Det är många som undrar hur de ska ställa sig till den massvaccinering som myndigheter nu uppmanar alla medborgare över 18 år att i solidarisk anda ta.

TEXT: BERTIL WOSK

Alternativa ståndpunkter

Det finns tre grupper i vaccinationsfrågan. De som utan att ifrågasätta alltför mycket litar på myndigheter och regering och anser att vacciner är både effektiva och säkra eller åtminstone att fördelarna överväger nackdelarna (biverkningarna). De som är emot vacciner av princip eftersom det är onaturligt och att det är bättre att få immunitet på ett naturligt sätt och att riskerna är större än vinsterna. Och den sista gruppen som vill ha relevant och saklig information för att kunna ta ställning. Detta inlägg riktar sig till den senare gruppen som vill få mer information för att kunna göra ett informerat val.
Vaccinfrågan är väldigt laddad och jag förstår att många blir upprörda i båda lägren när andra inte ser det på samma sätt. De som är för vacciner blir upprörda för att de som är emot vacciner inte tycks förstå vikten av vacciner och anser dem vara faktaresistenta foliehattar som inte begriper sig på vetenskapliga sanningar och som inte litar på myndigheter som borde veta bäst. Eller att de är egoistiska typer som inte bryr sig om andra människors liv och hälsa.

De som är emot vacciner blir upprörda för att de som är för vacciner inte förstår att de har blivit manipulerade och att industrin vill tjäna pengar på vacciner och att de är förlamade av propagandan och den kollektiva rädslan som propagandan ger upphov till.
Jag är övertygad om att vi alla vill varandras och samhällets bästa och att samhället ska kunna återgå till en normal situation, men att man har olika uppfattningar om hur det ska uppnås på bästa sätt för alla. Precis på samma sätt som jag är övertygad om att olika politiska partier vill samhällets bästa men har olika syn på hur det ska uppnås på bästa sätt. Partier till vänster vill ha mer statlig makt och kontroll och partier till höger vill ha mer individuell frihet. Allt för att det ska bli så bra som möjligt.
De som är emot vacciner är det inte pga att de är egoistiska typer som inte bryr sig om andra människors liv och hälsa. Det betyder bara att de har bildat sig en annan uppfattning baserad på den information och den vetenskap de har satt sig in i och att de inte tror på den bild som framför allt framförs av olika medier.

Covid i statistiken
Att vården går på knäna och sjukvårdspersonalen som kämpar i motvind är hjältar är också alla överens om. Men frågan är om sjukvårdens överbelastning beror på covid eller på att man har nedmonterat sjukvården under decennier. Enligt Socialstyrelsen har antalet intensivvårdsplatser med respirator minskat från 4300 platser år 1993 till 574 platser år 2018, en minskning med mer än 86%. Samtidigt har också personal som kan intensivvård minskat

https://www.svd.se/tusentals-respiratorer-borta-sedan-90…. Och läkare vittnar om att det har varit ungefär samma brist på platser de senaste åren som under 2020. https://www.youtube.com/watch?v=mdKecVI0sl4.

Under samma tid (1993-2019) har befolkningen ökat med 1,5 miljoner (18%), https://www.scb.se/…/befolkningsutveckling-fodda-doda…/

För de som funderar på om de ska vaccinera sig eller inte är det framför allt två frågor man bör ställa sig. Är vaccinet effektivt, dvs skyddar det mot att man blir smittad och sjuk? Och är vaccinet säkert?
Vaccinet mot covid skyddar inte mot att man blir smittad, infekterad. Därmed kan man också smitta andra om man blir sjuk. Vaccinet skyddar mot att man blir sjuk eller rättare sagt att man inte ska vara sjuk lika länge. https://www.expressen.se/…/flera-bieffekter…/…

Ytterligare en fråga är om det är meningsfullt att vaccinera sig nu, ett år efter att smittan började spridas i Sverige? Vid det här laget borde de flesta redan ha kommit i kontakt med viruset oavsett om de har blivit sjuka eller inte. Vid säsongsinfluensan vaccinerar man riskgrupper och andra grupper innan säsongen börjar, inte ett år efter säsongen.
Myndigheterna rapporterar att det har dött 8.727 personer hittills i covid (1 januari 2021), https://experience.arcgis.com/…/09f821667c…/page/page_0/. Men överdödligheten under året 2020 jämfört med snittet de senaste 5 åren är bara 4.341 personer till och med vecka 50, https://www.scb.se/hitta…/corona/corona-i-statistiken/… (skrolla ner till rubriken Statistik, klicka på översta länken och sedan tabell 5 i Excelarket). Det är illa nog men det utgör bara 49,7% av det antal som redovisats som döda i covid. Frågan är hur det kommer sig att nästan 9.000 personer har dött i covid när överdödligheten under året är mindre än hälften av detta?

