En ny artikel på encyklopedin Vetamera. För att läsa hela få referenser och boktips gå till LÄNK

Själens mörka natt är ett mentalt och emotionellt, psykiskt och fysiskt tillstånd som har beskrivits av kristna mystiker som Johannes av Korset [1] [2] och av terapeuter som Stanislav och Christina Grof i boken ”The stormy search for the self”.
Psykologen Roberto Assagioli har beskrivit att en sådan transpersonell upplevelse kan vara snarlik djup depression, men inte är en sjuklig företeelse utan i grunden en andlig process som kan leda till positiva insikter och resultat. Således en fas under en andlig-psykisk eller själslig utvecklingsprocess eller kris, som är snarlik djup depression men har andliga orsaker.

Denna artikelförfattares egen upplevelse och redogörelse:
“Själens mörka natt” varade för mig en hel natt som kändes som en evig nattmara i vaket tillstånd. Jag visste intuitivt att våndan inte var “min egen” utan själens och att det var en uppgift som bara skulle härdas ut.  Jag kom i kontakt med en universell opreciserad och allmän känsla av vanmakt, sorg, upprördhet osv. Den övergick i olika faser och rörde specifika områden och trauman, ett tillstånd där svåra övergrepp och eller krig pågår som om jag såg och deltog mentalt i fruktansvärda strider. [3] Min i efterhand dokumenterade upplevelse av själens mörka natt fick fysiska konsekvenser som varade under en vecka. [4]

Karin Boye har beskrivit det så här

En ångest förföljer mig. Den sipprar ur jorden. Där våndas ett träd i tunga lager av jord. Å vind! Solljus! Känn den våndan: löften om doft av paradisunder. [5]

Lisa Meyler har skrivit så här. (Text i urval) [6]:

De flesta människor som är involverade i en andlig utvecklingsprocess möter förr eller senare upplevelser och går igenom stadier som är av det mindre behagliga slaget. Det är en naturlig del av en sådan process, och inte att betrakta som något som måste undvikas eller förbigås. Att bearbeta sådana upplevelser och gå igenom skeden som kan vara svåra är ofta nödvändigt för att läkas psykiskt och nå fram till en djupare känsla av livsglädje och större personlig frihet.

Många gånger stiger under en andligt-psykisk utvecklingsprocess traumatiska minnen och upplevelser till ytan från det undermedvetna – det personliga eller det transpersonella – som kan innefatta rädsla, känslor av ensamhet, sorg, smärta osv. Ofta kommer man i kontakt med den del av psyket som berör födelse och död, och inte sällan den rädsla som har samband med dem, och får i vissa fall kontakt med psykiska komponenter som gäller galenskap.

Under sådana stadier i den andliga utvecklingen är det mycket viktigt att komma ihåg att dessa upplevelser i regel är övergående, och många gånger leder till att man uppskattar det läkande som sker och de upplevelser av befrielse, glädje och livslust som vanligen kommer efter ännu mer.

Rädslor:
En av de vanligare rädslorna som förekommer under andlig-psykiska utvecklingsprocesser är rädsla för att förlora kontrollen. Den grundläggande beståndsdelen i sådana processer är förändring, och när gamla personlighetsstrukturer förvandlas till något nytt, gamla föreställningar om sig själv, andra och världen förändras eller försvinner, gamla intressen, värderingar, sätt att vara och se på livet kanske faller bort, kan man periodvis uppleva det som om all kontroll man tillkämpat sig genom att lära sig att hantera livet är på väg att försvinna.

Kosmisk omfattning:
När man kommer i kontakt med de transpersonella dimensionerna kan upplevelser och känslor av kosmisk omfattning förekomma. Sådana känslor kan vara mycket djupgående och enkelt uttryckt desamma som i den personliga sfären, men förstorade till universell, eller kosmisk storlek.
Under återupplevelse och bearbetning av traumatiska händelser som innefattar ensamhet och sorg i den personliga livshistorien, kan de transpersonella dimensionerna bryta in med känslor av kosmisk övergivenhet, hopplöshet och ensamhet, eller kollektiv sorg. Eller så kan man t ex. under en tidigare-livupplevelse identifiera sig med alla krigsoffer, slavar eller martyrer som någonsin funnits, eller när man är på väg att konfrontera döendet av gamla sätt att vara, eller personlighetsstrukturer som blivit överflödiga, få arketypiska eller mytologiska visioner av all den död, vissnande och förgänglighet som finns i världen.

