Kan vi lita på WHO och Folkhälsomyndigheten?

14
4003
Den mest inflytelserika organisationen i världen med ett nominellt ansvar för globala hälso- och epidemiproblem är FN: s världshälsoorganisation, WHO, baserat i Genève. Vad få vet är de faktiska mekanismerna för dess politiska kontroll, de chockerande intressekonflikter, korruption och brist på öppenhet som genomsyrar byrån som ska vara den opartiska vägledningen för att komma igenom den nuvarande COVID-19-pandemin. Följande är bara en del av vad som har kommit fram till allmänheten.
Den mest inflytelserika organisationen i världen med ett nominellt ansvar för globala hälso- och epidemiproblem är FN: s världshälsoorganisation, WHO, baserat i Genève. Vad få vet är de faktiska mekanismerna för dess politiska kontroll, chockerande intressekonflikter, korruption och brist på öppenhet som genomsyrar byrån som ska vara den opartiska vägledningen för att komma igenom den nuvarande COVID-19-pandemin. Följande är bara en del av vad som har kommit fram till allmänheten.

Global Research publicerade den 3 april 2020: ”Kan vi lita på WHO?”, Can We Trust the WHO? [1] Både GR och EU har funnit avgörande bevis för att WHO spelar under täcket med tveksamma motiv. Om vi inte kan lita på WHO så måste man fråga sig hur denna världshälsoorganisation ändå kan domptera massmedier och styra politiker och folkhälsomyndigheter världen över? Tedros Adhanom Ghebreyesus är medlem i en marxist-leninistisk etiopisk politisk terrorgrupp TPLF och han listades som terrorist i samband med kidnapping av dissidenter och övergrepp på den egna befolkningen. Kommunistkina gav stöd till förslaget att denne Tedros skulle bli chef för WHO, 2017, även fast han inte var utbildad till läkare. Varför vill en diktatur ha en polisstatsspecialist som ledare för WHO?

TEXT Börje Peratt

Världshälsoorganisationen, WHO bildades inom Förenta Nationerna 1948, några år efter Andra världskrigets slut och som ett globalt gemensamt projekt för att förstärka hälsa och ta upp kampen mot svåra smittor och sjukdomar. Det innebar att läkemedelsindustrin blev en naturlig partner för att ta fram mediciner och hjälpmedel. Men denna partner med sina konsulter skulle komma att äventyra Världshälsoorganisationens integritet vilket bland annat innebar att WHO började pandemiförklara mindre utbrott i syfte att få dem att framstå som värre än de var. [2]

Den 11 mars 2020 deklarerade Tedros Adhanom [Chef för WHO] den nya coronavirussjukdomen, COVID-19, som en ”global pandemi.” Vid den tidpunkten sade WHO att det fanns mer än 118 000 fall av COVID-19 i 114 länder, med 4 291 dödsfall.
”2009 WHO H1N1 Fejk Pandemi Svininfluensa”
Efter WHO:s fiaskoskandalen 2009 med den felaktiga förklaringen av en global pandemi kring ”svininfluensan” (H1N1) beslutade WHO att åter missbruka termen pandemi. Det pekar på en endemisk [inhemsk] korruption som gäller WHO som institution.
Bara veckor innan de första rapporterna 2009 om att ett ungt mexikanskt barn smittats av ett nytt H1N1-svininfluensavirus i Veracruz, hade WHO tyst ändrat den traditionella definitionen av pandemi. Det var inte längre nödvändigt att en rapporterad sjukdom var extremt utbredd i många länder och extremt dödlig eller försvagande. Den behöver bara vara påstådd utbredd, som säsongsinfluensa, om WHO:s ”experter” ville deklarera den som pandemi, även om H1N1-symtomen var desamma som en dålig förkylning. [2] Citat: Can We Trust the WHO? Länk

Den vetenskapliga definitionen av pandemi är att en smitta ”förekommer över ett brett geografiskt område och drabbar en exceptionellt hög andel av befolkningen.” [3][4] (En exceptionell hög andel borde vara >20% av befolkningen). Detta är inte fallet i någon av de ”pandemier” som WHO utropat det senaste decenniet.