Jämfört med år 2017 är överdödligheten år 2020 under samma period 3.199 personer, dvs ännu lägre överdödlighet. En bra artikel om överdödligheten är https://emanuelkarlsten.se/antalet-doda-2020-hittills…/.

År 1988 dog totalt 96.743 personer av en folkmängd på 8,458 miljoner invånare, vilket utgör 1,14%. År 1993 dog totalt 97.008 personer av en folkmängd på 8,745 miljoner invånare, vilket utgör 1,10%. År 2020 har det till och med vecka 50 dött 89.432 personer. Om antalet döda fortsätter i samma takt som de senaste vinterveckorna borde det totala antalet döda för hela året sluta på cirka 94.500 personer. Det är lägre än under flera tidigare år de senaste decennierna. Den totala befolkningen uppgick år 2019 till 10,327 miljoner personer. Det talar för att det totala antalet döda under hela året 2020 bör utgöra cirka 0,92%. Det är lägre än under flera tidigare år både i absoluta och relativa tal. https://www.scb.se/…/befolkningsutveckling-fodda-doda…/

Syftet är inte att förringa de som dör i covid eller de anhöriga som drabbas. Inte heller att förringa den sjukvårdspersonal som gör fantastiska insatser för att rädda liv. Syftet är bara att sätta det hela i proportion och jämföra med hur verkligheten har sett ut under tidigare år då vi har haft den årliga säsongsinfluensan. Man kan naturligtvis argumentera att om vi inte hade vidtagit de åtgärder som vi gjort så hade det varit mycket värre och det kan ligga något i det, men det finns det inga studier på.
Alla vacciner fungerar inte på samma sätt. Det finns vacciner som är mer effektiva och mer säkra och det finns de som är mindre effektiva och mindre säkra. I denna intressanta video ger Ann-Cathrine Engvall, doktor i molekylär cellbiologi sin syn på dessa frågor https://www.youtube.com/watch?v=4f-3u81HwGQ

Det vi vet är att detta vaccin är en helt ny typ av vaccin, ett sk mRNA vaccin som aldrig prövats tidigare och det går inte att jämföra med tidigare vacciner som är konstruerade på helt annat sätt. Tiden kommer att utvisa hur effektivt och säkert det är. Och vi vet att detta vaccin har tagits fram på mindre än ett år vilket aldrig har hänt förut. Det brukar ta flera år att ta fram ett vaccin och göra alla säkerhetstester. Jag är inte emot vacciner av princip, men jag är för vacciner som är effektiva och säkra.

Vi vet också att coronavirus är ett vanligt förkylningsvirus som finns i sju olika varianter, https://www.webmd.com/lung/coronavirus-strains#1, och att man har försökt få fram ett vaccin mot SARS, som också är ett coronavirus som kom år 2003. Men man har aldrig tidigare lyckats ta fram något vaccin mot SARS eller något annat coronavirus eftersom det är just ett RNA virus, trots att man har försökt under snart 20 år.
Ett argument för vacciner är att vi har blivit av med många infektionssjukdomar, tex smittkoppor och polio tack vara vaccinationer. Graferna i nedanstående länk över dödsfall i infektioner över tid visar att dödsfallen minskade med cirka 90% innan vaccinationer sattes in. Anledningen till minskningen av dödsfall i infektioner anses av medicinhistoriker vara högre levnadsstandard, minskad trångboddhet, bättre hygien, rinnande vatten och vattentoaletter. I denna länk finns en sammanställning av vaccinationens historia och dess effekter. På sid 43-66 finns statistik för dödsfall i olika infektionssjukdomar och när vacciner sattes in, https://vaccinechoicecanada.com/…/Vaccination-H-S

Ett annat argument är att vi ska vara solidariska mot de som är gamla och svaga. Självklart ska gamla och svaga skyddas på bästa sätt och få bästa vård. Att skydda och isolera de svaga grupperna kan vara relevant. Jag tror de allra flesta vill vara solidariska mot de som är gamla och svaga. Men att unga friska människor ska utsätta sig för en risk att bli allvarligt och livslångt skadade för att möjligen skydda äldre och sjuka människor är att begära väldigt mycket. Det handlar inte om att vara solidarisk, det handlar om varje människas rätt att välja hur hon ska hålla sig frisk. Vill vi verkligen vara solidariska skulle vi alla avstå från droger, alkohol, tobak, socker och raffinerad mat som hittills har orsakar mycket mer lidande och död samt belastat sjukvården mer än någon virussjukdom i modern tid.