Galenskap:
Det förekommer också stadier under en andlig-psykisk förändringsprocess som kan innefatta döendet av uttjänta och begränsande sätt att tänka och resonera, vilket kan upplevas som att man är på väg att bli galen. Detta är i sådana situationer inte fallet, och som med andra förändringsprocesser, så kommer i de gamla intellektuella strukturernas ställe vanligtvis något nytt som är mer omfattande och ger individen större frihet och möjligheter.

REFERENSER
1) Själens dunkla natt (spanska: La noche oscura del alma) är ett verk av den spanske poeten och katolske mystikern Johannes av Korset. Tillsammans med Bestigningen av berget Karmel utgör den ett sammanhängande verk som beskriver själens väg till förening med Gud.
2) Johannes av Korset (Juan de la Cruz, egentligen Juan de Yepes), född 24 juni 1542 i Fontiveros nära Ávila, död 14 december 1591 i Úbeda, var en spansk karmelit, mystiker, författare och kyrkolärare. Han vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan med festdag 14 december.

3) Tolv Sinnen 2:a upplaga sid 208
4) Dagboken för 12 Sinnen November 2000.
5) Dikten “Trädet under jorden” https://www.karinboye.se/verk/dikter/dikter/tradetunderjorden.shtml
6) Text Lisa Meyler Länk: https://paranormal.se/topi/sjalens_morka_natt.html

KÄLLOR
Stanislav Grof. The Stormy Search for the Self (Thorsons/Harper Collins) (ed.) Spiritual emergency (Tarcher/Putnam)

Roberto Assagioli. Transpersonal Development (Thorsons/Harper Collins – svensk översättning – Transpersonell utveckling: psykosyntes och den andliga dimensionen)

Johannes av Korset. Själens dunkla natt (Karmel förlag)

Viktor E. Frankl. Livet måste ha mening (Natur och Kultur)

Harry R. Moody och David Carroll. Själens fem stadier: den andliga utvecklingen under livet (Wahlström & Widstrand)

Elisabeth Kübler-Ross. Döden är livsviktig (Natur och Kultur)

Jack Kornfield. A Path with Heart (Bantam Books)

Lisa Meyler, ”Född att älska – nära-dödenupplevelsen och meningen med livet”, 402 sidor. 2019, Parthenons förlag. ISBN 978-9185044-16-0

Recension av ”Född att älska” av Kersti Wistrand på Humanism & Kunskap Länk

2 COMMENTS

  1. När jag läste Själens dunkla natt för många år sedan, blev min absoluta tanke-känsla att vi som söker svar på livsfrågorna…. blir prövade. Men det är mycket svårt att ändå få någon vettig förklaring på vad som så att säga är av ” ondo”, och som är en egen kraft man som människa kan bli besatt av. Detta att driva ut det ” onda” har gjorts i många kulturer. Inom kristendomen är det för många något fullt ut existerande att människor kan bli besatta. Ett TV-program för ett antal år sedan intervjuade 2 präster , en munk och en frikyrkopastor som erkände att de arbetade med ritualer som drev ut ” onda” krafter. Det finns riter för detta inom katolicismen som fullt ut erkänner detta. En stark person kan kanske klara av detta själv…. Det du beskrev som din natt Börje, var ju just en egen kraftmätning att driva ut det som måste befria själen från sådant som renar själen. Själv har jag också utstått . Kämpat. Blivit frihalsad. Det är dock svårt att veta vad som är en prövning och vad som är en besatthet. Jesus själv kämpade i många nätter för att bli frihalsad( eg. Frälst). Ordet frälst används nog felaktigt i många stycken. Som något lättvindigt… Egentligen är att bli frälst-frihalsad en kamp. Att erkänna Gud i någon mening, ger ofta känslan av befrielse. Då får vi förstås inte bry oss om vad kyrko-ordningar och kyrkliga potentater försöker få oss att se upp till eller ansluta oss till. Jesus själv tar sig för pannan av alla utstyrslar och pålagda trosbekännelser. Mystiker som Johannes av Korset, Padre Pio, Khalil Gibran och många fler, närmar sig det ordlösa mysteriet och man får vara i själva andningen av Anden. Hjördis Herlitz

  2. Tack Hjördis för ditt bidrag i detta. Jo min upplevelse var personlig och transpersonell. Jag gissar att alla har sin unika variant av detta. Hörde om en ung andligt intresserad tjej som råkade ut för detta och ringde sin mentor som skrattade hjärtligt åt hennes upplevelse av galenskap och sa något i stll med att nu har du klarat av det…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.