Vid svininfluensautbrottet 2009 spred WHO, förutom påstående om pandemi, även uppgifter om ”ostoppbar smitta” vilket enligt deras rekommendationer skulle kräva massvaccinering. Det kom fram uppgifter om att WHO och myndigheter i många länder var infiltrerade av läkemedelsindustrins ”konsulter” med avsikt att lura på befolkningen en skadlig svininfluensavaccinering.[5]

Det visade sig mycket riktigt att de som styrde besluten om global vaccinering var konsulter från läkemedelsbolaget GlaxoSmith&Kline (GSK), företaget bakom det skadliga vaccinet Pandemrix och som även försökte muta sig in i Kina för att sälja in sina produkter där.
SR: Brittiskt läkemedelsbolag i kinesisk muthärva
SvD: Läkemedelsjätte anklagas för mutor
The Guardian: Rapport fördömer svininfluensa-experternas band till stora läkemedelsbolag. [5] Länk

Hjärnskadade offer för svininfluensavaccin vinner $ 63 miljoner i domstolen. [6]

Healthcare Europa EU vidtog 2012 en grundlig undersökning av WHO och kom fram till en omfattande korruption och så svåra oegentligheter att man drog in alla bidrag och det tog lång tid för WHO att restaurera sig.

https://www.svd.se/fortroendekris-skakar-who-6bOC

Forskarsamhället hyser således allt större misstänksamhet mot WHO ändå styr denna institution över staters politik och medverkar till folkhälsomyndigheters felaktiga beskrivningar av nya smittsamma sjukdomar som i detta fall Corona Covid19.
Det är också anmärkningsvärt att trots alla bevis för att WHO är korrupt och bedriver en bedräglig påverkan så hyser ändå en stor del av den oinsatta befolkningen förtroende för denna organisations desinformation. Det kan förklaras av en omfattande propaganda som sprids av medlöpande medier och myndigheter. [7]

Propagandastrategin vid coronaviruset har tecken som vi känner igen från rapporteringen av svininfluensan.

 • Enstaka fall får en orimlig uppmärksamhet.
 • Enstaka fall basuneras ut som svårartade och att människor dör under stort lidande.
 • Enstaka fall blandas ihop med andra smittor och andra underliggande sjukdomar och man får det att låta mer än vad det är.
Dödsfall i Sverige mars-april 2015-2020 där 2018 har ett ökat antal döda beroende på det årets säsonginfluensa (enligt SCB)

Corona Covid19 kan bli livsfarlig särskilt för riskgrupper men också för sjukvårdspersonal som möter olika insjuknade varje dag men då dessa fall får extremt stor uppmärksamhet förtar det att de allra flesta drabbas lindrigt och även svårt sjuk tillfrisknar inom ganska kort tid. Jämfört med tidigare års influensor är denna corona mindre smittsam, för 80-90% smittade knappt märkbar och inte mer dödlig. Faktum är att trots högljudda rapporteringar om dödsfall från Corona Covid19 under mars månad 2020 så är det sammantaget långt under det stora utbrottet 2018 och i Sverige under samtliga rapporteringar de senaste fem åren. [8]

Ett sätt att ändå skrämma upp befolkningen är att påstå att ett virus (Corona Covid19) orsakar svåra lungsjukdomar. Visst, kan det stämma samtidigt ska vi ha klart för oss att testen för Corona covid19 (utan vetenskaplig validering godkända av WHO) tycks mäta flera virus och influensor som då alla etiketteras covid19 så de värst insjuknade kan vara en kombination av olycksaliga smittor inklusive lunginflammation. Hur som helst att hota med livsfarlig smitta är samma retorik som vid svininfluensan. Konsekvenserna med svår lunginflammation och dödsfall för människor med underliggande sjukdomar gäller för de flesta säsonginfluensor och var särskilt svår 2018. För Corona Covid19 är det å andra sidan så att 80-90% tycks inte få någon som helst reaktion än möjligen en enkel snuva [9] Länk.

