Plandemic-bedrägeriet, dags att sätta stopp

4
7808
Mads Palsvig är dansk politiker, före detta bankman som arbetat i omkring 30 år för flera av världens största banker, men som lämnat finansbranschen och istället kommit ut som bankkritiker och visselblåsare. Han har även lanserat ett nytt politiskt parti, JFK21 – Jorden Frihet Kundskap, som bland annat har bankreform på programmet. Foto Mads Palsvig, eget verk.

Världens demokratier håller på att duka under för ett bedrägeri som vetenskapliga och dokumenterade fakta för länge sedan har avslöjat men där politiker och beslutsfattare antingen har drabbats av mental kollaps eller ingått i en global konspiration (plandemic) som genom spridande av rädsla orsakat masshysteri, röjt undan mänskliga rättigheter och punkterat samhällets livsviktiga funktioner.

TEXT: BÖRJE PERATT
Artikel av Scott W. Atlas översatt och något reviderad för att förtydliga.
Länk till Youtube med Mads Palsvig

Sverige har kanske kommit lindrigast undan de polisstatsageranden som följt i coronaplandemins kölvatten. Men hur kan en folkhälsomyndighet få sådan makt som att stanna upp hela Sverige när alla fakta visar att de bygger sina hypoteser på falsk statistik om risker för smitto/död. Är det som Palsvig hävdar en plandemic av bluff och bedrägeri eller är det ren och skär inkompetens?

Jag motsätter mig inte att några som drabbats av coronaviruset kan ha fått mycket besvärliga reaktioner och vi vet ännu inte vad det för med sig men om vi jämför med svininfluensan (2009) så fanns det liknande effekter och masshysterireaktioner där också. Och vad som är väsentligt här är att den smitta som bröt ut 2018 var många gånger värre än antalet smittade/döda från corona men 2018 orsakade inte motsvarande polisstatsinsatser.

Plandemic begränsar sig dock inte till själva coronasmittan 2020. Vi kommer varje år att drabbas av influensor och virus, somliga värre andra lindrigare. Den centrala frågeställningen rör om vi från och med i år ska inrätta polisstaters system, isolera människor och sätta folk i karantän. Eller göra det rätta och låta smittan ha sin gång och låta det stora flertalet bli motståndskraftiga den naturliga vägen. De enda som inte är intresserade av den naturliga immuniteten är läkemedelsindustrin som vill tjäna miljarder på tvångsvaccinering.

Vad som är riktigt pinsamt är hur större medier och då även Sveriges Radio och SVT genom att missbruka begreppet pandemi ger krut åt kommande risk för massvaccineringar. En pandemi avser en ansenlig del av en population, mer än 20 procent. Coronaviruset i Sverige har inte ens drabbat 0,2% av befolkningen enligt officiell statistik. Detta ligger nära en vanlig säsonginfluensa. Dock är det i Sverige redovisade antalet döda groteskt (12%) och tycks visa på ett bedrägeri då all vetenskaplig rapportering visar att dödligheten ligger på 0,1-0,2% och det skulle innebära att ca 38 personer av rapporterade 2250 dödsfall kan vara coronarelaterade emedan resten av dryga 2200 har andra dödsorsaker.

Mads Palsvig dansk politiker anser också att det är ett bedrägeri och kallar det “Plandemic” d.v.s. ett planerat bedrägeri. Han varnar för tvångsvaccinering och har startat upp demonstrationer i Danmark. Världen är nu på väg in i polisstater och vi som insett detta måste enligt Palsvig aktivt ta ställning till om vi vill återta mänskliga rättigheter som så många frihetskämpar dött för. Vi kan inte ha detta förbudssamhälle för all framtid. De få gånger man blir sjuk får man härda ut och bidra till flockimmuniteten och sin egen immunitet.

En artikel i The Hill: “Vi har fakta stoppa paniken och avsluta isoleringen” bekräftar till 100% mina och sannolikt även Palsvigs iakttagelser.

Innehållet i artikeln som rör amerikanska förhållanden stämmer helt med några av de tidigare artiklar jag har skrivit och med de encyklopedibidrag jag lagt in i Vetamera.

Vi har fakta stoppa paniken och avsluta isoleringen!

The data is in — stop the panic and end the total isolation!” publicerad på The Hill av Scott W. Atlas, MD, Senior Fellow vid Stanford University’s Hoover Institution och tidigare chef för neuroradiologi vid Stanford University Medical Center.

Visst tiotusentals amerikaner har dött [men 2018 dog 80.000 av det årets influensa]. Amerikanerna är nu desperata efter förnuftiga beslutsfattare som har modet att ignorera paniken och lita på fakta (se Vetamera Masshysteri).

Ledare måste undersöka ackumulerade data för att se vad som faktiskt har hänt, snarare än att fortsätta betona hypotetiska prognoser; och istället utgå från empiriska bevis och kombinera dem med grundläggande biologiska principer fastställda sedan årtionden; och återställ sedan eftertänksamt landet för att få det att fungera.

