Klicka på bild för att starta video THE FRAUD av Börje Peratt (videon nedtagen av Vimeo flyttad till B-n

Det är svårt att uttrycka coronakaoset i ord. Det är så mycket svårbegripligt som pågår samtidigt och som drar i olika riktningar. Det tycks inte finns några enkla svar – och då väljer vi ofta att ta skydd och ropa efter enkla lösningar. I detta fall kritiklöst lyda uppmaningar om vaccin, munmask och isolering.

TEXT Börje Peratt
Ursprungsartikel: Regeringen har kränkt den “okränkbart garanterade mänskliga värdigheten”

Absurda inskränkningar har sedan 2020 undertryckt våra rättigheter på grund av ett coronahot som i praktiken kan jämföras med en säsonginfluensa. Statistik visar att inte fler har dött än vanligt. Och givet de vetenskapligt underkända PCRtesten kan de obevisade smittsiffrorna vara kraftigt uppförstorade. Dessutom visar det sig att smittan knappast påverkar 99,8 % av påstått smittade.

Hur kommer det sig att världen accepterar ett vaccinprogram som avrättar världens äldre befolkning?

Artikel kompletterad 29 aug med: Augustitalet 2 – Sveket mot våra äldre

Coronakaoset under år 2020 och framåt har åtminstone för mig betecknats av  motsägelsefullheter och märkliga reaktioner. Hur kan man lyckas använda skräcken för sjukdom som ett vapen för att ta ifrån oss våra mänskliga fri- och rättigheter och förvandla demokratier till polisstater? Hur kan så många människor tro på denna uppenbara skrämselpropaganda och gå in i självvald karantän? Hur kan så många frivilligt utsätta sig för ett fulvax,  ett hopkok som bevisligen är ohälsosamt, dödligt och som aldrig kan ge ett fullgott skydd, rent av tvärtom öppna upp för smitta? Hur kan kriminellt belastade företag som Pfizer tillåtas sälja dessa dödliga sprutor till en inte ont anande allmänhet? Ja hur kan över huvud taget kriminellt belastade företag tillåtas att idka samröre med svensk regering?

Vaxism-hydra Anthony Fauci, Bill Gates. Collage BP

Det har sedan 2009 funnits mycket tid att fundera över denna hydra och en slutsats är att oheliga allianser nu styr världen. I avsaknad av begrepp som beskriver denna situation har jag som brukligt hittat på begrepp som någotsånär beskriver situationen. De bakomliggande motiven får beteckningen VaxismenSåledes ett nymyntat begrepp som rör de oheliga allianser som makthydran använder för att genomföra denna bedrägliga coronakampanj. Collaget ovan är ett försök att bildmässigt beskriva företeelsen. Stödtrupper för Hydran är antihumanism. 

Den uppmärksammade ser också att det står “Rockefeller monopol” i collaget. Efter att ha rotat i detta i drygt tio år har jag lagt upp det jag funnit dels i ett manus men också på Vetamera, encyklopedin där jag söker fakta om begrepp som Wikipedia av olika skäl förbigår eller ändrar på och som massmedierna inte tar i med tång. Skälen till det blir alltmer uppenbara ju mer man hittar. A New World Orderen ny världsordning betraktas som en konspiratorisk sammansvärjning fram till att David Rockefeller som anser sig vara chef för detta erkänner sin roll. Att Annie Lööf initierar och driver på Pandemilagen får sin förklaring i och med hennes deltagande i Bilderberggruppen. Moderatledaren gör vad han kan för att ställa in sig och vill bötfälla den som inte använder munmask. (Har censurerat min egen kommentar om denna person).

Finns det då något hopp? Ja ett antal domstolar i Europa och USA har visat moral och försvarat mänskliga fri- och rättigheter. I Sverige var det Lagrådet som sågade den nya pandemilagen. Men det var egentligen bara teknikaliteter och inte ett klart juridiskt ställningstagande mot själva inskränkningarna.

Forskning och juridisk expertis visar att Pandemilagen är ett meningslöst och olagligt ingrepp i vår vardag med svåra konsekvenser. Domstolar i andra länder har avfärdat liknande åtgärder. I Tyskland, Nederländerna , Sydafrika och stater I USA har domstolarna i princip klassat dem som “brottsliga” då de går mot grundlagen och konstitutionen. Länder som kränkt den okränkbart garanterade mänskliga värdigheten har drabbats av Justitia.

