När massmedier rapporterar att si och så många vaxat sig både en och två gånger och att vi därigenom är på väg mot folkimmunitet så är det lögn. Dessa vax skyddar inte mot smitta och vad värre är de skyddar inte andra mot att smittas av de vaxade. Tvärtom visar verkligheten på att värre utbrott sker där man vaxat en population.

TEXT OCH VIDEO Börje Peratt
Talet och artikeln följer inte varandra så vill man verkligen höra talet med all ny information måste man se filmen.
Augustitalet 2 – Sveket mot våra äldre
Augustitalet 1 – Rädda våra barn

Alarmerande dödssiffror av Covidvaccin. Flera forskare såsom Nobelpristagare Luc Montagnier  rapporterar att vaxet är livsfarligt liksom Pfizers fd forskningschef Michael Yeadon. Andra rapporterar Covid som ett biovapen som har insmuget nya versioner och där ett kallas delta. Så när Gates med sitt smuggface hotar med nästa våg vet han naturligtvis om vad det innebär. Han leder skräck- propagandan. Jag har i tidigare artiklar belyst hur strategin går ut på: Att lura befolkningen till självförstörelse.

Men jag vänder mig till dig och säger: Räds inte!
Den första vågen var ingen våg. 99,9% blev inte sjuka. Och av dem som blev sjuka var det få som insjuknade allvarligt eller dog. Det var som under en säsonginfluensa. Och världen är inte i närheten av en pandemi så det begreppet har missbrukats för att driva upp stämningen av ett hot. WHO är skyldig till detta missbruk av begreppet pandemi.

Covidtrogna i hysteri hoppar jämfota då de hör att underbemannade IVA avdelningar ber om hjälp. Först och främst har nedrustningen under lång tid redan orsakat underbemanning. Sedan visar det sig att sjukhuslokaler gapar tomma. Planerade operationer senarelagda och därmed kanske för sena för att rädda patienter. Men jag skulle då aldrig bege mig till ett sjukhus som saknar kompetensen att ge rätt vård vid en influensa. Det är ju klarlagt att de som kommit in med någon form av influensa har felbehandlats och det har orsakat mänsklig katastrof. De flesta som lider och dör på sjukhus av påstådd covid dör av missvård eller vanvård.

Människor som umgås naturligt har fortsatt att bygga upp sitt immunförsvar och folkhälsan genom att vara tillsammans och ”smitta” varandra. Det är så vi stärker vårt immunförsvar. Det som sedan ger flockimmunitet.
Hotet mot flockimmunitet och folkhälsan är just de inskränkningar som påläggs oss via den olagliga pandemilagen. Isolering, munmasker och fulvax är alltså skadliga.

Att de som verkligen blir sjuka inte får rätt vård och tvingats lida och dö klargör något som verkar vara en beordrad strategi för att minska befolkningen. Hur kan man som läkare sätta in avlivande palliativ vård per telefon. Utan att ha sett eller pratat med patienten och utan att ha pratat med anhöriga?

Ingemar Skoog i Sveriges Radio sommarpratarprogram aug 2021
Foto: Henrik Brunnsgård

Den svenska äldreforskare Ingemar Skoog har berättat om vanvården inom äldreomsorgen i Sveriges Radios sommarpratarprogram.
Jag har i videon tagit mig friheten att redigera fram huvudpunkterna i Skoogs tal om hur äldrevården i praktiken svikit de äldre och utifrån Romstadgans regelverk begått tortyr mot våra äldre. Skoog försöker förvisso ge en förmildrande omständighet om att läkare skulle känna empati för äldre som fått andnöd.  Men det rimmar ju inte med hur läkare utan personlig kontakt ställt diagnos på telefon och utfärdat en behandling som är dödlig. Det är rena ättestupan. Och nu väntar motsvarande framtid för barn som reagerar negativt på fulvaxet.

Detta svek mot både barn och de äldre är enligt Romstadgan, som Sverige undertecknat, att betrakta som tortyr och de ansvariga måste enligt svensk lag ställas till svars. Se folkdomstolen.

Våra ledande politiker har tillåtit främmande fientlig makt och internationella företag att ta över kontrollen i Sverige. Att Världshälsoorganisationen WHO står som bödel är en väl genomtänkt strategi. De auktoritetstrogna tror ju på deras ”välmening”. Men de är i sann mening en ulv i fårakläder. Trots att WHO leds av en ökänd terrorist tycks det inte spela någon roll. Denna problematik tar jag upp i kommande septembertal – Fientlig makt, Förrädarna, Revolution.

Och Pfizer, världens mest kriminella läkemedelsbolag som enligt vår lag inte ska få sälja sina produkter till Sverige… Nu ska de förgifta våra barn och ungdomar.

