Lockstep-Lock step

2
3149

Lock step är namnet på ett futuristiskt scenario framtaget och publicerat internt inom Rockefeller Foundation 2010. Det beskriver en apokalyptisk framtid planerad och genomförd för att med en påhittad viruspandemi orsaka masshypnos och ta politisk över kontroll i stora delar av av världen.

Översatt och publicerad på Vetamera

Rockefeller Foundation publicerade en rapport i maj 2010 i samarbete med Global Business Network sammanställd av futurologen Peter Schwartz. Den kallades Scenarios for the Future of Technology and International Development. Det första scenariot, med titeln ”Lock Step”, beskriver en värld under total regeringskontroll och auktoritärt ledarskap. Den föreställer sig en framtid där en pandemi skulle göra det möjligt för nationella ledare att använda sin auktoritet och införa stränga regler och begränsningar som skulle kvarstå efter att pandemin försvann.

Rapporten innehåller olika futuristiska scenarier som utvecklats av Schwartz & co. Ett scenario bär den spektakulära titeln, ”LOCK STEP: En värld av stramare regeringsstyrning uppifrån och ner och mer auktoritärt ledarskap, med begränsad innovation och växande medborgarförtryck.” Här är frågan om detta är en prediktiv programmering utifrån Schwartz-scenariot som skrevs 2010: ”2012 slog äntligen den pandemi igenom som världen hade förväntat sig i flera år. Till skillnad från H1N1 från 2009 var denna nya influensastam – med ursprung i vilda gäss – extremt virulent och dödlig. Till och med de mest pandemiförberedda länderna blev snabbt överväldigade när viruset strimmade runt om i världen och smittade nästan 20 procent av den globala befolkningen och dödade 8 miljoner på bara sju månader … ”Han fortsätter: ”Pandemin hade också en dödlig effekt på ekonomierna: internationell rörlighet för både människor och varor skenade mot ett stopp, försvagade industrier som turism och bröt globala försörjningskedjor. Även lokalt, normalt livliga butiker och kontorsbyggnader satt tomma i flera månader, saknade både anställda och kunder. ” Detta andas således en förhoppning om att att en katastrof ska inträffa pga av ett nytt fågelinfluensavirus.

”Under pandemin ändrar de nationella ledare världen över fot och överger demokrati till förmån för auktoritärt styre där man inför stränga regler och begränsningar, från obligatorisk användning av ansiktsmasker till kroppstemperaturkontroller vid inträden till gemensamma utrymmen som tågstationer och stormarknader. Även efter att pandemin försvunnit, ska denna mer auktoritära kontroll och övervakning av medborgarna och deras aktiviteter fortsätta och intensifieras.

För att skydda sig från spridningen av alltmer globala problem – från pandemier och gränsöverskridande terrorism till miljökriser och ökande fattigdom – tar ledare runt om i världen ett starkare grepp om makten. ” Finansiera aktörer (gärna arbetslösa skådespelare som med manusunderstöd fördjupar den utbredda rädslan runt COVID-19 för att främja en agenda för ”lockstep” (nedstängning) uppifrån och ner som först ger social kontroll, sedan en som skulle inkludera skarpa gränser för resor , ett tredjes steg skulle kunna vara att ersätta kontanter med ”sanitära” elektroniska kontanter, ett fjärde steg blir obligatorisk vaccination även om de långsiktiga biverkningarna inte är bevisat säkra. Om det lyckas fullt ut minskar det antalet patienter även från de som är sjuka av annan anledning. Det innebär att belastningen på sjukvården minskar och kostnadstrycket på länders finanser minskar.  Detta bör sedan i ett femte steg leda till obegränsad övervakning och inskränkning av personliga friheter och även förbud mot politiska protester och demonstrationer. Det kommer i ett sjätte steg att möjliggöra ”identifiering av personer som vägrar att testas eller vaccineras ”och otaliga andra begränsningar.

KOMMENTAR Mycket av Rockefeller 2010-scenariot är redan genomfört. Rädslans kultur är etablerad i många länder 2021.

The Covid-Plan / Rockefeller Lockstep 2010.

Lockstep utgår från ett simulerat globalt utbrott som genomförs i flera steg, i olika faser, med övergripande tidslinjer och förväntade resultat. Nedanstående presenterades i Rockefeller Lockstep 2010:

Skapa ett mycket smittsamt men superlågt mortalitetsvirus som passar planen för lockstep. Med hjälp av SARS, HIV, Hybrid Research Strain som skapades vid Fort Dietrich klass 4-lab 2008–2013 som en del av ett forskningsprojekt för att ta reda på varför Coronavirus sprider sig som löpeld i fladdermöss men har extremt svårt att infektera människor. För att motverka det lade forskarna till 4 HIV-insatser i viruset. Den saknade nyckeln för att infektera människan är Ace-2-receptorn.