Sverige rapporter idag den 13 April att 793 har avlidit av 9121 coronasmittade det blir 8,7 %  av rapporterat smittade. Denna siffra strider mot all etablerad statistik vilket vittnar om att de allra flesta dött av helt andra smittor och sjukdomar. En mer trolig siffra är att 46 dött av Corona och övriga av andra orsaker. Ett syfte med att rapportera höga dödstal kan vara att motivera till massvaccination. Vilket ju för människan är kontraproduktivt givet att ett naturligt umgänge och de naturligt smittade bygger upp immunförsvaret och en naturlig flockimmunitet. Karantän, råd om munskydd och handskar och avstånd minskar således möjligheten att bygga upp vårt immunförsvar. Detta måste WHO känna till men om man tar en konspiratoriskt perspektiv så kan man ställa sig frågan vilka som vinner på att fler insjuknar då immunförsvaret reducerats?

Har WHO förhindrat verksamma metoder och mediciner?

Partnerskapet mellan WHO och läkemedelsindustrin innebar också ett jävsförhållande gentemot naturmediciner och metoder som inte gynnar läkemedelsindustrins ekonomiska intressen. Ett uppenbart tecken på tveksamt agerande från det medicinska kollektivet är utbrottet av polioepidemin 1948-49 som i sin värsta form gjorde den smittade människan totalförlamad. En amerikansk barnläkare Dr. F.R. Klenner behandlade polioinsjuknade med höga doser av C-vitamin och samtliga hans patienter blev helt friska. Denna för patienten lyckosamma metod tillbakavisades av makthavare inom sjukvård, läkemedelsindustrin och skeptiska kollegor. Naturligtvis måste även experterna inom det nybildade WHO ha känt till Klenners framgångsrika behandlingar. Men istället för att ta tillvara på denna fungerande och biverkningsfria metod tystades den ned och ersattes av poliovaccin. Några år innan det svenska vaccinationsprogrammet mot polio inleddes 1957 kom en ny epidemi och kring 5 000 fall diagnosticerades, varav över 3 000 blev förlamade och ungefär fem procent dog i ett tidigt skede. Utbrottet föregicks av en epidemi i Danmark 1952. Man har beräknat att antalet poliofall med symtom motsvarar 3-5 miljoner människor. Många av dessa kunde kanske ha räddats med Klenners metod. Se också artikel ”Synlig men undangömd: Om ett pionjärarbete av Frederick Robert Klenner, MD.” [10]

WHO hävdar fortfarande 2017 att det inte finns något botemedel mot polio

Höga doser C-vitamin mot Corona Covid19

Mot WHOs rekommendationer började Italien och New York behandla corona covid19 insjuknade med höga doser av C-vitamin. Samtidigt som man från den svenska sjukvårdens håll ansett att det inte finns något verksamt motmedel förutom klorokin, en medicin mot malaria och azitromycin. Eftersom detta kan hota industrimedicinens intressen har man därför försökt stoppa detta medel med påståenden om tveksamma biverkningar. Man måste undra över medier och myndigheter som ifrågasätter C-vitamin och särskilt om motståndet ignorerar omfattande forskning som klargör C-vitaminets positiva effekt gentemot en rad sjukdomar och då bland annat förkylning och infektioner i andnings- lungorganismen. [11][12]

Här kan nämnas att Dr Erik Enby framgångsrikt praktiserat användandet av sådana tillskott som C-vitamin i behandlingar av olika sjukdomar och ändå har han förföljts och bestraffats av etablissemanget. Något som undertecknad har skildrat i två långfilmsdokumentärer. Du kan se filmerna här Vimeo on demand: Läkaren som vägrade ge upp och Sista striden.