Fem viktiga fakta ignoreras av dem som kräver att den nästan totala nedstängningen ska fortsätta.

Fakta 1: Den överväldigande majoriteten av människor har inte någon betydande risk att dö av COVID-19.

Den senaste antikroppsstudien från Stanford University uppskattar nu att dödlighetsgraden för en infekterad är troligen 0,1 till 0,2 procent, en risk som är mycket lägre än tidigare uppskattningar från Världshälsoorganisationen WHO som var 20 till 30 gånger högre och som möjligen motiverade isoleringspolicyer. (jämför med Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie)

I New York, ett epicentrum av den påstådda pandemin med fler än en tredjedel av alla påstådda amerikanska dödsfall, är dödsstatistiken för personer mellan 18 och 45 år 0,01 procent, eller 10 per 100 000 av den smittade befolkningen. Å andra sidan har personer över 75 år en dödsfrekvens 80 gånger det givet underliggande andra sjukdomar. För personer under 18 år är dödsfrekvensen noll per 100 000.

Av alla dödsfall i staten New York var två tredjedelar av patienterna över 70 år; mer än 95 procent var över 50 år; och cirka 90 procent av alla dödsfall hade en underliggande sjukdom. Av 670 bekräftade COVID-19-dödsfall som helt undersökts för underliggande tillstånd, hittills, hade 99,2 procent en underliggande sjukdom. Om du inte redan har ett underliggande kroniskt tillstånd är dina risker att dö mycket små oavsett ålder. Och unga vuxna och barn med normal hälsa har nästan ingen risk alls för någon allvarlig sjukdom från COVID-19.

Fakta 2: Att skydda äldre riskfyllda människor eliminerar överbelastning på sjukhus.

Av [i USA] hittills mer än 34 600 sjukhusinläggningar är 0,01 procent av dem under 18 år eller 11 per 100 000 smittade personer; för 18 till 44 år gamla är sjukhusinläggningen 0,1 procent. Även för personer i åldern 65 till 74, var bara 1,7 procent inlagda på sjukhus. Av 4 103 bekräftade COVID-19-patienter med symtom som är dåliga nog för att söka läkarvård, drog dr. Leora Horwitz från NYU Medical Center slutsatsen att “ålder är långt ifrån den starkaste riskfaktorn för sjukhusinläggning.” Till och med tidiga WHO-rapporter noterade att 80 procent av alla fall var milda och nyare studier visar en mycket mer utbredd låg infektionsgrad och en lägre frekvens av allvarlig sjukdom. Hälften av alla som testar positivt för infektion har inga symtom alls. De allra flesta yngre, annars friska människor behöver inte medicinsk vård om de får denna infektion. (Kan vi lita på WHO och Folkhälsomyndigheten?)

Fakta 3: Befolkningens immunitet förhindras genom total isoleringspolitik, vilket förlänger problemet.

Vi vet från årtionden av medicinsk vetenskap att infektionen i sig tillåter människor att generera ett immunsvar – antikroppar – så att infektionen kontrolleras i hela befolkningen av ”besättningsimmunitet” [Se VETAMERA: Flockimmunitet]. Det är faktiskt det huvudsakliga syftet med utbredd immunisering mot andra virussjukdomar – att hjälpa till med befolkningens immunitet. I detta virus vet vi att medicinsk vård inte ens är nödvändig för de allra flesta människor som är smittade. Det är så milt att hälften av infekterade människor är asymptomatiska, vilket klargjorts i uppgifterna från Diamond Princess-fartyget och sedan i djupanalyser gjorda på Island och i Italien. Detta har felaktigt framställts som ett problem som kräver massaisolering. Faktum är att smittade personer utan allvarlig sjukdom är det omedelbart tillgängliga verktyget för att upprätta en utbredd immunitet. Genom att överföra viruset till andra i gruppen med låg risk som sedan genererar antikroppar, blockerar de riskerna för de mest utsatta människorna och slutligen upphör hotet. Att utöka isoleringen av hela befolkningen skulle direkt förhindra den utbredda immuniteten från att utvecklas.

Fakta 4: Människor dör eftersom annan medicinsk vård inte görs på grund av hypotetiska prognoser.

Kritisk hälsovård för miljontals amerikaner ignoreras och människor dör för att tillgodose “potentiella” COVID-19-patienter och av rädsla för att sprida sjukdomen. De flesta stater och många sjukhus stoppade abrupt “icke-väsentliga” förfaranden och kirurgi. Detta förhindrade diagnoser av livshotande sjukdomar, som cancerscreening, biopsier av tumörer som nu är oupptäckta och potentiellt dödliga hjärnaneurysmer. Behandlingar, inklusive akutvård, för de allvarligaste sjukdomarna missades också. Cancerpatienter skjuter upp kemoterapi. Uppskattningsvis 80 procent av fall av hjärnkirurgi hoppades över. Akuta patienter med stroke och hjärtattack missade sina enda chanser för behandling, vissa dör och många står nu inför permanent funktionsnedsättning. (se: Vilseleder medier om corona?)