Skapa en vapenversion av viruset med en mycket högre dödlighet som en reservplan. Redo att släppas i fas 3, men bara om det behövs. SARS, HIV, MERS och biovapnet Tribit Strain skapades vid Fort Dietrich Class 4 lab 2015.

Transportera forskningsstammen till olika klass 4-laboratorier, National Microbiology Lab i Winnipeg Canada, och låt den ”stjälas och smugglas ut av Kina”, Xi Jang Lee, avsiktligt och tas till Kinas enda klass 4-laboratorium som är Wuhan Institute of Virology i Wuhan Kina. För ökad trovärdig förneka kopplingarna och för att säkerställa det önskade säkerhetskopierade offentliga skriptet som något att falla tillbaka på om det behövs. Det primära skriptet är dess naturliga. Backup-skript är att Kina skapade det och släppte det av misstag.

Finansiera alla ”talking heads”, talande huvuden: Fauci, Birx, Tedros och byråer, Världshälsoorganisationen, NIAID, CDC och även FN, som skulle vara involverade i pandemisvar före den planerade utgåvan av Research Strain för att kontrollera det önskade manuset under hela drift.

Skapa och finansiera vaccinationsutvecklingen och lansera planen så att den kan rullas ut på global nivå. Gates: A Decade of Vaccines and the Global Action Vaccine action plan, 2010 till 2020.

Skapa och finansiera vaccinations-, verifierings- och certifieringsprotokoll, Digital ID, för att genomdriva / bekräfta vaccinationsprogrammet efter det att den obligatoriska utrullningen har antagits. Portar: ID2020.

Simulera hypotesen om lockstep precis före den planerade Research Strain-utgåvan med en verklig övning som ett sista krigsspel för att bestämma förväntat svar, tidslinjer och resultat. Event 201 i oktober 2019.

Läck ut forskningsstammen vid Wuhan Institute of Virology och skyll sedan på dess naturliga syndabock. Att dett kommer från Wuhan köttmarknad, nov 2019. Genomför information so är exakt samma som vid Event201-simuleringen.

Minska överföringen från människa till människa så länge som möjligt för att låta forskningsstammen spridas på global nivå innan något land kan stänga gränserna för  att undvika initial inhemsk infektion.

När ett land har fått en infektion på plats, spärra inkommande / utgående resor. Håll överföringen inom landet så långt som möjligt.

När tillräckligt många människor i ett land / region är infekterade, anta tvingande karantäner / isolering för det området och expandera låsningsområdena långsamt över tiden

Överhypa dödligheten genom att binda forskningsstammen till dödsfall som har lite eller inget att göra med det faktiska viruset för att hålla rädslan och överensstämmelsen maximalt. Om någon dör av någon anledning och befinns ha Covid, betrakta det som en Covid-död. Och om någon anses ha haft symtom på Covid, antag att de har Covid och betrakta det som en Covid-död.

Behåll de offentliga karantänerna så länge som möjligt för att undergräva regionens ekonomi, skapa oro, bryt ned försörjningskedjan och orsaka början på massbrist på livsmedel. Osaka att människors immunsystem försvagas på grund av brist på interaktion med andra människors bakterier, och omvärlden, dvs beteenden och företeelser som håller vårt immunsystem alert och aktivt.

Förtala och angrip eventuella alternativa behandlingar och fortsätt att upprepa att det enda botemedlet som är livskraftigt för att bekämpa detta virus är vaccinet.

Fortsätt att dra ut karantänen om och om igen i ”två veckors intervaller” [Det är ett CIA-program.] Det som får fler och fler människor att så småningom stå upp och protestera. Trotsa dem. [Och här är nyckeln till framgång]. Avslutas fas 1-karantän när den får tillräckligt med offentligt motstånd från vanliga människor, vilken kan förväntas i juni 2020. Myndigheter och politiker ska då säga att de tycker att det är ”för tidigt att avsluta isoleringen, men jag kommer att göra det ändå.”

När allmänheten har återgått till det normala, vänta några veckor och fortsätt att överhypa dödligheten för forskningsstammen, under augusti till september 2020, och kombinera den med förutbestämda siffror om ökning av dödsfall på grund av att människor dör av vanliga sjukdomar i högre takt än normalt [avslöja inte att det är på grund av att fler har svårt försvagat immunförsvar från månader av att vara i isolering]. Markera istället ett understöd för uppmaningen: ”Vi borde socialt distansera människor som bär masker regelbundet”. Men avslöja inte att det beror på att de pga av isolering och masker har svårt nedsatta immunförsvar.

