Ett godkännande av Pfizer-BioNTechs vaccin för EU kan komma redan 23 december. Detta innebär att de första vaccinationerna i Sverige kan äga rum 27 december. Kersti Wistrand tittar närmare på Pfizers historik som under speciellt 2000 – talet har varit fylld av stora skadeståndsbelopp.

TEXT: KERSTI WISTRAND

Enligt en Novusundersökning är var fjärde svensk tveksam eller ovillig att låta vaccinera sig. Vaccinationssamordnaren Richard Bergström och Folkhälsomyndigheten uppmanar medborgarna att ta det lugnt, sätta sig in i vad vaccinationen innebär och prata med grannar och vänner. Att vaccinera sig är dock inte ett tvång i Sverige, säger han.

Jag vill gärna hjälpa till med att informera och ge faktaunderlag som inte så värst många tidningar skriver om och som den tveksamme kan behöva för sitt ställningstagande. I mitt skrivande ingår därför även att informera om några makabra och illegala skeenden i läkemedelsföretaget Pfizers historia. Så prata gärna vidare med grannar och vänner när du läst artikeln!

Pfizer står bakom Covid-19-vaccinet

Pfizer Inc. är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsföretag med huvudkontor i New York. Genom köpet av Pharmacia år 2003 blev det världens största läkemedelsföretag med 80 000 medarbetare i fler än 150 länder.

I Sverige arbetar drygt 400 personer i Sollentuna och Strängnäs med tillverkning, klinisk forskning och marknadsföring för Pfizer. I Storbritannien finns 4 – 5 000 anställda. Företaget har här en stor forsknings- och utvecklingsplats i Sandwich i Kent.

Pfizer är namngivet efter de två från Tyskland utvandrade kusinerna Pfizer som 1849 startade en affärsverksamhet med kemikalier i New York. Till deras första produkt hörde ett antiparasitiskt läkemedel som inbringade en hel del kapital. Redan 1906 dokumenterade Pfizer försäljningar för 3 miljoner dollar.

Pfizer utvecklade jäsningstekniken och kunde på så sätt framställa penicillin och annan antibiotika under krigets 1940-tal, vilket gjorde att företaget växte sig stort.

Till Pfizers bästsäljande produkter idag räknas antikolesterolläkemedlet Lipitor, artritläkemedlet Celebrex, Lyrica mot fibromyalgi, antibiotikan Azitromax, det svampdödande medlet Diflucan, Metformin mot diabetes II samt potenshöjande Viagra.

Under 1950-talet blev Pfizer mer forskningsinriktat och är nu tillsammans med det tyska läkemedelsföretaget BioNTechs först ut med mRNA -Covid-19-vaccinen i konkurrensen. [1] Denna helt nya typ av vaccin innebär att man utgått från en arvsmassesekvens som kroppen läser av till ett protein och som immunförsvaret ska reagera på. Ett genetiskt material har alltså förts in för att framkalla immunförsvaret mot viruset. [2]

Av intresse att nämna är att den i USA bosatte svenske läkaren/ forskaren Mikael Dolsten innehar posten som forskningschef i Pfizer och därmed är en av de tre nyckelpersonerna i dess styrelse.

Hur snabbt rullas covid-19-vaccinet ut?

I april 2020 gav EU vaccinproducenterna fria händer att framställa ett vaccin utan att kräva tillräcklig säkerhet eftersom det ansågs vara så bråttom. 15 juli tillät EU-politikerna att man tog bort den riskbedömning som är krav enligt GMO- lagarna (GMO- genmanipulerad gröda). Detta beslut togs på endast tio dagar utan vetenskapliga debatter eller remissförfaranden: LÄNK

Redan 14 juni utsåg Sveriges regering Richard Bergström till Sveriges vaccinationssamordnare. Hans uppgift blev att ta fram en handlingsplan och ta kontakt med tillverkare för att säkra svensk tillgång till ett vaccin.