Fakta 5: Vi har en tydligt definierad befolkning i riskzonen som kan skyddas med riktade åtgärder.

De överväldigande bevisen över hela världen visar konsekvent att en tydligt definierad grupp – äldre människor och andra med underliggande tillstånd – är mer benägna att riskera en allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvistelse och även, men mer osannolikt riskerar att dö av COVID-19. Kunskapen om det är redan självklar och därför behövs endast en enkel åtgärd och det är att rikta isoleringspolitik till den gruppen, inklusive strikt övervakning av dem som interagerar med dem. Sjuksköterskor [och vårdpersonal], utgör den högsta risken, bör därför vara det mest självklara att systematiskt skydda från smitta och smittade. [DE vet redan vad som krävs]. (Jämför med Otillförlitlig coronarapportering)

Den lämpliga politiken, baserad på grundläggande biologi och de bevis som redan finns, är att införa en mer fokuserad strategi, några som i första hand beskrivs är: Skydda strikt de mest sårbara, isolera de milt sjuka och öppna de flesta arbetsplatser och små företag med några lämpliga försiktighetsåtgärder för stor grupp. Detta skulle göra det möjligt att umgås för att skapa immunitet bland dem med minimal risk för allvarlig konsekvens, samtidigt som man räddar liv, förhindrar övertalighet av sjukhusbesök och begränsar de enorma skadorna (på samhälle, ekonomi, företag, skolor, barns socialisering) som förvärras av fortsatt total isolering. Låt grunda beslut på empiriska bevis. Fakta är viktigast. // Scott W. Atlas, Stanford University Medical Center

Mina reflektioner

2018 gick en tuff influensa över jorden. 25 000 människor dog i Italien, 80 000 i USA, två till tre miljoner över hela jorden. Coronaviruset är inte tillnärmelsevis så smittsamt eller dödligt. Inte gjordes några reportage då om människor vars lidande kunde pågå i månader särskilt pga av efterföljande sjukdomar, lunginflammation osv. Denna coronans bedrägliga mediekampanj, “plandemic”, kan ha flera syften. Först och främst makt. Man vet nu hur lätt det är att skrämma befolkningen och upprätta en polisstat med alla begränsningar av mänskliga rättigheter. Nästa steg som jag förvarnade för tidigt är vaccin och tvångsvaccinering. Det är redan på G och även här med inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter. Det kan gå så långt som att man tvingas föra in i sina idhandlingar att man är vaccinerad för att kunna förflytta sig lagligt. Antingen med kollektiva färdmedel, bil eller flyg. “Storebror ser dig” och vet vad du har för vaccineringar och bestraffar dig om du rör dig fritt. Vill du verkligen ha det så? Syftet med det är kontroll av individen, insprutande av hälsofarliga produkter. I själva verket får du alla influensor och virus i en vaccinsmittcocktail som aktiverar tidigare död och minskar folkpopulationen. Vill du verkligen ha det så?

Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten var ansvarig för massvaccination av det farliga svininfluensavaccinet och sade, trots omfattande kritik, att han skulle göra om samma sak igen. Ja vänta bara.

Det saknas politisk medvetenhet i riksdagen för att ändra på detta. Moderaternas ledare har krävt flera test vilket bara visar på en viss okunnighet om tillförlitligheten när det gäller test. Det röda blocket är i händerna på dem som drivit coronabedrägeriet och gör bara det som de är ålagda att göra.

Kvar återstår SD, KD och Centern dock mycket osäker på vad de egentligen har förstått och tycker i ärendet. Men svenska politiker är inte ensamma. Hela världen och särskilt större mellaneuropeiska länders politiker har helt dukat under för masshysterin.

Dags för en ny folkrörelse och den måste väl organiseras och samlas i ett politiskt parti för att någon förändring ska ske.

Börje Peratt

4 COMMENTS

  1. Jjag är 80 år idag och levt ett långt liv med en del av lögner involverad. Jag har deltagit i ett krig som jag trodde vsra rätt et…. etc. Så jag är van vid hur monetär intresse duperar. Så är det nu
    ALLLA med monetärer intresser är rädd att förlorar vad de har… AKTTIER, eftersom pengar på banken de existerar inte. Så äta upp era misstag och sluta gråta krokodiltårar. Viruset kommet att visar er att världen kan inte styras med endast pengar. Jag köpte inte den mundiarre snack. En som aldrig trodde på kommunism men som inte eller tror på ” the besutiful people “bulldshit. Mvh hälsningar Jorge Soares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.