Eftersom Pandemilagen (Covid19lag) är olaglig är samtliga böter i samband med den olagliga.  Restaurangägare som bestraffats liksom demonstranter bör stämma bötesförläggarna. De som ränner runt på restauranger och rapporterar att för många suttit vid samman bord eller att folk dansat, har själva förlorat sina rättigheter och bör bestraffas med valfria metoder.

Våra domstolar tycks vara underminerade därför föreslås en folkdomstol så att vi i Sverige åtminstone kan klargöra folkets inställning till de brott som nu begås av landets ledande politiker och myndigheter och de som uppmanar till och medverkar till injicering av detta så kallade medicinska försök som inte har godkänts annat än som påstådd nödåtgärd när det aldrig varit frågan om nödsituation. Antalet påstådda smittade är inte bevisade och hur som helst skulle 1% av dessa vara ungefär som en säsonginfluensa och 0,1 procent allvarligt sjuka skulle i stort sett samtliga bli friska med kända metoder som man vägrar använda. I talet finns också inklippt en italiensk läkare som delger sin domedagsprofetia över detta Covid19. Han manar oss att inte lyssna på de okunniga, på bedragarna och framför allt inte på massmedierna och politikerna.

Humanism mot antihumanism.

Börje Peratt

PS

Bota den svenska desinformationen kring Covid-19 – Roadtrip

De två modiga läkarna, Glenn Dormer och Hanna Åsberg på roadtrip i Sverige för att informera bort desinformationen kring covid19. De slår fast följande punkter i sitt öppna brev:

 1. Det finns ingen signifikant ökning av de totala dödstalen under 2020 jämfört med de senaste 20 åren i Sverige. Kommentar: Dödligheten i Covid-19 har kraftigt överdrivits.
 2. 2009 ändrade WHO definitionen av begreppet pandemi från att vara baserat på dödsfall till att istället baseras på smittfall. Kommentar: Det betyder att Covid-19-pandemin egentligen inte är en pandemi.
 3. Under vinterhalvåret 2020-2021 har Folkhälsomyndigheten rapporterat nästan noll fall av influensa. Kommentar: Istället har dessa fall flyttats till kategorin Covid-19.
 4. PCR-tester som körs i 35 cykler eller fler ger 97% falskt positiva svar. I Sverige körs 45-50 cykler. Kommentar: antalet smittfall har kraftigt överdrivits för att elda på pandeminarrativet.
 5. Munskydd begränsar inte spridning av luftvägsvirus istället ökar de risken för bakteriella luftvägsinfektioner. Kommentar: friska människor som bär munskydd riskerar att bli sjuka.
 6. Det finns ett tydligt samband mellan D-vitaminbrist och risk för sjukhusvård och dödsfall vid Covid-19. Kommentar: svensk sjukvård är ointresserad av att stärka immunförsvaret med närings- och vitamintillskott.
 7. Läkemedlet Ivermectin fungerar för att förebygga och behandla Covid-19, men svenska läkare får inte skriva ut det.
 8. Hydroxiklorokin, zink och Azithromycin är en effektiv kombinationsbehandling för Covid-19. Kommentar: dessa läkemedel stoppas över hela världen.
 9. Nedstängningar (lockdown) har inget vetenskapligt stöd för att förebygga smittspridning av Covid-19. Tvärtom orsakar nedstängningar ekonomisk skada och ökad psykisk ohälsa samt fördröjd diagnostik av cancer och hjärt-kärl sjukdomar.
 10. För övrigt friska barn dör inte av Covid-19. Det finns ingen anledning att utsätta barn för en experimentell injektion.
 11. Covidinjektionen är en genterapeutisk injektion och inte ett vaccin i traditionell mening. Individen kan fortfarande bli smittad.
 12. Vanligtvis tar det mellan 5-15 år att utveckla ett vaccin. Sedan februari 2021 har det observerats en ökning av antalet covidfall samtidigt som folk har fått covidinjektionerna.
 13. Vi befinner oss nu i en kombinerad fas 3 och fas 4-studie i en läkemedelsprövning utan ett informerat samtycke från individen, vilket strider mot Nürnbergkommissionen.
 14. Vaccinationspass kommer att leda till ett apartheid-system och ytterligare minskad individuell frihet. Kommentar: läs mer om skräckexemplet Israel.

“Vi [läkare] ska alltid försöka bota patienten. När vi inte kan bota, ska vi lindra. När vi inte kan lindra så ska vi trösta och framför allt får vi inte skada patienten. Bota Sverige kräver att covidinjektionerna upphör omgående i alla åldersgrupper” – Hanna Åsberg, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin och Glenn Dormer, legitimerad läkare

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.