Här följer en presentation av Richard Bergström: Farmacie magister (apotekare)1988; läkemedelsverket 1988–92; 9 års arbete med läkemedelsregistrering hos Roche och Novartis i Schweiz; verkställande direktör för branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen (LIF); vd för lobbyorganisationen ”European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)” i Bryssel (2011–16); chef för affärsområdet Pharma i Schweiz sedan 1017. Rådgivare till WHO och har medverkat som expert i flera statliga utredningar; har varit vice ordf. vid Karolinska Institutet.[3]

Vaccinets främsta mål är att färre personer får symtom och labb-konstaterad Covid-19, vilket har kritiserats av en del läkare som skulle vilja se en garanterad minskning av svåra covid-fall liksom dödsfall. Samordnaren tar inget ansvar för vaccinens effektivitet [4]:

Det är inte mitt jobb att tycka till om detta, säger Richard Bergström. Mitt jobb som vaccinsamordnare och förhandlare för EU är att vi får tillgång till så mycket som möjligt att välja på.” [4]

Ändå tycker Rickard Bergström till och besvarar frågor om vaccinet innebär hälsorisker eftersom det är framställt med en helt ny teknik och skulle kunna påverka vårt DNA. I SvtNyheter.se har han besvarat en fråga från tittarna om riskerna med mRNA och intygat att det är ”helt ofarligt och att denna påverkan på cellerna försvinner efter ett tag.”

[Expressenvideo från 16 december:  klicka på LÄNK Corona i Sverige: Vaccinet kan komma tidigare (expressen.se)]

Storbritannien, Kanada och USA samt flera andra länder har redan godkänt vaccinet från Pfizer/Biotech och börjat använda det. I USA ska president Biden visa sig i TV-rutan då han tar vaccinet för att föregå med gott exempel. Vi kan därvid minnas hur president Trump motverkade och försökte fördröja detsamma.

President Gerald Ford receiving the swine flu vaccine from his White House physician, Dr. William Lukash on October 14, 1976. (Credit: David Hume Kennerly/Gerald R. Ford Presidential Library and Museum)

[1976 gjorde dåvarande president Ford samma sak som blivande president Biden för att uppmana invånarna att vaccinera sig, vilket då slutade med ett stort antal vaccinskadade: The Long Shadow of the 1976 Swine Flu Vaccine ‘Fiasco’]

I Storbritannien påbörjades vaccinationerna i november 2020. 100 miljoner doser Covid mRNA-vaccin ska ges där innan årets slut och 1,3 miljarder doser nästa år.
För EU har beskedet dröjt, men efter påtryckningar från Tyskland har europeiska läkemedelsmyndigheten EMA flyttat fram sitt möte till 21 december, vilket gör att vaccinet kan godkännas på förmiddagen den 23 december. Därefter kan vaccinet, som är tillverkat i Europa, börja distribueras direkt. Sverige förväntas börja vaccinera 27 december.[5]

Pfizers narkotikabrott slutar med den största amerikanska brottsboten. Klicka på bilden till: The Guardian artikel

Pfizers kriminella historia

Hur var det då med Pfizers kriminella historia som utlovades. Jodå, den kommer här och de senaste 25 åren rymmer både mutor, bedrägerier, läkemedelshistoriens största straffpåläggande, förfalskningar av läkemedelsforskning, brutna kontrakt och experimenterande med människoliv med icke-utprovade och registrerade läkemedel. Var så goda!
Vi börjar väl med det största skadeståndet i läkeföretagens historia vilket orsakades av ett stort bedrägeri från Pfizers sida.

Bedrägerier

2009 stod världens största läkemedelsföretag Pfizer i centrum för det största vårdbedrägeri och de största straffrättsliga böterna någonsin i läkemedelshistorien. Pharmacia & Upjohn, dotterbolag till Pfizer, åtalades för bedrägeri och vilseledande marknadsföring. Sammanlagt fick läkemedelsföretaget Pfizer böta 2, 3 miljarder dollar på grund av läkemedlet Bextra som de felaktigt marknadsfört för användningar som inte godkänts av medicinska tillsynsmyndigheter. En del av dessa pengar gick till överlevande anhöriga. [6]

Vad var då Bextra för läkemedel?

”Bextra patenterades 1995 och godkändes 2001 av FDA (USA:s Food and Drug Administration, motsvarande vårt Läkemedelsverk) som ett antiinflammatoriskt läkemedel. Det skrevs ut för att behandla artros, reumatoid artrit och smärtsamma menstruationskramper.