Tyskland- författningsstridig

När Weimarrepubliken i södra Tyskland inrättade motsvarande pandemilag avfärdades det av domstolen med:

”katastrofalt felaktigt politiskt beslut med dramatiska konsekvenser för nästan alla delar av människors liv”. LÄNK1, LÄNK2

“Tysk tingsrätt har förklarat att den strikta lockdown som infördes av regeringen i centralstaten Thüringen förra våren är författningsstridig…”

Domaren lade till att den regionala regeringen själv kränkt den “okränkbart garanterade mänskliga värdigheten.”

Enligt domstolen saknade regeringen tillräckliga rättsliga grunder för att införa begränsningarna, eftersom det inte fanns någon “epidemisk situation av nationell betydelse” och hälso- och sjukvårdssystemet inte riskerade att kollapsa.

Med detta underkände också domstolen WHO‘s pandemibegrepp vilket ju används helt felaktigt av hälsomyndigheterna, medierna och politikerna världen över.

Nedstängningen av samhället som infördes i Thüringen representerade “de mest omfattande och vidsträckta begränsningarna av grundläggande rättigheter i Förbundsrepublikens historia”, sade domstolen medan den kallade åtgärderna en attack mot “grunden för vårt samhälle” som var “oproportionerligt.” (Länk:Human Rights Blogg)

Sydafrika – mot grundlagen

Högsta domstolen i huvudstaden Pretoria bestämde att regleringarna var mot grundlagen och att förordningarna inte var kopplade till att bromsa infektionsgraden eller begränsa spridningen. Länk: lockdown

USA – författningsstridig

Hösten 2020 bestämde en amerikansk federal domare att koronavirusrestriktioner i Pennsylvania var författningsstridig. Länkar: NBCPEnnsylvania, Heritage, Washington Post, GGIndia.

Våldsamma sammanstötningar i Nederländerna

En domstol i Nederländerna har gått mot regeringens utegångsförbud och förklarat den inkonstitutionell. Enligt domstolen har utegångsförbudet en alltför stor påverkan på rätten till fri rörlighet och integriteten. Utegångsförbudet har stoppats av domstolen Länk 

Nyligen har dock Nederländernas regering överklagat och lyckats genomföra detta utegångsförbud för första gången sedan Nazisterna tvingade det på befolkningen under Andra Världskriget.

Freedom Collage BP

Upprop 2021: Frihet – rättvisa – framtid!

Under ropen Frihet – jämlikhet – broderskap giljotinerades de styrande under Franska revolutionen (1789). Inspirerad av detta valspråk kan man tänka sig ett som är anpassat till dagens situation och föreslå: Frihet – rättvisa – framtid.

Det råder ingen tvekan om att rättvisan har satts ur spel och att inte bara Sverige utan hela världen är utsatt för en grov kränkning av våra mänskliga fri- och rättigheter. Alltfler har förlorat tron på framtiden och självmorden har ökat i alla åldersgrupper.

Inskränkningarna som Sveriges regering ålägger befolkningen och näringslivet är i grunden felaktiga, absurda och mot vår grundlag och dessutom mot EUs lag och därför ogiltiga. Naturligtvis kan vi inte giljotinera de ansvariga men hur många har begått förräderi mot den befolkning de har en plikt att skydda.

Över hela världen rullar nu ett uppror mot det som närmast kan beskrivas som ett coronabedrägeri där gärningsmännen, “hydran” har använt skräcken för sjukdom som vapen för att orsaka masshysteri. Många som gått på propagandan har till och med valt karantän och hoppas nu på ett “vaccin” som inte är ett vaccin utan i praktiken direkt hälsovådligt. Rapporterna om massdöd efter vaccineringar på äldreboende följs upp av skadeeffekter som kan uppstå veckor och månader senare. [Västmanlands Läns Tidning]

Massmedierna har vägrat släppa fram sansad kritik och sådana forskningsuppgifter som visar att covid19 inte är värre än en säsonginfluensa. Sociala medier har idkat censur mot dokumentation och diskussioner som andas minsta kritik mot åtgärderna. Läkare som träder fram sparkas. Länk: Kirurg kritiserade coronahanteringen i Storbritannien – blev avstängd

Det föreligger starka bevis för att bakom propagandan och vaccinen ligger stora vinstintressen och motiv till global kontroll. Länk

Läkare och forskare över hela världen kritiserar den uppblåsta coronakampanjen

Socialförvaltningen i Surahammar vaccinerade i början av 2021 alla på vård- och serviceboenden samt inom hemsjukvården. Två veckor senare drabbades man av ett “coronautbrott”, med stort antal dödsfall rapporterar Västmanlands Läns Tidning.

Nio friska åldringar på ett äldreboende i Lagartera i Spanien har avlidit – bara dagar efter att de injicerats med Pfizers coronavaccin. Majoriteten av överlevande åldringarna rapporteras nu därtill ha noterats smittade – enligt så kallade PCR-testet (Nya Dagbladet).

