är väl hoppet ute för ett organiserat företagståg mot lockdown och för att rädda företagsamheten och Sverige.

Vad är då motivet till dessa nedstängningar om det inte handlar om smitta och sjukdom?

Varför underminera samhällen, mänskliga relationer, samarbeten och kasta in företag och länder i konkurs? Varför skrämma upp hela världen med något som i praktiken inte är vare sig särskilt smittsamt eller farligt?

Toppläkare fastslår: Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts mot en intet ont anande allmänhet.

Alla dessa overifierade siffror och kvasivetenskaplig eller kanske snarare pseudostatistik! Alla dess hysteriska rapporter från propagandistiska medier! Varför?

Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! 

Fyra personer som fick Pfizer COVID vaccin i kliniska test drabbades av ansiktsförlamning (Bell’s Palsy)

Klicka på bild för video. Det är ett mycket rörande fall av hur denna sjuksköterska varnar andra för covid-vaccin efter  att ha blivit ansiktsförlamad av vaccinet. Coronapropagandan framställer det som ”Fake News”. Se och gör din bedömning innan Coronapropagandan tvingar Youtube att ta bort videon https://www.youtube.com/watch?v=wYuRRMkYmaM DELETED. Nu ERSATT: KLICKA LÄNK

Varför vaccinera hela befolkningen när 99% inte upplever sig sjuka?

Och varför vaccinera äldre när en rad studier visar att det är direkt kontraproduktivt och farligt för de äldre att ta dessa sprutor. Upprepad influensavaccinering hälsovådlig

Undersköterska som arbetar med äldre beskriver hur vanligtvis fullt friska åldringar efter vaccineringen förlorar tal- och tankeförmåga och dör som flugor. Rapporterat på svenska här.

Vaccin förhindrar inte smitta men däremot har det orsakat svåra skador och ansiktsförlamning. Dödsfall av covid19-vaccin kategoriseras i Sverige som allvarlig biverkan!

Enligt uppgifter från VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) dog i USA minst 181 amerikaner från COVID-19-vacciner på bara två veckor. 700 hundra skadade av vaccinet har lagts in för intensivvård. Rapporterat av Defender här. Det rapporterades även om att ett ofött barn dog strax efter att den gravida mamman fick Pfizer COVID-19-spruta. Omöjligt att nu finna på Google och borttagen från FB.

Israel har genomfört rekordvaccinering av sin befolkning och samtidigt fått rekord av dödsfall! Tidigt kom också rapporter om ansiktsförlamning.

Slutsats: vaccinering innebär stor risk för skador, kan döda och förhindrar ingen smitta tvärtom orsakar en svårare smitta!

Socialförvaltningen i Surahammar vaccinerade i början av 2021 alla på vård- och serviceboenden samt inom hemsjukvården. Två veckor senare drabbades man av ett “coronautbrott”, rapporterar Västmanlands Läns Tidning.
– Det är jättekonstigt. Vi förstår inte alls vad som hänt och smittskyddsenheten på regionen kan inte heller förklara vad det beror på, säger socialchef Eva-Lena Odeling i en kommentar.

Spanien rapporterar massdöd från ett äldreboende dagarna efter att fullt friska äldre vaccinerats.

Nio åldringar på ett äldreboende i Lagartera i Spanien har avlidit – bara dagar efter att de injicerats med Pfizers coronavaccin.

Den tragiska händelsen på det spanska äldreboendet ska ha börjat med att ett tiotal åldringar visat symptom på covid-19 sex dagar efter att de vaccinerat sig. 77 av de 78 åldringarna rapporteras nu därtill ha noterats smittade – enligt så kallade PCR-testet (Nya Dagbladet).