En visselblåsare slog larm 2003 (se vidare nedan) och American Heart Association presenterade en rapport som visade på att patienter som använde Bextra medan de återhämtade sig från en hjärtkirurgi var 2,19 gånger mer benägna att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt än de som fick placebo. [6]

Läkemedlet drogs tillbaka från marknaden 2004 av FDA p g av ”potentiell ökad risk för allvarliga kardiovaskulära biverkningar” och ”potentiell ökad risk för allvarliga hudreaktioner” samt det faktum att Bextra ”inte hade visat sig ge några unika fördelar jämfört med andra tillgängliga NSAID.” [7]

Läkartidningen (i Sverige) har i en artikel 2005 förmedlat denna information och att Bextra bör ersättas med andra läkemedel för de 3 000 svenska patienter som använder preparatet. [8]

Bakgrunden

Bakgrunden till den fällande domen är enligt The Guardian 2009/sept/02 följande: [6]

Rättegången 2009 var kulmen på en sex-årig utredning av Pfizer. Den utlöstes delvis av att visselblåsaren John Kopchinski, en försäljare av Pfizerprodukter i Florida, slog larm om vad han kallade ”oetiskt uppförande”. Han anklagade Pfizer för att påstå att Bextra kunde användas för en rad andra sjukdomstillstånd än för behandling av artrit och menstruationsvärk och hävdade att detta riskerade stora skador i form av hjärtinfarkt, stroke och blodproppar:

Jag förväntades öka vinsten till varje pris för Pfizer, även när försäljningen var en fara för liv och jag kunde inget göra”, säger Kopchinski, som senare tilldelades 51,5 miljoner dollar enligt en amerikansk lag som belönar visselblåsare.

Bedrägeri: Förfalskade forskningsrapporter

Pfizer har flera gånger manipulerat forskningsrapporter för stöd att använda sitt läkemedel Neurotin för andra sjukdomar än epilepsi. Nedan visas början på en artikel i översättning från New York Times 8 oktober 2008 då en rättegång ägt rum [9]:

”Experts Conclude Pfizer Manipulated Studies

October 8, 2008 The New York Times

Läkemedelsproducenten Pfizer manipulerade … publiceringen av vetenskapliga studier för att stärka användningen av sin epilepsidrog Neurontin för andra sjukdomar, samtidigt som man dolde forskning som inte gav stöd till sådana användningar, detta enligt experter som som satts att granska tusentals företagsdokument för käranden (motparten) i en rättegång mot företaget.
Bedrägeri – test av oregistrerat läkemedel med dödlig utgång i Nigeria
Under 1996 pågick en epidemi av hjärnhinneinflammation, meningitis, i Nigeria varvid ca 15 000 nigerianer dog. Pfizer tog chansen och testade ett nytt oprövat preparat, antibiotikan trovafloxacin (Trovan) på 100 nigerianska barn under förevändning att det rörde sig om ett filantropiskt projekt. Pfizer begärde aldrig tillåtelse för projektet hos den nigerianska regeringen. Man hemlighöll även att läkemedlet var oregistrerat och aldrig tidigare testat på barn. Man hemlighöll också för föräldrarna att Läkare utan gränser delade ut gratis och godkänd medicin på samma sjukhus. [10]
100 andra barn testades med det kända meningitis-medlet ceftriaxone, men i betydligt lägre doser än brukligt. Det rörde sig i båda fallen om ett experimenterande där syftet med att rädda liv var sekundärt.
Forskningsstudien kom bort eller mer korrekt sagt: hemlighölls. Pfizer påstod dock: ”Trovan räddade utan tvekan liv och Pfizer håller inte med alla uttalanden om att företaget genomförde sin studie på ett oetiskt sätt.
Rapporten släpptes alltså aldrig fram, men återfanns många år senare av en visselblåsare. Sammanlagt hade elva barn dött, andra blivit hjärnskadade för livet, delvis förlamade eller döva.
Detta hade till följd att stora protester och demonstrationer utbröt i Nigeria i december 2000. Nigerianska föräldrar väckte en grupptalan som lämnades till en federal domstol i New York. Pfizer åtalades för ”ett medicinskt experiment med utländska medborgare utan deras samtycke”.
Trovafloxacin drogs senare tillbaka från den europeiska marknaden efter rapporter om dödliga leverskador. [10]

Brutet kontrakt

Pfizer ingick ett avtal att skänka aidsmediciner motsvarande 50 miljoner dollar till Sydafrika, men bröt något senare avtalet för att istället satsa på att utrota en ovanlig form av blindhet i utvecklingsländerna. [11]

