World Doctors Alliance består av dedikerade läkare, sjukvårdpersonal och experter från hela världen, som har förenats för att ifrågasätta Covid-19 propagandan och vaccinationshysterin samt de negativa konsekvenserna av nedstängningarna av våra samhällen. Eftersom dessa läkare och forskare anses ha ”fel åsikter” gällande Coronakrisen tystas deras kunskaper ner eller censureras i vanlig massmedia och till och med i Twitter, Youtube, Instagram och Facebook. H&K var på plats i Kungsträdgården 31 oktober.

TEXT: Kersti Wistrand BILDSÄTTNING:BP
Alla bilder klickbara för Youtube, artiklar eller hemsidor.

Vem har genom TV, radio eller någon tidning hört talas om mötet i Kungsträdgården lördagen den 31 oktober? Hur många i Sverige vet att läkare, sköterskor och forskare börjar organisera sig i olika länder och går samman för att bjuda motstånd mot den påstådda coronapandemin och dess marknadskrafter?

Hur många bland allmänheten känner till att den ödesdigra Flexnerrapporten som publicerades i USA 1910 var ett beställningsverk av familjen Rockefeller och Carnegie, världens två rikaste män? Rapporten innebar att alla naturliga preparat som med framgång använts för att bota sjukdomar förbjöds och ersattes med syntetiskt framställda industrimediciner med petroleum som bas.

Hur många vet att ”Läkekonsten” ersattes av en läkemedels- och vaccinationsindustri som inbringat miljarder till sina ägare och investerare, många gånger med svåra biverkningar för patienterna? Hela tiden har denna industri varit angelägen att utöka sin marknad och sitt kapital med en överlägsen marknadsföring som går ut på att lansera ”nya och moderna och därför bättre” preparat och vacciner?

Vilka vet att Rockefellerfamiljen genom sin skattebefriade Rockefellerfond köpte och fortfarande köper sig till makt genom stora donationer och mutor för att genomföra sin för mänskligheten så skadliga strategi? Hur många vet att Rockefeller finansierade bildandet av WHO? Världshälsoorganisationen som i samband med svininfluensan 2010 förändrade pandemibegreppet för att kunna framföra orimliga och uppblåsta hot mot världshälsan i akt och mening att få möjlighet att prångla ut vinstgivande vacciner.

Bill Gates uttalar sig om hur hela världen ska vaccinera sig mot Corona och han har varit med om att ta fram vaccin och patent för det.

Bill Gates har samma vinstsyften med sina välgörenhetsfonder. Hur många vet att Bill Gates har sagt att han vill vaccinera 7 miljarder människor och att vi ska bära ”ett pass” på att vi är vaccinerade? Han använde uttrycket ”plan-demi” för detta.

I vanliga fall tar det 5–10 år att framställa ett vaccin. Covid-19-vaccinet framställs nu på rekordtid – ett år. Ett sådant vaccin kommer inte att vara säkert, enligt läkare och immunologer som talade i Kungsträdgården 31 oktober.

Hur många har insett att vi är utsatta för ett gigantiskt bedrägeri, verkställt efter noggrann planering?

Vad är massmedias roll i detta- är de redan köpta? TV & radio och de flesta tidningar förvillar publiken med tillrättalagd skräckpropaganda. Censuren smyger sig allt närmare och med ökad kraft raderas yttrandefriheten och material som på youtube och facebook visar på marknadskrafternas intressen. Skribenters mejl raderas från datorer. Hemsidor med ”icke- passande innehåll” om naturmediciner eller analys av samhällsförhållanden hackas liksom vissa bokförlags sidor över andlig medvetandelitteratur.

Läkare i en del länder mister sin legitimation när de talar om att dödsfallen i Covid-19 i själva verket är mycket få och att död i underliggande sjukdomar rubriceras som ”död i Covid-19”. När rubricerades och fördes statistik under tidigare år när någon gammal person dött i lunginflammation till följd av influensa?

I en del länder fängslas läkare när de offentligt framträder och berättar vad som händer innanför sjukhusväggarna. En sådan läkare är den tyske dr Heiku Schöning som fängslades när han talade i Storbritannien. Bara detta att en så självklar information som denna i Kungsträdgården så att säga ”måste ske vid sidan om” säger mycket om den tid vi lever i och som liknar tiden före andra världskrigets utbrott då vittnesmål om realistiska skeenden också censurerades.

Idag är dr Heiku Schöning ordförande i det nybildade ”World Doctors Alliance”, en samling läkare, sjukvårdspersonal och experter från hela världen, som har förenats för att ifrågasätta Covid-19- och vaccinationshysterin samt de negativa konsekvenserna av nedstängningarna av våra samhällen. LÄNK

Lördagen den 31 oktober var dr Heiko Schöning huvudtalare i Kungsträdgården. Ni kan lyssna till honom genom att klicka på översta bilden i artikeln.

”Som utbildad läkare kan jag säga er: vi har ingen pandemi. det är en influensaepidemi.  Det  finns inget dödligt virus. Det är en illusion.”

“Den tar dessutom en mycket stor andel av vårdens resurser i anspråk så att andra patienter blir lidande och t o m dör i brist på behandling.

“Coronapandemin” är inte baserad på vetenskap. De globala oligarkerna vill ha en ”great reset”, stor ekonomisk omstart/återställning och denna pushas på av World Economic Forum och ska enligt beslut vara genomförd under 2021.

Tendenserna pekar på att de finansiella och politiska storaktörerna har tagit covid-19 som förevändning att införa helt nya institutioner. Detta ska ske med hjälp av den uppiskade rädslan för coronaviruset.

Det handlar om en global brottslighet. Pandemin är ett påhittat hot för att dölja de verkliga motiven.”

“På hemsidan (LÄNK ) publicerar vi medicinska och vetenskapliga fakta för dig som är intresserad.”

Kersti Wistrand

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.