Propaganda som förnekar farorna med vaccinet

Coronakampanjens propagandamaskineri agerar vanligtvis direkt mot all vaccinkritisk information, och eftersom man ”kontrollerar” Google, sociala plattformar och massmedior kan man släcka ned videos och bannlysa artiklar. Trots överväldigande bevis för ansiktsförlamning sprids sådana biverkningar som ”Fake News”. Likaså sambandet mellan dödsfall och vaccinering anges som inte sammanhängande trots att fullt friska människor och även ofödda spädbarn har dött i omedelbart samband med vaccinering. En sjuksköterska som svimmade i samband med propagandistisk vaccinering påstod ha svimmat flera gånger den närmaste tiden så vaccinet påstods då inte vara orsaken. Nå om det var så att denna chefssköterska var så instabil hur kunde hon då få arbeta och framför allt i direktsänd TV utsätta sig för att bli vaccinerad medveten om alla risker för biverkningar? Efteråt visades hon upp omgiven av hela sjukhusets personal till stöd för hennes roll som chef. Förnekelsens propaganda tar sig olika uttryck.

Advokater lyssnar på Professor Dolores Cahill i allvarlig kritik mot RNAvaccin

Denna video har censurerats på Youtube men du kan se den här. KLICKA på bilden.

Cahill och diskuterande advokaterna och andra medicinska experter beskriver bl a hur Covid19 vaccinet kommer att orsaka massdöd.

PROGNOS

Prognosen blir att ju fler vaccinerade desto fler dödsfall desto fler smittade eftersom vaccinering tycks sprida sjukdomen. När ska människorna upptäcka bedrägeriet? Mycket talar för att det blir för sent. Vi får polisstat, angiverisystem och skräckslagna människor som undergivet vandrar mot förintelsen av allt som vi hållit för heligt. Strategin i detta är att skrämmas med ”mutationer” och ”ny våg” och åtföljande restriktioner. Så fort du hör sådana påståenden, vet att du är utsatt för bedrägeri.

Börje Peratt

7 COMMENTS

 1. CDC – The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) rapporterar den 22 januari att sedan vaccineringen inleddes har 285 dött av vaccinet i USA och utöver det rapporteras 9,515 skadade. Både Pfizers Covidvaccin och Bil Gates Modernavaccin anses fortfarande vare på teststadiet. The Defender analyserar dess skadliga biverkningar.
  Länkar: https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2021/01/31/fornekelsernas-och-lognernas-tidevarv/

 2. Vilka människor som tar del av all information (även från alternativ media, inte bara från de med industrin lierade medierna och från vår ”sjuka vård”) om detta bluffvaccin kan tänka sig att ta detta? Jag känner ingen!

  Kan bli lika med döden för väldigt många! Varna alla du känner, sprid detta mail!

  Lyssna på Dr Vernon Coleman när han beskriver fakta och även anger massor med rapporter om dödsfall av ”vaccinet” (som inte är något vaccin).

  https://brandnewtube.com/watch/doctors-and-nurses-giving-the-covid-19-vaccine-will-be-tried-as-war-criminals_7tNEBnZogbdlEXu.html

  67 personers dödsfall i Sverige kopplat till Pfizers vaccin

  https://nyadagbladet.se/inrikes/67-svenska-dodsfall-kopplas-till-pfizers-vaccin/

  Kolla denna trailer om 5 minuter, med många kända experter som uttalar sig om vaccinet. Jag rekommenderar att sätta ner filmens hastighet till 0,75 för att hinna läsa rubrikerna på de artiklar de visar i filmen

  https://vrevealed.com/covid/trailer/

  I första länken ovan kan man höra att redan efter 3 veckor från man tar vaccinet så dör många.

  Du som inte tror på vaccinets farlighet, lyssna här! I denna video påstår Dr. Sherri Tenpenny att efter 3-6 månader efter sprutan kommer många fler att dö, hon bygger detta på tidigare djurförsök med liknande substans (tyvärr lång, 1 tim)

  https://www.bitchute.com/video/j7D2eBFmnvH5/

  Professor Dolores Cahill varnar världen för de nu högaktuella mRNA-vaccinerna som injiceras i miljontals människor runt om i världen.

  Dessa vacciner är inte bara snabbutvecklade och inte seriöst säkerhetstestade på människor innan massvaccinationerna, de kan orsaka anafylaktisk chock, organsvikt och sepsis.

  https://newsvoice.se/2021/02/dolores-cahill-mrna-vaccinerna-organsvikt-sepsis/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.