Aggressiv marknadsföring med stora mutor

Pfizer blev världens största läkemedelsproducent 2010 mycket tack vare sin aggressiva marknadsföring. Detta år ställdes de inför rätta för mycket stora mutor under sista halvåret 2009. Pfizer hade då betalat ut cirka 20 miljoner dollar till 4 500 läkare för att dessa skulle skriva ut recept med deras preparat. Utbetalningarna täckte även avgifter för resor och måltider. Pfizer betalade också 153 miljoner dollar till 250 akademiska centra och andra forskningsgrupper för kliniska prövningar. [12]
Pfizer fick betala 1 miljard dollar till Medicare, Medicaid och andra statliga sjukförsäkringssystem för att ersätta felaktiga recept och för att de ”försökt tjäna vinst genom bedrägeri”.
Biträdande advokaten Pirelli sade i rättegången:
-Varje år förlorar vi tiotals miljarder dollar i Medicare- och Medicaid-medel till bedrägerier. Dessa miljarder representerar sjukvårdsdollar som kan spenderas på medicin, äldreomsorg eller akutbesök men istället spenderas på läkemedel eller apparater som helt enkelt inte är effektiva för de patienter som de ordineras till. [6]
2012 infördes en lag där de amerikanska läkemedelsbolagen måste redovisa alla utbetalningar överskridande 10 dollar till läkare.

Olaga marknadsföring

Neurontin som nämns ovan är ett medel som godkändes för epileptiska anfall. Pfizer som är tillverkare har gång på gång marknadsfört medlet på olagligt sätt och påstått att det kan användas även för andra åkommor trots att detta inte är godkänt av FDA. Pfizer har upprepade gånger uppgett att neurontin hjälper vid bipolaritet, ADHD, migrän, huvudvärk och andra slags smärtor. Mängder av felaktiga recept har skrivits ut och höga böter har utfärdats 2004 (430 milj $), 2011 (142 milj $), 2013 (142 milj $) samt 2014 (325 mil $). [13]

Mutor till främmande länders regeringar

7 augusti 2012 tvingades Pfizer till stora bötesbelopp för brott mot FCPA, Foreign Currupt Practices Act, för att ha utdelat stora mutor till läkare och andra anställda vid utländska regeringar för att vinna på affärsöverenskommelser angående sina läkemedel. Höga belopp hade utdelats i  Bulgarien, Kina, Kroatien, Tjeckien, Italien, Kazachstan, Ryssland och Serbien.[14]

 

Här kan du se videon ”Pfizer´s long history of criminal activity”. Lägg särskilt märke till uttalandet av Pfizers pressombud i slutet av videon:
– Vi hedrar vår historia och vi vill endast ge världen ett vaccin som har bevisats säkert och riskfritt. 
I nedanstående video ser vi hur sjuksköterskechef Tiffany Dover svimmar medan hon pratar med media för att föregå med gott exempel och göra reklam för Pfizers COVID-19- vaccin som hon 17 minuter tidigare fått injicerat. 

(Lägger in två videos om det ena skulle tas bort)

När det gäller det nya covid-19-vaccinet har både Pfizer och Moderna beviljats frihet från skadeståndskrav om biverkningar inträffar. [15)

Kersti Wistrand
Referenser: 
1) Historik är hämtad från https://www.pfizer.se/om-pfizer/pfizers-historia   och https://sv.wikipedia.org/wiki/Pfizer   2) https://www.lif.se/fokusomraden/i-fokus/kampen-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-coronavaccin/
3) https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/55982
4) https://sverigesradio.se/artikel/7581768
5) Corona i Sverige: Vaccinet kan komma tidigare (expressen.se)  och https://www.expressen.se/nyheter/uppgifter-kan-borja-vaccinera-under-jul/ och https://www.svt.se/nyheter/inrikes/beskedet-idag-sverige-kan-borja-vaccinera-27-december
6) https://www.theguardian.com/business/2009/sep/02/pfizer-drugs-us-criminal-fine
7) https://en.wikipedia.org/wiki/Valdecoxib
8) https://lakartidningen.se/notiser/2005/04/forsaljningsstopp-for-bextra-efter-biverkningar/
9) https://www.fdanews.com/articles/111105-experts-conclude-pfizer-manipulated-studies
10) Secret report surfaces showing that Pfizer was at fault in Nigerian drug tests (nih.gov)
11) https://www.wsj.com/articles/SB10685851089988900&prev=search&pto=aue
12) https://www.nytimes.com/2010/04/01/business/01payments.html och https://www.healthleadersmedia.com/strategy/pfizer-gives-details-payments-doctors
13) https://www.fiercepharma.com/sales-and-marketing/pfizer-adds-another-325m-to-neurontin-settlement-tally-total-945m
14) Videon https://www.brighteon.com/f09fe0c8-39b2-45f7-a0ae-0ec44c0b0eb9
15) https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-19-vaccine-news/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=0dd3ecf0-e84b-4ade-ba8e-768ba92710f7