Om du inte bara vill tro på vad andra säger utan verkligen vill sätta dig in i fördelar och nackdelar med vacciner så behöver du lägga ner en hel del tid för att tränga igenom det vetenskapliga läget. Eftersom det är ett viktigt val så kan det vara bra att ta sig den tiden. Det är inte helt lätt och alla har inte tid till det. Här är en bra sammanställning som tar upp frågan både om vacciners effektivitet och risker. Den är på 20 sidor, men får ändå betraktas som en enkel sammanställning jämfört med att läsa väldigt många studier. https://drive.google.com/…/1rYV3XoEUsfgFDse7fpB95…/view

Oavsett vilken ståndpunkt du väljer är det fördelaktigt att stärka ditt immunförsvar genom god näring, sömn och motion, samt upprätthålla god hygien. Att gamla personer hör till den största riskfaktorn beror just på att deras immunförsvar är nedsatt, ofta pga långvariga näringsbrister och till slut hjälper varken mediciner eller vaccinationer.
Emotionella argument

Många argument är väldigt emotionella av typen, ”kan du ta ansvar för att du inte smittar och dödar andra personer bara för att du inte vill vaccinera dig”, eller ”hoppas du blir sjuk i covid och då borde du avsäga dig all vård”. Tyvärr gör båda sidor sig skyldiga till dessa emotionella påhopp. Jag förstår att många är väldigt upprörda i denna fråga men sådana argument leder inte framåt. Ingen kommer att ändra uppfattning för att du slår motparten i skallen med olika nedvärderande argument. Låt oss diskutera detta på ett vuxet sätt med underbyggda fakta och med referenser, utan att förfalla till ett smutskastande av varandra varken av personen i fråga eller hennes åsikt. Det är enda vägen framåt.

Världen behöver inte mer hat, nedvärdering, förtal, osakliga påhopp och separation mellan olika grupper. Vi behöver mer medvetenhet, medkänsla, kärlek och respekt mot varandra även om vi har olika åsikter. Här syftar jag inte på olika kriminella verksamheter enligt nu gällande lag, som naturligtvis ska stoppas och bestraffas. Att gömma sig bakom att man har en annan åsikt när man bryter mot lagen håller inte.
Mänskligheten vaknar nu upp till att vi sitter i samma båt och delar denna vackra planet och att vi behöver vara rädda om vår planet och om varandra. Vi är olika och kan ha olika åsikter men vi kan ändå respektera varandra.

Oavsett vilken uppfattning du har och vilka val du gör så respekterar jag dig och dina val. Jag hoppas att även du respekterar mig och andra personer för de vi är och de val vi gör. Jag är medveten om att jag kan ha fel och jag är verkligen intresserad av själva frågeställningen och ändrar gärna uppfattning om jag kan får sakliga argument för det. Men jag uppskattar inte att bli tvingad till att göra saker eller tro på andras åsikter om de inte kan förklara vad de grundar det på. Jag vill förstå.

Jag svarar gärna på frågor i kommentarerna som är relevanta, sakliga och ställda i syfte att leda debatten framåt. Men jag kommer inte att svara på frågor som jag uppfattar som nedvärderande eller förlöjligande av mig som person eller de åsikter jag har.

Jag önskar dig en god fortsättning på det fantastiska nya året 2021!

Bertil Wosk

 

2 COMMENTS

  1. Tack för ditt så fint skrivna inlägg som ser till helheten och allas bästa samt ger argument från olika synvinklar, vilket helar istället för söndrar!

  2. Hej Bertil, tack för artikeln och jag håller med dej.
    Det som kan tilläggas i skyddsfrågan är att alla som hittills har kommit i kontakt med SARS-CoV-2 oavsett om de kände av det eller inte, har redan fått en immunitet som är minst lika bra som den vaccinet ger, och bidrar till skydd av riskgrupperna. Därför bör man vara försiktigt med att kalla folk egoistiska dumskallar, vilket beslut man än tar med vaccinering. Den här bloggen går in på evidens för immunitet: https://sebastianrushworth.com/2020/12/09/how-long-does-immunity-to-covid-last/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.