Pandemilagen i Sverige – På Vetamera

0
598

Pandemilagen (Vetamera) enligt Regeringskansliet kallad Covid-19-lagen gör det enligt regeringen möjligt att införa effektivare smitt-skydds-åtgärder. Detta har ifrågasatts av ett stort antal medicinska experter. [1]

Regeringen har tagit beslut om en ny lag kallad Covid-19-lagen som är en tillfällig lag.
Den trädde i kraft 10 januari 2021 och gäller till 30 september 2021. [Därefter förlängd till årets slut 2021]

Regeringen vill hindra att sjukdomen covid-19 fortsätter att spridas. Detta beslut utifrån COVID 19 ifrågasätts [1-8]

Regeringen fortsätter:

“Lagen gör att regeringen kan besluta om fler åtgärder än tidigare.

Åtgärderna ska vara träff-säkra
Verksamheter har olika förutsättningar.
När vi gör något för att stoppa smitta ska det vara anpassat efter verksamheten.
Vi ska inte hindra verksamheter som kan fortsätta på ett smitt-säkert sätt.
Det är onödigt. [Källa 1]

Om det absolut behövs ska de däremot gå att begränsa.

Det gäller det här:

Allmänna sammankomster.
Alltså när många träffas på en allmän plats.
Till exempel demonstrationer, föreläsningar, teater och konserter.
Offentliga tillställningar.
Till exempel mässor och idrottsevenemang och marknader.
Platser för fritids-verksamhet för allmänheten.
Till exempel bad-hus.
Platser för kultur. Till exempel museer.
Handels-platser. Till exempel butiker och gallerior.
Kollektiv-trafik. Till exempel bussar och tåg.
Flyg inom Sverige.
Platser där människor träffas privat.
Till exempel förenings-lokaler.

Riksdagen måste godkänna

Vissa förslag från regeringen måste godkännas av riksdagen innan de blir beslutade.
Det kan vara om regeringen vill stänga ner en verksamhet.
Eller förbjuda att människor samlas på en allmän plats.”

Fortsätt läs här

Kritik

JO sågar regeringens förslag till pandemilag | Dagens Juridik
Justitieombudsmannen, JO, sågar regeringens förslag till en pandemilag så som den ser ut i sin nuvarande form, skriver TT. En anledning är att JO ifrågasätter behovet att låta den tillfälliga lagen gälla i ett år. Enligt JO krävs kontrollmekanismer som säkerställer dels riksdagens ställning i förhållande till regeringen, dels att åtgärderna inte blir för långtgående i de enskilda fallen. JO anser också att det måste klargöras vilka åtgärder som kan vidtas utan att avvakta ett riksdagsbeslut. ”Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde och begränsade kontrollmekanismer, inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det här slaget”, skriver chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning i remissvaret.
I remissvaret står att det är svårt för riksdagen att bedöma om konsekvenserna av de åtgärder som kan bli aktuella blir rimliga. OMNI

Kritik mot definitioner och användning av PCR test

1) Det är onödigt. (denna mening väcker undran. Vad är onödigt? Är pandemilagen onödig?)

Varför kallas det pandemilag. Hur bevisar man att det är en pandemi. Enligt gängse vetenskaplig bedömning är det ingen pandemi. Med rådande definition har vi pandemi varje år då det kommer säsonginfluensa. Därmed är definitionen och begreppsanvändningen meningslös.

Varför kallas det Covid19 lag? Hur bevisar man att någon smittats med covid19? PCR testet är ofullkomligt för diagnos. Uppfinnaren och Nobelpristagare Kary Mullis har underkänt att PCRtestet används för denna typ av diagnostisk verksamhet och han men ar att man inte kan få ut något av värde. Det kan förklara osäkerheten och kritiken mot att ena testet få ett positivt utfall och direkt därpå ett negativt utfall. [1-8]

Kritik mot nedstängningar

Alltfler rättsinstanser över hela världen förklarar nedstängningar av samhället, sk lockdown, eller som i i Sverige “Pandemilag” lagstridiga och mot landets grundlag. Alltfler länder rapporterar om att covid19vaccin inte förhindrar smitta utan istället orsakar dödsfall, i Sverige rapporteras det som svår biverkning.

