Industrimedicin

0
1480

Nytt på Vetamera om Industrimedicin

Industrimedicin, antas här vara ett mer korrekt begrepp än det mer vardagliga ”skolmedicin”. Industrimedicin är möjligen myntat 7 april 2014,  åter omnämnt i artikel januari 2015. Begreppet är baserat på en sjukvård som låst sig till att rekommendera och använda sig av kemiskt producerade läkemedel, uteslutande framtagna av läkemedelsindustrin.

Industrimedicin ska inte jämföras med engelskans industrial medicin [1][2] som har sitt ursprung i de skador som uppstod under de tunga arbeten som fanns inom såväl gruvnäring som under 1800-talets industrialisering av flera branscher. Begreppet industrial medicine har sedan 1960 ersatts med Occupational medicine, i svenskan är det yrkes– eller arbetsmedicin.[3]

Industrimedicinens strategi att utestänga ”alternativ”
De pådrivande krafterna bakom industrimedicin har verkat för att utestänga andra mediciner såsom naturmedicin, huskurer, folkmedicin såsom ayurveda  och kinesisk medicin. I Sverige har Socialstyrelsen och sedermera IVO (Institutionen för vård och omsorg) fått rollen som den vetenskapliga inkvisitionens utförare under mantrat ” vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det finns från allmänheten ett intresse att få hjälp mot krämpor och skador som den etablerade sjukvården inte klarar av att hjälpa eller lindra. Många läkare och patienter söker då produkter och metoder som fungerar men som inte anses godkända. Det spelar ingen roll om det finns vetenskapliga undersökningar som bekräftar att naturmedicin fungerar, inkvisitionens bakomliggande agenda är att undergräva och eliminera medicin och metoder som inte gynnar läkemedelsindustrins vinstintressen. Den i Sverige mest omtalade förföljaren av dem som arbetar med alternativa metoder är Professor Dan Larhammar hårt kritiserad av kollegan professor Johan Tyberg (KI) Länk.

Trots uppenbart oredligt tillvägagångssätt är företrädare för industrimedicinen starkt skyddade och deras verksamhet mot ”alternativ” kan betraktas som en massiv fientlig aktivitet.

Läkare som praktiserar naturmedicin och metod riskerar därför att drabbas av inkvisitionens piska och bli deslegitimerade. Ett omtalat exempel är Dr Erik Enby som är skildrad i dokumentären Läkaren som vägrade ge upp.

Blogg: ”Genom ett förbud mot naturläkemedel, så försvinner den sista kopplingen mellan naturlig läkning och frånvaro av hälsa!”

Dylika metoder brukar förutom alternativ– också kallas komplementär medicin: Se förklaring: Vård omsorg.
Integrativ medicin är ett annat begrepp som lanserades i anslutning till Osherdonationen till, Karolinska institutet.

Industrimedicin kan ha sitt ursprung i den mångproduktion av kemiskt framställd medicin som John D Rockefeller, [4] VD över Standard Oil, tog fram då han vid sekelskiftet till 1900-talet omvandlade naturmedicin och folkmedicin till patentsökta kemiska produkter. [5] I anslutning till detta finansierade Rockefeller även sjukvårdsutbildning och sjukhus och i detta ingick ett krav på sjukhuspersonalen att enbart använda sig av sådana kemiska medel som Rockefeller producerat annars riskerade man avsked och att förlora sin legitimation.

Vid den tiden rådde naturläkemedelsväxtbaserade örtmedicin och Rockefeller bestämde sig för att flytta den medicinska industrin mot användning av droger gjorda av olja. År 1901 grundades Rockefeller Institute for Medical Research. under ledning av Simon Flexner.

”Hans bror Abraham, en lärare, tecknade ett kontrakt med Carnegie Foundation. Med detta åtagande skrev han en rapport som utvärderade det dåvarande läget i det amerikanska medicinska utbildningssystemet.

Carnegie, Morgan och Rockefeller Foundation finansierade kirurgiska ingrepp, bestrålning och sammanslagningen med syntetiska läkemedel.