Reflektion

I arbetet med dokumentärerna om Dr Erik Enby blev det allt tydligare att han var förföljd och ansatt av en hydraliknande, dvs månghövdad ondska. Jag kom att kalla detta etablissemang; antihumanism vilket senare visade sig vara ett adekvat uttryck då ideologin från början kallade sig antihumanism men senare kapade begreppet humanism och förde över antihumanismens värderingar.

Under svininfluensakampanjen var vi flera som uppmärksammade att Spåren ledde till korruption och att Svininfluensa spreds av förvillare. En av de mera kända svenska läkarna Annika Dahlqvist som uppmärksammade problematiken bestraffades för sina avslöjanden om svininfluensan av (antihumanistföreningen) Vetenskap och Folkbildning (Vof) med skampriset ”Årets förvillare”.

Det stod senare klart för mig att denna förening, VoF tillsammans med Förbundet (anti)humanisterna, ingick i ett nätverk mot humanismens grundidé om öppenhet, tolerans och respekt. Men hur klarade detta nätverk av att sprida antihumanismen globalt och dupera medier, myndigheter och politiska ledare för en diktatorisk ideologi. Sannolikt började det med en Julian Huxley (Brittisk socialist och biolog) som med stöd av Rockefeller Foundation bildade FN-organet Unesco. J Huxley bildade sedan antihumanistorganisationen IHEU med den marxistiska professorn Paul Kurtz som ordförande och J Huxley blev själv ordförande i brittiska (anti)humanistorganisationen. Gemensamt för dessa är förutom en rigid form av ateism även ett bestridande av människan som en andlig varelse samt ett liberalt förhållande till pedofili Länk. Visionen är en världsregering dvs en global diktatur. Genom att kontrollera FN och dess olika organ och genom Paul Kurtz förmåga att etablera föreningar över hela jorden så får man både högt uppsatta tjänstemän och fotsoldater (Jmfr med Hitlerjugend) som kan tränga ut i allmänheten och inleda förföljelser av enskilda personer som man anser har felaktiga uppfattningar eller forskar på fel företeelser. Genom att ta över medier (i Sverige främst Bonnierkoncernen och Public Service) och infiltrera myndigheter och domstolar så kan man sprida sin propaganda för att skrämma folk till lydnad, det vi idag ser över hela världen i samband med coronaviruset.
När Johan Ehrenberg i ETC skriver en artikel om att nu är det dags att kasta kapitalismen över ända så ska man ha detta i åtanke. Att riva ned hela det ekonomiska systemet och orsaka ett fullständigt kaos ligger i linje med en plan. Antihumanismens hydra har genom Covid19 lärt sig att med enkla medel skrämma upp hela befolkningar isolera dem och orsaka bankrutt vilket öppnar vägen för att ta över företag och banker och sedan inleda processen mot en dominans och kontroll av mänskligheten. Ja naturligtvis kommer en sådan reflektion att kallas för konspirationsteori. Julian Huxleys bror Aldous Huxley skrev ”Du sköna nya värld” och avslöjade i sitt sista tal att denna världsberömda novell utgick från den verklighet han skådat hos broderns ambitioner.

Börje Peratt

Referenser

1) Can We Trust the WHO? By F. William Engdahl, Global Research, April 03, 2020, Länk
2) Politics and Corruption at the World Health Organization (WHO), By Pascal Sacré, Global Research Febr 2020, Länk
3) Pandemic, Merriam Webster dictionary Länk
4) What Is a Pandemic? WebMd Länk
5) Report condemns swine flu experts’ ties to big pharma, Randeep Ramesh, The Guardian Länk
6) Brain-Damaged Victims of Swine Flu Vaccine Win $63 Million Lawsuit. By Jefferey Jaxen Global Research, April 27, 2015 Länk
7) WHO Scientists Corruption Scandals Appear Endemic, Printable version By F. William Engdahl, 11 January 2009
8) SCB publicerar preliminär statistik över döda i Sverige Länk
9) Covid-19: four fifths of cases are asymptomatic, China figures indicate. BMJ 2020; 369 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1375 (Published 02 April 2020) Cite this as: BMJ 2020;369:m1375 Länk
10) Synlig men undangömd: Om ett pionjärarbete av Frederick Robert Klenner, MD. Översatt och återpublicerad. Länk
11) Published Research and Articles on Vitamin C as a Consideration for Pneumonia, Lung Infections, and the Novel Coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19) Länk
12) The effectiveness of vitamin C in preventing and relieving the symptoms of virus-induced respiratory infections. Gorton HC, Jarvis K. 1999 Oct;22(8):530-3. PMID: 10543583 DOI: 10.1016/s0161-4754(99)70005-9