En tysk domstol i Thüringen har förklarat att COVID-19-nedstängning som införts av regeringen är författningsstridig. Thüringen som är ett förbundsland i centrala Tyskland, genomförde en lockdown våren 2020 vilket enligt domstolen var ett ”katastrofalt felaktigt politiskt beslut med dramatiska konsekvenser för nästan alla delar av människors liv”. LÄNK1, LÄNK2

“Tysk tingsrätt har förklarat att den strikta lockdown som infördes av regeringen i centralstaten Thüringen förra våren är författningsstridig, och domstolen frikände en person som anklagats för att ha brutit mot i praktiken en lagstridig lag.”

Det var ett ”katastrofalt felaktigt politiskt beslut med dramatiska konsekvenser för nästan alla delar av människors liv”, sade domstolen i motiveringen till sitt beslut.

Enligt domstolen saknade regeringen tillräckliga rättsliga grunder för att införa begränsningarna, eftersom det inte fanns någon “epidemisk situation av nationell betydelse” och hälso- och sjukvårdssystemet inte riskerade att kollapsa.

Med detta underkände också domstolen WHO‘s pandemibegrepp vilket ju används helt felaktigt av hälsomyndigheterna, medierna och politikerna världen över.

Nedstängningen av samhället som infördes i Thüringen representerade “de mest omfattande och vidsträckta begränsningarna av grundläggande rättigheter i Förbundsrepublikens historia”, sade domstolen medan den kallade åtgärderna en attack mot “grunden för vårt samhälle” som var “oproportionerligt.UK Human Rights Blogg

En sydafrikansk domstol har fastslagit att lockdown är irrationell och mot konstitutionen. Länk

Högsta domstolen i huvudstaden Pretoria bestämde att förordningarna inte var kopplade till att bromsa infektionsgraden eller begränsa spridningen. “Reglerna … i ett stort antal fall är inte rationellt kopplade till målen att sänka infektionshastigheten eller begränsa spridningen därav”, heter det i den skriftliga domen.

The High Court in Pretoria has declared Level 3 and 4 lockdown regulations to be unconstitutional and invalid.

Hösten 2020 bestämde en amerikansk federal domare att koronavirusrestriktioner i Pennsylvania var författningsstridig.
Pennsylvania-guvernör Tom Wolfs pandemibegränsningar som krävde att människor stannade hemma, satte storleksbegränsningar för sammankomster och beordrade ”icke-livsuppehållande” företag att stänga är okonstitutionella, fastslog den amerikanska distriktsdomaren William Stickman IV. Länkar:NBCPEnnsylvania, Heritage, Washington Post, GGIndia.

Nedstängningar i Kalifornien och Michigan förklaras också av domstol strida mot konstitutionen. Länk

Olaglig Pandemilag

Mot den bakgrund som beskrivs här är den svenska Pandemilagen irrationell, verkningslös mot smittspridning, försämrar folkhälsan, sänker svensk ekonomi och att betrakta som grundlagsstridig mot den svenska konstitutionen.

“Katastrofalt felaktigt politiskt beslut med dramatiska konsekvenser för nästan alla delar av människors liv”

Sveriges Regering har kränkt den “okränkbart garanterade mänskliga värdigheten”.

Källor

1) Otillförlitlig coronarapportering – Vad händer om människor upptäcker att de blivit lurade? Länk

Referenser

1) Investigating the impact of influenza on excess mortality in all ages in Italy during recent seasons (2013/14-2016/17 seasons). PUB MED DOI:10.1016/j.ijid.2019.08.003

2) Influenza epidemiology in Italy two years after the 2009-2010 pandemic: need to improve vaccination coverage. PUB MED. DOI:10.4161/hv.23235

3) Germany started work on coronavirus test LAST YEAR and had one ready by mid-January after predicting it would spread to Europe from China Länk

4) Video: How Dr. Wolfgang Wodarg Sees the Current Corona Pandemic. Global Research. Länk

5) FDA: Zika tests may produce false positives AAP News Melissa Jenco, News Content Editor January 19, 2017 Länk

6) False positive dengue NS1 antigen test in a traveller with an acute Zika virus infection imported into Switzerland LÄNK

7) ‘False Positive’ MERS Test: What It Means and Why It Matters. ABC NEWS. KATIE MOISSE 28 May 2014 Länk

8) Coronaviren sind nicht das Problem-bleiben Sie besonnen! Wollgang Wodarg Länk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.