Så småningom inleds fas 2-karantänen, oktober till november 2020, på en ännu mer extrem nivå. Klandra demonstranterna, mestadels människor som inte redan litar på sina regeringar, som ska förklaras skyldiga till orsaken till den andra vågen genom vilken media kommer att säga ‘vi berättade ju att det var så så. Det var för tidigt. Allt är ditt eget fel eftersom ”du tyckte du behövde en ny frisyr [gick till frisörsalongen och blev smittad]. Dina friheter får konsekvenser. ”[Om allt detta utvecklas på detta sätt kommer demokratiska valprocesser att avbrytas eller försenas (2022 i Sverige). Hur kan du rösta med fas 2-karantäner? Svar det kan du inte.] Kommentar vi har poströstning!

Tillämpa fas 2-karantänerna på en mycket mer extrem nivå, vilket ökar straffet för trots och motstånd. Ersätt böter med fängelse. Dra ned alla resor som icke-nödvändiga. Öka kontrollpunkterna, inklusive militärt bistånd. Öka bevakning och spårning efter befolkning via obligatorisk app. Ta över kontrollen över mat, gas och skapa storskalig brist så att människor bara kan få tillgång till viktiga produkter eller tjänster om de först får tillstånd.

Håll fas 2-låsning på plats under en mycket längre tid än fas 1-låsning och fortsätt förstöra den globala ekonomin. Undergrävs och sabotera försörjningskedjan ytterligare och förstärk livsmedelsbristen och liknande. Dämpa all allmän upprördhet med extrema handlingar och med våld och få alla som trotsar inskränkningar att framstå som allmänhetens fiende nr 1 förstärk påtryckningarna på dem som inte är villiga att underkasta sig.

Efter en ganska lång fas 2-avstängning på 6 månader plus, rulla ut vaccinationsprogrammets vaccincertifiering och gör det obligatoriskt för alla. Förstärk friheten för dem som är vaccinerade attackera dem som är emot det, och tydliggör att ”de är ett hot och orsaken till alla problem” genom att använda ord som ”Vi kan inte gå tillbaka till det normala förrän alla tar vaccinet.” Och människor som trotsar dem ”skadar vårt sätt att leva och är därför fienden.” [Med andra ord kommer de att uppmana folket att vända sig mot varandra.]

Om majoriteten av människor följer agendan, låt dessa människor gå in i det nya systemet, det nya normala, samtidigt som man begränsar minoriteten som trotsade agendan genom att förhindra deras  möjligheter att arbeta, resa och leva.

Om majoriteten av människor går emot dagordningen, släpp då ut biovapnet SARS / HIV / MERS Tribit Strain som en fas 3-operation. [KOMMENTAR: Hur menar man släpp ut? som då militära forskare testade ett biovapen genom att släppa ut det ventilationssystem och i kollektivtrafiken i New York för att testa möjlig spridning av ett biologiskt eller kemiskt stridsmedel]. Läck ut ett virus med en dödlighet på 30+% som en sista skräckinsats för att straffa minoriteten så att snabbt ingår i majoriteten och anklaga dem slutgiltigen med : ”Vi sa det” till de som inte lyssnade och som orsakade smittspridning och död.

Anta den nya ekonomimodellen. Microsofts patent 060606 kryptovalutasystem som använder kroppsaktivitetsdata som baseras på mänskligt beteende och villighet att delta. Det är en finjusterad version av ”de svarta speglarna” 15 miljoner meriteringsprogram som använder mat, vatten, skydd och andra väsentligheter som ett vapen för att genomföra det nya ekonomiska systemet. I grund och botten, ”gör vad vi vill och bli belönad”. Få poäng och få mer tillgång till saker du behöver för att överleva. Eller gå emot vad vi vill och bli straffad. Förlora poäng och förlora åtkomst till saker du behöver för att överleva.

Källor

The Covid-Plan / Rockefeller Lockstep 2010 Länk http://themillenniumreport.com/2020/07/rockefeller-lockstep-2010-was-blueprint-for-2020-covid-19-pandemic/

The Covid-Plan / Rockefeller Lockstep 2010. Länk. http://themillenniumreport.com/2020/07/rockefeller-lockstep-2010-was-blueprint-for-2020-covid-19-pandemic/

2 COMMENTS

  1. Tack, Börje, för mycket bra information om det vansinne som pågår.
    Jag håller med advokaten Reiner Fullmich när han säger att vi måste helt enkelt vinna denna fight mot förtrycket eftersom det inte finns något alternativ.

    MVH
    Conny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.