Det utgjorde grunden för en ny ”medicinsk ekonomi” … Oligarkin [Rockefeller m fl] skapade hela den medicinska industrin från sina forskningscentra. Sedan sålde de sina petroleumprodukter som ”läkemedel”.  Länk

Industrimedicinens produkter förde med sig allvarliga biverkningar

I samband med industrimedicinens tillväxt beslöt de styrande (”oligarkerna”) kring Rockefeller också att ta över begreppet ”skolmedicin” vilket kan ses som en bedräglig kapning då det antika Hippokratiska respektfulla förhållandet till människokroppen försvann och industrimedicinen började utsätta människan för farliga ämnen och med dessa kemiska produkter tillkom en ”oändlig” rad av biverkningar varav flera mycket skadliga och dödliga.

I en aktuell genomgång av alla europeiska observationsstudier publicerade mellan år 2000 och 2014 beräknade man att andelen inläggningar på sjukhus till följd av biverkningar uppgick till cirka 3,5 % varav sannolikt < 0,5 % var dödliga. Andelen inneliggande patienter som drabbades av en biverkning beräknades till cirka 10 % [6]. I en svensk populationsstudie med material från 2001 uppskattades dödliga biverkningar stå för cirka 3 % av alla dödsfall. (Läkemedelsboken)

Rockefellers ideologi var således inte grundad i den ursprungliga Hippokratiska skolmedicinens respekt för människan. Förutom dessa kemiska mediciner blev han också drivande i skadedjursbekämpning med produkter som visade sig vara skadliga för människa och miljö. [2]

Kriminellt belastad industri
Denna industrimedicin har i modern tid kännetecknats av en rad för mänskligheten katastrofala insatser och för omfattande mutbrott. Källor: [7, 8, 9, 10]

Förutsättningen för industrimedicinens omfattande genomslag är kopplingen till massmedieindustrin vars journalistiska arbete då är styrt av propaganda och marknadsföring för att gynna industrimedicinen. Coronakrisens år 2020 kan ses som ett studieobjekt för en propagandakampanj med globalt genomslag. Trots en omfattande mängd forskare och studier som avslöjat coronakampanjens olika delar som ett mot mänskligheten riktat angrepp och bedrägeri har massmedierna ignorerat sådana läkare och forskare och sociala medier har blockerat sådan information.

Ett syfte med Coronakampanjen antas ha varit att kunna vaccinera stora delar av befolkningen vilket fört med sig gigantiska intäkter till industrimedicinen. En strategi har varit att äga Världshälsoorganisationen, WHO, där Bill Gates har haft en avgörande roll och genom den har makten bakom industrimedicinen tillägnat sig kontrollen av länders hälsomyndigheter och därmed också kontrollen över dessa länders statsskick. I många länder har demokratier förvandlats till polisstater. I Sverige har det lett till en Pandemilag fast det aldrig varit en pandemi.

Den mycket brett upplagda propagandan för industrimedicinen når i stort sett alla områden i samhället. [11, 12, 13]

Referenser

1) href=”https://global.britannica.com/topic/industrial-medicine&#8221; rel=”nofollow”>Encyclopædia Britannica
2) It can be confusing that British English also uses industrial medicine to refer to occupational health and safety and also uses occupational health to refer to occupational medicine.
3) See the Collins Dictionary’s entries for industrial medicine and occupational medicine and occupational health
4) John D. Rockefeller och Clevelandmassakern (Vetamera)
5) K. Wistrand: Skolmedicinens historia VI: industrimedicin hand i hand med livsmedelsindustri Länk
6) Bouvy JC, De Bruin ML, Koopmanschap MA. Epidemiology of adverse drug reactions in Europe: a review of recent observational studies. Drug safety. 2015;38(5):437-53.
7) Medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet
8) Gogul Pichai: 17 Nov 2019: How John. D. Rockefeller Built and Controlled the Oil Industry Länk
9) Skolmedicinens historia VII: Läkemedelsföretaget Pfizer och dess långa kriminella historia LÄNK
10) Läkemedelsbolag GSK i gigantisk muthärva
11) Coronabedrägeriet – Jordens folk grundluras!
12) Antihumanism har intagit WHO
13) Kulturhuset Stadsteaterns Forum/Debatt plattform för propaganda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.