14 COMMENTS

 1. WHO har under årens lopp fått en hel del kritik av sin hantering av epidemier. Den här gången tonade WHO tidigt ned signalerna om coronaviruset och tyckte t.ex. inte att det var nödvändigt att stoppa flyget från Kina till övriga världen. President Trump stoppade flyget till USA tidigare än vad WHO ansåg det nödvändigt.

  Amerikanska skattebetalare bidrar årligen med 400 – 500 miljoner dollar till WHO, medan Kina bidrar med 40 miljoner dollar enligt president Trump som enligt morgonnyheterna idag 15 april låter meddela att man tillfälligt stoppar det ekonomiska stödet till WHO från amerikanskt håll. 1/2 miljard dollar kommer att hållas inne medan man granskar WHO:s roll i pandemins utbredning. Trump anser att WHO har gjort ett totalt misslyckande i sin roll att stoppa epidemin på ett tidigt stadium. Man borde ha skött sitt arbete och sänt medicinsk expertis till Wuhan för att objektivt ha utrett situationen där och inte förlitat sig på kinesiska utsagor om läget. På så vis kunde man ha hejdat smittat vid källan så att den inte hade spritt sig till andra länder.
  Kritiker påpekar att Trump i och med detta går mot lagen. Det är Kongressen som ska besluta. Kritiker menar att det nu, när resurserna skärs ned, är tredje världen som kommer att bli lidande.

  • Ja du Kersti vi har olika uppfattningar om vad ”tona ned” innebär. WHO gick tidigt ut och skanderade pandemi vilket det är långt ifrån. Inte ens i närheten av vad en normal säsonginfluensa orsakar. Det är skillnad på 1,5 miljon och 200-300 miljoner. Men WHOs agerande igångsätter hysterin.

 2. Min kommentar stöder din uppfattning. I första stadiet tonades coronavirusets betydelse ned av WHO genom bl. a. WHO:s ovilja att hjälpa till att undersöka och hjälpa till att åtgärda problemen på plats, stoppa flygtrafik mm
  Det var först när det tillkommit en internationell spridning som WHO var snabba att klassa det hela som pandemi.
  Detta kan ha skett under påverkan och planering av den multinationella läkemedelsindustrin som har starkt inflytande på WHO.

 3. Uppdatering: Idag, 16 april 2020, meddelas att Billy Gates stiftelse ökar sitt stöd till WHO med 150 miljoner dollar. Hans tidigare stöd till WHO är 100 miljoner dollar.

  Microsoftgrundaren Billy Gates (USA) är för närvarande den tredje av världens rikaste män och går i god för ca 110,6 miljarder dollar.

  Tillsammans med sin fru finansierar Billy Gates framför allt projekt som leder till bättre hälsa i världens fattigaste länder. En stor del handlar om vaccinationsprogram. Billy Gate tackar särskilt Sverige för stöd när han besökte vårt land 2014. https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2014/mars/varlden-ar-battre-an-manniskor-tror/

  ”Att investera i globala hälsoorganisationer som bland annat arbetar med att öka tillgången av vaccin är Microsoft-grundaren Billy Gates bästa investering. Efter 20 år är de 10 miljarder hans välgörenhets-organisation satsat värda 200 miljarder, hävdar han”, enligt tidskriften ”Computer Sweden 2019-01-24.