Propagandan fortsätter skrämma upp befolkningen med påståenden om mutationer från olika håll i värden. Läkartidningen: Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande. Det finns inga bevis för att smittspridningen och eller skadorna har ökat av dessa påstådda mutationer, vilka är ytterligare tecken på skrämselpropaganda. En irländsk journalist krävde att myndigheten skulle redovisa bevis vilket man inte klarade: Myndigheter tvingades erkänna att SarsCov2 (”Covid-19”) saknar vetenskapliga bevis.

Klicka på bilden för Video: Authorities forced to admit SarsCov2 (‘Covid-19’) does not exist

“Detta dödliga mänskliga experiment måste stoppas så snart som möjligt!  INJEKTION MED COVID-19 ÄR en experimentell och oprövad genterapi – INTE EN VACCIN.”

Över 30 procent av amerikansk militär vägrar ta sprutan. De vet hur militär har utsatts för dessa försök och har sett vänner dö, förlamas eller få obotliga neurologiska skador, Länk. De vet från experiment på djur att denna vådliga och oetiska “medicin” innebär svåra hälsorisker långt efter att sprutan tagits. Motståndet bland militär innebär att Pentagon inte får juridiskt stöd för att genomföra tvångsvaccinering.

Polisstat och diktatur

När stater reagerar mot folks protester med polisinsatser och vattenkanoner påminner det om hur polisstater uppträder: (Definition polisstat: “En nation eller stat vars regering utövar strikt och undertryckande kontroll av folket med hjälp av polis”.

Idag är problemet än mer komplicerat då sociala medier kan spela med i polisstaters restriktioner. Det har blivit tydligt 2020-21 då Youtube och Facebook påstår sig använda “objektiva, opartiska faktagranskare” för att censurera även dokumentationer från offentliga händelser. Det är inte opartiskt att förhindra dokumentation av offentlig dialog. Det är censur. Vi kan konstatera att tekniken går ut på att omedelbart reagera på vissa sökord och sedan stänga ned eller ta bort “olämpligt” innehåll. Det kan gå på en millisekund, Vad är det för opartisk objektiv faktagranskning bakom det?

Daily Mail blev censurerad av Sociala medier (Facebook, Youtube och Instagram) för avslöjande bilder från hur polisen i Mellbourne Australien använde sig av grovt våld mot enskilda människor som inte hade ansiktsmask. Länk. Skrämmande video som visar hur polisen i Mellbourne uppträder mot människor som inte bär mask, Länk Mellbourne policestate. Videon censurerades av youtube.

Sverige

“Förra lördagen var sorgens dag. Jag satt på ett café på Södermalm och försöker förstå vad jag precis varit med om. Jag har fortfarande svårt att ta in det. Vi var kanske 60 personer som slutit upp vid Medborgarplatsen för att promenera till Rosenbad. Vi skulle visa att det som händer nu inte är okej. Att våra mänskliga rättigheter är på väg att tas ifrån oss. Poliserna fanns överallt.” Newsvoice.

När Stockholmspolisen med ett stort antal bilar och MC-poliser inalles drygt 40 poliser slog till mot 60 fredliga, mestadels pensionärer som vandrade uppdelade i par om fyra, blir det faktiskt absurt.

Sveriges regering vill motverka liknande oppositionella domstolar som dem i Tyskland, Sydafrika, Nederländerna och USA. Riksdagen har genom kontroversiella beslut koncentrerat vissa domstolsärenden till särskilda domstolar och således övergett demokratins grundregler:

Ett oberoende domstolsväsende är ett av fundamenten i ett demokratiskt samhälle Länk

Initiativet till Pandemilagen härrör från Annie Lööf, Centerpartiet och framhetsat av Ulf Kristersson, Moderaterna. Det har sedan genomförts av Socialdemokraterna där statsminister Löfvén och socialminister Lena Hallengren får räkna med att ställas till svars när katastrofen fullbordats.

I övriga världen går människor samman och protesterar för att återvinna samhället. I Sverige ropar människor på vaccin. Vad som gör mig mycket bekymrad är att normalt sett kloka människor är så avtrubbade att de accepterar alla dödsfall från dessa fulvax som en normalitet som om det ska hjälpa mot den abnorma dödsskräck som mediepandemin orsakat.

Alltfler människor i olika delar av världen säger nu ifrån. När ska människorna i Sverige vakna, gå samman och revoltera?

Börje Peratt

KOMPLETTERAD 29 AUG: Dr Erik Enby har filmat Pfizer covax och berättar i en intervju med Börje Peratt

Frihet, rättvisa, framtid. Collage BP

 

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.