13 COMMENTS

 1. Skickat till Till Upphandlingsmyndigheten: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/

  ”Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.”
  I Sverige krävs det att säljaren inte har en kriminell bakgrund. När det gäller Pfizer så har således Sverige regering accepterat en grov förbrytare vid upphandling av Covid19vaccin.
  https://humanismkunskap.org/2020/12/18/skolmedicinens-historia-vii-lakemedelsforetaget-pfizer-och-dess-langa-kriminella-historia/

  Vi anmäler Richard Bergström Sveriges vaccinationssamordnare för grovt tjänstefel!
  Vi anmäler Sveriges Regering för grov oaktsamhet

 2. Jag vill påpeka att jag står som oberoende skribent och skriver om sådant som ligger i tiden där jag är intresserad av idéhistoriska strömningar bakom det som händer idag. Jag har inte haft kännedom om den skrivelse som Börje har sänt in till myndigheter, enligt ovan.

  Mitt egentliga fokus ligger inte på vaccinationer och industrimediciner utan på den människosyn som ligger bakom skolmedicinen vilket jag beskrivit i serien ”Skolmedicinens historia” LÄNK https://humanismkunskap.org/2020/06/17/skolmedicinens-historia-iv-manniskosynen/ och som lett fram till genmanipulation och artificiell intelligens och som innebär stor fara för såväl mänsklighet som allt levande.

  Rockefellers skolmedicin bygger på naturalismen och socialdarwinismen med en falsk människosyn: Ingenting anses existera utanför naturlagarna och den materiella tillvaron. Människan betraktas som en maskin vars delar kan repareras eller ersättas och medvetandet är en produkt av hjärnan. De syntetiska läkemedlen blir tillsammans med vaccinationer och kirurgiska ingrepp de enda accepterade botemedlen. Men detta är endast en aspekt av flera grundad på en felaktig människosyn.

  Mitt intresse och syfte är att efter nyår mer ingående reda ut människosynen bakom skolmedicinen som idag har nått fram till grava experiment med mänskligheten i form av genteknik, mRNA och artificiell intelligens för att sedan övergå till att visa på människan som andlig varelse utifrån den medvetandeforskning som finns tillgänglig. Där har jag ett eget stort intervjumaterial med NDU-are och kvinnors upplevelser vid barnafödande.

 3. Reuter uppger att sjuksköterskan i klippet ovan senare intervjuades i WTVC-TV Newschannel 9 och då berättade att hon mådde mycket bättre: ”Det slog till plötsligt och jag kunde känna det. Jag blev lite desorienterad, men jag mår bra nu och all smärta är borta.” Hon berättar även att hon svimmat sex gånger de senaste sex veckorna beroende på ett medicinskt tillstånd som hon har, vilket gör att hon svimmar vid tillfällig smärta. https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vaccine-genocide/fact-check-nurse-fainting-after-covid-19-vaccine-not-evidence-of-potential-mass-genocide-idUSKBN28S2F5

 4. Kersti att använda din utredande text i en anmälan till Upphandlingsmyndigheten är en del av vår skyldighet som upplysande och kunskapsbildande organisation. Att du väljer att ta upp det här blir dock undergrävande även för HK. /BP

 5. […] Övriga Källor: 7) Medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet 8) Gogul Pichai: 17 Nov 2019: How John. D. Rockefeller Built and Controlled the Oil Industry Länk 9)Skolmedicinens historia VII: Läkemedelsföretaget Pfizer och dess långa kriminella historia LÄNK […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.