  Bill och Melinda Gates stiftelse finns nu också bland finansiärerna till försök att få fram ett vaccin mot Covid -19. https://www.nyteknik.se/premium/gates-stottar-nytt-vaccin-nu-startar-tester-pa-manniskor-6993050

 4. En fråga: Vilken källa åberopar du för ett ursprungligt vetenskapligt uttalande att det måste vara mer än 20 % smittade för att det ska definieras som pandemi? Jag saknar källuppgift eller har jag missat den?

  • Kersti, jag har skrivit inom parentes (En exceptionell hög andel borde vara >20% av befolkningen) Det är således en synpunkt eftersom de flesta säsonginfluensor pendlar mellan 5-20 procent smittade. Tidigare pandemier ligger ofta över dessa procentsatser och därför är det rimligt att anta att en ”exceptionell hög andel av befolkningen” är 20% eller fler. Jag har uppfattat det som en norm men kan inte hitta något preciserat uttalande om procentsats. Så vad är då en ”exceptionell hög andel”

 5. Uppdatering kl 14.15, 19 april från TV4 play:
  Hätska politiska diskussioner där President Trump anklagar Kina för att viruset kan vara laboratorieframställt.

  Johan von Schreeb, prof i katastrofmedicin, K.I. menar att inga bevis finns för detta just nu. Den officiella bilden är att viruset muterats från djurmarknad i Wuhan. Det finns metoder att mycket noggrant undersöka viruset och i sinom tid kommer detta att göras och man kommer då att kunna spåra det tillbaka i tiden. Just nu ligger dock fokuset på mer angelägna skeenden.

  Angående kritiken mot WHO säger von Schreeb ungefär detta:
  ”WHO representeras av världens stater. Det finns internationella hälsoreglementen om hur samtliga länder ska rapportera smittosamma sjukdomar. Denna verksamhet påbörjades under koleraepidemierna under 1850-talet. WHO bildades för att övervaka folkhälsohot världen över.
  Det är viktigt att veta att WHO inte har några egna verktyg utöver vad varje land eller nationalstat kan göra. Det enda man i efterhand kan fråga sig om de dröjde för länge med att rapportera läget. Det är en svår balansgång med att vara alarmistisk eller ej. Hur man än gör kan det bli kritik. Endast en utredning efteråt kan bedöma om de kom ut med informationen i rätt tid eller inte.”

 6. […] Jag kan inte undfly tanken om hur Klenners framgångsrika metod att bota polioinsjuknade tystades ned, inte bara i Sverige utan framförallt i USA och direktiven därifrån var att vaccinera. Vi ser motsvarande strategi idag. Läkare som lyckas att med naturliga medel göra svårt sjuka helt friska har av svenska medier förföljts och av svenska domstolar dömts till att förlora sin legitimation. Jag har ju gjort två dokumentärer om Dr Erik Enby för att illustrera hur en sådan inkvisition kan gå till. Se dem gärna. Denna sida med Enbydokumentärerna liksom några av mina andra har naturligtvis utsatts för hackare men det har bara inneburit att ytterligare sikte på kampen mot antihumanister som nu tycks ha tagit över Världshälsoorganisationen. […]

 7. […] Vi befinner oss mitt i juli 2021 då vi kan njuta av högsommarens värme och sol. Jag ber ändå om ditt öra eftersom Sverige befinner sig i krig. Jo du hörde rätt. Sveriges riksdag har sedan början av år 2020 inrättat en krigsdelegation och det är en minoritet av ledamöterna som styr. Men mot vem och vad krigar vi? Ett influensavirus som enligt statistik inte är värre än vad vi tidigare klarat av med naturliga medel. I praktiken innebär denna av riksdagen upprättade nödsituation en plikt att försvara Sverige mot utländsk fientlig makt. Men problemet är att Sverige liksom många andra länder upprättat samarbete med fienden. Dvs de ”globala företag” som installerat sig i WHO (världshälsoorganisationen) och i länders hälsovårdande myndigheter och tagit över makten (Länk). […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.